ISSN 2082-2553. Wydanie nr 3885, 24 czerwca 2018r.
zaloguj się
zarejestruj się
REKLAMA Bricomarche zaprasza
REKLAMA

BolecForum

+ Rozpocznij nowy temat

BolecForumExtra

REKLAMA Zespol Prestiz zaprasza

Bolesławiecki Katalog firm

REKLAMA Lakfarb zaprasza
REKLAMA Piramida zaprasza

BolecForum - Ogłoszenia

REKLAMA Zapraszamy

BolecAlbum

REKLAMA Zapraszamy
REKLAMA Aktivmed zaprasza

Zdrowie w Bolesławcu
Bolec.Info

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 732-20-31
wew. 980
Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jednostki Wojskowej 1145
ul. Wojska Polskiego 54
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 734-12-45 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Fons Vitae` S.C.
ul. Karola Miarki 29
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 732-82-87 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Osiedlowa
ul. Gałczyńskiego 18
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 732-40-81 NZOZ `Lekarz domowy` K. Pieszko, E. Cieśla, L. Szymańska S.C.
ul. Zwycięstwa 9
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 732-39-10 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Habr` S.C.
ul. Mickiewicza 3
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 732-10-68 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor S.C.
ul. 1-go Maja 13-14
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 734-67-66 NZOZ Przychodnia Lekarska Twój lekarz
ul. Staszica 45
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 734-45-38 Indywidualna Praktyka Specjalistyczna Lekarza Rodzinnego
lek.med. E.Rybińska-Skóra
internista-specjalista med.rodzinnej
ul. Starzyńskiego 6D
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 734-39-79 Indywidualna Praktyka Specjalistyczna Lekarza Rodzinnego
lek.med. F.Hertman
specjalista med.rodzinnej
ul. Starzyńskiego 6D
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 734-12-45 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Fons Vitae` S.C.
ul. Karola Miarki 29
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-40-81 NZOZ `Lekarz domowy` K. Pieszko, E. Cieśla, L. Szymańska S.C.
ul. Zwycięstwa 9
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-39-10 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Habr` S.C.
ul. Mickiewicza 3
Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 734-67-67 NZOZ Przychodnia Lekarska Twój lekarz
ul. Staszica 45
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-20-31
wew. 978
Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jednostki Wojskowej 1145
ul. Wojska Polskiego 54
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 734-12-45 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Fons Vitae` S.C.
ul. Karola Miarki 29
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-82-87 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Osiedlowa
ul. Gałczyńskiego 18
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-40-81 NZOZ `Lekarz domowy` K. Pieszko, E. Cieśla, L. Szymańska S.C.
ul. Zwycięstwa 9
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-39-10 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Habr` S.C.
ul. Mickiewicza 3
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 732-10-68 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicor S.C.
ul. 1-go Maja 13-14
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 734-67-67 NZOZ Przychodnia Lekarska Twój lekarz
ul. Staszica 45
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 734-45-38 Indywidualna Praktyka Specjalistyczna Lekarza Rodzinnego
lek.med. E.Rybińska-Skóra
internista-specjalista med.rodzinnej
ul. Starzyńskiego 6D
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej tel. (075) – 734-39-79 Indywidualna Praktyka Specjalistyczna Lekarza Rodzinnego
lek.med. F.Hertman
specjalista med.rodzinnej
ul. Starzyńskiego 6D
Przychodnia Ogólna NZOZ Dr Carachow
Gabinet lekarza rodzinnego, pilęgniarki i położnej środowiskowej
tel. do rej. (075) - 734-14-41
kom. 0-608 101 521
Zakład działa od 2004 roku.
adresy e-mail: Kierownik
Izba przyjęć szpitala tel. (075) – 738-02-60 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Zespół wyjazdowy wypadkowy W tel. (075) – 738-00-00
Zespół wyjazdowy ogólny tel. (075) – 738-00-00


LECZNICTWO SZPITALNE
Izba przyjęć szpitala tel. (075) – 738-02-60 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Oddział chirurgiczny ogólny tel. (075) – 738-00-57
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. (075) – 738-00-51
Oddział chorób wewnętrznych tel. (075) – 738-00-10
Oddział chorób zakaźnych tel. (075) – 738-00-12
Oddział ginekologiczno-położniczy
Oddział intensywnej terapii tel. (075) – 738-01-03
Oddział pediatryczny tel. (075) – 738-01-60
Oddział otolaryngologiczny tel. (075) – 738-01-40
Poradnia chemioterapii
opieka długoterminowa
Hospicja stacjonarne tel. (075) – 731-62-25 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu
ul. Cicha 4


LECZNICTWO SZPITALNE - PSYCHIATRIA
Centrala telefoniczna tel. (075) – 738-03-00 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
Al. Tysiąclecia 30
Izba przyjęć (Psychiatryczna) tel. (075) – 738-03-16
Izba przyjęć Neurologiczna tel. (075) – 738-04-16
Sekretariat Szpitala tel. (075) – 738-03-17
Sekretariat Szpitala fax/tel. (075) – 738-03-01
Przełożona pielęgniarek tel. (075) – 738-03-18
Główna księgowa tel. (075) – 738-03-97
Dział Kadr tel. (075) – 738-04-18
Opiekun społeczny tel. (075) – 738-03-19
Zaopatrzenie tel. (075) – 738-03-81
Kierownik Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego tel. (075) – 738-03-78
Sekretariat Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego tel. (075) – 738-03-11
Oddział 2a ZOLtel. (075) – 738-03-99
Oddział Psychiatryczny 3a tel. (075) – 738-03-79
Oddział Psychiatryczny 3b tel. (075) – 738-03-80
Oddział Psychosomatyczny 4a tel. (075) – 738-04-21
Oddział Psychiatryczny 4b tel. (075) – 738-03-34
Oddział leczenia uzależnień tel. (075) – 738-03-48
Oddział detoksykacji (alkoholowy) tel. (075) – 738-03-48
Oddział Psychiatryczny 5c tel. (075) – 738-03-51
Oddział Psychiatryczny 8a tel. (075) – 738-04-46
Oddział Psychiatryczny 8b tel. (075) – 738-03-42
Oddział Psychiatryczny 8c tel. (075) – 738-03-43
Oddział 9ZOL tel. (075) – 738-03-41
Oddział Neurologiczny tel. (075) – 738-04-15
Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu tel. (075) – 738-03-67
Poradnia zdrowia psychicznego tel. (075) – 738-03-67
Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży tel. (075) – 738-03-67
Rejestracja RTG, EEG tel. (075) – 738-04-14
Laboratorium tel. (075) – 738-03-27
Izba przyjęć szpitala tel. (075) – 738-03-16


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Poradnia chemioterapii Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Poradnia chorób zakaźnych
Poradnia dermatologiczna tel. (075) - 732-24-33 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Dermatolog wenerolog
Małgorzata Bartkowiak

ul. Zwycięstwa 9
Poradnia dermatologiczna tel. (075) - 732-24-33 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Eleonora Głogocka - Hałubiec
ul. Zwycięstwa 9
Poradnia diabetologiczna tel. (075) – 738-00-00 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. (075) – 732-28-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza
Grażyna Bajor-Pawlik
ul. Starzyńskiego 70
Poradnia ginekologiczno-położnicza tel. (075) – 732-28-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza
Grażyna Bajor-Pawlik
ul. Zgorzelecka 47
Poradnia gruźlicy i chorób płuc tel. (075) – 732-40-81 NZOZ Lekarz Domowy
K. Pieszko, E. Cieśla, L. Szymańska S.C.
ul. Zwycięstwa 9
Poradnia neonatologiczna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Poradnia neurologiczna tel. (075) – 738-03-67 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
ul. Tysiąclecia 30
Poradnia neurologiczna tel. (075) – 647-34-83 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOMED
ul. Piaskowa 14B
Poradnia neurologiczna tel. (075) – 647-34-83 Specjalistyczna Praktyka Indywidualna-Gabinet Neurologiczny
Robert Wiktor
ul. Karola Miarki 29
Poradnia okulistyczna tel. (075) – 647-34-81 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOMED
ul. Piaskowa 14B
Poradnia okulistyczna tel. (075) - 735-22-22 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek.okulista E.Ośko
ul. 1000-lecia 10a
Poradnia okulistyczna tel. (075) - 735-22-22 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Urszula Choma
ul. 1000-lecia 10a
Poradnia onkologiczna tel. (075) – 738-00-00 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia otolaryngologiczna tel. 0*075 - 732-44-33
tel. kom. 0607-982-379
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Otolaryngologiczna
Sławomir Kahl
ul. Starzyńskiego 6D
Poradnia reumatologiczna tel. (075) – 734-75-28 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Reumatologiczna
Poradnia Reumatologiczna
ul. Jarzębinowa 39
Poradnia urologiczna Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
Pracownia TK
Pracownia endoskopii
Pracownia RTG ogólna


LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Poradnia ortodontyczna tel. (075) - 732-62-41 Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny
R.Dębowska-Mączka
ul. Kopernika 1a
Poradnia protetyki stomatologicznej tel. (075) – 735-35-29 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Uśmiech` Centrum Stomatologiczne
ul. 1000-lecia 10a
Poradnia protetyki stomatologicznej tel. (075) – 732-05-00 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Maxdent` S.C.
ul. Jarzębinowa 10
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 735-35-29 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej `Uśmiech` Centrum Stomatologiczne
ul. 1000-lecia 10a
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 732-65-88 NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna `Stomadent`
ul. Witosa 19
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 732-32-53 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Natalia Nuckowska
ul. Piaskowa 14A/1
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 732-31-80 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
lek. stomatolog Bożena Strzelecka
ul. Opitza
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 732-35-88 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Jolanta Sikorska
ul. Wojska Polskiego 26
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 732-30-54 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Danuta Lippik
ul. Dolne Młyny 60
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 732-32-53 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Robert Nuckowski
ul. Piaskowa 14A/1
Poradnia stomatologiczna tel. kom. 0609-814-576 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Elwira Gołębiowska
ul. Starzyńskiego 6D
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 735-16-22 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Iwona Fedyszyn
ul. Daszyńskiego 13A/2
Poradnia stomatologiczna tel. kom. 0608-557-897 Indywidualna Praktyka Lekarska
Krystyna Rosik
ul. Parkowa 6
Poradnia stomatologiczna tel. (075) – 734-77-73 Gabinet Stomatologiczny
Małgorzata Jancelewicz
ul. Jarzębinowa 13
Poradnia stomatologicznej pomocy doraźnej tel. (075) – 734-64-24 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
ul. Kraszewskiego 34A
Poradnia(gabinet) lekarza POZ tel. (075) – 732-65-88 NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna `Stomadent`
ul. Witosa 19


OPIEKA REHABILITACYJNA
Dział (pracownia) fizjoterapii tel. (075) – 644-71-71 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne `Provita`
ul. Grunwaldzka 7
Dział (pracownia) kinezyterapii tel. (075) – 735-18-89 Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Parkowa 11
Poradnia rehabilitacyjna tel. (075) – 735-18-89
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej tel. (075) – 735-18-89

REKLAMA Aktivmed zaprasza