ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4278, 22 lipca 2019r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

Tekst zlecony29 czerwca 2019r. godz. 17:06, odsłon: 1500, Zlecony tekst
Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych ze specjalistą
Czy rodzic może zrezygnować z realizacji zajęć rewalidacyjnych ze specjalistą?
Bolesławiec - Informacje: Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych ze specjalistą Rezygnacja z zajęć rewalidacyjnych ze specjalistą (fot. )

Dziecko uczęszcza na zajęcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy rodzic może zrezygnować z realizacji zajęć rewalidacyjnych ze specjalistą? Czy rewalidacja w wymiarze określonym ramowym planem nauczania może być w szkole zastąpiona inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niekoniecznie ze specjalistą w danej niepełnosprawności? Sprawdź odpowiedź.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna

Ustawa Prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora do organizacji warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym do zapewnienia uczniom zajęć rewalidacyjnych. Natomiast w odniesieniu do rodziców przepisy przewidują jedynie, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna.

Jednocześnie, na podstawie orzeczenia, zespół nauczycieli i specjalistów ustala indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym między innymi ustala zajęcia rewalidacyjne dla ucznia, które dyrektor powinien uwzględnić w organizacji szkoły.

Rodzice mają prawo uczestniczyć w opracowywaniu IPET i ustalaniu planowanych dla ucznia form wsparcia. Ponadto w IPET należy również, w zależności od potrzeb, określić zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Jeśli dziecko uczestniczy w odpowiednich zajęciach w poradni, to rodzice mogą zaproponować odstąpienie od ich organizacji w szkole, z zastrzeżeniem, że szkoła będzie współpracować w tym zakresie poradnią, np. zapraszając specjalistę do udziału w przeprowadzeniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowywaniu/modyfikacji programu.

W związku  z tym, jeśli rodzice zapewniają odpowiednie zajęcia poza szkołą, to taka informacja powinna znaleźć się w IPET, a rodzice powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych. Będzie to dla dyrektora podstawa do wyjaśnienia sytuacji w przypadku ewentualnej kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Natomiast szkoła nie ma możliwości odstąpienia od ustalenia dla ucznia zajęć rewalidacyjnych.

Zastąpienie zajęć?

W odniesieniu do zastąpienia 2 godzin zajęć rewalidacyjnych również należy stwierdzić, że organizacja tych zajęć wynika z innych przepisów niż organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odrębnie uregulowane są również kwalifikacje osób prowadzących te zajęcia, a także wymiar czasu ich trwania. W związku z tym nie można „zastąpić” zajęć rewalidacyjnych, ale można zorganizować dla ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w innych formach niż wynika to z orzeczenia, na podstawie ustaleń zespołu opracowującego IPET.

Należy podkreślić, że rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim do pełnoletności, z poszanowaniem jego godności i praw. (art. 92, art. 95 § 1 art. 96. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, w tym w zakresie podejmowania decyzji o udziale w zajęciach rewalidacyjnych, może ingerować jedynie sąd rodzinny i opiekuńczy (art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W związku z tym decyzja o uczęszczaniu dziecka na te zajęcia należy do rodziców. Ewentualne „wyłączenie” tej formy wsparcia ucznia w szkole nie wyklucza prawa do korzystania przez ucznia z innych uprawnień na podstawie orzeczenia. Zarówno rodzice, jak i szkoła powinna kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Szkoła nie ma podstaw do uchylenia orzeczenia, czy nierealizowania jego zapisów. W związku z tym powinna przygotować ofertę zajęć zgodnie z orzeczeniem, z uwzględnieniem interesu dziecka i prawa rodziców.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 poz. 59 ze zm.) – art. 68 ust. 1 pkt 10, art. 127 ust. 3.
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ((Dz.U.2017.682 t.j. ze zm.) – art. 92, 95, 96, 109.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. 2017 r. poz. 1591) – § 3
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) – §  5, 6

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Będąc anonimowym Uźytkownikiem serwisu możesz wysyłać swoje komentarze. Zostaną one jednak opublikowane dopiero po sprawdzeniu przez moderatora. Opinie obraźliwe i nie dotyczące tematu zostaną usunięte.

Aby opublikować komentarz natychmiast - Zarejestruj się!

Twoja opinia: (Dozwolone tagi HTML: <B> <BR> <I> <U>)

Przepisz kod z obrazka

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii, a osoba zamieszczająca komentarz może ponieść za jego treść odpowiedzialność karną i cywilną.


DomoExpertAutogazMRpartsLombard Prawy DuzyDuet - dekoracje na każdą okazjęCasusMORENAZuraw KlevetNajlepsze
reklama Zapraszamy
Inne informacje z regionu
reklama Zapraszamy