ISSN 2082-2553. Wydanie nr 3636, 19 października 2017r.

Logowanie:

Przypomnij hasłoZarejestruj się

REKLAMA Zapraszamy
REKLAMA Kruszyna
REKLAMA FunSport zaprasza

Bolesławiecki Katalog firm

REKLAMA Metalowiec zaprasza

Felietony

Pobierz aplikację mobilną Bolec.Info
REKLAMA Metalowiec zaprasza
REKLAMA Cukiernia Malinka zaprasza
REKLAMA Piramida zaprasza

Różności

REKLAMA Piramida zaprasza
REKLAMA Bricomarche zaprasza
REKLAMA Metalowiec zaprasza

BolecSerwisy

REKLAMA Lakfarb zaprasza
REKLAMA Netia zaprasza

BolecForum

Bolecnauci komentują
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny


Tekst zlecony
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
18 września 2017r. godz. 20:07, odsłon: 2777

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy warunki.

Bolesławiec - Informacje: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (fot. Bolec.Info)

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy następujące warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują
  na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

 2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
  w okresie: trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza:

 • dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe) – 1.750,00 zł (brutto),

 • dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe)

- 1.250,00 zł (brutto),

 1. zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej,
  w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.

Liczba członków gospodarstwa domowego:

Powierzchnia pozwalająca ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

(powierzchnia użytkowa lokalu):

dla gosp. domowego – jednoosobowego

do 45,50 m2

dla - dwuosobowego

do 52,00 m2

dla - trzyosobowego

do 58,50 m2

dla - czteroosobowego

do 71,50 m2

dla - pięcioosobowego

do 84,00 m2

dla - sześcioosobowego

do 91,00 m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza ”Deklarację o wysokości dochodów”, za okres: pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składany w czerwcu, dokumentujemy dochody za: marzec, kwiecień i maj). Dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oblicza się dodając: wszystkie dochody ”brutto” osób, które stale z nim zamieszkują tworząc wspólne gospodarstwa domowe. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Do dochodów nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych; jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; dodatku z tytułu urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania, oraz zasiłków pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych z pomocy społecznej; jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej; dodatku mieszkaniowego; dodatku energetycznego; zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; świadczenia wychowawczego („500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195); dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332,z późn.zm.); dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego wraz ze świadczeniem z ZUS.

Ubieganie się o dodatek mieszkaniowy

Krok 1 – pobrać wniosek o dodatek mieszkaniowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Cicha nr 7 lub na www.mops.boleslawiec.pl.

Krok 2 – wniosek potwierdzić u zarządcy budynku (administratora). Potwierdza on m.in. tytuł prawny Wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu i jego wyposażenie w instalacje: centralnego ogrzewania, gazu i centralnie ciepłej wody.

Krok 3 – do wniosku o dodatek mieszkaniowy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody w okresie ostatnich trzech miesięcy, np.: trzy „odcinki” emerytury/renty, zaświadczenie z ZUS lub zaświadczenie od pracodawcy, itp. Ponadto należy dołączyć wszystkie aktualne decyzje o pobieranych świadczeniach z MOPS (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały, itp.) oraz ostatnią aktualną fakturę za energię elektryczną.

Krok 4 – złożyć wniosek wraz z załącznikami w MOPS w Bolesławcu w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu, parter - pokój nr 1.

Wnioski są przyjmowane codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić na nr: 75 645 78 11 - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Dodatek energetyczny - MOPS informujemy, że osoby które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia –   zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych
z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny jest przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 z późn. zm.).

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

 1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

 2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2017 r.
do dnia 30 kwietnia 2018 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  - 11,22 zł  miesięcznie,

 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi -  15,58 zł  miesięcznie,

 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł  miesięcznie.

Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych
i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00 lub na www.mops.boleslawiec.pl.


 (Urząd Miasta)


Podziel się:
Facebook nk.pl
REKLAMA
Daj nam cynk! Zgarnij Kubek Bolecnauty!
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy?
Zaproponuj swój BolecCynk - przekazana przez Ciebie informacja, po zaakceptowaniu, zostanie wyświetlona na stronie głównej portalu, a Ty otrzymasz nagrodę.
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.
Na informacje od Ciebie czekamy też pod numerem telefonu: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona < 1 2

~~   19 września 2017r. o 15:50

~~
Zdjęć: 0
Postów:

Kup dobie większe, a dodatek we własnościowych też przysługuje, jeżeli nie przekroczycie 5.000,- na rodzinę.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona < 1 2

REKLAMA Netia zaprasza
INFORMACJA: Portal Bolec.Info zapisuje informacje w postaci tzw. ciasteczek (ang. cookie), plików umieszczanych na komputerze użytkownika w trakcie przeglądania strony. Ciasteczka s?m.in. konieczne do obsługi zalogowanych Czytelników, w celu dostarczenia im dodatkowych możliwości, czy do zbierania informacji statystycznych, które pozwalają nam dostosować serwis do Twoich potrzeb.
Każdy użytkownik może wyłączyć ciasteczka korzystając z odpowiedniej opcji przeglądarki - więj informacji znajdziesz tutaj