ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4362, 14 października 2019r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

Tekst zlecony3 października 2019r. godz. 08:23, odsłon: 964, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
Napisz list i wygraj
Zapraszamy do udziału w Konkursie na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie.
Bolesławiec - Informacje: Napisz list i wygraj Konkurs na najpiękniejszy list napisany odręcznie (fot. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie)

Konkurs istnieje już 13 lat. W tym okresie na adres organizatora przysłano ponad 7000 listów.
Autorami listów mogą być osoby z całego świata, jedynym warunkiem jest napisanie listu odręcznie w języku polskim.

W tym roku są dwa tematy: dla młodszych „Gdybym miał zaczarowany ołówek…” oraz „Historia jednej znajomości…” dla kategorii powyżej 16 lat.

Dodatkowo można otrzymać nagrodę za kaligrafię, nie jest to jednak obowiązkowe kryterium.
Imprezie patronuje od 9 lat Związek Literatów Polskich – Oddział w Szczecinie i to jego członkowie będą oceniać prace konkursowe.

   Listy należy wysłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec;
Wręczenie nagród odbędzie się w ostatni piątek listopada i będzie to także spotkanie z członkami komisji konkursowej.

Informacje można uzyskać także pod nr telefonu: 782450211.


                            

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
oraz
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BOLESŁAWCU z s. w KRUSZYNIE
zapraszają do udziału w Konkursie Literackim na list napisany odręcznie. Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP, ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zostali zaproszeni przez Organizatorów do Jury Konkursu.

R  E  G  U  L  A  M  I  N   
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY LIST PISANY ODRĘCZNIE

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

 2. TEMAT
W bieżącej edycji konkursu są dwa tematy: - „Historia jednej znajomości...” – dla kategorii II (13-15 lat) oraz III (16 lat i powyżej)
- „Gdybym miał zaczarowany ołówek…” – dla I, najmłodszej kategorii wiekowej (10 -12 lat). List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

3. FORMA
Uczestnik konkursu może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem w języku polskim. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp., prosimy nie dołączać ilustracji) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA:        10-12 lat
II KATEGORIA:        13-15 lat
III KATEGORIA:                16 lat i powyżej

5. OCENA I NAGRODY
Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów dwóch młodszych kategorii, a dla laureatów kategorii dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc.

6. TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przesyłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie; Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 25.10.2019 roku (uwaga: liczy się data stempla pocztowego).
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród. Finał przewidziany jest na 29 listopada 2019 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

CasusMORENAZuraw KlevetNajlepszeDomoExpertAutogazMRpartsLombard Prawy DuzyDuet - dekoracje na każdą okazję
reklama Zamek Kliczków zaprasza!
Inne informacje z regionu
reklama Odprawy celne