ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4418, 9 grudnia 2019r.
reklama
Ubezpieczenia OC i AC - najatrakcyjniejsze oferty tylko na mFind.pl!
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Mrowka zaprasza
reklama Fitarena zaprasza
reklama Krajowy Fundusz Szkoleniowy

BolecForum

+ Rozpocznij nowy temat

BolecForumExtra

Bolesławiecki Katalog firm

BolecForum - Ogłoszenia

BolecAlbum


BolecForum


Tylko na Bolcu21 czerwca 2019r. godz. 12:24, odsłon: 8394, Bolec.Info
Wywiad z Robertem Relichem, burmistrzem Nowogrodźca.
Bolesławiec - Informacje: Rosnąca frustracja? Robert Relich (fot. Bolec.Info)

Co z tym absolutorium?

Radni klubu "Skutecznie i Razem" negatywnie oceniają moją pracę za 2018 rok. Komisja rewizyjna, którą kieruje radny Tadeusz Karasiewicz, wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium.

Dlaczego radni ocenili negatywnie wykonanie budżetu gminy?

To jest trudne pytanie, bo nie wiem.

To co im się nie podoba w pana działaniach?

Zarzuty, które radni sformułowali dotyczą nagromadzenia inwestycji w roku wyborczym. Podjęcia inwestycji w roku 2018, które były nieuzasadnione w tym momencie rozwoju gminy i miasta Nowogrodziec, a także przesunięcia na 2019 budowy piłkochwytów na boisku w Gościszowie. Pojawił się także zarzut dotyczący przebudowy Centrum Kultury i Sztuki Muza oraz opóźnienia w realizacji zadania rewitalizacji rynku i ulicy Kościuszki w Nowogrodźcu.

Piłkochwyty to są takie siatki służące temu, żeby piłkarz nie musiał daleko biegać za piłką w krzaki czy do lasu?

Tak.

I radni nie chcą udzielić panu absolutorium miedzy innymi dlatego, że piłkarze muszą biegać za piłką?

Tak, ale  już niedługo, bo umowę z wykonawcą już podpisałem i w wakacje piłkochwyty będą.

Czemu pan nagromadził tyle inwestycji w roku wyborczym?

Do roku 2016 toczył się spór gminy o podatki. Gmina stała przed groźbą zwrotu 12 milionów złotych jednemu z podatników w strefie ekonomicznej. Nie mieliśmy po prostu pieniędzy na inwestycje. Ostatecznie dziesięcioletni spór zakończył się sukcesem i wygraliśmy 34 miliony złotych dla naszych mieszkańców.

I co, trzeba było tę kasę wydać w rok?

Nie, pomimo ograniczonych środków staraliśmy się przygotowując projekty inwestycyjne o środki unijne z funduszu spójności na budowę kanalizacji czy z regionalnego programu operacyjnego na przebudowę rynku i zakłady opieki leczniczej, przebudowę Veritasu na mieszkania socjalne i inkubator przedsiębiorczości budowę oświetlenia i wiele, wiele innych.
Wydaliśmy w 2018 roku 28 milionów zł z kasy gminy plus 12 milionów ze zdobytych przez nasz środków unijnych. Wiele z tych inwestycji to nie były działania zamykające się w jednym roku. Wiele było planowanych wcześniej, wcześniej też przygotowywano ich dokumentację - to działania w sumie trwające przez całą kadencję i na cała kadencję planowane.

Wróćmy do tego dziesięcioletniego sporu. Pan postanowił udowodnić, że inwestorzy w strefie w Wykrotach muszą płacić podatek od nieruchomości. Mimo tego, że poprzedni burmistrz i rada nie chcieli tych pieniędzy od inwestorów?

Ówczesna rada może nie tyle nie chciała, co nie była świadoma konsekwencji.

Jakich konsekwencji?

Takich że strefa nie przyczyniała się do rozwoju gminy.

Jak to nie przyczyniała się, przecież pojawiły się nowe firmy…

Jeżeli zrezygnowano z dochodów, ponad połowa zatrudnionych w strefie to mieszkańcy innych gmin, firmy nie podejmują współpracy z lokalnymi firmami, to są utracone korzyści gospodarcze, finansowe i społeczne.

10 lat walczył pan w sądach z inwestorami, żeby udowodnić swoje racje?

Tak i udało mi się, Komisja Europejska potwierdziła moje stanowisko. Zrobił to także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Ile pan na tym wygrał?

Ja osobiści nic, gmina 34 000 000 złotych.

A pan dostał za to po pensji od nowych radnych?

Na pierwszej sesji tej kadencji radni zabrali mi 700 złotych pensji.

Prezes Kaczyński też panu zabrał 20% pensji?

Tak. Zarabiam dzisiaj 6500 zł na rękę.

Chce się panu pracować na takim stanowisku za takie pieniądze?

Tak, dokonałem wyboru, mieszkańcy też dokonali wyboru i jestem wobec nich lojalny.

Dotarła do nas informacja, że radnym którzy nie chcą panu udzielić absolutorium nie podobało się to, że w projekcie rewitalizacji rynku nie było miejsca na ogródek piwny. Nie lubi pan piwa?

Lubię, niepasteryzowane. Ale mam inne zdanie, miejsca na ogródek piwny jest aż nadto, ale nie było to naszym głównym celem przy projektowaniu rewitalizacji.

Ale jeśli jakiś restaurator złoży wniosek o wynajęcie miejsca na ogródek, to jest szansa, że pan się przychyli?

Na pewno to umożliwię.

To w czym problem? Był taki wniosek?

Nie.

To o co chodzi opozycyjnym radnym?

Jak się chce uderzyć, to kij się zawsze znajdzie.

Ale po co taki kij, który się łamie zanim się nim uderzy?

Nie wiem. może to narastająca frustracja radnych?

A co by miało ich frustrować?

Brak pomysłu na współpracę, brak programu, słyszę klekot młyna, a mąki nie widzę.

A proponował pan radnym opozycyjnym wobec pana współpracę, usiadł pan z nimi do stołu?

Od pierwszego dnia. Ale radni moją rolę w obecnej kadencji określili jednak od początku jako rolę wykonawcy ich woli i postanowień. I ja to czynię. Nawet widzę w tym komfortową dla siebie sytuację. Radni przejęli inicjatywę, chcą podejmować nowe, ich zdaniem słuszne decyzje i ja będę im w tym pomagał.

Czy zwalnianie z pracy opozycyjnego radnego - trenera z Gminnego Centrum Kultury i Sportu to forma współpracy z pana strony?

Radny trener pracuje w KS Talent w Nowogrodźcu, zarabia pieniądze, trenuje dzieci i wszyscy są zadowoleni.

Czyli to źle, że robił to dla instytucji gminnej?

Chciałem żeby pracował dalej, ale społecznie.

Dlaczego?

Jego praca społeczna podkreślałaby jego bezstronność w sytuacji, w której głosuje na temat dotacji dla klubów piłkarskich.
Statut gminy i miasta Nowogrodziec mówi o kolizji wykonywania mandatu radnego z pobieraniem wynagrodzenia finansowanego z budżetu gminy. Jako radny trener ma wpływ na wielkość środków wydawanych na sport i był beneficjentem tych środków jako pracownik zatrudniony na umowę zlecenie w Gminnym Centrum oraz jako trener w MKS Chrobry.

Czyli nikt poza nim z radnych gminy Nowogrodziec nie pracuje w instytucjach gminy ani nie korzysta z gminnych pieniędzy?

Tak nie można stwierdzić, bo radny trener pracuje też w gminnej szkole.

Ale to, że pracuje w szkole panu nie przeszkadzało?

Nie.

Dla mnie ta sytuacja z radnym Sudołem wygląda na czystą złośliwość z pana strony…

Nie nazwałbym tego w ten sposób.

Ok… Radni klubu „Skutecznie i Razem” dowodzeni przez pana Sudoła nie chcą panu udzielić absolutorium. Napisali w tej sprawie wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odpowiedź już jest? Ciekawa dla pana?

Tak, ciekawa. RIO stwierdza że nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu, co musi skutkować udzieleniem mi absolutorium przez radę.

„Nieudzielenie absolutorium może wynikać jedynie z negatywnej oceny realizacji budżetu. We wniosku komisji nie zostało zakwestionowane wykonanie budżetu, nie istnieją podstawy prawne do podjęcia uchwały w przedmiocie nieudzielenia absolutorium. Komisja nie wykazała rozbieżności między wykonanymi a planowanymi wielkościami budżetu, nie podjęła próby dokonania oceny przyczyn, nie dokonała oceny działalności organu wykonawczego w sferze wykonania budżetu i ostatecznie RIO postanowiła wydać opinię negatywną o wniosku Komisji Rewizyjnej.” - to cytat z odpowiedzi na wniosek radnych. Rada miejska jest związania tym stanowiskiem. Jeśli postąpi inaczej, jest wielce prawdopodobne, że RIO stwierdzi nieważność uchwały w przypadku nieudzielenia mi w poniedziałek absolutorium.

RIO będzie mówić radnym jak mają głosować?

Nie, RIO mówi o działaniu zgodnym z prawem, a ostateczna decyzja należy do radnych.

Jak pan przewiduje wynik poniedziałkowego głosowania?

Nie czuję stresu, wynik jest przesądzony, mam satysfakcję z wykonanej pracy. Nie tylko swojej, ale i moich współpracowników.

Ma pan satysfakcję z przewlekania remontu płyty rynku?

Nie, ale mam satysfakcję z odwagi i niepopularnej decyzji, którą podjąłem na pół roku przed wyborami.  Rozwiązałem wówczas umowę z wykonawcą przebudowy. Zrobiłem to, żeby prace były wykonane porządnie.

Czyli zdecydował pan o tym, że przed wyborami zamiast uroczystości, przecięcia wstęgi i pokazywania pana sukcesu przez zaprzyjaźnione media będzie pan miał rozkopane centrum miasta?

Tak.

To samobój.

Nie, to odpowiedzialność za finanse gminy realizację inwestycji i jakość życia mieszkańców. Gmina wydała na ten remont z własnej kieszeni milion sto tysięcy złotych, zdobyliśmy z zewnątrz 3 900 000 zł. Myślę, że zrobiliśmy dobrą i potrzebną rzecz, a zakończenie trzy miesiące po czasie przy inwestycji tej wielkości, to żaden problem.

Widział pan ulotki mające dyskredytować przewodniczącego rady, Łukasz Izydorczyka?

Nie, widzę jedną tutaj w redakcji, bo właśnie mi ją pan pokazał.

I jak wrażenia?

Obojętne.

Czy rada miejska może jeszcze bardziej obciąć panu pensję?

Ma takie prawo.

Ale uchwała RIO ośmiesza argumenty opozycji... ma pan satysfakcję?

Nie, jest mi przykro. To szkodzi naszej gminie i radzie. Narusza jej powagę.

Chce pan powiedzieć, że walka o ogródek piwny i piłkochwyty jest niepoważna?

Jeśli angażuje się do tego Regionalną Izbę Obrachunkową, to jest niepoważna i nieodpowiedzialna.

Nieuchwalenie absolutorium, mimo opinii RIO, może skutkować odwołaniem pana z funkcji burmistrza?

Nie, byłoby to bezskuteczne.

To jak można pana odwołać?

Odwołać mogą mnie tylko ci, którzy mnie wybrali, czyli mieszkańcy.

Szykuje się pan powoli na referendum, w który pozycja chciałaby pana odwołać?

Nie, mam dużo pracy. Ja szanuję wyniki wyborów, a opozycja nie może się z nimi pogodzić.

Nie ma pan lekko z przeciwnikami…

W ostatnich latach donoszono na mnie i gminę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prokuratorów wszystkich szczebli, Ministra Sprawiedliwości, Wojewody Dolnośląskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Komisji Wyborcze i pewnie jeszcze gdzieś. Żaden z zarzutów się nie potwierdził.

Puenta?

Chciałbym podziękować autorom tych wszystkich zgłoszeń za to, że rezultaty ich działań udowodniły nasze prawidłowe i zgodne z prawem postępowanie. Odpowiadanie na te wszystkie zarzuty kosztowało mnie i pracowników gminy mnóstwo czasu i pracy, musieliśmy skupił uwagę na dementowaniu czyichś kłamstw, za które nikt do dziś ani mnie, ani współpracowników, nie przeprosił.

Zakładam, że nie przeprosi.

Wierzę w ludzi, może kiedyś to nastąpi.  

Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiał: Bernard Łętowski

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

~~Złocistoruda Katalpa   22 czerwca 2019r. o 9:38

~~Złocistoruda Katalpa

Postów:

Oj, Bernard, Bernard... Lata swoje masz, a gadasz jak lewacki młodzieniec. Paradygmaty zaszczepione przez najbliższą rodzinę są niczym wypalone w nas piętno. "Jakie drzewo taki klin, jaki ojciec taki syn". Ten proces to wychowanie (jakbyś nie wiedział). Inklinacje p. Burmistrza do inwigilacji rywali i przeciwników politycznych, próby wykorzystywania prawa na swoją rzecz, traktowanie ludzi z wyższej pozycji, brak empatii, to nic innego jak cechy nabyte w dzieciństwie i młodości. Ocena dzieci (nawet już bardzo dorosłych) przez pryzmat ich rodziców jest jak najbardziej wskazana. A opieranie się na wypowiedziach podłych ludzi typu aparatczyki komuny (bez sprawdzenia faktów) to czysta naiwność. Wywiady (polityczne i quasi polityczne) z ludźmi z wierchuszki są tylko ich zabiegiem marketingowym (podobnie, jak Twój "wywiad" z Burmistrzem). Prawdziwa wywiada być trudna dziennikarska praca :) Twoja rozmowa z Burmistrzem to tylko wywiadowa mistyfikacja, ale Cię rozumiem. Na "prawdziwa wywiada" pan RR po prostu by się nie zgodził. Nie wkręcaj jednak nas (czytelników), że to dobra, dziennikarska robota. Socjalistyczne serce podpowiada Ci, że masz bronić RR to Go broń. Nie licz jednak, że ludzie są naiwni. Interesujący się sprawami Gminy Mieszkańcy wiedzą doskonale jaki jest pan RR i jakie ma metody działania. "Nie rób więc z błota - złota"
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Pąsowy Żywotnikowiec   22 czerwca 2019r. o 9:55

~~Pąsowy Żywotnikowiec

Postów:

jednym słowem...


Cyrk
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Zielononiebieska Słonecznica   22 czerwca 2019r. o 9:57

~~Zielononiebieska Słonecznica

Postów:

~~Wielbłądza Morwa napisał(a):
~~Złocisty Jaskier napisał(a): Relich w wywiadzie podje ,że zarabia miesięcznie 6500,sześć i pół tys zł miesięcznie ,ja natomiast wszedłem na oświadczenia majątkowe które są dostępne na BIP Nowogrodziec i za rok 2017 wynagrodzenie za pracę 154,750,038 zł sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt zł 38 gr .Oszczędności w walucie polskiej 290 tys zł ,jeśli się mylę proszę mnie poprawić .sluszna uwaga, to bylo 2 lata temu - no i o kredycie zapomniales ? celowo

Pisałem tylko o dochodach burmistrza z pracy, również celowo ?nie napisałem o sprzedaży nieruchomości za około 150 tys to też jest jakiś dochód .ponadto 154 tys podzielić na 12 =12833zł to dlaczego Relich mówi ,że zarabia 6500 zł miesięcznie .
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Czarnawa Rozplenica   22 czerwca 2019r. o 9:57

~~Czarnawa Rozplenica

Postów:

Panie Bernardzie, wywiad jest bardzo sensowny. Niektórzy oczekują od Pana, że będzie Pan ostrożny, neutralny, trochę letni, taki nijaki. Jest Pan dobrym dziennikarzem.
Robert Relich udzielił rzeczowych odpowiedzi, warto przemyśleć.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

Bernard   22 czerwca 2019r. o 10:11

Bernard

Postów: 1078

~~Złocistoruda Katalpa napisał(a): Oj, Bernard, Bernard... Lata swoje masz, a gadasz jak lewacki młodzieniec. Paradygmaty zaszczepione przez najbliższą rodzinę są niczym wypalone w nas piętno. "Jakie drzewo taki klin, jaki ojciec taki syn". Ten proces to wychowanie (jakbyś nie wiedział). Inklinacje p. Burmistrza do inwigilacji rywali i przeciwników politycznych, próby wykorzystywania prawa na swoją rzecz, traktowanie ludzi z wyższej pozycji, brak empatii, to nic innego jak cechy nabyte w dzieciństwie i młodości. Ocena dzieci (nawet już bardzo dorosłych) przez pryzmat ich rodziców jest jak najbardziej wskazana. A opieranie się na wypowiedziach podłych ludzi typu aparatczyki komuny (bez sprawdzenia faktów) to czysta naiwność. Wywiady (polityczne i quasi polityczne) z ludźmi z wierchuszki są tylko ich zabiegiem marketingowym (podobnie, jak Twój "wywiad" z Burmistrzem). Prawdziwa wywiada być trudna dziennikarska praca :) Twoja rozmowa z Burmistrzem to tylko wywiadowa mistyfikacja, ale Cię rozumiem. Na "prawdziwa wywiada" pan RR po prostu by się nie zgodził. Nie wkręcaj jednak nas (czytelników), że to dobra, dziennikarska robota. Socjalistyczne serce podpowiada Ci, że masz bronić RR to Go broń. Nie licz jednak, że ludzie są naiwni. Interesujący się sprawami Gminy Mieszkańcy wiedzą doskonale jaki jest pan RR i jakie ma metody działania. "Nie rób więc z błota - złota"Czekaj, czekaj... Czyli twój ojciec chodził po mieście z workiem na głowie, żeby nikt go nie rozpoznał i mówił szczerze, otwarcie i odważnie co myśli o ludziach i ich pracy. Jego odwaga cywilna w wyrażaniu własnych poglądów na pewno zostałaby uczczona, gdyby ktokolwiek go rozpoznał...

Teraz ocena przez pryzmat przodków też taka fajna?
Dopisane 22.06.2019r. o godz. 10:11:

~~Czarnawa Rozplenica napisał(a): Panie Bernardzie, wywiad jest bardzo sensowny. Niektórzy oczekują od Pana, że będzie Pan ostrożny, neutralny, trochę letni, taki nijaki. Jest Pan dobrym dziennikarzem.
Robert Relich udzielił rzeczowych odpowiedzi, warto przemyśleć.


Dziękuję bardzo.

bobrzanie.pl
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Srebrnoszara Glicynia   22 czerwca 2019r. o 11:08

~Srebrnoszara Glicynia

Postów:

Popieram Pana Relicha w jego działaniach na rzecz rozwoju gminy, w ostatnich 20 lata nie było lepszego burmistrza. Zastanawia mnie, który z radnych opozycji merytorycznie a nie polityczne pochylił się nad wykonaniem budżetu.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Ciemnoniebieska Kanna   22 czerwca 2019r. o 11:24

~~Ciemnoniebieska Kanna

Postów:

~~Liliowy Kosaciec napisał(a): Panie redaktorze, łyka Pan bzdury burmistrza jak pelikan. Dlaczego nie zapytał Pan ile doniesień sam Pan burmistrz i jego ekipa złożyła DONOSÓW na mieszkańców gminy
Te wszystkie doniesienia o których tak żałośnie mówi pan burmistrz mają podłoże w faktach takich jak : Szkoła w Parzycach, podwórka wspólnoty i starszej Pani, działka w centrum miasta , waląca się nowa Kamienica i t p, natomiast jakie mają podłoże donosy burmistrza i jego ludzi ? dotyczą krytycznych wypowiedzi i to na tym portalu lub domysłów Pana Burmistrza i to jest OK ? To społeczeństwo nie ma mieć wątpliwości jeżeli coś jest warte kilkaset tysięcy i są chętni za tę kwotę a sprzedaje się za 1/3 wartości ? Nie mają prawa pytać Panie dziennikarzu niezależny ...


Na co byli chętni?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Siwa Frezja   22 czerwca 2019r. o 11:28

~~Siwa Frezja

Postów:

~~Ciemnoniebieska Kanna napisał(a):
~~Liliowy Kosaciec napisał(a): Panie redaktorze, łyka Pan bzdury burmistrza jak pelikan. Dlaczego nie zapytał Pan ile doniesień sam Pan burmistrz i jego ekipa złożyła DONOSÓW na mieszkańców gminy
Te wszystkie doniesienia o których tak żałośnie mówi pan burmistrz mają podłoże w faktach takich jak : Szkoła w Parzycach, podwórka wspólnoty i starszej Pani, działka w centrum miasta , waląca się nowa Kamienica i t p, natomiast jakie mają podłoże donosy burmistrza i jego ludzi ? dotyczą krytycznych wypowiedzi i to na tym portalu lub domysłów Pana Burmistrza i to jest OK ? To społeczeństwo nie ma mieć wątpliwości jeżeli coś jest warte kilkaset tysięcy i są chętni za tę kwotę a sprzedaje się za 1/3 wartości ? Nie mają prawa pytać Panie dziennikarzu niezależny ...


Na co byli chętni?


Na tą uszkodzoną Skodzinę Robert i na działki jakby o nich wiedzieli , że masz je na zbyciu .
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>