ISSN 2082-2553. Wydanie nr 3762, 21 lutego 2018r.
zaloguj się
zarejestruj się
REKLAMA Bricomarche zaprasza
REKLAMA

BolecForum

+ Rozpocznij nowy temat

BolecForumExtra

REKLAMA Zespol Prestiz zaprasza
REKLAMA Praca w Citronex

Bolesławiecki Katalog firm

REKLAMA Lakfarb zaprasza
REKLAMA Pielgrzymka

Felietony

Pobierz aplikację mobilną Bolec.Info
REKLAMA Catering dietetyczny
REKLAMA Piramida zaprasza

BolecForum - Ogłoszenia

REKLAMA Zapraszamy

BolecAlbum

BolecSerwisy

REKLAMA Klekusiowo zaprasza

BolecForum

Bolecnauci komentują
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny


Tekst zlecony
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
18 września 2017r. godz. 20:07, odsłon: 3060

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy warunki.

Bolesławiec - Informacje: Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (fot. Bolec.Info)

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu informuje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym równocześnie trzy następujące warunki:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują
  na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

 2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
  w okresie: trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza:

 • dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe) – 1.750,00 zł (brutto),

 • dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe)

- 1.250,00 zł (brutto),

 1. zajmowany lokal mieszkalny nie przekracza powierzchni normatywnej,
  w stosunku do liczby osób w nim zamieszkujących.

Liczba członków gospodarstwa domowego:

Powierzchnia pozwalająca ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

(powierzchnia użytkowa lokalu):

dla gosp. domowego – jednoosobowego

do 45,50 m2

dla - dwuosobowego

do 52,00 m2

dla - trzyosobowego

do 58,50 m2

dla - czteroosobowego

do 71,50 m2

dla - pięcioosobowego

do 84,00 m2

dla - sześcioosobowego

do 91,00 m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza ”Deklarację o wysokości dochodów”, za okres: pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku (np. wniosek składany w czerwcu, dokumentujemy dochody za: marzec, kwiecień i maj). Dochód gospodarstwa domowego Wnioskodawcy oblicza się dodając: wszystkie dochody ”brutto” osób, które stale z nim zamieszkują tworząc wspólne gospodarstwa domowe. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Do dochodów nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych; jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; dodatku z tytułu urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania, oraz zasiłków pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych z pomocy społecznej; jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej; dodatku mieszkaniowego; dodatku energetycznego; zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; świadczenia wychowawczego („500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195); dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332,z późn.zm.); dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego wraz ze świadczeniem z ZUS.

Ubieganie się o dodatek mieszkaniowy

Krok 1 – pobrać wniosek o dodatek mieszkaniowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Cicha nr 7 lub na www.mops.boleslawiec.pl.

Krok 2 – wniosek potwierdzić u zarządcy budynku (administratora). Potwierdza on m.in. tytuł prawny Wnioskodawcy do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu i jego wyposażenie w instalacje: centralnego ogrzewania, gazu i centralnie ciepłej wody.

Krok 3 – do wniosku o dodatek mieszkaniowy załączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody w okresie ostatnich trzech miesięcy, np.: trzy „odcinki” emerytury/renty, zaświadczenie z ZUS lub zaświadczenie od pracodawcy, itp. Ponadto należy dołączyć wszystkie aktualne decyzje o pobieranych świadczeniach z MOPS (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek stały, itp.) oraz ostatnią aktualną fakturę za energię elektryczną.

Krok 4 – złożyć wniosek wraz z załącznikami w MOPS w Bolesławcu w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych przy ul. Cichej 7 w Bolesławcu, parter - pokój nr 1.

Wnioski są przyjmowane codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić na nr: 75 645 78 11 - Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Dodatek energetyczny - MOPS informujemy, że osoby które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia –   zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nowe świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych
z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny jest przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 z późn. zm.).

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

 1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

 2. Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 maja 2017 r.
do dnia 30 kwietnia 2018 r.  dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi  - 11,22 zł  miesięcznie,

 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi -  15,58 zł  miesięcznie,

 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł  miesięcznie.

Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek o dodatek energetyczny można pobrać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych
i Energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 15.00 lub na www.mops.boleslawiec.pl.


 (Urząd Miasta)


Podziel się:
Facebook nk.pl
REKLAMA
Daj nam cynk! Zgarnij Kubek Bolecnauty!
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy?
Zaproponuj swój BolecCynk - przekazana przez Ciebie informacja, po zaakceptowaniu, zostanie wyświetlona na stronie głównej portalu, a Ty otrzymasz nagrodę.
Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.
Na informacje od Ciebie czekamy też pod numerem telefonu: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona < 1 2

~~   19 września 2017r. o 15:50

~~
Zdjęć: 0
Postów:

Kup dobie większe, a dodatek we własnościowych też przysługuje, jeżeli nie przekroczycie 5.000,- na rodzinę.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona < 1 2