ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4305, 18 sierpnia 2019r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Praca w AMAZON
reklama Zapraszamy

BolecForum

+ Rozpocznij nowy temat

BolecForumExtra

Bolesławiecki Katalog firm

BolecForum - Ogłoszenia

BolecAlbum


BolecRozmowy

Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


2008-01-11 20:00:00

<b>Piotr Roman</b> <br />Prezydent BolesławcaSpecjalnie dla Bolec.Info i Bolecnautów!

Piotr Roman - prezydent Bolesławca odpowie na pytania Czytelników Bolec.Info.

 • pytania przyjmujemy w dniach 28.12.2007-7.01.2008r. na TEJ stronie
 • 8-11.01.2008r. - to czas dla Gościa na przygotowanie odpowiedzi
 • 11. stycznia 2008r. o godz. 20:00 - opublikujemy odpowiedzi na wszystkie pytania.
ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ PIOTROWI ROMANOWI!

Piotr Roman (wg strony Urzędu Miasta)
 • lat 44 (ur. 5.10.1962r. w Bolesławcu),
 • wykształcenie: mgr politologii (Uniwersytet Wroclawski),
 • prywatnie: żonaty, dwoje dzieci
 • hobby - zainteresowania: dobra muzyka, literatura
 • doświadczenie: nauczyciel, radny Rady Miejskiej w Bolesławcu I i II kadencji (1990-1994 i 1994-1998), delegat miasta Bolesławca do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego I i II kadencji, w II kadencji Przewodniczący Prezydium Sejmiku, 1998-2002 Starosta Bolesławiecki, od 19 listopada 2002 r. Prezydent Miasta Bolesławiec.

UWAGA! W związku z pilnym wyjazdem Prezydenta Piotra Romana odpowiedzi na pytania Bolecnautów zostaną opublikowane w piątek, 11. stycznia 2008r.

Pytania i odpowiedzi:
bizonek


czy może Pan powiedzieć dlaczego w tym roku na Rynku nie odbył się przedświąteczny kiermasz na którym zawsze można było znaleźć wiele przydatnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia rzeczy?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zwracałem się z propozycją organizacji do stowarzyszeń kupieckich. Okazało się, że nie ma chętnych, a kupcy wolą handlować w tym okresie na swoich stałych miejscach (np. na targowiskach). W dniach od 17 do 24 (pasaż ul. Prusa) z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Bolesławieckich planowany był Kiermasz Świąteczny. Prowadzone rozmowy wskazywały, iż kiermasz odbędzie się we wskazanym terminie. W celu organizacji kiermaszu miały być udostępnione kupcom domki wykorzystywane przy imprezach miejskich (będące własnością Urzędu Miasta Bolesławiec). Niestety, kupcy odstąpili od organizacji kiermaszu ze względów ekonomicznych - przewidywany utarg kiermaszu okazał się niewystarczający do pokrycia kosztów związanych z jego organizacją.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


czy zamierza Pan coś zrobić z budynkiem znajdującym się przy al. Wojska Polskiego w którym dawno temu mieścił się "Hotel Robotniczy" a który dziś z pewnością nie jest dobrą reklamą miasta (ciągłe wezwania w to miejsce policji, zły stan budynku wewnątrz jak i na zewnątrz) ? czy może nie należy to do kompetencji Pana i Pańskich pracowników?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Budynek przy al. Wojska Polskiego 6 zwany dawniej .Domem Młodego Robotnika jest od ubiegłego roku zarządzany przez „Civitas” Zarządzanie Nieruchomościami Joanna Strzelecka . Wszelkie działania zarządcy w zakresie poprawy stanu technicznego budynku wewnątrz jak i na zewnątrz wymagają zgody wspólnoty mieszkaniowej wyrażonej w formie uchwały. Gmina Miejska Bolesławiec jako właściciel lokali niewykupionych posiada w tej nieruchomości ponad 76% udziałów i w takiej wysokości ponosi i ponosić będzie koszty wszelkich remontów.
W ubiegłym roku, jeszcze w ramach zarządzania przez TBS Sp. z.o.o. wspólnota mieszkaniowa wykonała remont dachu.
Natomiast w bieżącym roku wspólnota mieszkaniowa przeprowadzi inwestycje w zakresie termomodernizacji elewacji budynku, w ramach której wymienione zostaną okna, drzwi, balustrady, usunięty zostanie azbest. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 716.768 zł . Wspólnota na swoim koncie nie zgromadziła takiej kwoty, zatem będzie musiała zaciągnąć kredyt.
Jak widać z powyższego Gmina jest żywotnie zainteresowana tym, i podejmuje wszelkie działania, bez względu na koszty, aby budynki w mieście zmieniały swój wizerunek. Dodam, że corocznie w budżecie miasta przewidujemy środki finansowe, jako wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w wysokości ponad 1.200.000 zł..

Pozdrawiam Piotr Roman

~~dziadek


mam dwa pytania do waszego gościa; piersze dlaczego straż miejska nie zwraca uwagi na łamanie przepisów drogowych na osiedlu tak zwanym kozia górka-jest tam odcinek drogi gdzie zgodnie z oznakowaniem nie powinno się parkować. Drugie kiedy pan prezydent zrobi porządek z wałęsającymi się psami.była obietnica rozwiązania tego problemu.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Niezasadne jest stawianie tezy, że Straż Miejska nie zwraca uwagi na łamanie przepisów drogowych. Spośród zadań wykonywanych przez strażników - te dotyczące naruszania przepisów ruchu drogowego stanowią około 30 % wszystkich podejmowanych przez nich interwencji. W mieście jest wiele odcinków dróg, przy których zgodnie z oznakowaniem nie powinno się parkować. Zatem może się zdarzyć, że ktoś uniknie kary za nieprawidłowe parkowanie samochodu. Gdyby jednak osoba zadająca pytanie zgłosiła dyżurnemu Straży Miejskiej fakt naruszenia przepisów o zatrzymywaniu pojazdów w miejscu, o które pyta wówczas strażnicy mogliby podjąć skuteczną interwencję.

Problem wałęsających się psów to jest przede wszystkim problem ich nieodpowiedzialnych właścicieli. Strażnicy miejscy w ramach swoich działań wyłapują wałęsające się psy, przede wszystkim takie, które stwarzają zagrożenie dla ludzi. Podkreślić przy tym należy, iż znaczna liczba odłowionych psów oddawana jest ich właścicielom ustalonym w wyniku odczytu danych z czipa wszczepionego psu. Wałęsające się po mieście psy są wyłapywane na bieżąco. Wyłapywana jest taka ilość psów, jaką w danym momencie można przekazać do schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Miejska Bolesławiec miała podpisaną umowę na świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Od dłuższego czasu wszystkie schroniska dla zwierząt na terenie woj. dolnośląskiego są przepełnione. Wyłapane zwierzęta są przyjmowane wówczas, gdy zwalnia się miejsce. Obecnie staramy się o nawiązanie dalszej współpracy ze schroniskiem w Jeleniej Górze oraz ze schroniskiem w Dłużynie, należącym do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Z pozostałymi schroniskami stała współpraca jest niemożliwa do zrealizowania, gdyż „obsługują” jedynie miasta przy których są zlokalizowane oraz ościenne gminy do których nasza niestety nie należy. Zarządcy schronisk spoza granic woj. dolnośląskiego, odmawiają przyjeżdżania po zwierzęta odłowione w Bolesławcu ze względu na wysokie koszty ich transportu. Można rozważać budowę własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, jednakże jego budowa wiąże się z wysokimi kosztami. Przykładem może być budowane schronisko we Wrocławiu, którego powierzchnia wynosić będzie ok. 3 ha, projekt zakłada zlokalizowanie go na terenach nieużytkowanych pól irygacyjnych. Schronisko będzie mogło przyjąć kilkaset zwierząt bezdomnych wyłapanych na terenie Wrocławia. Koszt jego budowy wyniesie kilkanaście milionów złotych. Całość zostanie sfinansowana z budżetu miasta, bowiem nie ma funduszy unijnych ani krajowych wspomagających takie działania. Gminy Miasta Bolesławiec nie stać obecnie na tak kosztowne rozwiązanie, a jednocześnie gminy ościenne nie wykazują woli współpracy we współfinansowaniu takiego przedsięwzięcia. Dlatego też nasze działania ograniczone są możliwości istniejących schronisk. Proponowałem wspólną budowę schroniska w jednej z okolicznych gmin. Wszyscy wstępnie się zgadzali, ale odmawiali lokalizacji budowy na terenie ich gminy. Zaznaczyć także muszę, że na ilość „bezdomnych” zwierząt wałęsających się po Bolesławcu, mają wpływ sami mieszkańcy. W wyniku ostatnich akcji wyłapywania psów okazało się że znaczna większość tych „bezdomnych” zwierząt miała swoich właścicieli. Niestety, ludzie ci nie stosują się do obowiązujących przepisów dotyczących sprawowania opieki nad swoimi pupilami. Psy te są puszczane swobodnie, a ich ilość potęguje wrażenie występowania faktycznie bezdomnych zwierząt w mieście. Inną grupę stanowią osoby porzucające zwierzęta, które podrosły i stały się balastem. W dużej mierze, rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt w mieście, zależy od każdego posiadacza zwierząt domowych. W tym przypadku, tak jak w sytuacjach zaśmiecania, należy wyeliminować przyczyny, a nie bezustannie walczyć ze skutkami. Złapane, wałęsające się psy, mające swoich właścicieli, są traktowane jak bezdomne i przekazywane do schronisk. Jeżeli właściciel chce odzyskać takie zwierzę musi uregulować należność za jego transport, opiekę itp. Ponadto w przypadku ustalenia właściciela wałęsającego się zwierzęcia, osoba ta zostanie ukarana mandatem karnym. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i nieprzyjemności, apeluję o należytą opiekę nad swoimi pupilami.

W 2007 r. z budżetu miasta wydano ponad 60 tys. zł na koszty opieki lekarskiej, transportu, utrzymywania zwierząt bezdomnych. Wyłapano ogółem 53 szt. psów z czego 30 szt. przekazano mieszkańcom pod opiekę, 15 szt. przekazano do schroniska, a 8 szt. oczekuje na nowego właściciela. Ponadto w 2006 r. na koszt miasta przeprowadzono akcję czipowania psów.

Pozdrawiam
Piotr Roman
(prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~MAREK


jak jest efektywnośc wykorzystania do prewencji zamontowanych kamer,wydaje mi się że żadna, albo się o tym nie mówi. Kiedy zostanie wyremontowana ul. śluzowa
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Stanowisko monitoringu od Nowego Roku przeniosłem do Straży Miejskiej. Obecność kamer naprawdę pomaga i w tych miejscach odnotowuje się zdecydowanie mniej zdarzeń. Niektórzy kupcy (np. z ulicy Asnyka) informowali mnie też, że ustało nocne tłuczenie szyb wystawowych, a kilka razy udało się złapać przestępców na gorącym uczynku, jak np. w czasie napadu na Biedronkę.
Odp. 2 – Ulica Śluzowa jest drogą powiatową, za jej stan, utrzymanie drogi i chodników odpowiada zarząd powiatu i pan Starosta. Proszę pytanie kierować do niego. Na stronie internetowej urzędu miasta macie państwo podane, które ulice są przypisane do powiatu, a które do innych zarządców. Ja mogę odpowiadać tylko i wyłącznie za drogi miejskie. No tak, ale ktoś powie, przecież te drogi są w mieście (częsty argument używany w necie). Informuję: prezydent miasta nie może ingerować w zarządzanie i utrzymanie nie swoich dróg. Nawet nie wolno mi zapłacić za ich wysprzątanie. Rozwiązaniem byłoby ustawowe przekazanie wszystkich dróg na terenie miast prezydenckich jednemu zarządcy, zgodnie z zasadą: jedno miasto – jeden gospodarz.

Pozdrawiam
Piotr Roman
(prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Malina


Jak będzie wykorzystany budynek po GS 1 przy ulicy Armii Krajowej? Na pewno wymaga remontu i prac adaptacyjnych, ale np instalacja gazowa CO była wykonywana całkiem niedawno. Szkoda budynku i miejsca.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Budynek wymaga remontu, ale jeśli będzie on za drogi, będę za jego wyburzeniem. Wstępne wyliczenia wskazują, że potrzeba ponad 6 milionów, ale to nie jest wszystko, ponieważ są wymagane inne standardy, które znacznie podwyższą koszty remontu. Jeśli wydatek będzie ostatecznie obliczony i nie będzie przekraczał granic zdrowego rozsądku to widzę możliwość umieszczenia w tym budynku szkoły integracyjnej.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~;p


dlaczego wyPISowal sie Pan Panie Prezydencie??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Jest to gest solidarności z wiceprezesem Kazimierzem Ujazdowskim, który został zmuszony do odejścia z partii. Razem z nim – jako prezesem- tworzyliśmy środowisko Koalicji Konserwatywnej (to była partia, do której pierwszy raz w życiu się zapisałem w 1997 r.). Celowo używam określenie środowisko – ponieważ KK była partią małą, ale wokół niej skupionych było wielu intelektualistów (np. Rafał Matyja). To z tego środowiska w 1997 roku wypłynął postulat budowy IV Rzeczpospolitej w opozycji wobec bardzo nieudanej konstytucji właśnie wtedy uchwalanej a tak naprawdę napisanej przez kancelarię prezydenta Kwaśniewskiego. To środowisko niemal w całości już jako Przymierze Prawicy przystąpiło (najpierw jako koalicjant) do partii Prawo i Sprawiedliwość. W konserwatywnym Przymierzu Prawicy działali oprócz Ujazdowskiego m.in. Paweł Zalewski, Jerzy Polaczek, Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Jurek. Tych osób dziś w PiS nie ma. W trakcie konfliktu prezesa Kaczyńskiego z wiceprezesami zapowiadałem że nie widzę dla siebie miejsca w partii, w której nie będzie Ujazdowskiego (znakomitego Ministra Kultury) i Zalewskiego ( bardzo dobrego specjalisty od spraw międzynarodowych). I obietnicy dotrzymałem. Jestem w tej chwili osobą bezpartyjną. Nie staram się o zapisanie do żadnej z istniejących partii politycznych. Moje poglądy nie uległy zasadniczym zmianom i są one wciąż konserwatywne, które w uproszczeniu można określić jako szacunek dla tradycji przy budowaniu nowoczesnej Polski w jednoczącej się Europie. Konserwatyzm w gospodarce oznacza akceptację wolnego rynku, uwzględniającą jednak rolę państwa. Niektórzy mają fałszywy obraz konserwatyzmu wyniesiony jeszcze z czasów komunizmu. Ten nurt pokazywany był jako wsteczniactwo, zacofanie. Warto przypomnieć, że np. najlepsze czasy wzrostu dla Wielkiej Brytanii – to rządy konserwatystów z Margaret Thatcher. Również poglądy premiera Francji Sarkozy, czy republikanów w USA są bardzo bliskie konserwatyzmowi.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Korzeń


Ilu mieszkańców Bolesławca nie wymieniło jeszcze dowodów osobistych?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na 31 grudnia ponad 1700.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Korzeń


Jakie działania zostały podjęte, aby rozładować kolejki spóźnialskich chcących wymienić dowód osobisty? A może trzeba postać po 12h, żeby złożyć wniosek?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Nie ma już kolejek

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Kazimierz


Dlaczego nie rozpoczął się zapowiadany remont ulicy Małachowskiego i kiedy się rozpocznie.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W dniu 9 listopada 2007r. został przekazany plac budowy do realizacji zadania p.n. „ Przebudowa ul. Małachowskiego i Konstytucji 3 Maja”. Wykonawca WGW Świdnica zobowiązał się do przystąpienia do realizacji zadania na początku roku 2008 i roboty będą trwały do dnia 29 maja . Wykonawca wszedł na plan budowy.

Pozdrawiam Piotr Roman

bizonek


jakie jest Pana zdanie na temat połączenia bolesławieckich szpitali? czy uważa Pan że jest sens w obciążaniu dobrze prosperującego szpitala wojewódzkiego długami szpitala powiatowego?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Jestem przeciw temu łączeniu. Na sesji Rady Miasta w obecności związków zawodowych szpitala wojewódzkiego pan Starosta też wycofał się z tego pomysłu. Zależy mi na tym aby szpital wojewódzki mógł się rozwijać i z tego, co wiem są plany poszerzenia działalności szpitala wojewódzkiego. Ale bardzo ważne jest to kto zostanie następcą pana Kalisza. Ponieważ dzisiaj województwem rządzi Platforma Obywatelska, to wybór dyrektora będzie zależał w dużej mierze od lokalnych ogniw. Są już ciekawe kandydatury pokazujące, że współpraca PO z SLD w Bolesławcu się zacieśnia.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


czy ma Pan jakieś pomysły na zajęcia dla osób które najprawdopodobniej z nudów piją ogromne ilości alkoholu a później sieją strach (nie tylko wieczorami) na ulicach miasta?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Każdy odpowiada za siebie. Można się nudzić w Paryżu czy Nowym Jorku i można mieć wspaniale zorganizowany czas na najgłębiej położonej prowincji. Jeśli ktoś ma problem z alkoholem, zapraszam do instytucji powołanych do niesienia pomocy, ponieważ tego typu sprawy należy rozwiązywać indywidualnie. Również wspomagane przez nas stowarzyszenia i inne instytucje starają się pomagać w sytuacjach niedostosowania społecznego. Znam sporo osób które wyszły z alkoholizmu – jestem honorowym członkiem jednego ze stowarzyszeń abstynentów. Miałem możność uczestniczenia w spotkaniach terapeutycznych wspólnot alkoholików i wiem, jaki to jest dramat nie tylko dla danej osoby, ale też dla najbliższych. Jak dużo silnej woli i pomocy ze strony najbliższych potrzeba, aby wyrwać z tej choroby. Nasilenie zjawiska alkoholizmu nastąpiło w latach 90, kiedy bardzo wielu ludzi nie potrafiło dać sobie rady w nowej rzeczywistości. Ogromne bezrobocie i brak możliwości znalezienia pracy było łatwą okazją do ucieczki w zapomnienie, jakie dawał kieliszek . Na szczęście, te czasy ogromnego bezrobocia mamy już za sobą. Ale pojawiają się inne problemy skutkujące niedostosowaniem społecznym.
Strażnicy miejscy codziennie podejmują interwencje wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych czy zakłócających porządek publiczny. Spośród wszystkich działań Straży Miejskiej w Bolesławcu ponad 50% stanowią interwencje przeprowadzone wobec w/w osób. Jednocześnie wskazać należy, iż w porównaniu z latami ubiegłymi można zaobserwować znaczny spadek zjawiska spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie miasta Bolesławiec.
Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież proponujemy zajęcia sportowe, a także zajęcia w świetlicach (mamy ich 11). W każdej szkole odbywają się zajęcia tzw. „sportowe soboty”, które organizują czas wolny dziecku w każdą sobotę. Jest bardzo bogata oferta sportowa dofinansowana z budżetu Miasta. Organizuje zajęcia MOSiR, a także wiele klubów sportowych. Człowiek dorosły, niestety, sam organizuje sobie czas wolny. Dla ludzi uzależnionych od alkoholu Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje leczenie, a później ośrodki wsparcia, których w naszym mieście jest 4 i także dobrze działają.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~azza


Witam! Mam dwa pytania! Pierwsze:ile pieniędzy zostało przeznaczonych na 2008 rok dla MZGM na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych i dlaczego wymiana odbywa się tak opieszale(czekam juz ponad 6 lat!!!!) Drugie:Co z byłym budynkiem CPN przy ulicy Asnyka.Znajduje się w środku miasta i "straszy"mieszkańców!Dobrym wyjściem było by stworzenie tam swojego rodzaju posterunku,mam na myśli Strasż Miejska+Policja+Żandarmeria.(ewentualnie+Straż Graniczna)Taki punkt przydał by sie w centrum miasta,no i poprawiło by to bezpieczeństwo!Policja i tak całe noce tam stoi.Co Pan o tym myśli?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam.
Pytanie 1. 200 tysięcy złotych w 2008 roku. Według informacji z MZGM pozwoli to na realizację wniosków z 2002 roku. Kwota przeznaczona z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu na wymianę okien w roku 2008, wynosi 200 tys. zł. Powinno to wystarczyć na wymianę około 150 szt. okien. W chwili obecnej na wymianę oczekuje 2016 szt. okien, których zakwalifikowanie do wymiany dokonane zostało w następujących latach:
2002 – pozostało do zrealizowania - 84 szt.
2003 – 926 szt.
2004 – 440 szt.
2005 – 177 szt.
2006 – 215 szt.
2007 – 174 szt.

W roku bieżącym zakończona zostanie wymiana okien, których kwalifikacja miała miejsce w 2002r. Wymiana okien, za wyjątkiem okien, które ze względu na bardzo zły stan techniczny wymieniane są w tzw. „trybie przyspieszonym”, dokonywana jest zgodnie z kolejnością zakwalifikowania ich do wymiany tj. daty kwalifikacji. Podczas dokonywania oceny stanu technicznego okien przez pracowników MZGM, nie jest możliwe dokładne i precyzyjne określenie terminu ich wymiany. Spowodowane to jest tym, iż wysokość środków finansowych przeznaczanych przez Gminę Miejską Bolesławiec na wymianę stolarki okiennej określana jest corocznie w Uchwale budżetowej Rady Miasta Bolesławiec i w ostatnich latach była ona znacznie zróżnicowana. W latach 2003-2007 nakłady na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w systemie zleconym wynosiły:
2003 – 628 szt. – 533 tys. zł
2004 – 138 szt. – 168 tys. zł
2005 – 217 szt. – 182 tys. zł
2006 – 248 szt. – 258 tys. zł
2007 – 405 szt. – 605 tys. zł

W bieżącym roku, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2007, będziemy chcieli przeznaczyć dodatkową kwotę na wymianę okien w mieszkaniach komunalnych. Ale aby wymienić wszystkie potrzeba by było prawie 3 miliony złotych.

…. Pytanie 2. Ulica Asnyka jest powiatowa i o tym, co się może tam pojawić, decyduje zarząd powiatu i pan starosta. Ja nie wiem, jakie plany mają władze powiatowe.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Squaliq


Panie Prezydencie niech Pan odpowie kiedy tak naprawde bedzie lepiej w Boleslawcu? Mialo byc tyle inwstycji ale tak naprawde do zadnej nie doszlo.... Czyja to wina? ;> ? Pozdrawiam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Oglądałem ostatnio sondę uliczną, w której mieszkańcy, podsumowując rok 2007, mówili o tym, że był on bardzo udany i lepszy od poprzedniego. Inwestycją, która powinna docelowo dać 400 nowych miejsc pracy będzie budowa fabryki bawarskiej firmy Hoerbiger produkującej części samochodowe. Bawarczycy chcą zainwestować ponad 21 mln euro. Rozpoczęcie inwestycji nastąpić ma w 2008 roku. Aby do niej doszło, trzeba było doprowadzić do utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej, co mi się udało w grudniu 2006 roku, uzbroić ten teren (wodociągi, kanalizacja, drogi) i znaleźć inwestora. Bardzo liczyliśmy na inwestycje japońskie, ale wskutek zmiany właściciela firma wycofała się z inwestowania w Europie. Mam nadzieję, że Hoerbiger nie będzie ostatnią nową firmą w strefie.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~zibi


Panie prezydencie prosze powiedziec czy jest sens utrzymywania dwóch Stowarzyszen Abstynenckich w naszym miasteczku i przy okazji dwóch budynków z pełnymi mediami oraz podatkiem ? czy nie mozna by utrzymac jeden budynek wykorzystac go w wiekszym zakresie ? z mojej wiedzy jest to dosc pokazna sumka a wiemy ze w tym temacie alkoholowym jest w miescie jeszcze wiele innych stowarzyszen i klubów które równierz otrzymują srodki , ana dodatek prawo do kontroli ma Srarostwo a nie Miasto Dziekuje Zbyszek
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Drugi budynek przy ulicy Widok jest zajmowany przez stowarzyszenie tymczasowo, ponieważ będzie on musiał być wyburzony w momencie rozpoczęcia budowy nowego mostu przez Bóbr. Wtedy trzeba będzie zastanowić się, jak zrealizować postulat zawarty w pytaniu. To aktywność społeczna ludzi decyduje o tym, ile jest stowarzyszeń i kto w nich chce być. Choroba alkoholowa jest trudna do leczenia i nie chcemy ingerować zbyt mocno w te środowiska. Wiemy, że obie te grupy robią wiele dobrego, są miejscem wsparcia dla wielu rodzin uzależnionych od alkoholu i od narkotyków. Prawo do kontroli (a nawet obowiązek) ma również miasto, ponieważ środki publiczne muszą być wydawane zgodnie z prawem.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~pik pik


Kończy się inwestycja modernizacji linii kolejowej Bolesławiec - Węgliniec , natomiast skarpa nasypu kolejowego ,między mostami oraz od ul. Bochaterów Getta to obraz nędzy i rozpaczy -co Pan zamierza z tym zrobić ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie bardzo rozumiem pytanie . Czy chodzi o remont skarpy, czy też jej posprzątanie. Przerywam pisanie, jutro pójdę ją obejrzeć, a skarpę znam dobrze bo niedaleko stąd się wychowałem. Byłem. Nasyp kolejowy stanowi własność PKP. Utrzymanie porządku i czystości a także wszelkie prace pielęgnacyjne porastającej go roślinności, należą do jednostki zarządzającej tym gruntem. Urząd Miasta wielokrotnie zgłaszał zarządcy potrzebę uporządkowania śmieci zalegających na skarpie i prace te są realizowane. Natomiast jeśli „obraz nędzy i rozpaczy” dotyczy krzewów porastających skarpy informuję, że nie ma przepisów prawa nakazujących ich wykarczowanie lub przycinanie. Ponadto system korzeniowy roślinności, wzmacnia strukturę skarp, uniemożliwiając ich osuwanie. Chyba chodzi o posprzątanie i uporządkowanie drzewostanu. Właściciel ma obowiązek utrzymywać ją w czystości, o czym przypomnę dyrektorowi w czasie najbliższego spotkania.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


a co ma Pan do powiedzenia na temat dość dużego i niezagospodarowanego terenu przy ulicy Zgorzeleckiej? bodajże został on już jakiś czas temu sprzedany ale z tego co widzę to żadne prace w tym miejscu nie ruszają...
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Użytkownik wieczysty ma czas na rozpoczęcie budowy do końca czerwca. Jeśli tego nie zrobi, gmina miejska wystąpi do sądu o zwrot terenu.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~princess


Witam. Mam trzy pytania. Pierwsze: Kiedy wreszcie zamierza pan zrobić coś z ulicą Zabobrze? Ta droga to obraz nędzy i rozpaczy;/ Drugie: Czy cmentarz przy ulicy Armii Krajowej (tak zwany cmentarz Kutuzowa) zostanie wyremontowany? Trzecie: Czy kiedykolwiek ruszy budowa czegoś co powinno powstać przy ulicy Armii Krajowej koło restauracji "Podkowa"? A tak przy okazji to odnoszę wrażenie jakby władza kompletnie zapominała o obrzeżach miasta i zajmowała się tylko sprawami centrum. Niech pan się przejedzie wylotówką z Bolesławca to będzie pan wiedział o co mi chodzi. Pozdrawiam;)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pytanie 1. Przebudowa ulicy Zabobrze w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przewidywana jest na 2009 r. Realizację tego zadania przesunięto na 2009 r., ponieważ, ze względu na zły stan techniczny kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż tej ulicy, wymaga budowy nowego kanału, a dotychczasowy, użytkowany kanał będzie służył jako kanał deszczowy. W bieżącym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji projektuje budowę kanalizacji sanitarnej. W roku przyszłym wspólnie z Miastem rozpocznie się jednocześnie etapowa realizacja budowy kanalizacji i przebudowy drogi. Zatem proszę o cierpliwość. Naprawy nawierzchni - zarówno drogi o nawierzchni asfaltowej, jak i dróg gruntowych prowadzone są na bieżąco Dopiero nowy dyrektor PWiK poinformował nas o konieczności wykonania tam wymiany kanalizacji. Niestety poprzedni dyrektorzy wodociągów nas o tym nie informowali. Proszę pamiętać, że PWiK nie podlega prezydentowi. Mam nadzieję, że droga zostanie wykonana w tej kadencji. W tzw. międzyczasie wykonaliśmy niezbędne wykupy skrawków działek od osób prywatnych. Czyli wykonanie drogi uzależnione jest od wcześniejszego remontu kanalizacji. Sprawa remontu jest dość niezrozumiała dla mnie, bo przecież 2 projekty unijne (najpierw PHARE, potem ISPA) mogły przewidzieć remont tej kanalizacji. Ale nie chcę zrzucać winy na poprzedników, bo oni też wiedzę o potrzebach modernizacji kanalizacji mieli z przedsiębiorstwa.

Pytanie 2. Cmentarz Kutuzowa – groby żołnierzy oraz pomniki w ostatnich latach zostały odrestaurowane. Natomiast dalsza część terenu zieleni w ramach istniejącego ogrodzenia przeznaczona jest na budowę cmentarza komunalnego i dopiero w trakcie budowy tego cmentarza zostanie uporządkowany teren i rozebrany pomnik z „gwiazdą” usytuowany w głębi tego terenu Stopień zakresu remontu zależy od ambasady Federacji rosyjskiej.

Pytanie 3. Przy ulicy Armii Krajowej nie ma restauracji. A teren przy restauracji Podkowa wymaga uzbrojenia.
Odpowiedź na wrażenie – Tylko w 2007 wykonaliśmy remonty ulic Staszica, Granicznej, Góralskiej, parking i zaplecza – Dolne Młyny, ciąg pieszo – rowerowy ul. Piastów, zaczynamy ul. Małachowskiego. Wszystkie te inwestycje nie odnoszą się przecież do centrum. W 2008 r. przewiduję remont Ceramicznej, bocznych ulic Widok, projekt kanalizacji sanitarnej na ulicy Zabobrze (ta najdalej położona), ul. Agatowa, odwodnienie osiedla na ul. Kościuszki.

I wreszcie postulat przejechania się „wylotówką”… Jestem pierwszym prezydentem naszego Miasta, który urodził się w Bolesławcu i tu się wychował. Dlatego być może znam to miasto doskonale. Po mieście chodzę, jeżdżę rowerem i samochodem. Dlatego też wszystkie „wylotówki” znam i wiem o co chodzi, ale proszę też pamiętać, że większość „wylotówek” to drogi wojewódzkie, powiatowe lub krajowe, czyli wpływ prezydenta jest ograniczony, ale czasami udaje się z zarządcami załatwić postulaty zgłaszane przez mieszkańców i radnych.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


czy są już jakieś pomysły na wykorzystanie wolnego placu obok Sanktuarium MBK? "chodziły słuchy" że ma tam zostać wybudowany hotel ale tylko na tych "sluchach" się skończyło. kiedyś było to ładne miejsce wypoczynku a teraz nie ma tam nawet ławek. dlaczego?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Plac zostanie przeznaczony na sprzedaż. Powinny tam zostać odtworzone kamienice, w których mógłby powstać hotel. Obecnie staramy się wypromować te działki w pismach specjalistycznych, mając nadzieję na zwiększone zainteresowanie inwestorów.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


czy placyk naprzeciwko Supersamu (kiedyś mieścił się tam bodajże mały bar) otrzyma w końcu jakąś ciekawszą funkcję niż służenie ludziom jako niezbyt przyjemne miejsce parkingowe i "wychodek" dla osób spacerujących z psami?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Jeśli się zgłosi poważny oferent, to rozważymy. W tej chwili jest tam parking ogólnie dostępny i na pewno też potrzebny, bo miejsc do parkowania blisko centrum nigdy za dużo.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


jakie są plany co do remontu kina Orzeł i czy takowe w ogóle są?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Kino Orzeł nie jest własnością gminy miejskiej. Przyznam, że zastanawiam się, czy nie lepiej będzie jeżeli właściciel czyli województwo dolnośląskie wystawi go po prostu do sprzedaży bądź wynajmie. Rozważaliśmy jego przejęcie jednak koszty, jakie mielibyśmy ponieść odstraszają. Okazuje się , że pozyskanie środków unijnych może być na taki cel bardzo trudne. Decyzję podejmiemy niedługo.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~sąsiad


o panie prezydecie dlaczego tylko kawałek osieda n a którym pan też mieszka jest odśnieżane a już dolna część ul. Meissnera nie ??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. A moja żona miała ostatnio rozmowę z pańską sąsiadką z ulicy Meissnera, która mieszka przy zakręcie, która żaliła się, że przy odśnieżaniu ulicy Meissnera zbyt dużo śniegu zostaje przy jej posesji, co by wskazywało że ulica jest odśnieżana.
Sprawdziłem osobiście w czasie od pojawienia się pańskiego pytania. Ulica była odśnieżana. Wyjaśnienia prezesa są takie, że końcowa część ulicy jest trudna do wjazdu, ponieważ jest ślepa, wąska i często zastawiona samochodami, co uniemożliwia przejazd piaskarki.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~mama


Mam pytanie dotycząca żłobka w Bolesławcu.Dlaczego tak trudno oddać maleństwo do żłobka?,Wiele matek nie może podjąć pracy,bo jest zmuszone zostac z dzieckiem w domu(nie każdego stać na opiekunke a i nie każdy ma babcię,która zajmie sie maleństwem!)Może czas pomyśleć o otworzeniu nowego oddziału żłobka.Mamy wyż demograficzny i trzeba myśleć perspektywicznie!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zgadzam się. Dlatego zapis o budowie nowego przedszkola w wieloletnim programie inwestycyjnym. Wiemy, że już drugi rok jest kolejka, jeśli chodzi o przyjęcie dzieci do żłobka. Wcześniej grupy żłobkowe były mało liczne. Nie ma w naszym mieście wielkiego wyżu demograficznego. Urodzenia od kilku lat utrzymują się na poziomie 320 – 370 urodzeń rocznie. Sądzę, że żłobek jest pełen, bo matki mają pracę. Jeżeli stan taki będzie się utrzymywał, to zastanowimy się nad rozwiązaniem tej kwestii.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~zainteresowna


Dlaczego na terenie MPP nr 6 nie ma nowych urządzeń zabawowych dla dzieci,tylko stare urzadzenia,które pamiętają jeszcze lata 70(wiem co piszę,bo jestem wychowankom tego przedszkola!)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Mnie też nie podoba się wygląd naszych przedszkolnych podwórek. Podjęliśmy już decyzję o tym, że trzeba to zmienić. Została opracowana dokumentacja wszystkich podwórek i placów zabaw przedszkolnych. Złożyliśmy wniosek na ich remont i wyposażenie do funduszu norweskiego. Przeszedł on pomyślnie pierwszą weryfikację. Czekamy na następną. Jeśli otrzymamy pieniądze wyposażymy wszystkie na raz, jeśli nie - będziemy je wyposażać po kolei.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

Blacha14


Czy zamierza Pan uruchomić lub nasilić patrole strazy miejskiej w obrębie rynku w godzinach wieczornych? Ponieważ bywają dni gdzie pijana starsza młodzież spaceruje po mieście zachowuje sie w taki sposób ze normalny przechodzień może czasami obawiać sie o swoje bezpieczeństwo. I czy to prawda że w tym roku w Bolesławcu nie odbedzie się żadna impreza organizowana przez WOŚP?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pytanie 1. Zamierzam. Wprowadziliśmy patrole łączone z policją. To nowe doświadczenie dla strażników pokazuje, jak dużo pracy papierkowej mają policjanci . Z deklaracji nowego komendanta policji wynikać ma większa ilość policjantów na ulicach. Radziłbym nie zapominać, że oprócz straży miejskiej jest policja. Rynek jest monitorowany i ilość niebezpiecznych wydarzeń została radykalnie zredukowana.
A co do WOŚP - po raz pierwszy nie powstała i nie zgłosiła się grupa, która podjęłaby się organizacji akcji.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Dodo


Czy są plany przejęcia przez miasto terenu po stacji byłego dworca wschodniego? Jakie są plany zagospodarowanie tej, będącej obecnie w stanie likwidacji, stacji?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Bardzo bym chciał przejąć a nawet odkupić od PKP ten teren. Ale PKP muszą chcieć go nam oddać.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Robert Borzymek


Czy zwrócił pan uwagę na front kina forum ,czy ten komin wentylacyjny po prawej stronie musi szpecić fasadę kina może jeszcze nie jest zapóżno na zmiane szkoda by było
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Proszę pamiętać, że to był remont a nie budowa nowego obiektu kino- teatru.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Ryszard


Czy pawilon po tz. Barbórce został sprzedany p. Cołokidzi, i powstanie tam kolejna staacja paliw.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Proszę pytanie skierować do właściciela, jakim jest PSS Społem. Ostatnio na sesji pan radny Burniak mówił o tym, że obiekt został sprzedany, ale aktu notarialnego nie widziałem i nie umiem odpowiedzieć kto jest nabywcą. Powstanie stacji w tym miejscu nie jest możliwa bez zmiany planu. Takiej zmiany nie przewiduję.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Wyborca


Czy ma pan wpływ na przydział lokalu mieszkalnego osobie niepełnosprawnej.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Zobacz odpowiedź Piotra Romana (PDF)

~~Edyta Sz.


Panie prezydencie. Chciałabym się dowiedzieć, na kiedyjest zaplanowane ukończenie remontu kina Forum. pozdrawiam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wykonawca deklaruje zakończenie rzeczowe w lutym, później faza odbiorów (m.in. straż pożarna, sanepid). Czyli jest realna szansa , że przełom I i II kwartału ze wskazaniem na II kwartał.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Edyta Sz.


Wiem, że zadawałam to pytanie już wcześniej, tj. przed wyborami samorządowymi oraz później, przy okazji podobnego forum, ale pozwolę go sobie powtórzyć: Chciałabym się dowiedzieć, kiedy w Bolesławcu powstanie lodowisko miejskie, obiecane w kampanii wyborczej. Ostatnim razem odpowiedział mi Pan, iż lodowisko jest w planach a kadencja jeszcze się nie skończyła. pozdrawiam.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Podtrzymuję deklarację, że zakupimy lodowisko w tej kadencji. To jest wydatek przekraczający grubo milion złotych dlatego nie jest proste wygenerowanie środków finansowych na ten cel.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

Sekkmet


Czy miasto pilnuje by niebezpieczne rasy psów były rejestrowane? Dlaczego amstaffy, pitt bulle notorycznie atakują inne psy?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Bolesławca, na właścicielach wszystkich psów spoczywa obowiązek dokonania ich oznakowania (wszczepienie podskórnego mikroprocesora), co wiąże się z wpisaniem takiego zwierzęcia do rejestru prowadzonego przez Straż Miejską w Bolesławcu. Ponadto utrzymywanie lub hodowanie psów uznawanych za agresywne wymaga uzyskania stosowanego zezwolenia od Prezydenta Miasta. Warunkiem jego wydania jest udokumentowanie faktu posiadania psa z rodowodem (rasowego). Dlaczego wymienione psy atakują inne psy? Zapewne dlatego, że należą do grupy terierów, a więc psów myśliwskich i takie zachowanie leży w ich naturze. Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na bieżąco kontrolują stosowanie się właścicieli/opiekunów psów do obowiązku prowadzenia tych zwierząt w miejscach publicznych na smyczy i w kagańcu. Ale nie mieliśmy ostatnio sygnałów o pogryzieniu psów przez psy.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~mieszkaniec


Czy możliwa jest likwidacja zaniedbanych ogródków i komórek /w których hoduje się kury i inne zwierzęta /przylegających do budynku na ulicy Staroszkolnej ? Przecież ludzie mieszkający w starym budynku na Staroszkolnej mają ogródki działkowe w kompleksie PODz "Kolejarz"i nie muszą robić śmietnika wokół własnego domu ,prowadząc pseudo gospodarczą działalność związaną z przydomową hodowlą ! Jest to niedopuszczalne aby w centrum miasta był taki chlewik ,który szczególnie latem stanowi żródło much i nieprzyjamnych zapachów ! A co sobie myślą goście spoza Bolesławca przejeżdżający Staroszkolną?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie wiem, co sobie myślą. Sprawą się zajmiemy. Toczy się również sprawa sądowa o zasiedzenie.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~mistrzu15


Witam panie prezydencie czy już została wybrana firma która zagospodaruje teren na Pl. Popiełuszki.Jeżeli tak to co tam ma być.Oraz gdzie ma powstać nowy basen
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Firma nie została jeszcze wybrana, ponieważ trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Przymus tej zmiany wynika z wprowadzonego przez parlament nowego prawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Nowy rząd, co prawda zapowiada zniesienie tej ustawy, ale póki co, jesteśmy w trakcie procedury zmiany planu, która jeszcze może potrwać 6 miesięcy. Chciałbym, aby basen powstał na placu ks. Jerzego Popiełuszki. W tym roku chciałbym doprowadzić do opracowania dokumentacji.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~kammm


dlaczego miasto jest tak brudne? śmieci na ulicach, trawnikach, w parkach (np. bardzo zanieczyszczony trawnik przy skrzyżowaniu Zgorzelecka-Łokietka, niedaleko przystanków busów i PKS) trochę obrzydzają i straszą przyjezdnych... może ktoś kto bardzo potrzebuje dorywczej pracy nie brzydziłby się pozbierać trochę śmieci?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Należałoby najpierw zapytać skąd te brudy się biorą. Później zapytać, czy wszyscy właściciele i zarządcy wywiązują się z obowiązku utrzymania terenów w czystości, ponieważ w większości tereny, o których mowa nie są gminne. Ale ja traktuję to pytanie jako postulat ostrzejszego karania przez straż miejską tych którzy są zobowiązani do utrzymywania swoich terenów w czystości. Staramy się utrzymywać stały porządek i czystość na terenach będących własnością Gminy Miejskiej. Jednakże napotykamy na trudności z utrzymaniem czystości terenów, których właścicielami są osoby fizyczne. W ubiegłym roku odpowiadałem już na podobnie sformułowane pytanie, więc moja odpowiedź nie będzie się znacząco różnić od poprzedniej. Dlaczego w naszym mieście jest tak brudno? Śmieci zalegające na ulicach, trawnikach bądź w parkach, nie pojawiły się tam w wyniku zaniedbania swoich obowiązków, realizowanych przez jednostki utrzymujące porządek w mieście. Służby porządkowe na bieżąco sprzątają tereny zarządzane przez Prezydenta Miasta. Takie same obowiązki spoczywają na innych zarządzających np. drogami, placami itp. Pracownicy Urzędu Miasta oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji przeprowadzają kontrole utrzymywania porządku na bieżąco i egzekwują od właścicieli posesji obowiązki związane z utrzymywaniem na nich porządku. Niestety są wśród mieszkańców naszego miasta osoby nie przystosowane do życia w cywilizowanym społeczeństwie porzucające wszelkiego rodzaju odpady gdzie popadnie. Takie sytuacje mają miejsce często zaraz po uporządkowaniu zaśmieconego terenu. Wszelkiego rodzaju śmieci podrzucane są pod obudowy śmietnikowe, pojemniki do segregacji odpadów, pojemniki na drobne odpady ustawione przy drogach, skąd są rozwiewane przez wiatr lub roznoszone przez zwierzęta. Jeżeli sami nie nauczymy się dbać o najbliższe otoczenie nie spodziewajmy się poprawy. Należy zlikwidować przyczyny a nie skupiać się na likwidowaniu skutków. To od każdego z mieszkańców zależy jak będzie nasze miasto wyglądać w przyszłości. Moim zdaniem Bolesławiec jest obecnie o wiele czystszy niż np. kilka lat temu. Nawet zatrudnienie bezrobotnych do prac porządkowych nie rozwiąże problemu jeżeli sami nie weźmiemy czynnego udziału w przeciwdziałaniu zjawisku podrzucania śmieci. Reagujmy w sytuacjach ewidentnego podrzucania śmieci! Często, gdy widzimy taką sytuację wystarczy zwrócić sprawcy uwagę na niewłaściwe postępowanie lub przynajmniej zawiadomić o zdarzeniu odpowiednią jednostkę Policji bądź Straży Miejskiej. Zanotowanie numeru pojazdu jakim odpady zostały dowiezione i przekazanie go służbom porządkowym, umożliwi podjęcie dalszych czynności mających na celu zobowiązanie sprawcy do posprzątania zaśmieconego miejsca. Brak jakiejkolwiek reakcji z naszej strony, jest niemym przyzwoleniem na dalsze łamanie prawa! Milcząc, utwierdzamy sprawców zaśmiecenia naszego miasta o ich bezkarności i ponosimy coraz większe koszty jego oczyszczania! W 2006 r. na sprzątanie tylko tzw. „dzikich wysypisk” wydano z budżetu miasta 17 558 zł. W 2007 r. wydatki te wzrosły do prawie 23 000 zł. Do tego należy doliczyć wydatki związane z bieżącym sprzątaniem Miasta oraz naprawą/wymianą zdewastowanych urządzeń do gromadzenia śmieci.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~widz


Czy nie można by zmobilizować mlodzieży szkolnej ZSHiU do posprzątania okolic ich szkoły ,chodzi o plac po dawnym parkingu samochodowym na ulicy Zgorzeleckiej , przecież gro mlodzieży uczęszczającej do ZSHiU ,to młodzież dojeżdżająca ,korzystająca z przystanków przylegających do ul.Zgorzeleckiej ,więc napewno ma swój udzial w zaśmiecaniu tego terenu!Zamiast urządzać spektakularne akcje sprzątania świata we wrześniu na obrzeżach miasta nauczyciele tej szkoły powinni uczniów zachęcić do posprzątania okolic szkoły!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Za czystość tego terenu odpowiada użytkownik wieczysty – firma z Wrocławia. Po naszych upomnieniach teren został wysprzątany. Nie wyobrażam sobie, aby młodzież komuś za darmo sprzątała teren prywatny. Rodzice wysyłają dzieci do szkoły, żeby się uczyły a nie po to, aby właściciele prywatni oszczędzali na firmach sprzątających.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~wyborca


Zarzuca Pan Starosrwu trwonienie pieniędzy na etaty, proszę uzasadnić po co Panu 2 zastępców i jakie mają zarobki i czy w MZGK zastępcy dyrektora /w tym radny Jarosław Kowalski/, których to etatów wcześniej nie było zarabiają po 8 tyś zł miesięcznie. Jaki to ma wpływ na ceny wywozu nieczystości.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W miastach od 20 tys. mieszkańców ustawa przewiduje 2 zastępców prezydenta, a ustawa powiatowa w powiatach 1 wicestarostę. Jeden wiceprezydent był tylko w latach 1990 – 94. Proszę pamiętać, że powiatem zarządza 7 osób (5 osobowy zarząd + sekretarz i skarbnik) a miastem 5 ludzi (3 prezydenci, skarbnik i sekretarz). Na 2008 rok gmina przewiduje samych inwestycji za 65 milionów złotych a cały budżet powiatu wynosi kilkanaście milionów mniej. Do tego trzeba dodać 6 spółek nadzorowanych, takie instytucje, jak BOK, Muzeum, Biblioteka, MZGM, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, dom dziennego pobytu, dwa środowiskowe domy samopomocy. Średnia płaca wiceprezydentów wynosi A jeśli chodzi o radnych zatrudnionych w firmach miejskich: w miejskim TBS pracuje radna Irena Dul (SLD) a w MZGM radny Janusz Kozioł . A pan radny Kowalski nie jest zastępcą dyrektora.
Porównałem poziom zarobków w starostwie i Ratuszu. Wynagrodzenia w starostwie wynoszą 3558674 zł/53072700 zł = 6,7% dochodów budżetowych a w ratuszu 5856762 zł/125767102 zł= 4,7 % dochodów budżetowych (budżet 2008). Czyli określając poziom wynagrodzeń jako udział w dochodach budżetowych gmina miejska wydaje na wynagrodzenia zdecydowanie mniej niż powiat. I do tego w większości przypadków osoby zatrudnione w starostwie zarabiają zdecydowanie mniej niż w Urzędzie Miasta (uważam, że większość z nich zasługuje na zdecydowanie większe wynagrodzenia). Ja krytykowałem utworzenie stanowiska etatowego członka zarządu dla działacza Platformy – praktycznie utworzono stanowisko drugiego wicestarosty. Nie neguję potrzeby utworzenia w starostwie stanowiska ds. ściągania środków zagranicznych , ale osoba na to stanowisko powinna być wyłoniona w drodze konkursu i niekoniecznie powinien je piastować nauczyciel – polonista. Ostatnio pokazywano mi dokument, z którego wynika, że w starostwie pisanie aplikacji do funduszy europejskich jest i tak zlecana firmom zewnętrznym (i dobrze!) Tylko po co w takim razie wydawać pieniądze dla jednej osoby, skoro za te pieniądze można by utworzyć 3 osobowy zespół, który zajmowałby się np. pisaniem aplikacji)

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

piotrek


Witam,chciałbym zapytać o ogrodzony plac przy ul.Staszica,obok salonu fiata,co tam ma być,bo stoi pusty już ładnych pare lat.Pozdrawiam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Będzie to, co będzie chciał wybudować nabywca placu. Przetarg już jest ogłoszony i niebawem zostanie rozstrzygnięty. Poprzedni nabywca nie wypełnił terminów zabudowy i plac został sądownie odebrany przez gminę miejską. Następnie po raz kolejny plac został wystawiony do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~PISior


Panie prezydencie czy zamierza pan kandydować na przyszłą kadencję??Bo mam nadzieje ze NIE.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na razie chcę być jak najlepszym prezydentem. Mam jeszcze 3 lata żeby Pana panie PISior przekonać do siebie, tak jak dwukrotnie przekonałem większość mieszkańców naszego Miasta.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~ziomal


Mam takie pytanie czy ulica Staszica zostanie do końca wyremontowna?.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ulica Staszica jest drogą powiatową. Pieniądze na utrzymanie i remonty dróg powiatowych otrzymuje powiat i to do starosty należy kierować pytanie. Z materiałów, które znam ,wynika, że w 2008 roku starostwo nie przewiduje żadnych własnych nakładów na remonty kompleksowe i modernizacje ulic powiatowych w mieście. Remont części ulicy, który został sfinansowany w większości przez gminę miejską był związany z odtworzeniem ulicy po inwestycji kanalizacyjnej.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~blues Man


Kiedy w Bolesławcu powstanie sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia, żeby zespoły rockowe i nie tylko miały miejsce na koncerty. To wstyd, że przez tyle lat pańskiej prezydentury nic takiego nie powstało. Podobno jest pan miłośnikiem bluesa, chyba że była to tylko pańska kiełbasa wyborcza
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zapraszam do spaceru ulicą Spacerową, aby posmakować smaku tej kiełbasy, bo może okazać się całkiem smaczna , zwłaszcza po obejrzeniu amfiteatru na 3000 miejsc wraz z wiatą festynową. Przypominam, że budowa została zakończona w 2007 roku i tam mógł się odbyć koncert finałowy Bluesa nad B. ze znakomitym koncertem m.in. zespołów Dżem czy 123 minuty. Zapraszam za 3 miesiące do obejrzenia kino - teatru FORUM na ponad 400 miejsc, na którego remont pozyskałem prawie 8 milionów złotych. A jeśli chodzi o zapotrzebowanie na imprezy tego typu mam mieszane refleksje. Ostatnia impreza Rock Angel nie zapełniła nawet tak małej Sali, jaką jest Klub Pegaz. Również Blues nad Bobrem nie zapełnił amfiteatru. Ciężko jest zapełnić małe sale, w których organizowane są koncerty przez bolesławieckich właścicieli restauracji (tu chwała Opałkowi!). Podobnie jest z koncertami muzyki poważnej – koncert światowej klasy zespołu wraz z jednym z najlepszych dyrygentów świata, jakim jest Paul Mc Creesh pomimo bezpłatnego wejścia nie zapełnił Kościoła tak jakbym chciał. Ale prawdziwi melomani byli i to cieszy, bo naprawdę ciężko było ściągnąć tej klasy wykonawcę.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Sąsiadka


Panie Prezydencie. Nasze osiedla domków jednorodzinnych są straszliwie zadymiane. W niektórych godzinach nie można wychodzić w ogóle z domu. Czy ma Pan pomysł,w jaki sposób zachęcić właścicieli domow do korzystania z ogrzewania gazowego? A może by tak jednym obniżyć podatek a dle tych spalających miał i plastikowe butelki podwyższyć?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Najczęściej ludzie palący plastikiem twierdzą, że palą czym innym. Problem zgłaszałem posłom z Komisji Ochrony Środowiska, bo bez rozwiązań ustawowych inspekcja ochrony środowiska czy sanepid nie mają zbyt wielkich kompetencji. Zadziwiające jest, że kiedy w Polsce gdzieś ktoś chce postawić ekologiczną spalarnię odpadów praktycznie nie emitującą zanieczyszczeń, to taka inicjatywa się nigdzie nie udaje - jednocześnie jesteśmy niezwykle tolerancyjni wobec sąsiadów, którzy emitują substancje rakotwórcze wprost na nasze podwórko. Mam też wrażenie, że wcale nie robią tego osoby najbiedniejsze. Osiedla nasze zadymiane są przez samych mieszkańców osiedli. Bardzo często mieszkańcy nie mają świadomości, że sami siebie trują. Spalając – z przyczyn ekonomicznych lub z czystego wygodnictwa – w piecach wszystko co płomienie są w stanie strawić. Powietrzem, które zawiera bardzo dużo szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń oddychamy my i nasi bliscy. W tym miejscu apeluję do mieszkańców naszego miasta nie trujmy się. W celu uświadomienia tego problemu mieszkańcom ogłosiłem konkurs pt. „Nie kopć – nie truj”. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska, uświadomienie mieszkańcom miasta skutków spalania odpadów i węgla o niskiej jakości w piecach domowych, propagowanie zachowań i zdrowia ludzi. właściwych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Na razie ogłosiłem dla uczniów konkurs, którego celem jest pogłębienie świadomości ale też spośród prac wybierzemy takie, którymi będziemy mogli propagować zmiany postaw.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~inka


Kiedy osoby niepełnosprawne doczekają się urządzenia np. windy, pozwalającego na korzystanie z basenu krytego?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nowy basen będzie dostępny dla niepełnosprawnych. Uważam, że po wybudowaniu nowego basenu ten stary trzeba przeznaczyć na cele związane z rehabilitacją lub szeroko rozumiane usługi kosmetyczne . Wówczas będziemy szukali partnera do takiego przedsięwzięcia.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Maja


Witam, Panie Prezydencie wszystkiego naj w Nowym Roku 2008. Jeśli chodzi o pytanie: czy istnieje możliwość aby w Bolesławcu powstał kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy? Mam na myśli kompleks podobny do Galerii we Wrocławiu, Legnicy itp. Bolesławianie nie musieliby wyjeżdżać do innych miast w tym celu. Czy taki kompleks mógłby posiadać basen? Połączenie przyjemnego z pożytecznym. A na koniec - jest Pan wspaniałym Prezydentem. Pozdrawiam.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dziękuję za życzenia i ocenę :-) Taki właśnie jest plan zabudowy placu ks. Popiełuszki – basen + galeria. Pisałem wcześniej o potrzebie zmiany planu zagospodarowania (nowa ustawa uchwalona przez poprzedni parlament) – to niestety długa procedura. Dopiero po zmianie planu można będzie przystąpić do sprzedaży placu z wcześniejszym wyłączeniem działki pod basen. Basen to bardzo duży wydatek – około 18 milionów. Pozyskanie środków zewnętrznych bardzo trudne. Dlatego sprzedaż działki pod galerię ze zmienionym planem powinna pozwolić na sfinansowanie przynajmniej częściowe budowy basenu.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

Hacker


Chciałbym sie dowiedzieć czy przewidziana jest modernizacja bieżni na miejskim stadionie w Bolesławcu... Pytam bo wiele osób korzysta ... A w czasie słoty bieżnia jest zamknięta ...
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zadanie związane z modernizacją stadionu jest ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym, jednak modernizacja bieżni wymaga całościowej modernizacji widowni. Wszystko zależy od tego, czy uzyskamy środki zewnętrzne.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~czekające na okna


Witam!Wiem,że to pytanie już zostało zadane,ale powtórzę je!Panie Prezydencie wymiana okien przez MZGM odbywa się ponoć według listy i kolejności składanych podań,mam więc pytanie które lata zostaną `załatwione" w tym roku!Od około 3 lat słyszę ta sama odpowiedź od kierownika W,że wymiana obejmie lata 2003(rok złożenia podania) w 2008 roku i że to zależy od środków przekazanych w budżecie dla MZGM.Z tego co wiem,pieniążki są tylko chyba brak dobrej woli MZGM.Po ostatniej wizycie w MZGM dowiedziała się,że czas oczekiwnia na okna ma wynieść 8lat!!!!!!!Dużo ludzi wykupiło mieszkania lub wymieniło sobie okna na własny koszt a lista oczekujących prawie się nia zmnienia i tego właśnie nie potrafię zrozumieć!Jak długo trzeba czekać na wymiane okien przez MZGM!Myślę,że ktoś powinien się zająć ta sprawą.Życzę najlepszego w Nowym Roku!!!!!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dziękuję za życzenia. Ponieważ pytanie pojawia się drugi raz polecę przyjrzeć się procedurze i weryfikacji zasady respektowania kolejności . Natomiast w tym roku przeznaczamy 200 tysięcy złotych na ten cel, co powinno zdaniem MZGM wystarczyć na wymianę około 150 okien.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Michał


Witam, czy istnieje możliwość dostarczenia mniejszych pojemników na segregację odpadów do budynków 4-10 mieszkalnych a nie tylko pod większe osiedla?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Obecnie na terenie miasta znajduje się i jest rozstawionych 200 kompletów pojemników (plastik, papier, szkło) typu IGLOO co daje średnio możliwość użytkowania ich przez ok. 200 osób na jeden komplet. Przy wprowadzaniu segregacji odpadów przewidywano ok. 500 osób na jeden komplet pojemników a więc istniejąca ilość wydaje się wystarczająca.
Ponadto spółka prowadzi zbiórkę selektywną w systemie workowym w tzw. niskiej zabudowie (osiedla domków jednorodzinnych). Worki które zakupiła Gmina są do odebrania w siedzibie MZGK nieodpłatnie.
Spółka MZGK prowadząca odbiór odpadów segregowanych zaplanowała w tym roku zakup nowoczesnego pojazdu do odbierania odpadów segregowanych, co znacznie usprawni ich odbieranie i wywóz. Zakup mniejszych pojemników spowodowałby znaczny wzrost kosztów prowadzonej segregacji, która już dzisiaj jest niedochodowa. Istnieje również problem znalezienia odpowiedniej i bezpiecznej lokalizacji dla nowych pojemników, gdyż obecne obudowy śmietnikowe byłyby niewystarczające.
Ze względów finansowych obecnie nie ma możliwości zakupu przez miasto mniejszych pojemników do segregacji odpadów. Miasto zakupiło worki, które rozdawane są mieszkańcom, głównie zamieszkujących w osiedlach domków jednorodzinnych. Proszę jednak o kontakt prezydent@um.boleslawiec.pl. Sprawdzimy miejsce.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~piłkarz


Chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś plany odnośnie budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczna nawierzchnią i oświetleniem w Bolesławcu oraz jego ewentualnej lokalizacji ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Premier Tusk zapowiedział takie boisko w każdej gminie, chociaż nie wiem, czy nie jest to kolejna obietnica bez pokrycia. Jeśli taki program rządowy się pojawi to się na pewno do niego zgłosimy. Jeśli ma Pan na myśli jakąś szczególną lokalizację to proszę o podpowiedź. Kiedyś wskazywano takie miejsce z tyłu PZZ. Obecnie jest też propozycja aby było to w ośrodku na Spacerowej. Ta lokalizacja ma przewagę ze względu na łatwiejsze upilnowanie przed wandalami i tu zaprojektujemy boisko.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~szachmachista


Wypowiedz: Czy uwaza Pan ze przetrzymywanie przez klub BKS kart zawodniczych szachistow , ktorzy chca grac w innym boleslawieckim klubie jest uczciwe? Dodam ze przez dlugi czas BKS zrobil niewiele by boleslawieccy szachisci mogli zablysnac na ogolnopolskiej arenie.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Jest to wewnętrzna sprawa klubów, ale polecę panu Dudyńskiemu, który odpowiada za sprawy sportu aby sprawę sprawdził, czy możemy pomóc.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~szachmatista


Czy istnieje szansa by w boleslawcu powstala sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia? (np na 1500 miejsc)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Szansa zawsze jest, jednak byłyby problemy z jej utrzymaniem. Na razie mamy amfiteatr na 3 tysiące miejsc, za 3 miesiące kino – teatr Forum na 420 miejsc i rozpoczniemy budowę Sali gimnastycznej dla GS 1 też z miejscem na widownię (260 miejsc). Nie liczę I LO i jego Sali ponieważ jest to sala powiatowa, chociaż będąc na niektórych meczach widzę, że nie jest ona pełna. Apel do kibiców udowodnijmy, że taka sala jest potrzebna, stwórzmy modę na udział w sportowych imprezach.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~faroe


Czy to prawda że do prokuratury zostało zgłoszone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w sprawie sprzedaży w ramach przetargu orgnizowanego przez Urząd Miasta działki przy ulicy Zgorzeleckiej.W jaki sposób mieszkańcy mogą sie dowiedzieć dlaczego tą a nie inną ofertę wybrano?Może Szanowny Pan Przydent Miasta mógłby opini publicznej coś więcej opowiedzieć o tej niezwykle korzystnej dla miasta transakcji bo dziwna cisza panuje na ten temat.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ponieważ jest kilka pytań w tej sprawie zamieszczam obszerną informację, którą przekazałem dziennikarzom uczestniczącym w specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji prasowej . A pismo do prokuratury napisałem ja, ale nie jest to zawiadomienie o jakim Pan pisze, ale raczej prośba o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia aktu notarialnego zawartego pomiędzy pierwszymi nabywcami a spółką z Wrocławia. Tylko dlatego, że mamy wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonej przez notariusza procedury. Przy okazji refleksja – o napisaniu takiego pisma poinformowałem radnych i proszę zobaczyć co z tą informacją stało się po kilku dniach…Radio Erewań?

A teraz pełna informacja :

Informacja dla prasy dotycząca nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Łokietka, Zgorzelecka i Dolne Młyny

W związku z zainteresowaniem dotyczącym zabudowy placu pomiędzy ulicami: Łokietka, Zgorzelecka i Dolne Młyny informuję, że do Urzędu Miasta Bolesławiec wpłynął odpis aktu notarialnego zawartego we Wrocławiu, z którego wynika, że dotychczasowy użytkownik wieczysty Kopalnia Piaskowca Zbylutów – Jan Cołokidzi i P.P. HEMAX Henryk Guzik w Bolesławcu sprzedał swoje prawo użytkowania wieczystego na rzecz Spółki „SPECTRUM GALERIE” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Fakt ten nie może mieć wpływu na ustalone terminy zagospodarowania działki oraz przeznaczenia gruntu, które są zawarte w akcie notarialnym podpisanym z dotychczasowym użytkownikiem wieczystym w dniu 28 czerwca 2006 roku, gdyż terminy te wiążą również następców prawnych nabywców. Z punktu widzenia interesu miasta istotna jest terminowa oraz zgodna z przyjętą w przetargu koncepcją, realizacja planowanej inwestycji. Natomiast bez istotnego znaczenia jest, kto tę inwestycję będzie realizował. Aktualnie nie zostały przekroczone żadne określone w akcie notarialnym terminy, ani nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę (zawiadomienie o wszczęciu takiego postępowania winno wpłynąć do Urzędu Miasta ze Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Określony w akcie notarialnym termin rozpoczęcia budowy mija 28 czerwca 2008 roku (za rozpoczęcie budowy uznaje się wybudowanie fundamentów).

W przypadku niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania działki oraz przeznaczenia gruntu na inne cele niż budowa jednolitego centrum usługowo-handlowo-mieszkaniowego, tworzącego zwartą zabudowę zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania nieruchomości opisaną w protokole z przetargu z dnia 8 czerwca 2006 roku, właściciel gruntu – Gmina Miejska Bolesławiec będzie żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Chronologia wydarzeń

18 listopada 2002r. (w przeddzień zaprzysiężenia nowego prezydenta miasta ) ustępujący prezydent Józef Burniak dokonał zamiany gruntów, w wyniku której na terenie tego kompleksu, w środkowej jego części właścicielami działki nr 181/4 o pow. 0.0440 ha stali się małżonkowie Magdalena i Michał Kubiak. Mając świadomość, że w ten sposób wartość całości kompleksu zdecydowanie spadła i wiedząc, że utrudnia to ogromnie jej całościowe zagospodarowanie prezydent Piotr Roman zlecił kancelarii prawnej z Wrocławia zbadanie możliwości prawnych unieważnienia tej zamiany. Ekspertyza prawna stwierdzała, że unieważnienie aktu notarialnego dotyczącego zamiany gruntów jest praktycznie niemożliwe. Podjęto również próby odkupienia przez urząd od nowego właściciela tej działki lub też zaproponowanie innej w zamian. Bez powodzenia. Właściciel zaproponował zaporową cenę (1 milion złotych), a składane przez UM propozycje zamiennych działek go nie interesowały. A więc struktura własnościowa gruntu wyglądała jak na przedstawionej mapie (kolor niebieski – działka prywatna, linia przerywana – Młynówka – ciek wodny):
W tej sytuacji rozważano 2 warianty zagospodarowania gruntu:

WARIANT 1. Podział całości terenu na kilka - kilkanaście działek i sprzedaż ich oddzielnie. W marcu 2002 r. opracowana została Koncepcja Programowo-Przestrzenna w kwartale ulic: Łokietka-Górne Młyny – Zgorzelecka przez Biuro Urbanistyczne „ Ecoland” we Wrocławiu z podziałem terenu o pow. około 1,20 ha, gdzie miało być wydzielonych 15 działek pod zespół budynków usługowo – mieszkalnych, wielorodzinnych. Wadą tego rozwiązania było ogromne ryzyko, że każdy z nowych nabywców mógłby budować po swojemu a osiągnięcie celu polegającego na tym, że powstanie zwarta, estetyczna i harmonijna jednostka urbanistyczna byłoby mało prawdopodobne. Dodatkowo przy tym wariancie należało się liczyć z koniecznością dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych jeszcze przed dokonaniem podziałów geodezyjnych, a więc przed sprzedażą poszczególnych działek. Przygotowując się do realizacji tego wariantu Urząd Miasta zlecił opracowanie projektu rozbiórki budynków i budowli znajdujących się na przedmiotowym terenie. Projekt rozbiórki wraz z kosztorysem prac rozbiórkowych uzyskano w listopadzie 2003 roku. Dwuwariantowy kosztorys prac rozbiórkowych przewidywał w wariancie oszczędnym (bez rozbiórki ścian piwnic) koszt wykonania prac 1,070 mln zł, zaś w wariancie droższym koszt ten wynosił 1,260 mln zł. W oparciu o przygotowany projekt rozbiórki obiektów budowlanych uzyskano w grudniu 2003 roku pozwolenie na rozbiórkę.

WARIANT 2. Pomimo tego że na terenie kompleksu znajduje się jedna działka już sprzedana, to pozostałą część kompleksu sprzedać jako całość, tak aby za zabudowę odpowiadał jeden podmiot, co dawałoby szansę na większą jednolitość urbanistyczną. Właściwe zagospodarowanie tego placu było ważne choćby ze względu na położenie w pobliżu starego miasta. Sprawę porozumienia się z dotychczasowym właścicielem działki 181/4, (który potencjalnie zagrażać mógł jednolitemu sposobowi zagospodarowania kompleksu) pozostawiono nowemu użytkownikowi.

Przygotowania do przetargu
Po odzyskaniu całości placu w trójkącie ulic Łokietka-Górne Młyny – Zgorzelecka (bez działki nr181/4) w wyniku egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 23 lutego 2004r., zakończonej dnia 30 maja 2005 roku, władze miasta postanowiły o sprzedaży tego gruntu. Największe obawy budziło zagrożenie, że w tym miejscu może powstać typowy, czyli brzydki i nieestetyczny, wielkopowierzchniowy obiekt handlowy dla którejś z sieci handlowych działających w naszym kraju. Chcąc zapobiec próbie postawienia w tym miejscu hipermarketu o typowym wyglądzie, wpisano do warunków przetargowych ostre warunki związane z opracowaniem koncepcji zabudowy działki. Warunki te określały m.in. maksymalną powierzchnię sklepów, współczynniki i charakter zabudowy. Oprócz tego ustalono ścisłe terminy zagospodarowania terenu oraz ustalono kary za niedotrzymanie terminów. Obowiązek przedstawienia koncepcji zabudowy stanowił obok oferty cenowej drugi warunek dla potencjalnych oferentów. Przygotowując nieruchomość do sprzedaży, dokonano połączenia dotychczasowych 10 działek w jedną, nową działkę o numerze 919 o pow. 1.0026 ha a także zlecono jej wycenę. Według operatu szacunkowego z dnia 22 grudnia 2004r. wartość działki nr 919 wyszacowano na kwotę 2.005.200 zł.

Ogłoszenie przetargu
W dniu 5 kwietnia 2005r. ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 919 wraz ze sprzedażą obiektów i budynków, który został podany do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy, poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń, w internecie i w Gazecie Wyborczej, który miał się odbyć 14 czerwca 2005r. (przetarg nr 1). Cena wywoławcza wynosiła – 2.100.000 zł. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 29 września 2005r. ogłoszono ponownie I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 919 wraz ze sprzedażą obiektów i budynków, który wyznaczony został na dzień 7 grudnia 2005r. (przetarg nr 2). Cena wywoławcza wynosiła – 2.400.000 zł.
Zostały złożone dwie oferty:

 • przez Korporację Budowlaną Zagłębia Miedziowego KBZM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie– oferowana cena – 4.000.000 zł
 • Kopalnię Piaskowca Zbylutów nr 4 – Jan Cołokidzi i P.P. HEMAX Henryka Guzik ul. Staroszkolna nr 20 w Bolesławcu – oferowana cena – 2.425.000 zł.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonała szczegółowej analizy ofert i ze względu na zawarte w ofertach błędy merytoryczne i braki formalne – oferty nie zostały poddane ocenie. W związku z powyższym nie dokonano wyboru żadnej z ofert. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

W skład komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 355/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku wchodzili: Paweł Maciejczuk – przewodniczący komisji, Jan Kisiliczyk – zastępca przewodniczącego, członkowie: Andrzej Chodyra – zastępca prezydenta, Janusz Kozioł – radny RM Bolesławiec, Piotr Żak – architekt miasta, Marta Rotter – Opolska – architekt, Anita Galik – architekt.

W grudniu 2005r. dokonano podziału działki nr 919 o pow. 1,0026 ha, z której wydzielona została działka nr 919/2 o pow. 151 m2 przeznaczona na poszerzenie ulicy Górne Młyny. Do sprzedaży przeznaczona została wydzielona działka nr 919/1 o pow. 9875 m2 .

Wobec zmienionych warunków i parametrów działki (nowy numer i nowa powierzchnia) w styczniu 2006r. ogłoszono ponownie I przetarg pisemny nieog
~~obywatel


Czy to prawda,że działkę należącą do szpitala psychiatrycznego sprzdana została
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam, nie rozumiem pytania. Działki zarządzane przez szpital sprzedaje urząd marszałkowski a nie gmina miejska. Pozdrawiam Piotr Roman

~~andy


Co z placem po byłym "dworcu wschodnim" - w tej chwili jest to wybieg dla psów "umilajacych" życie okolicznym mieszkańcom , "uroczy" skład węgla ,śmietnisko oraz ogólny bałagan.Starszą stare ,walące się budowle i to wszystko w centrum miasta ; czy PKP ,gospodarz obiektu ,nie jest zobowiązany do uporządkowaniem terenu ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Postaram się „umilać życie” zarządcy, chociaż bardzo bym chciał, aby ta działka wróciła do gminy miejskiej.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~ela


Witam, Panie Prezydencie czy miasto przejmie ogrody dzialkowe przy ul. Śluzowej. Jeżeli tak, to kiedy?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Z tym przejęciem aż tak bardzo się nie spieszymy, natomiast w planie wieloletnim zakładamy przejęcie części działek w celu poszerzenia cmentarza. Jest to rozwiązanie tańsze niż budowa nowego cmentarza. Mam też sygnały że ta propozycja jest akceptowana przez mieszkańców.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~ULa


Witam Panie Prezydencie, mam do Pana ogromną prośbę aby uporządkować teren , który jest bardzo niebezpieczny i tylko spodziewać się można jakiegoś wypadku . Chodzi mi o przejście z ulicy Willowej na teren rynku ,, MANHATAN`` oddielone strumykiem . Nasyp ziemi niedługo się zawali komuś na głowę albo miejscowi pijaczkowie kogoś napadną lub okradną szczególnie chodzi mi o bezpieczęństwo dzieci które tędy chadzają. Latem wydobywa się fetor gdyż handlujący na rynku i inni załatwiają swoje potrzeby . Widziałam z okien swojego domu , że zdarzyło się Panu chodzić po tym terenie czy Pana to nie drażni ?I co Pan proponuje?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W ubiegłym roku miejsce zostało wysprzątane, ale czystość trwała bardzo krótko. Ze względu na takie a nie inne ukształtowanie i położenie tego terenu ciężko będzie uchronić ten teren przed takimi zachowaniami, o jakich Pani pisze. Teren przylega do terenu, którym administruje Miejski Klub Tenisowy. Zamknięcie tego przejścia też nic by nie dało. Przyjrzę się temu tematowi (już zleciłem oględziny skarpy i uporządkowanie terenu), ale cudów nie obiecuję. a co Pani proponuje?

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

bizonek


co Pan ma do powiedzenia na temat "odebrania" szpitalowi wojewódzkiemu tak dobrego dyrektora jakim jest p. Janusz K. ? bo domyślam się że jest Pan w tej sprawie bardzo dobrze ekhem obeznany :)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. A to jest bardzo ciekawa opinia o tym „obeznaniu”, bo o aresztowaniu pana dyrektora dowiedziałem się z mediów. Bardzo szkoda mi pana dyrektora a przede wszystkim szpitala. Społecznie pełniłem tam funkcję przewodniczącego Rady Społecznej szpitala (nowa władza w sejmiku powołała kogoś innego) i wiem, że załoga bardzo wysoko oceniała działania pana dyrektora. Z prasy dowiedziałem się, że zarzuty dotyczą czasu, kiedy pan dyrektor pracował we Lwówku. Uważam, że od czasu, kiedy pan dyrektor pracował w szpitalu powiatowym w Bolesławcu, dokonała się w nim bardzo duża ewolucja w zakresie umiejętności kierowania tak trudnymi zespołami jak załoga szpitala. Wiem tylko tyle, że o następcy pana dyrektora zadecyduje zarząd województwa i że opinia władz bolesławieckiego PO ma mieć duże znaczenie. Już słyszałem o bardzo dobrych kandydaturach utrwalających koalicję PO z SLD.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~FerdeK


Dlaczego nawierzchnia ul Komuny Paryskiej została tak spartaczona po remoncie kanalizacji ? Ni to asfalt- nierówny i kiepsko położony na części ulicy, ni to kostka brukowa. czy tak juz pozostanie??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie pozostanie na pewno. Czekamy na ostateczne wyjaśnienia dotyczące możliwości odtworzenia nawierzchni z europejskiego programu rewitalizacji. Jeśli nie będzie możliwe zasilenie zewnętrzne będziemy musieli odtwarzać nawierzchnię z własnych środków. Niestety nie będzie możliwości odtworzenia nawierzchni w kostce.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Wojciech


Panie prezydencie chodzą pogłoski, że podobno CBŚ interesuje sie Pana osobą, mianowicie chodzi mi o teren na Zgorzeleckiej który pozwolił Pan sprzedac po zaniżonej cenie lokalnym szejkom naftowym.. może Pan sie z tego wytłumaczyc?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. To bardzo ciekawe pogłoski. Jeszcze ich nie słyszałem i nie bardzo rozumiem, jak się należy tłumaczyć z pogłosek. Cena nie była zaniżona i radziłbym nie stawiać takiego zarzutu, który ma charakter pomówienia. Podwójnie przeprowadzona wycena wskazywała na zdecydowanie niższą wartość. A wyceny dokonywał niezależny rzeczoznawca z listy wojewody. Reszta odpowiedzi zawarta jest w obszernej informacji (powyżej w innej odpowiedzi), przez szacunek dla Bolecnautów nie będę jej wklejał wielokrotnie.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Ujazdowski


Dlaczego Pan odszedł z PIS-u? Ostatnio mówili Pana koledzy, że jest Pan zdrajca i ze to dzieki Jarosławowi Kaczyńskiemu jest Pan obecnym prezydentem. Pani poseł Szczypińska w wydziadzie udzielonym lokalnemu portalowi mowiła o tym, ze słabe ogniwa odchodzą jako pierwsze... A wiec jak to jest?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ja nie znam pani Szczypińskiej - myślę, że ta pani też mnie nie zna. Natomiast znam bardzo dobrze osoby, które udzieliły mi oficjalnego poparcia w ostatnich wyborach samorządowych m.in. Kazimierza Ujazdowskiego. Uważam się za wolnego człowieka a używanie słowa zdrada świadczy o jakichś niedobrych emocjach. Pojęcie zdrady odnosi się do innych sfer życia powiązanych np. z pojęciem honoru. Ostatecznie zdradą mogłoby być nazwane takie działanie, gdybym chciał przejść do innej partii a jeszcze najlepiej przed jakimiś wyborami (np.parlamentarnymi). Myślę i zgadzam się tu z niektórymi Bolecnautami, że są pewne plusy posiadania bezpartyjnego prezydenta. Natomiast właścicieli portalu proszę o poprawienie informacji, jakobym należał do stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Jestem przewodniczącym stowarzyszenia Forum Samorządowe, które stworzyliśmy kilka lat temu i razem z którym wygrałem pierwsze wybory prezydenckie w 2002. A jeszcze chciałbym zauważyć i docenić użycie takiego nicka (Ujazdowski), bo nie podejrzewam żeby ten post napisał do mnie pan minister :)

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~gogi


Witam Panie Prezydencie. Czy uważa Pan,że miasto zrobiło dobry interes na sprzedaży działki na Zgorzeleckiej za 4 miliony? Mówi się w mieście ,że ta działka została odsprzedana za 15 milionów. Czy to prawda?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wyjaśnienia obszerne powyżej ( nie ma sensu kilkakrotne jej wklejanie). Gmina miejska nie ma innej możliwości sprzedaży gruntów jak w przetargu. Grunt jest tyle wart, ile ktoś chce za niego zapłacić w publicznym przetargu. Proszę zwrócić uwagę ile było przetargów na ten teren. Była to najwyższa cena. Chciałbym zaznaczyć, że można byłoby uzyskać wyższą cenę np. przeznaczając grunt pod hipermarket. Temu, aby w tym miejscu powstał hipermarket, chcieliśmy właśnie zapobiec. Moja propozycja, aby zmienić dodatkowo plan zagospodarowania przestrzennego nie spotkała się z akceptacją rady miejskiej. A kwot sprzedaży wtórnej nie wolno mi publicznie podać, ponieważ jest to transakcja pomiędzy podmiotami prywatnymi.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~gogi


Co się dzieje z placem po byłej mleczarni? Są jakieś pomysły na zagospodarowanie?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Działka jest własnością prywatną. Nowy właściciel zwrócił się o zmianę planu zagospodarowania, który umożliwiłby zabudowę tego placu mini centrum usługowo – handlowym. Ostateczną decyzję podejmie rada miasta. I znowu moje stanowisko jest takie, że w tym miejscu - obok targowiska - hipermarket nie jest dobrym pomysłem - natomiast źle byłoby jeżeli plac miałby stać pusty. Proszę pamiętać, że w tym przypadku o przeznaczeniu i zabudowie decyduje właściciel gruntu, oczywiście w zgodności z planem zagospodarowania.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

Grubson1


Panie prezydencie,proszę bardzo proszę aby pan wziął pod uwage hale widowisko-rekreacyjną chociażby dla koszykarzy topy siatkarzy topu,bo oni naprawdę się tułają odrzucani raz z tąd raz z tąd... a to naprawdę się przyda,bo wielu ludzi w tym mieście ma ochote obejrzec w akcjii naszych reprezentantów,którzy naprawde są dobrzy... prosze spojrzeć na pytania do pana, wiele jest pytań w stylu "jakaś hala jest w planie?przydałaby się!"
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Myślę, że sala, którą zaczniemy w tym roku budować przy ul. Jana Pawła II co najmniej częściowo rozwiąże ten problem. Trudności związane z wynajęciem Sali od władz powiatowych znam bardzo dobrze, bowiem trenerzy przedstawiali mi je na spotkaniu. Od grudnia koszykarze z klubu TOP Bolesławiec rozgrywają mecze w Bolesławcu w Sali Sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu. Problem możliwości rozgrywania meczy w sportach halowych wydaje się być bardziej złożony. Ponieważ tak naprawdę brak jest w Bolesławcu hali gdzie można organizować rozgrywki sportowe (ligowe). Wszystkie sale przy bolesławieckich szkołach - tych dla których organem prowadzącym jest Miasto czy Powiat - są przeznaczone do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz popołudniowych zajęć pozalekcyjnych. Podstawową wadą tych obiektów jest brak widowni. Gmina miejska planuje w 2008 roku rozpocząć budowę hali sportowej, która będzie spełniać także funkcje widowiskowej z planowaną stałą widownią do 260 miejsc.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Antek


za pana kadencji jako starosty na ile został zadłuzony szpital powiatowy?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dokładnej kwoty nie pamiętam, ale było tego kilkanaście milionów i było to zadłużenie które umieszczało szpital w średniej wojewódzkiej. Zresztą potwierdziła to kontrola NIK. Warto jednak pamiętać, że sam powiat bolesławiecki był jedynym powiatem na Dolnym Śląsku z zadłużeniem równym 0, po to, aby po zakończeniu restrukturyzacji powiat mógł skorzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu, którym miał pokryć dług szpitala, co zresztą uczyniono za czasów mojego następcy. Przypomnę, że za sprawy służby zdrowia w czasie, gdy byłem starostą odpowiadał mój zastępca Cezary Przybylski. Dla jednak bardziej obiektywnej oceny pierwszej kadencji chcę przypomnieć, że w szpitalu nastąpiła restrukturyzacja a ważniejsze działania wraz z pozyskanymi środkami (wszystkie kwoty podane w złotych) to:To są środki pozyskane w latach 1999- 2002. Proszę pamiętać, że środki z budżetu państwa były również zdobywane dzięki naszej aktywności.
W pierwszej kadencji udało się też np. kompletnie zmienić wizerunek Powiatowego Urzędu Pracy. Zdobyłem środki na wykup budynku, następnie na jego remont a potem na utworzenie tam również Centrum Informacji Zawodowej w specjalnie wybudowanej przybudówce.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~wicia


gdzie jest ta galeria którą buduje Pan dla nas? w legnicy juz jest, a Pan obiecuje i obiecuje gruszki na wierzbie raz jvc raz galeria!!! Nie chce nic mowic ale w tv mowil pan tez ze kino zostanie wyremontowane razem z bokiem!!!!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Galerii nie buduje prezydent, ale inwestor prywatny. W Legnicy galerii nie wybudował prezydent, tylko miejscowi biznesmeni. Legnica jest miastem 3 razy większym niż Bolesławiec i z większą siłą nabywczą (huta, KGHM i strefa specjalna, która powstała wiele lat temu). Najpierw ktoś musi chcieć wybudować galerię (i dzisiaj już są tacy, którzy chcą) i musi też być przyzwolenie w planie. Chcę, aby galeria (wraz z basenem) powstała na placu ks. Jerzego Popiełuszki i po to przygotowywana jest zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego. Procedura trwa długo ale po jej dokonaniu przystąpimy do sprzedaży gruntu . A jeśli chodzi o JVC – wiele razy pokazywałem list od tej firmy, który jest też potwierdzeniem, że firma w Bolesławcu miała zainwestować i miała zresztą pod ten cel zarezerwowane grunty.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~popisek


czy to prawda że jako starosta zablokował (niedopuścił) Pan prywatyzację szpitala powiatowego?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nieprawda, że jako starosta zablokowałem prywatyzację szpitala powiatowego.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~popisek


Proszę o opinię i odpowiedź co się dzieje z lokalnym PiSem że odchodzą od niego członkowie?czym jest to spowodowane Pana zdaniem?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Każdy odpowiada za siebie. Motywacja każdego może być różna. Ja swoje motywy odejścia opisałem we wcześniejszej odpowiedzi. Myślę, że te odejścia dają pole do popisu innym, bo - moim zdaniem - ten aktualny system dwóch partii dominujących może się utrzymać nieco dłużej. Można sobie wyobrazić działalność społeczną bez przynależności do partii.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~cull


czy za Pana kadencji jako Starosta Bolesławiecki sprzedał Pan jakieś nieruchomości należące do Powiatu?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Oczywiście, że tak, przeznaczając niemal wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży na potrzeby szpitala. Między innymi sprzedałem budynek, w którym znajdowała się przychodnia rtg i przeciwgruźlicza przy ulicy Komuny Paryskiej. Obecnie znajduje się tam hotel i restauracja.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Malutka


Witam!!! Mam pytanie - kiedy będą rozdawane nagrody za promocję miasta Bolesłąwiec za 2007 rok i czy na gali będzie występował, jak co roku zespół Sumptuastic? Pytam, bo uwielbiam ten zespół i chciałabym zobaczyć jak śpiewają ( i odbierają nagrodę ;-) )
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wstępny termin 28 luty. W tym roku mamy tę trudność, że koncert ten odbędzie się w którejś z sal prywatnych. Obiecuję, że porozmawiam z muzykami, zresztą oni lubią występować dla bolesławieckiej publiczności. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakaś okazja. Występu na tym koncercie nie przesądzam, ale dla tak popularnego zespołu taka sala może być za mała.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~zainteresowany


Panie Prezydencie chciałem zapytać dlaczego na sesjach RM zachowuje się Pan agresywnie w stosunku do niektórych radnych?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Jak na poziom zachowania tych radnych moje zachowanie jest kulturalne. Raczej nie uchodzę za człowieka agresywnego. Spotkałem się nawet z opiniami, że jestem w wielu sytuacjach zbyt powściągliwy. Trudno mi to oceniać. Odpowiadając na interpelacje radnych staram się wyczerpująco wyjaśnić poruszany temat/problem (i tu bez złośliwości: czasami wielokrotnie odpowiadać tej samej osobie na te same pytania). Faktem jest również, że zdarza mi się zaobserwować brak kompetencji lub przygotowania na sesję niektórych radnych (na szczęście bardzo nielicznych), którzy swoje braki merytoryczne starają się przykrywać większymi lub mniejszymi złośliwościami, a na zwróconą uwagę reagują nerwowo, a nawet - określiłbym - histerycznie. To momentami znacznie obniża standardy pracy rady – odnoszę czasami wrażenie, że jest to celowo prowokowane, aby móc w jakikolwiek sposób zaistnieć na forum publicznym

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~zainteresowany


Witam Panie Prezydencie. Dlaczego w relacjach między "powiatem" i "miastem" jest tyle polityki? Wydaje mi się, a raczej mam pewność, że współpraca między tymi organami samorządowymi przyczyniłaby się do szybszego rozwoju naszego regionu.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Zobacz odpowiedź Piotra Romana (PDF)

~~chyba nic nie wiem


Witam!Panie Prezydencie dlaczego tak wiele nieruchomości na terenie Bolesławca(i okolic)może bez problemu kupić nasz lokalny baron paliwowy Pan C i przedsiębiorca Pan G
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Rozumiem, że to pytanie z gatunku retorycznych. Niestety nic odkrywczego tutaj nie powiem. Kupującymi są zwykle ci, których na to stać, bo mają pieniądze i chcą kupić /stanąć do przetargu. Nieruchomości może kupić każdy bez problemów, pod warunkiem wylicytowania najwyższej kwoty.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~ceramik


Kto będzie muzycznym gościem na tegorocznym Święcie Ceramiki?Błagam tylko nie DODA!!!!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Doda ściąga tłumy a impreza ma mieć charakter masowy :-) A tak na poważnie, to jeszcze rozmowy trwają. Do przygotowania Bolesławieckiego Święta Ceramiki powołany został zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, dyrektorzy BOK, MC, MBP, MOSiR Do współpracy zaprosiliśmy przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Na bieżąco mieszkańcy Bolesławca będą informowani o postępach w pracach - w tym o gwiazdach, które wystąpią podczas BŚC.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~anna


Czy dołożył Pan swoje "trzy grosze" w aresztowanie Pana Klaisza?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pytanie z gatunku, proszę wybaczyć, zadziwiających. Aresztowania kogokolwiek wynikają z postanowień właściwych organów i są najczęściej skutkiem działań samych aresztowanych. O sprawie i sytuacji pana, jak się domyślam o zniekształconym nazwisku, dowiedziałem się z doniesień medialnych i wiem tyle co wszyscy pozostali, więc o żadnych „trzech groszach” nie może być mowy. Dotyczy to zresztą wszystkich aresztowanych w przeszłości (bliższej i dalszej). Pytanie jest też sugerujące ale ponieważ pojawia się po raz drugi to musi być kolejną plotką na mój temat. Ciekawe jakbym miał to zrobić (te 3 grosze) skoro zarzuty o których pisała prasa dotyczą okresu dyrektorowania we Lwówku a aresztowanie przyszło, gdy rządzi PO z PSL. Swoją drogą myślałem kiedyś o ogłoszeniu konkursu na najbardziej zwariowaną plotkę na mój temat. Wiem, że na odległość pachnie to megalomanią, ale podziwiam swoich bliskich którzy muszą wysłuchiwać przeróżnych ciekawych informacji na mój temat. Moja żona np. kiedyś usłyszała, że jest moją drugą żoną. Na moim osiedlu jest pani, która uparcie od 5 lat opowiada, że prezydent buduje wielką willę. Chciałbym wreszcie ją zobaczyć. Kiedy byłem starostą mówiono, że piję na umór w starostwie a sygnałem do picia była doniczka wystawiana przeze mnie w oknie. Bywają niestety sytuacje poważniejsze. Kiedyś kiedy nie miałem jeszcze telefonu komórkowego (uwaga dla młodszych Bolecnautów – uwierzcie były kiedyś takie czasy, kiedy nie było komórek a wejście w posiadanie telefonu było znaczącym sukcesem) wyjechałem służbowo do Warszawy, po 2 godzinach od wyjazdu jakiś dowcipniś, który musiał wiedzieć o moim wyjeździe zadzwonił i przedstawiając się jako oficer policji poinformował moją żonę o tym że zginąłem w wypadku. Niestety pełnienie funkcji publicznych nie zawsze wiąże się z przyjemnościami. Ostatnia plotka – podobno w Internecie, w jednym z portali jest zdjęcie, zrobione przez jednego z radnych opozycji, na którym prezydent na sesji rady miasta dłubie sobie w nosie. A w rzeczywistości na zdjęciu, zrobionym zresztą z ukrycia przez jednego z radnych opozycji, prezydent gładzi się po nosie. Starsi pamiętają - Radio Erewań (informacja, że w Moskwie rozdają mercedesy a tak naprawdę: nie w Moskwie, tylko w Leningradzie, nie mercedesy ale rowery i nie rozdają tylko kradną).

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~witek


PANIE PREZYDENCIE INFORMUJE NAS PAN CZĘSTO O UMORZENIACH PODATKOWYCH W STOSUNKU DO SZPITALA,PROSIMY PANA O INFORMACJĘ O INNYCH FIRMACH LUB OSOBACH KTÓRE KORZYSTAJĄ Z PODOBNYCH UMORZENI NP. REMONT PŁYTY W RYNKU LOKALE PONIOSŁY WIELKIE STRATY CZY POMÓGŁ PAN WTEDY KOMUŚ PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ FIRM
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pełny wykaz umorzeń podawana jest co kwartał. Proszę odszukać na stronach urzędu miasta www.boleslawiec.eu

Proszę zwrócić uwagę, że gmina miejska nie pobrała również stosownej opłaty związanej z podniesieniem wartości tych lokali w wyniku wykonanej inwestycji. Takie opłaty noszą miano adiacenckich.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~JAŚ


Proszę podać wielkość zadłużenia naszego miasta
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na 01.01.2007 – 27.394.822 zł. W tym roku czeka nas spłata ponad 11 mln zł i zaciągnięcie 24 mln. Do limitu zadłużenia jeszcze nam daleko (pow. 70 mln).

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~JANEK


Proszę powiedzieć jaką powierzchnie handlową może mieć galeria przy ul.Łokietka-Zgorzelecka według Pana aktu notarialnego i planu za gospodarowania
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Załącznikiem do aktu notarialnego jest koncepcja przedstawiona przez nabywców nie przewidująca budowy w tym miejscu galerii. Plan nie wniósł tego typu ograniczeń. Rada Miasta odrzuciła proponowane przeze mnie stanowisko. Zdania prawników są podzielone: czy w stosunku do tego placu obowiązuje stara ustawa (wielkość do 2000 m pojedynczego lokalu), czy też nowa ustawa O wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (za które ustawa uznaje lokale powyżej 400 m).. Sytuacja jest mocno zagmatwana i wiele wskazuje, że sprawę rozstrzygnie sąd.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~JOLA


PANIE PREZYDENCIE WEDŁUG INFORMACJI Z INTERNETU JEST PAN OSOBĄ O CO NAJMIEJ ZŁYM WYCHOWANIU PROSZĘ O KOMENTARZ
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Internet nie zawsze jest wiarygodnym źródłem informacji. Kilka miesięcy temu próbowano zrobić ze mnie złodzieja, następnie niepoczytalnego, teraz próbuje się udowodnić, że jestem chamem. Znam osoby, które mnie znają (nie z Internetu) i twierdzą zupełnie co innego, chociaż za ideał się nie uważam. Proszę pamiętać, że funkcję prezydenta pełnię drugą kadencję a wcześniej byłem starostą. A opinie, o których pani pisze pojawiły się w tej kadencji. Czyżbym się tak zmienił ? Należałoby się zastanowić (opierając się na rzymskich maksymach) komu zależy na rozgłaszaniu takich opinii. Wydaje mi się, że odebrałem dobrą kindersztubę. Chociaż bywa tak, że niektóre zachowania (szczególnie dotyczy to niektórych radnych, kompletnie nieprzygotowanych do jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej, za to zawsze chętnych do wykrzykiwania swoich racji) potrafią mi wzburzyć krew. Na ostatniej sesji np. jeden z radnych w czasie dyskusji na temat budżetu (najważniejsza uchwała w roku od której jakości zależy życie Miasta przez najbliższy co najmniej rok) nie zabrawszy ani razu głosu zaczął nagle z ukrycia robić zdjęcia ( o tych zdjęciach pisałem w odpowiedzi wcześniejszej) . Na moją uwagę, że radny mógłby nas uprzedzić – to byśmy się uśmiechnęli, zaczął wykrzykiwać, że to skandal, że śmiałem mu zwrócić uwagę. Na moje dalsze uwagi usłyszałem słowa „Pan bredzi”. Po takich atrakcjach w jednym z prywatnych portali jest przedstawiona wersja inna, której celem jest dorobienie prezydentowi gombrowiczowskiej gęby. Trudno jest z takim opisem dyskutować. Ja rozumiem prawa opozycji, widziałem rady miasta wszystkich kadencji, sam byłem radnym, ale tak chamskich zachowań nie widziałem nigdy. Nie jestem człowiekiem, który w takich sytuacjach zamierza kłaść uszy po sobie. Uważam, że trzeba na takie zachowania reagować, nawet jeżeli później będą one w taki czy inny sposób opisane, co może się odbijać na opinii na mój temat. Ubolewam nad poziomem nie tylko zachowania, ale również kompletnego nieprzygotowywania się niektórych radnych. Materiały które przynoszą na sesję nie noszą jakiegokolwiek śladu wertowania a jeżeli zabierają głos w dyskusji, co samo jest zjawiskiem rzadkim to najczęściej w stylu podobnym do opisanego wcześniej. Mam podejrzenia, że właśnie dlatego, że nie mają nic sensownego do powiedzenia sprowadzają dyskusje do pyskówek. Chcę zaznaczyć, że w gronie radnych można znaleźć też ludzi bardzo aktywnych, pracowitych i oddanych sprawom Bolesławca, ale nie wymienię ich nazwisk, bo powiedziałaby pani, że chwalę radnych ugrupowań koalicji (choć nie tylko).

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~LEONTYNA


proszę powiedzieć czy na osiedlu przy ul. jeleniogórskiej będzie zabudowa szeregowa i kiedy będą sprzedawane działki budowlane
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Działki będą sprzedawane w tym roku. Zabudowa szeregowa będzie na ulicy Gdańskiej.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Rafał


Czy miał Pan okazję przejechać się rowerem po obecnych tzw. ,,ścieżkach rowerowych". To jest jedna wielka tragedia. Polecam trasę rowerową - wyasfaltowaną, bezpiecznę pomiędzy Lwówkiem a Mojeszem. To są ścieżki rowerowe a Boesławiec swoich nie powinien nazywać tym mianem. Proponuje pomyśleć o tym może mieć to pozytywny wpływ na ocenę Pańskiej pracy. Pozdrawiam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ja bardzo dużo jeżdżę na rowerze i jeździłem po ścieżkach w różnych krajach Europy – szczególnie na polskim i niemieckim wybrzeżu. Przypomnę, że to z mojej i dyrektora MOSiR inicjatywy doszło do oznakowania tras rowerowych wokół Bolesławca (ponad 200 km). W Bolesławcu nie ma jeszcze systemu ścieżek, chociaż np.ścieżka wybudowana wzdłuż obwodnicy i niektóre ciągi pieszo rowerowe są moim zdaniem niezłe. Natomiast te ścieżki, które powstają trochę przy okazji renowacji chodników nie stanowią spójnego systemu. Jeśli jest Pan fanem jazdy, zapraszam do siebie – chętnie o tym porozmawiam. Trzeba włączyć praktyków w tworzenie systemu. Jednym z zadań zapisanych na najbliższe lata jest złożenie aplikacji do UE o duże środki, bez których nie byłoby możliwe sensowne rozwiązanie tego problemu

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~kiler


panie prezydencie pamiętam jak największy harcerz bolesławca nie został pana zastępcą bo miał słabe wykształcenie wyższe a teraz funkcje wice pełni człowiek o wykształceniu średnim proszę o logiczną odpowiedz
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Chyba myślimy o różnych osobach. Według stanu mojej wiedzy i dokumentów obaj moi zastępcy – panowie Ogrodnik i Małkowski mają wyższe wykształcenie. Pan Wiesław Ogrodnik wykształcenie techniczne a pan Małkowski prawnicze

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~OLEK


PROSZĘ POWIEDZIEĆ ILE ZA PAŃSKICH KADENCJI BYŁO DOPŁAT DO REMONTÓW KOŚCIOŁÓW I W JAKICH KWOTACH ORAZ DOPŁAT DO STOWĄRZYSZEŃ KOŚCIELNYCH
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Zobacz odpowiedź Piotra Romana (PDF)

~~RYSIO


WITAM PANA PREZYDENTA PROSZĘ POWIEDZIEĆ CZY TO PRAWDA ŻE URZĄD MIASTA WYNAJMUJE LOKAL STARÓWKE ZA 2,5 TYS.ZŁ. PONAD 400 M ZAMKOWI KLICZKÓW I CZY TA SAMA FIRMA REMONTUJE KINO FORUM ,PROSZĘ WYMIENIĆ JAKIE JESZCZ INNE PRZETARGI WYGRAŁA TA FIRMA
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Przetarg na lokal użytkowy położony w Bolesławcu przy ul. Rynek 36 o pow. 538,70 m kw. , w tym: powierzchnia piwnic :138,57 m kw.. odbył się 27.10.2005r. Do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik i był nim INTEGER-ZAMEK KLICZKÓW. Wywoławcza stawka czynszu wynosiła netto 5,34 zł/m kw. Uczestnik zaoferował stawkę netto w wysokości 5,40 zł i przetarg został rozstrzygnięty na jego korzyść.

Czynsz wg umowy najmu wynosił razem 2.909,92 zł + VAT i na tę kwotę składały się następujące opłaty : 400,13 m kw x 5,40 zł + 138,57 m kw. x 1,62 zł ( za pomieszczenia piwniczne opłaty wynoszą 30% stawki głównej) .

Od dnia 1 lutego 2007r. stawki wynoszą 5.57 zł i 1,67 zł za 1 m kw. netto, co daje łączną kwotę 3.001.36 zł + VAT

Stawka wywoławcza przy przetargu odnosiła się do lokali prowadzących działalność: gastronomia z alkoholem . I zgodnie z tabelą oczynszowania aktualnie stawka ta wynosi 5,50 zł / m kw. netto . Czynsz wg takiej stawki opłacaja m.in. : Kawiarnia „Tosca” i Kawiarnia „Pod Złotym Aniołem”.
Stawki czynszu za najem lokali użytkowych zmieniają się od 1 lutego każdego roku i rosną o wskaźnik inflacji.
Kwota wynajmu wynika z przeprowadzonego przez MZGM przetargu, którego stawką wyjściową była wielkość zapisana w uchwale. Do wynajmu tego lokalu osobiście namawiałem niektórych bolesławieckich restauratorów (m.in. właścicielkę restauracji Oleńka). Bez rezultatu. Do przetargu wystartowała tylko jedna firma i oczywiście przetarg wygrała. Wówczas jeden z bolesławieckich restauratorów nie znoszący konkurencji zaczął rozgłaszać nieprawdziwe informacje jakoby przetarg został sfingowany. Żałuję, że firma albo ówczesny dyrektor MZGM pan Leszek Kutryba nie podali tego pana do sądu. Podstawową zasadą przy każdej tego typu transakcji jest organizacja przetargu. Tak było i tym razem. Podobnie jest z kinem Forum – ogłoszony był przetarg i to o charakterze europejskim, bo dotyczył środków z UE . Firma Integer specjalizuje się zresztą w renowacji i remontach. To ta firma wyremontowała np. operę we Wrocławiu, zamek w Kliczkowie i wiele innych obiektów w Polsce i Europie.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~MIŚ


Panie Prezydencie wiemy że jest pan rekordzistą w sprzedaży mienia URZDU MIASTA (szkoły,mieszkania,lokale użytkowe,budynki grunty) wyprzedaje pan wszystko co się da , czy mógł by pan informować co i za ile pan sprzedał w naszym mieście i na co wyda pan te piniądze
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. A skąd ta wiedza? Szkoły żadnej nie sprzedałem, lokale użytkowe sprzedaję zgodnie z uchwałami rady Miasta, zgodnie z którymi każdy najemca może się zwrócić o możliwość wykupienia lokalu. Co do gruntów to lepiej sprzedawać, aby ktoś grunt użytkował i przy okazji płacił podatek od nieruchomości. Myślę, że czasy w których udowadniano wyższość własności społecznej nad prywatną minęły bezpowrotnie. Dzisiaj i socjaliści i chrześcijańscy demokraci stosujący się do społecznej nauki Kościoła nie boją się własności prywatnej, zgodnie zresztą z encyklikami papieskimi, wśród których najbardziej jest znana Rerum Novarum Leona XIII (encyklikę, w której sformułowano zasadę pomocniczości państwa – bardzo ważną dla idei samorządu). Wszystkie informacje o tym, co gmina miejska sprzedaje i co zamierza sprzedać znajduje się na stronach internetowych urzędu Miasta. Dla przykładu w roku 2008 zaplanowałem uzyskać ze sprzedaży nieruchomości kwotę 10 mln złotych. A sprzedać zamierzam m.in. grunt pod nowy zakład produkcyjny na ulicy Modłowej, kilkadziesiąt działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zwłaszcza na ulicy Jeleniogórskiej . Kwoty te zasilają budżet – wystarczy powiedzieć, że na same dalsze kanalizowanie Miasta potrzebujemy wiele mln zł.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~cezar


proszę powiedzieć ile obecnie jest mieszkańców bolesławca i ile mieszkańców przeprowadziło się z innych miejscowości do nas (np.z gmin wiejskich )
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Liczba ludności miasta Bolesławiec w dniu 31.12.2007 r. - 40.348 mieszkańców

Liczba osób zameldowanych w mieście Bolesławiec z innego terenu - 236 osób w tym liczba osób zameldowanych w mieście Bolesławiec z terenu powiatu bolesławieckiego – 164
-z gminy Bolesławiec – 87
-z gminy Osiecznica – 17
-z gminy Gromadka – 17
-z gminy Warta Bolesławiecka – 20
-z miasta i gminy Nowogrodziec – 23

Pozdrawiam Piotr Roman

~~wanda


Dlaczego nie wprowadzi PAN abolicji na długi mieszkańców względem MZGM.Dla wielu mieszkańców taki start od "ZERA"może dużo znaczyć.Większośc ludzi ma długi z powodu trudnej sytuacji finansowej i taki akt łaski by im bardzo pomógł!Kilka miast w Polsce zdecydowało sie na taki krok.Co Pan o takim rozwiazaniu i ile z tego tytułu miasto poniosło by strat!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Mam wątpliwości, co do sprawiedliwości takiego rozwiązania. Znam ludzi bardzo biednych, którzy regulują swoje zobowiązania i dość zamożnych, którzy uważają, że i tak nic im nie można zrobić. Czy takich ludzi mamy nagradzać abolicją? Zgadzam się, że wśród dłużników są również przypadki opisane przez Panią. W takich sytuacjach staramy się pomagać – rozkładamy zadłużenie na raty, pozwalamy odpracować zadłużenie, proponujemy zamiany na mniejsze mieszkania z kimś kto skłonny jest spłacić zadłużenie. Wiele razy na temat tego pomysłu dyskutowałem z dyrektorami MZGM, wiceprezydentami ale zawsze po rozważeniu wszystkich za i przeciw wycofywałem się z tego pomysłu. Wg stanu na koniec 2006r. zadłużenie najemców lokali komunalnych wobec miasta wynosiło 2.126 tys.zł . Liczba osób posiadających zadłużenie wynosiła 1.394 , co stanowiło 49, 35% ogółu najemców. 589 osób posiadało zadłużenie powyżej 3 m-cy.

Na tak wysokie zadłużenie miały wpływ m.in. następujące czynniki: zmniejszenie się dochodów gospodarstw domowych lub ich całkowita utrata, wzrastające koszty utrzymania mieszkań, w tym głównie mediów energetycznych (woda, gaz, energia elektryczna i energia cieplna), a także, i to nie rzadko, zła wola najemców. Dla osób, które posiadają niskie dochody, zajmują mieszkania o określonej powierzchni, został stworzony system tzw. dodatków mieszkaniowych., który funkcjonuje od 1994r. Obserwujemy, że w ostatnich latach coraz mniej osób korzysta z tej formy pomocy i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z roku na rok maleje. Najemcy nie wykorzystują tej formy pomocy, a szkoda. Przypomnę, że wypłatę dodatków mieszkaniowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734 ze zm.) a wnioski w tej sprawie składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7.
Kolejnym sposobem na „wyjście z długów” jest możliwość umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu najmu lokali. Działania takie są podejmowane na podstawie uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Wielu najemców korzysta z tej formy pomocy, po spełnieniu w uchwale warunków. Wnioski w tej sprawie składa się w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 23.
W ostatnich latach w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej zostały stworzone warunki do odpracowania swojego długu. Kilkanaście osób również skorzystało z tej możliwości.

Wobec osób, które posiadają zadłużenie prowadzone jest postępowanie zmierzające do wypowiedzenia umowy najmu, a w ostateczności do eksmisji. Zdarza się często, że dopiero gdy zapada wyrok eksmisyjny, osoby zadłużone spłacają swoje długi i to nie w ratach , ale jednorazowo. Panuje bowiem takie przeświadczenie, że za długi mieszkaniowe „ nic mi nikt nie zrobi” , a za nie płacenie czynszu można np. zakupić telefon komórkowy, sprzęt RTV i itp.

Dlatego uważam, że wprowadzenie „abolicji na długi mieszkaniowe” byłoby niesprawiedliwe wobec mieszkańców, którzy na bieżąco regulują swoje zobowiązania, oraz wobec mieszkańców, którzy zamieszkują w innych zasobach np. spółdzielczych i też mają zadłużenia.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Wandziu


A co z tymi Wandziu co solennie płacili przez lata? co... oddać im to co wpłacali niekiedy za cenę wielu wyrzeczeń? bredzisz! I moje pytanko: Panie Prezydencie ... ile jeszcze lat w samorządzie? Powodzenia!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dziękuję bardzo. Ile lat? Tego nie wiem. Kiedyś wśród samorządowców modny był toast: Aby nas nie odwołali i aby Pan Bóg nas nie powołał, czego życzę nie tylko sobie :-).

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~mieszkaniec


Dużo pytań już zadano odnośnie sprzedaży placu przy ulicy Zgorzeleckiej. Niestety mam jeszcze jedno. Dlaczego Pan, Panie Prezydencie, dysponując tak kompetentnymi urzędnikami i dysponując znaczącymi środkami, nie zrobił tego co Panowie przedsiebiorcy JC i HG ? Nie oczyścił tego terenu, nie opracował koncepcji zagospodarowania np. galeria? Przed przeprowadzeniem przetargu nie zainteresował Pan odpowiednich inwestorów? Wówczas do budżetuNaszego Miasta wpływy byłyby dużo większe( prawdopodobna cena sprzedaży 15 mln brutto, koszt prac przygotowawczych pewnie nie wieksze od 400 tys zł). Jak takie działania , a raczej brak działań można nazwać? Pozdrawiam.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. M.in. dlatego, że na tym terenie znajduje się jedna działka prywatna, której właściciel żądał kwoty 1 miliona złotych za jej odkupienie. Przypomnę, że działkę otrzymał od zarządu miasta w wyniku zamiany tuż przed moim zaprzysiężeniem i była ona wyszacowana wówczas na ok. 40 tys. zł. Jakby Pan nazwał moje działanie, gdybym za nią zapłacił taką wielką kwotę? Prywatni właściciele mogą działać inaczej niż publiczni . Gmina nie powinna spekulować. Przypominam, że sprzedawana działka była oszacowana przez niezależnego rzeczoznawcę dwukrotnie – raz wg operatu szacunkowego z 14 czerwca 2005 roku na 2.005.200 zł . Zresztą przetarg ogłoszony 5 kwietnia 2005 został zakończony wynikiem negatywnym i nie wpłynęła żadna oferta. Drugi raz 30 marca 2006 r. wykonany został operat szacunkowy, gdzie rzeczoznawca określił wartość nieruchomości na 3.222.000 zł. w oparciu o ten operat ogłoszono praktycznie czwarty z kolei przetarg, w którym zaproponowano cenę o 600 tys. złotych wyższą od ceny określonej w operacie.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~MAREK


kto jest właścicielem targowiska przy jeleniogórskiej i dlaczego nie robi się tam porządku chroniczny brak miejsc parkingowych, błoto,dziury. zamiast umarzać długi szpitalowi można by było zrobić tam miesca do parkowania
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Właścicielem targowiska przy ulicy Jeleniogórskiej jest Gmina Miejska. Sprawami technicznymi w imieniu właściciela zajmuje się administrator, którym jest MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu.
Gmina przekazała spółce w 2007r. środki na wykonanie dokumentacji i projektu kanalizacji, w konsekwencji MZGK Sp. z o.o. rozpisało przetarg i wyłoniło wykonawcę tego zadania. W obecnej chwili firma jest w trakcie tworzenia dokumentacji na kanalizację, którą będą odprowadzane ścieki bytowe z terenu targowiska do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W zakresie prac związanych z budową kanalizacji jest również odtworzenie i ulepszenie infrastruktury drogowej targowiska z kostki betonowej.
Zdecydowana większość dróg na targowisku ma nawierzchnię asfaltową, która jest naprawiana systematycznie i corocznie wiosną gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają.
Administrator ma kłopot z krótkim odcinkiem około 60 m drogi szutrowej wraz z prowizorycznym parkingiem po obu jej stronach, której nawierzchnia jest o niskiej trwałości i często ulega degradacji . Administrator wkłada wiele starań by ten odcinek drogi wraz z parkingiem utrzymać w dobrym stanie, łatając powstałe dziury i równając jego nawierzchnie. Stan taki będzie utrzymywany do momentu włączenia tego odcinka drogi wewnętrznej w planowaną budowę drugiego obszernego parkingu na terenie targowiska.
W obecnej chwili MZGK jest w trakcie rozpisywania zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej planowanej budowy II parkingu.
Budowa kanalizacji jak i parkingu pochłonie duże środki finansowe, szacowane w wysokości około 800 tys. złotych.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~Leszek


Czy Pana zastępca, pan Ogrodnik pożegnał się z PiS ? Jeżeli nie, to czy pożegna się ze stanowiskiem?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie, nie pożegnał się z PiS i nie pożegna się ze stanowiskiem, bo jego pracę oceniam dobrze.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

Blacha14


Czy ma Pan wpływ na zarząd BOK`u? Od pewnego czasu przez panią od organizacji imprez do naszego miasta nie przjechało koncertowac wiele naprawde dobrych zespołów grajacych po całej polsce, ponieważ pomimo kilku czasem kilkunastu prób komunikacji z nia albo była informacja zwortna ze nie otrzymała próbek muzycznych zespołu albo zespół nie przyjechał z powodu zbyt duzych postawionych warunków lub poprostu nieuzasadnionej odmowy....
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Polecę sprawdzić tę informację. Nie była ona do tej pory zgłaszana. Prosiłbym o więcej szczegółów: prezydent@um.boleslawiec.pl

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~olek


dlaczego Gmina dofinansowuje kluby sportowe, które pobierają wysokie opłaty miesieczne za uczestnictwo dzieci w zajęciach? mało tego My rodzice musimy jeszcze płacić za wszystko: strój sportowy, wyjazdy na mecze, zawody. obozy ???
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Uważam, że jedno nie wyklucza drugiego, pod warunkiem, że rodzice mają wpływ na kierunki wydawania pieniędzy w klubach, albo przynajmniej posiadają wiedzę o środkach z urzędu miasta. Czy zadane pytanie oznacza, że w klubach nie informuje się o tych środkach? Jeśli prawdą byłoby twierdzenie, że na te same zadania kluby otrzymują pieniądze z gminy miejskiej i od rodziców, to sprawa nadawałaby się do prokuratora. Wydaje mi się, że należy uświadamiać rodziców o ich prawach kontroli i weryfikacji niektórych poczynań, jeśli każe im się płacić pieniądze. W mieście krążą różne opinie na temat niektórych wyjazdów, gdzie organizatorzy mieliby dostać pieniądze z różnych instytucji i pobrać drugie pieniądze od rodziców na ten sam cel. Na szczęście ja nie słyszałem, aby sprawa taka dotyczyła środków miejskich. Obiecuję, że będę się starał, aby jeszcze lepiej informować o wielkości środków, które otrzymują poszczególne kluby. Kluby objęte systemem dofinansowania sportu na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w 2007 roku otrzymały kwartalnie na jednego uczestnika około 40 zł. Środki z miasta pokrywają tylko cześć kosztów organizacji zajęć. Pozostałą kluby muszą zdobyć same - w tym także z opłat od uczestników zajęć.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Eligiusz


Witam i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Czy mam Pan wpływ na decyzję aby lekarze rodzinni (właściciele) swoich Przychodni ZOZ lub NZOZ w Bolesławcu podpiasali umowy ze Starostą na całodobową opiekę medyczną w swoich placówkach a co, a nie w naszym biednym szpitalu. Czy nie jest już za późno!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dziękuję za życzenia. Niestety sfera służby zdrowia – podlega niemal w całości powiatowi a podstawowa opieka zdrowotna jest w całości sprywatyzowana. Postaram się sprawdzić jak ta sytuacja wygląda ale w ostatnią sobotę usłyszałem od pana wicestarosty, że problem, o którym Pan pisze jest już rozwiązany.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~basia


Proszę o podanie dokładnej kwoty budowy 2 kortów tenisowych na ul. Spacerowej? Kiedy będą one zrobione na przyzwoitym poziomie, bo są w stane tragicznym - nawierzchnia (sztuczna trawa) bardzo krzywa !!!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Z kortami było tak, że powstały one niejako przy okazji budowy amfiteatru. Chodziło o to, aby w czasie kiedy amfiteatr jest nieużywany, na proscenium można było pograć sobie w tenisa. Kwota brutto wykonania proscenium ze sztucznej trawy z wpisanymi 2 kortami do tenisa ziemnego tenisowymi wyniosła - 121.924,38zł. Nawierzchnia będzie wyrównana przez wykonawcę w ramach gwarancji jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~student


Proszę wymienić 5 najważniejszych inwestycji które mają być wspólfinansowane w roku 2008 z funduszy Unii E. Jaki wkład własny zabezpieczyło miasto na ten cel w tegorocznym budżecie? (osobno na każdą inwestycję) Na jakim etapie jest przygotowywanie tych wniosków ? Ile osób nad nimi pracuje i jakich komórek organizacyjnych ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


 1. Optymalizacja systemu ciepłowniczego Miasta Bolesławiec.
  Planowane nakłady w 2008 r.: 11 614 807 zł; w tym wkład własny: 2 903 707 zł. Gotowy jest projekt techniczny, studium wykonalności, uzyskano pozwolenie na budowę.
 2. Uzbrojenie terenów w sieć wodociągową.
  Planowane nakłady w 2008 r.: 1 294 000 zł; w tym wkład własny: 194 100 zł. Gotowy jest projekt z pozwoleniami.
 3. Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno – Wypoczynkowego w Bolesławcu (baseny otwarte przy ul. Spacerowej).
  Planowane nakłady w 2008 r.: 500 000 zł; w tym wkład własny: 137 100 zł. Planowane nakłady pokryją koszt opracowania dokumentacji technicznej, która obecnie jest wykonywana i będzie gotowa do końca marca.
 4. Upowszechnianie informacji miejskich przez publiczne punkty dostępu.
  Planowane nakłady w 2008 r.: 488 000 zł; w tym wkład własny: 73 200 zł. Opracowana jest dokumentacja techniczna.
 5. Budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół nr 2.
  Planowane nakłady w 2008 r.: 2 800 000 zł; w tym wkład własny: 420 000 zł. Gotowy jest projekt techniczny.
 6. Budowa ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dzieci i młodzieży w Bolesławcu.
  Planowane nakłady w 2008 r.: 7 385 243 zł; w tym wkład własny: 1 109 000 zł. Wniosek przeszedł pierwszą ocenę, czeka na kolejne.
 7. Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu. Wymiana kanalizacji w ul. Kilińskiego oraz modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków.
  Planowane nakłady w 2008 r.: 16 205 857 zł; w tym wkład własny: 7 575 302 zł. Podpisano umowy na realizację zadań.
 8. Centrum Kulturalno – Edukacyjne w Bolesławcu (BOK – Międzynarodowe Centrum Ceramiki).
  Planowane nakłady w 2008 r.: 8 438 500 zł; w tym wkład własny: 2 638 500 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie trwa ocena wniosku przez stronę norweską.

W zależności od złożoności, wniosek opracowywany jest siłami własnymi urzędników w ramach ich zakresu obowiązków lub przygotowywany jest przez firmę zewnętrzną.

Pozdrawiam Piotr Roman
~~leon


proszę powiedzieć ile spraw było w 2007roku z udziałem urzędu miasta w sądzie, ile zostało przegranych ile miasto zatrudnia prawników
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Odpowiedzią niech będzie poniżej zamieszczony wykaz. Osób z wykształceniem prawniczym jest zatrudnionych w urzędzie wiele.

WYKAZ
spraw sądowych i sądowo-administracyjnych prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miasta Bolesławiec - sprawy zakończone i w toku – w 2007 roku


I. Sprawy sądowe zakończone

 1. Z powództwa Gminy Miejskiej wytoczonych w 2007 r. przeciwko użytkownikom wieczystym a zapłatę opłat rocznych za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i osób prawnych - 10 spraw zakończonych wydaniem 9 nakazów zapłaty na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec - łącznie na ponad 36 tysięcy złotych, jeden nakaz zapłaty w wyniku sprzeciwu strony został uchylony i Gmina Miejska Bolesławiec zwróciłą 180 złotych.
 2. Z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „ Bolesławianka” przeciwko najemcom lokali spółdzielczych o eksmisję z lokalu wytoczonych w 2007 roku przy interwencji ubocznej Gminy Miejskiej Bolesławiec - 9 spraw zakończonych wydanien wyroków eksmisyjnych, z zasądzeniem 6 lokali socjalnych dla eksmitowanych od Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 3. Z powództwa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przeciwko najemcy lokalu z zasobów wojskowych o eksmisję przy interwencji ubocznej Gminy Miejskiej Bolesławiec - 1 sprawa - orzeczono eksmisję i 1 lokal socjalny dla małoletniego od Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 4. Z wniosku Gminy Miejskiej Bolesławiec o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy z uwagi na zaniechanie nabycia spadku przez osoby dziedziczące po zmarłych – i wstrzymywanie się z tego powodu od płacenia podatku od nieruchomości - 1 sprawa – orzeczono stwierdzenie nabycia spadku.
 5. Ze skargi PPHU „GAMMA” Spółka jawna A.Ber.A.Szary. M.Ber przeciwko Gminie Miejskiej Bolesławiec o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i rozwiązującym umowę użytkowania wieczystego - Sąd oddalił skargę a następnie oddalił zażalenie Spółki w tej sprawie i zasądził na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec kwotę 300 zł
 6. Z powództw osób fizycznych przeciwko osobom fizycznym o eksmisję z lokalu oraz o podział majątku przy interwencji ubocznej Gminy Miejskiej Bolesławiec - 7 spraw – orzeczono 4 eksmisje z lokali oraz wydano 3 orzeczenia o podziale majątku - zasądzono 1 lokal socjalny od Gminy Miejskiej Bolesławiec.

II. Sprawy w toku.

 1. Z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „ Bolesławianka” przeciwko lokatorowi o eksmisję z lokalu - 1 sprawa , oraz z wniosku osoby fizycznej przeciwko innej osobie o eksmisję - 1 sprawa - przy interwencji Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 2. Z pozwu Gminy Miejskiej Bolesławiec przeciwko J. J. Wójcik o zapłatę kwoty 44.000 złotych jako zwrot bonifikaty - 1 sprawa.
 3. Sprawa wszczęta przez St. i H.Zug z Bolesławca przeciwko Gminie Miejskiej Bolesławiec i Przedsiębiorstwu Projektowania i Realizacji Inwestycji „INTAKUS” ( użytkownik wieczysty) o zasiedzenie przy ul. Garncarskiej, będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec – Sąd I i II instancji oddalił wniosek o zasiedzenie i zasądziłó na rzecz Gminy Miejskiej kwotę 1.200 złotych – w sprawie wnioskodawcy złożyli skargę kasacyjną w 2007 roku.
 4. Sprawa wszczęta przez mieszkańców ul. Starzyńskiego 8 i innych o zasiedzenie części działki gruntu zabudowanej o nrze 105/5 i pow. 8074 m2 przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu będącej własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec – wszczętej na początku 2006 roku .
III. Sprawy sądowo- administracyjne zakończone w 2007 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu.

 1. Skarga wszczęta przez Firmę „DAK” D. Jabłońska i M.Jabłoński przeciw Gminie Miejskiej Bolesławiec na uchwałę Rady Miasta Nr VI/43/07 z 14 marca 2007 roku - - Sąd orzekł nieważność § 150 uchwały i zasądził od Rady Miasta na rzecz skarżących kwotę 396 zł tytułem zwrotu części kosztów sądowych.
 2. Skarga wszczęta przez Prezydenta Miasta w 2006 roku na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o nieprzyznaniu Prezydentowi Miasta Bolesławiec przymiotu strony - WSA uchylił zaskarżone postanowienie i zasądził na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec kwotę 500 zł.
 3. Sprawa wszczęta przez p.T.Sobczyńskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławca w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Łąkowej 15 w Bolesławcu wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów - Sąd postanowił odrzucić skargę.
 4. Zażalenia Gminy Miejskiej Bolesławiec na postanowienia Starosty Bolesławieckiego odmawiające wydania zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych – 2 sprawy – Wojewoda uchylił oba postanowienia Starosty Bolesławieckiego i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.


Pozdrawiam Piotr Roman
~~KASIA


PROSZĘ POWIEDZIEĆ ILE WYBUDOWAŁ PAN MIESZKAŃ DLA UBOGICH I ILE LUDZI OCZEKUJE NA TAKIE MIESZKANIA
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W latach 2003-2007 na budownictwo mieszkaniowe Gmina wydatkowała kwotę 2.699.981 zł, w ramach której wybudowano łącznie 38 mieszkań socjalnych. W 2007r. miasto zleciło opracowanie projektu na budowę budynku komunalnego z 60 mieszkaniami, którego realizacja nastąpi w najbliższych latach. Przewidywany koszt wybudowania takiego budynku wynosi ok.7.500.000 zł
Ponadto Gmina wnosi 30% udział w budowę mieszkań na wynajem w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Na przestrzeni lat 2003-2007 TBS wybudował 34 mieszkania, w bieżącym roku , w m-cu lipcu planowane jest oddanie do użytku kolejnych 40 mieszkań. W 2007 roku rozpoczęto procedurę związaną z budową kolejnych 2 –ch budynków z 80 mieszkaniami, których odbiór przewiduje się w połowie 2010 r. Na budowę tych mieszkań miasto wydatkuje łącznie kwotę 5.962.100 zł.

Oprócz budowy mieszkań dla osób ubogich miasto przekazuje również do zasiedlenia mieszkania z tzw. odzysku. Corocznie odzyskujemy około 40 mieszkań. Obecnie na lokale mieszkalne oczekuje 212 osób.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~TEKLA


Panie Prezydencie ile osób umarło ,urodziło ,uciekło ,doszło do Bolesławca w 2007 roku
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam Panią Teklę.
Urodzenia – 339
Zgony – 406
Migracje ( zameldowania na pobyt stały spoza gminy) – 236
Wymeldowania – 736

Pozdrawiam Piotr Roman

~~Karol


Ile powstało miejsc pracy lub działalności gospodarczych i ile zostało zamkniętych
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W 2007 roku zarejestrowano 381 przedsiębiorców, wykreślono 361 podmiotów.
Liczba figurujących obecnie w ewidencji przedsiębiorców - 3 251.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~JANUSZ


ŁĄCZNIE PROSZĘ PODAĆ SWOJE DOCHODY ZA 2007 ROK BRUTTO I NETTO
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam.
Brutto – 139.711,97 zł (to są wszystkie dochody włącznie z tzw. 13 pensją)
Netto – 97.678,98 zł

Pozdrawiam Piotr Roman

~~maja


Dlaczego w lesie przy ul.Piastów są wycinane drzewa?Czy wycinka jest palnowana czy poprostu złodzieje kradną drzewa?Jak nikt nie będzie reagował to niedługo lasek zniknie.W dodatku lasek zasypią śmieci i będzie miejscem nie na spacery ale miejscem do picja alkoholu.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. To pierwsze tego typu zgłoszenie w ostatnim czasie. Może lepiej by było, aby w czasie, kiedy Pani zaobserwowała, od razu powiadomiła. A co do wywozu śmieci, są one co jakiś czas usuwane – ale nie ogrodzimy lasu, ani nie postawimy tam na stałe patrolu. Dlatego tak bardzo potrzebna jest szybka reakcja obywatelska.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~student


Pozwala Pan sobie na krytykę działań obecnego starosty. Zarzuca mu nieskuteczność i złe zarządzanie powiatem. Dlatego kilka pytań. 1. Co uważa pan za swój największy sukces jako starosta pierwszej kadencji ? 2. Co uznaje pan za najbardziej udaną inwestycję powiatu w tamtym, czasie? 3. Dlaczego nie potrafił pan zorganizować starostwu siedziby (wynajęcie wieżowca kompromituje pana) ? 4. Ile długu narosło szpitalowi za pana kadencji i ilu dyrektorów szpitala pan wymienił ? Mam nadzieję że nie ucieknie pan od odpowiedzi !
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pozwoliłem sobie skrytykować kilka działań a nie całość, ponieważ uważam, że niektóre działania pana starosty Przybylskiego zasługują również na ocenę pozytywną. Uważam, że miałem do krytyki moralne prawo, nie dlatego że sam byłem starostą, ale dlatego, że ze środków miejskich zmuszany jestem do dofinansowania zadań powiatowych. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – alternatywę: Albo powiat jest biedny, ale wtedy nie tworzy stanowisk takich, jakie stworzono dla działacza PO za nieproporcjonalnie duże pieniądze i nie buduje siedziby powiatu za ponad 13 milionów złotych, albo też powiat jest bogaty, ale wtedy nie jest mu potrzebna pomoc ze strony gmin, dopłaty do szpitala, umarzanie pożyczek, czy inwestowanie w drogi powiatowe (zresztą bez wzajemności z drugiej strony). Moja krytyka dotyczyła również tego, że na 2008 w budżecie powiatu nie znalazłem środków powiatowych ( a nie pochodzących od gmin) na remonty dróg (jedynym wydatkiem na zadania inwestycyjne finansowanym ze środków powiatowych jest nowa siedziba, a środki na promocję (autopromocję?) są wyższe niż wydatki na inwestycje drogowe), wypowiedziałem się też negatywnie o okolicznościach zmuszenia do odejścia dotychczasowej Pani dyrektor Urszuli Fuchs. Uważam, że jeśli już chciano dokonać tej zmiany to należało to zrobić po zakończeniu procesu kontraktacji a nie w jego trakcie. I okazało się, że miałem rację. Jakie sukcesy gdy byłem starostą? Doposażanie szpitala (tabela zamieszczona wyżej pokazuje, jakie środki udało się zdobyć), praktycznie utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii (ile mi się udało zdobyć środków pokazuje tabela zamieszczona powyżej przy odpowiedzi na inne pytanie), rozpoczęcie tworzenia systemu współdziałania służb ratowniczych (centrum powiadamiania ratunkowego i wspieranie straży pożarnej), nowy urząd pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, chodniki w gminie Bolesławiec i Osiecznica (głównie chodniki), ul. Mostowa, ale przede wszystkim stworzenie administracji powiatowej – znakomity zespół ludzi, o bardzo dobrych kwalifikacjach i zbyt moim zdaniem w większości przypadków, niskich płacach. W wielu przypadkach trzeba było tworzyć od zera np. inspekcja weterynaryjna, zespół orzekający o niepełnosprawności, centrum pomocy rodzinie, zarząd dróg powiatowych. Jeśli mówimy o siedzibie – stanowisko całej rady powiatu było takie, żeby po remoncie kapitalnym wieżowca mogła się tam znaleźć administracja powiatowa i miejska, aby obywatel nie musiał się tułać po urzędach w różnych miejscach. Ta lokalizacja ma swoje zalety. Był taki moment, że chciałem budować starostwo w oparciu o budynek przy ulicy Obrońców Helu. Jednolicie negatywne stanowisko rady powiatu i konieczność zmiany warunków obsługi bezrobotnych zdecydowały o wyborze i podjęciu decyzji – remontujemy odzyskany budynek, po to, aby umieścić tam instytucje obsługujące bezrobotnych. Aktualnie powiat w wieżowcu urzęduje na 3 piętrach (my praktycznie na 4) i my nie chcemy tego zmieniać. Jestem w stanie zrozumieć, że te warunki dla powiatu są niewystarczające ale znów pojawia się pytanie, czy pomysł zapisany w budżecie dotyczący przebudowy przychodni na ul. Zwycięstwa za 13,25 mln złotych w aktualnej sytuacji (niedofinansowanie zadań powiatowych- vide szpital, drogi, stan szkół) nie jest działaniem powyżej możliwości i czy jest to zadanie pierwszorzędne. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to w czasie mojej kadencji starosty za te sprawy odpowiadał mój zastępca Cezary Przybylski i ja jego pracy w tym czasie nie oceniam negatywnie. O zadłużeniu szpitala już pisałem i odpowiem jeszcze raz: po to nie zadłużaliśmy budżetu powiatu, aby wykorzystać tę zdolność kredytową powiatu do zredukowania długu szpitala ale najpierw trzeba było przeprowadzić restrukturyzację ( w tym radykalnie zmniejszyć zatrudnienie. Warto przypomnieć, że w szpitalu pracowało 4 razy więcej ludzi niż teraz, a fundusz płac był wyższy niż kontrakt). Dlatego powiat po zakończeniu kadencji miał zerowe zadłużenie przy kilkunastomilionowym zadłużeniu szpitala. Najpierw należało zakończyć proces restrukturyzacji aby przystąpić do oddłużania, które zresztą również zapowiadane było przez kolejne rządy. Dokładnie to zrobił mój następca pan Krzysztof Konopka wspólnie ze swoim zastępcą Cezarym Przybylskim. A co do dyrektorów... Pan Hałubiec zrezygnował na samym początku, kiedy kompletnie nieprzygotowaną reformę zaczęto wprowadzać w życie. Ja w ogóle uważam, że szpitalami powinno zarządzać państwo albo samorządy wojewódzkie – mimo to podtrzymuję deklarację przejęcia szpitala przez gminę miejską, udało się nam przekształcić rehabilitację w spółkę – kiedy władze powiatowe ją likwidowały, to może udałoby się ze szpitalem). Po rezygnacji dyrektora Hałubca zarząd powiatu powołał pana Janusza Kalisza (ostatnio wysoko oceniany przez załogę szpitala wojewódzkiego), którego jednak odwołania zażądały wszystkie związki zawodowe i rada społeczna, którą w tym czasie kierował pan wicestarosta Cezary Przybylski. Po odwołaniu pana Kalisza dyrektorem został pan Krzysztof Pieszko (obecnie nieźle prowadzi rozbudowaną praktykę prywatną), który również po jakimś czasie zrezygnował. Dyrektorem został pan Maciej Biardzki (obecnie dyrektor szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze) a jego zastępcą pan Tomasz Dymyt (obecnie prezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie – obaj i Biardzki i Dymyt sobie znakomicie radzą). Jak pan widzi nie uciekam od odpowiedzi.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Tom


Witam! Mam 20 lat i planuje wrocic do Polski, dokladniej do Boleslawca po kilku latach zycia za granica. Czym moglby mnie Pan zachecic do powrotu i jak bardzo zmienil sie boleslawiec w pana oczach od 2000 roku. Co na lepsze/co na gorsze... prosze o szczera odpowiedz! dziekuje i pozdrawiam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W porównaniu do roku 2000 zmieniło się bardzo wiele. Bolesławiec ma znakomitą lokalizację a po przeprowadzonych inwestycjach na autostradzie i kolejach, bardzo łatwo stąd dojechać w wiele miejsc Europy (góry, Wrocław, Berlin, Drezno, Praga). Wielkość miasta jest optymalna – to jest miasto do życia. Ostatnio obserwuję kilka przypadków ludzi, którzy wracają z dalekiej zagranicy do Bolesławca. Coraz łatwiej znaleźć pracę a planowane nowe zakłady dają szansę, że ta praca może być ciekawsza i lepiej płatna. Budowane są mieszkania (zdecydowanie tańsze niż w dużych miastach) i instytucje w których będzie można mile spędzać czas wolny. Ale najfajniejsi są tu ludzie – mili, gościnni, towarzyscy, tolerancyjni i uprzejmi. W porównaniu z rokiem 2000 trudno jest znaleźć rzeczy, które się pogorszyły – tak pokazują badania opinii. Uważam, że jest to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~POM


Panie Prezydencie, czy jechał Pan kiedyś samochodem na dawny POM drogą od strony Imperium ? I czy nie uważa Pan że z nawierzchnią jest coś nie tak ? Na POMie też mieszkają ludzie i też chcą tam dojężdzać po "drodze" a nie po tym czymś co próbuje się tak nazywać... Dziękuję za możliwość zadania pytania i oczekuję na odpowiedź.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Odp. Witam. Ulica Gdańska w kierunku do byłego POM jest ulicą powiatową i za jej utrzymanie i remonty odpowiada zarząd powiatu i starosta.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~POM


Panie Prezydencie kiedy będzie kolejna możliwość zadawania Panu pytań ? przyznam że jest to bardzo ciekawa inicjacja, popieram !
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Za poparcie inicjatywy dziękuję. Na zaproszenie portalu bolec.info robimy to, co jakiś czas. Następny realny termin, to chyba 2. polowa roku. W sytuacjach wymagających szybkiej reakcji, proszę korzystać z mojego adresu internetowego.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Zdobnik


Witam Panie Prezydencie. Dlaczego nie zostało przydzielone żadne z Bolesławieckich rond do "udekorowania" ceramiką przez największy i cieszący się największą rangą i jakością zakład CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ przy ul. Kościuszki 23 ??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Rondo zostało przydzielone a właściwie wylosowane (ul. Tysiąclecia i dodatkowo skwer przy ul. Dolne Młyny – przy obwodnicy).

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl

~~justys


Panie Prezydencie mam pytanie czy mieszkańcy ulicy Kościuszki pod łąką zostali wykreśleni ze społeczności ze nikt nie reaguje na ich apele o pomoc . Ludzie nie od dziś proszą o więcej autobusów i o nawierzchnie drogi .To skandal ze tak są ludzie traktowani .Miasto powinno sie wstydzić .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


W 2008 roku rozpoczynamy I etap odwodnienia osiedla (II etap w 2009). Nawierzchnia zostanie wykonana po odwodnieniu. Ja myślę, że dla niektórych z tych ludzi otrzymanie nowego mieszkania w pełni wyposażonego stanowiło wielką nową szansę. Inna sprawa, czy wszyscy umieli z niej skorzystać. Rozważamy utworzenie świetlicy dla dzieci, ale ostatnio była u mnie delegacja z dzielnicy, której przedstawiciele mówili, że taka świetlica nie ma szans. Ja jednak myślę, że warto spróbować, pod jednym warunkiem, że pojawi się zorganizowana inicjatywa od mieszkańców tej dzielnicy. Ostatnio pojawiły się dobre sygnały.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~finansista


Dobrze wiedzieć, kto co robi i za ile. Proszę podać wysokość (brutto i netto) pensji następujących osób (bez nazwisk). Prezydent i 2 zastępców, pełnomocnik ds. inwestycji (coś nie bardzo naściągał przez te 5 lat...), pani rzecznik, sekretarz oraz naczelnicy wydziałów. Czy pana zdaniem wszystkie te osoby zasługują na te pieniądze (składamy się przecież jako podatnicy).
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wszystkie informacje, które są możliwe do upublicznienia znajdują się na stronie internetowej urzędu miasta w biuletynie informacji publicznej. Są tam deklaracje majątkowe wraz z kopiami PIT-ów. Ciekawa wybiórczość stanowisk... W urzędzie pracuje 120 osób. A jako podatnik składa się Pan na pensje nauczycieli, lekarzy, urzędników różnych instytucji i wielu milionów ludzi pracujących w tzw. sferze budżetowej. Jakby wymienione osoby nie zasługiwały na wynagrodzenia, to by ich nie otrzymywały. Ocena pana pełnomocnika jest bardzo niesprawiedliwa w momencie, kiedy w utworzonej specjalnej strefy ekonomicznej mamy zapowiedzi wchodzenia pierwszej firmy do strefy. Mogę podać tylko te zarobki, które dotyczą osób publicznych, i tak:

 1. Zarobek Prezydenta Miasta: Brutto: 10.328,00 - Netto: 7.000,21
 2. Uśredniony zarobek Zastępców Prezydenta Miasta (zsumowane zarobki P1 i P2, podzielone na pół): Brutto: 7.837,00 - Netto: 5.043,73
 3. Zarobek Sekretarza Miasta: Brutto: 9.536,00, Netto: 6.475,16
 4. Zarobek Skarbnika Miasta: Brutto: 9.256,00 - Netto: 5.395,60
Osiągnięcia pana pełnomocnika , zatrudnionego od 15 marca 2004 r. – a nie od 5 lat a Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Bolesławiec ds. Obsługi Inwestorów jest od 1 grudnia 2005 r.

 1. czerwiec 2006 – wniosek o rozszerzenie granic strefy (Podstrefa Bolesławiec)

 2. Środki zewnętrzne - GCI – 35 000,00 zł
  - CWP – (102 000,00 euro) – 430 000,00 zł
  - OWS (projekt) – 375 000,00 zł
  - MOSiR trybuny – 124 602,00 zł

  współudział w pozyskaniu:

  iluminacja – 200 000,00 zł
  ścieżki rowerowe – 87 769,00

  Łącznie pozyskane: 1 252 371,00 zł (6 projektów)
 3. Inwestorzy – Hoerbiger
  Wielkość zatrudnienia – 431 osób do 2012
  Nakłady inwestycyjne – 21 120 000,00 euro do 2010
 4. Dokumenty – opracowania - aktualizacje WPI
  - PRL
  - LPR
  - aktualizacje strategii (3 edycje)
  - uchwały okołostrefowe
  - opracowania tematyczne – np. koncepcja Pl. ks. J.Popiełuszki

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)
~~zuza


Mam dwa pytania: 1. Panie Prezydencie,kiedy wreszcie władze miasta przypomną sobie o jego obrzeżach i pomyslą o poprawie bezpieczeństwa przy ul. II Armii Wojska Polskiego. Najbardziej obciażona ulica w mieście - ciągle korki dużo wypadków, brak oświetlenia na ponad dwukilometrowym odcinku. Chodnik wprawdzie jest ale po stronie niezabudowanej i dużo pieszych nie mogąc przejść na chodnik idzie stroną gdzie chodnika nie ma. Na tym odcinku jest kilka restauracji/to tez o czymś mowi/.Może by tak przestać zmieniać istniejące lampy na inne a postawić tam gdzie ich niema. Tłumaczenie, że jest to droga krajowa nie wpływa na poprawę stanu bezpieczęństwa. 2.Kiedy wreszcie mieszkańcy ulicy Skalnej i Górskiej będa mieli dostęp do gazu z sieci ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Droga – ul. II Armii Wojska Polskiego jest drogą krajową, niemniej jednak zabiegamy u zarządcy o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na wniosek miasta opracowana została dokumentacja budowy drugiego mostu na rzece Bóbr, obecnie zabiegamy o jej realizację. Uczestniczyliśmy i doradzaliśmy zarządcy w najlepszym rozwiązaniu proponując powiększenie istniejącego ronda przy moście oraz budowę drugiego ronda za mostem. Dzięki staraniom tut. Urzędu zamontowano wzbudzana sygnalizację świetlna dla pieszych, przechodzących przez tą drogę w kierunku szkoły od strony ul. Zabobrze. Chodnik po niezabudowanej stronie drogi ul. II Armii Wojska Polskiego wybudowany został z myślą powstania osiedla mieszkaniowego.

Mieszkańcy ulic Skalnej i Górskiej przede wszystkim powinni złożyć wniosek do Zakładu Gazowniczego o zapewnienie dostawy gazu. Na podstawie ilości złożonych wniosków Zakłady Gazownicze szacują potrzeby, opracowują projekt budowy sieci i zapewniają jej realizację.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~Bogdan


Panie Prezydencie, dlaczego remont ulicy Zabobrze ma już taka długa historię i nic się tutaj nie robi? Władze zapomniały, że jest to część miasta i ludzie tutaj też mieszkają i płaca podatki. Jest to najbardziej zaniedbana część miasta. Ladną mamy wizytówkę wjeżdzając do centrum od strony zachodniej. Popieram juz wczesniej przedstawione problemy psów Uważam że należy ten problem wreszcie zakończyć. Dotyczy to psów bezpańskich i tych które zostaja wypuszczane na noc na ulicę/jest to duże zagrożenie/.Jaki ma Pan pomysł by to wyeliminowac. Pozdrowienia
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. O ulicy Zabobrze już pisałem. Zgadzam się z Panem, że trwa to długo. Sam jestem zdziwiony, że modernizacji kanalizacji tej ulicy nie zgłoszono przez wodociągi do 2 projektów europejskich. Po wymianie kanalizacji gmina odnowiłaby nawierzchnię. Innym problemem był wykup działek na poszerzenie jezdni.
A co do psów – sam Pan zauważa, że psy nie są bezpańskie. Podstawowym problemem jest zachowanie właścicieli, którzy uważają, że piesek musi się wybiegać. Pomysłem była budowa schroniska w powiecie. Niestety żadna gmina nie wyraziła na to zgody a w mieście nie ma na to miejsca. W Bolesławcu jest kilka tysięcy właścicieli psów i to wśród nich należy widzieć problem. Akcja czipowania dała prostą identyfikację ale kultura wielu pozostawia wiele do życzenia. Pozostaje nam łapanie, karanie i odstawianie do schroniska (oczywiście psów)..

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl

~~outsider


Witam, jaką ksiażkę Pan ostatnio przeczytał i o czym ona była?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ostatnio przeczytałem „Pielgrzyma” Paulo Coelho. Trudno napisać, o czym jest ta książka, bo każdy czytelnik powiedziałby chyba coś innego. Ja sięgnąłem po nią aby dowiedzieć się, co Coelho napisze o szlaku św. Jakuba i jest to znakomita rzecz. Warto przypomnieć, że Bolesławiec leży na tym prastarym pielgrzymim szlaku, który zbudował Europę i wiedzie do Hiszpanii. Chciałbym kiedyś tak jak bohater tej książki powędrować do Santiago. A na gwiazdkę dostałem od syna piękny album National Geographic pokazujący piękne miejsca z lotu ptaka. Tylko że to się raczej ogląda niż czyta.

Pozdrawiam Piotr Roman (prezydent@um.boleslawiec.pl)

~~Tomek


Panie Prezydencie, kiedy będzie zatrudniony człowiek odpowiedzialny za kulturę fizyczną i sport w naszym mieście??? Uważam, że takie stanowisko jest konieczne bo sport kształtuje i wychowuje nasze dzieci. Wiem że sporo pieniędzy jest dzielone na kluby a osoby która zna się na sporcie przez duże "S" NIE ma !!! (tylko proszę nie pisać że Pan J.D. zna się - błagam). Dziękuję za odpowiedź i liczę na szybką reakcję dla dobra Nas wszystkich.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Aktualnie osobą – specjalistą jest pan J.D pracujący w wydziale społecznym. Tak naprawdę odpowiedzialny jest wydział, bo mieści się to w szerszej sferze spraw społecznych. Jeśli są zarzuty proszę na adres prywatny.

Pozdrawiam Piotr Roman

banan10


Mam takie pytanie do Pana Prezydenta, jak to jest, ze w okolicznych wioskach mniejszych większych powstają piękne hale sportowe. Takie jak np. w gromadce czemu u nas w Bolesławcu odkąd ja tu mieszkam a jest to już prawie 20 lat nie ma chociaż jednej prawdziwej i dobrej hali, bo jeśli uważamy sale na 1lo to jesteśmy w błędzie. Jest tam wiele niedoskonałości… jeszcze jedno kiedyś była mowa, ze kolo skateparku maja powstać boiska do koszykówki ulicznej to już kawał czasu Minoł co się z tym dzieje, czy w ogóle są takie plany??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Banan, takie pytanie dotyczące tego boiska zadajesz co jakiś czas, a ja odpowiadam, że nie widzę na razie potrzeby zbudowania tych boisk w tym miejscu, ponieważ obawiam się, że stałyby puste tak jak niektóre inne boiska. W tym roku kończymy budowę sali na ul. Bielskiej i rozpoczynamy budowę hali z widownią na 260 miejsc na ul. Jana Pawła II. A gmina Gromadka do niedawna nie miała ani jednej sali gimnastycznej. Dlatego pomagałem panu wójtowi w uzyskaniu środków na jej budowę.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~KLUBOWICZ


DLACZEGO W BOLESŁAWCU JEST FAWORYZOWANY TYLKO JEDEN KLUB PIŁKARSKI (BKS) NA KTÓRY SĄ PRZEZNACZANE FUNDUSZE. SĄ JESZCZE INNE KLUBY - NP KOLONIA BOLESŁAWIEC KTÓRA PRZEZ OKRES 5 LAT NIE OTRZYMAŁA ZNACZACEJ POMOCY OD MIASTA MIMO IZ MIAŁA TAKĄ POMOC OBIECANĄ
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. BKS jest jednym z wiodących klubów w mieście walczącym o wejście do III ligi a Kolonia też otrzymuje pomoc. BKS Bobrzanie nie jest klubem faworyzowanym przez miasto. Natomiast czymś naturalnym jest to, że klub który uczestniczy w rozgrywkach w rożnych grupach wiekowych, prowadzi zajęcia dla około 170 uczestników - dzieci i młodzież (dane na podstawie liczby osób zgołoszonych do dofinansowania w IV kwartale 2007 r.) otrzymuje większe wsparcie niż mniejsze kluby . KS Kolonia, jak każdy bolesławiecki klub prowadzący zajęcia dla dzieci i młodzieży, może otrzymać wsparcie z budżetu miasta na prowadzenie dla nich zajęć. Dodatkowo w 2007 roku przygotowaliśmy dokumentację na boisko przy ul. Granicznej. To przedsięwzięcie włączyliśmy do projektu pn. Budowa w Bolesławcu ogólnodostępnych stref rekreacji, i wystąpiliśmy o dofinansowanie ze środków zewnętrzynch tzw. Fundusz Norweski (projekt w trakcie oceny). Dodatkowo co roku wspieramy finansowo organizację Festynów Klubu Sportowego Kolonia.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~agula


Dlaczego Straż Miejska jest tak mało widoczna w mieście?W bocznych uliczkach i na tyłach podwórek ciągle pity jest alkohol!Po godzinie 20 jeszcze nigdy nie widziałam funkcjonaiusza straży na mieście(tylko w samochodzie!)Może trzeba wzmocnic te patrole i "dołożyc"policjanta?Bezpieczeństwo najważniejsze!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zgadzam się, że bezpieczeństwo mieszkańców Bolesławca jest bardzo ważne. Jak w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie informuję, iż interwencje strażników miejskich wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych stanowią ok. 50% wszystkich działań Straży Miejskiej w Bolesławcu. Odpowiadając na drugą cześć pytania informuję, iż samochód służbowy Straży Miejskiej w Bolesławcu umożliwia szybkie i skuteczne przeprowadzenie interwencji w związku z tym często jest widoczny na terenie miasta Bolesławiec. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż po godzinie 20:00 strażnicy miejscy pełniący służbę w patrolu pieszym kontrolują miejsca, które według posiadanych danych wymagają częstszego dozoru.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~zadająca


Witam mam kilka pytań!Dlaczego do nocnych lokali wpuszczani są ludzie niepełnoletni i pija alkohol?co w godzinach nocnych robi policja i straz miejska?dlaczego w mieście jest tak mało pojemnikow na złużyte baterie?po co w tak małym mieście taka ogromna liczba banków?ilu przdsiębiorców utraciło w ostatnim roku koncesje na sprzedaz alkoholu a ilu ja dostało?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Straż Miejska w Bolesławcu jako formacja porządkowa pracuje w godzinach od 07:00 do 22:00. Co do dalszej części pytania pragnę podkreślić, iż odpowiedzialność za wpuszczenie osób niepełnoletnich do lokalu gastronomicznego ponoszą jego właściciele. Natomiast jeżeli w danym lokalu gastronomicznym ma miejsce sprzedaż napojów alkoholowych osobom do 18 roku życia, pytający posiadający taką wiedzę winien zgłosić ten fakt na Policję, bowiem jest to przestępstwo.

W mieście ustawiono 25 pojemników na zużyte baterie, w tym Przedszkola Publiczne (7), Szkoły Podstawowe (4), Gimnazja Samorządowe (2), Urząd Miasta (2), Miejski Zespół Szkół (1), Zespół Szkół Mechanicznych (1), Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych (1), Zespół Opieki Zdrowotnej (1), Licea Ogólnokształcące (2), Firma „Rekord” – ul. Leśna (1), Dyskont „Biedronka” – ul. Komuny Paryskiej, Mostowa, Jana Pawła II (3). Ponadto zużyte baterie można dostarczyć do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. S. Staszica 6 w Bolesławcu.

Banki zazwyczaj inwestują tam gdzie chcą. Prezydent nie ma nad tym władzy. Bankowcy najczęściej mi mówią, że nie narzekają na brak klientów.

Koncesje otrzymało 19,Utraciło 3

Pozdrawiam Piotr Roman

~~gaba


kiedy wreszcie będzie przeprowadzony remont podwórka przy ul B. Chrobrego,(po stronie Biedronki)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie przewiduję tam remontu w najbliższym czasie. Znam to podwórko i musi jeszcze poczekać.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~MIŚ


WEDŁUG PANA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO ROCZNE PANA ZAROBKI 157 TYS. ZŁ A PANA MAJĄTEK TO 220TYS. CO PAN ROBI Z PINIĘDZMI
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na szczęście mogę z nimi robić co chcę i nie muszę się z tego spowiadać. I nie mam zamiaru się Panu tłumaczyć. A oświadczenie i te zarobki nie dotyczyły 2007 roku i zarobki to były kwoty brutto. A jeśli chodzi o tzw. majątek to mówimy o wartości domku w zabudowie szeregowej, który kiedyś kupiłem za pośrednictwem biura nieruchomości i w którym musiałem przeprowadzić generalny remont. Moje dochody są absolutnie przejrzyste i jawne od wielu lat, ale jeśli chodzi o wydatki już tak nie jest.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~dan


Mam pytanie kiedy skończy sie ta smieszna gwarancja na kostke w runku i czy w tym roku grudniu odbędzie sie kiermasz przedświateczny w rynku bo na całym swiecie odbywaja sie takie kiermasze tylko w bolesławcu takie cuda jak kostka na gwarancji bo moim zdaniem jezeli jest cos na gwarancji to trzeba to jak najwięcej uzywac a Pan jak myśli?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Każdy kto się trochę zna na tego typu budownictwie wie, że płyty powinny sie dopasować i nie powinny na nie wjeżdżać ciężkie samochody. A kiermasz nie odbył się z powodu gwarancji, tylko z powodu braku zainteresowania kupców (piszę o tym w innej odpowiedzi na samym początku rozmowy). Zresztą swoją drogą w ubiegłym roku byłem przez Bolecnautów krytykowany za organizację kiermaszu.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~kibic


Ile pieniędzy - poza tak zwanym systemem bonowym - otrzymał w latach 2005 - 2007 TOP Bolesławiec. Dlaczego akurat ten klub jest przez pana widocznie faworyzowany (wcale nie BKS jak napisano wyżej). Czy wynika to z faktu, że prezydent i prezes TOPu grają w jednej politycznej drużynie?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Zobacz odpowiedź Piotra Romana (PDF)

~~polityk


Czy zamierza pan startować w wyborach na szefa miasta w kolejnych wyborach ? Z jakiego ugrupowania ? Czy pana zdaniem jest szansa aby poparł pana PIS, któremu wyciął pan numer, wychodząc z tej partii w trudnych dla niej chwilach ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. O ile wiem, to jest przynajmniej kilka osób, które chciałyby kandydować przy poparciu PiS a w Platformie tych chętnych jest jeszcze więcej. A ja na razie chcę być jak najlepszym prezydentem w kadencji do 2010 roku. A wybory prezydenckie to wybory na osobę a nie na szyld.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~kammm


słyszałam, że ma powstać lodowisko... ale dlaczego na chodnikach miasta? co roku jest to samo- przejście przez miasto łączy się z niezliczonymi wygibasami i próbami utrzymania równowagi, nie mówiąc już o bardziej niebezpiecznych wypadkach; straż miejska podobno rozdaje mandaty właścicielom posesji za nieoczyszczanie chodników przylegających do posesji- i bardzo dobrze, tylko to chyba za mało?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Taką samą uwagę przekazałem panu komendantowi. Z wielu pytań Bolecnautów wynika apel o większą represywność oddziaływania strażników wobec zarządców dróg i innych instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie chodników.

Pozdrawiam Piotr Roman

GajuszJuliuszCezar


Co z rewitalizacją (modne słowo) ulicy Komuny Paryskiej. W szczególności chodzi mi o jej nawierzchnię. Swojego czasu wiele Pan obiecywał w tym temacie.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Priorytet RPO dotyczący dofinansowania rewitalizacji jeszcze nie został uruchomiony przez urząd marszałkowski. Jeśli nie będzie można otrzymać środków na ten cel z tego priorytetu, to będziemy się zastanawiać jak zrobić nawierzchnię (i tylko nawierzchnię, po wykonaniu kanalizacji, bo droga jest powiatowa) ze swoich środków.

Pozdrawiam Piotr Roman

GajuszJuliuszCezar


Dlaczego pomimo znaczących obietnic i wymuszenia na działaczach fuzji dwóch klubów piłkarskich (BKS i Bobrzanie) pański dodatkowy wkład w pomoc dla jednego już klubu ogranicza się do minimum? Kiedy można liczyć na prawdziwe zaangażowanie w sprawy bolesławieckiej piłki nożnej ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie zgadzam się z tą opinią. Klub po połączeniu musiał uregulować sprawy formalne m.in. wpis do rejestru, musiał też wyprostować pewne problemy finansowe. Od grudnia, po spełnieniu tych warunków klub uzyskuje pomoc finansową i odbywają się spotkania z przedstawicielami zarządu, gdzie szukamy również innych form pomocy. Wszyscy mamy świadomość jak popularną dyscypliną sportu jest piłka nożna a po połączeniu BKS Bobrzanie stał się największym bolesławieckim klubem piłkarskim. Jednak od czasu połączenia do początków grudnia 2007 r. ze względów formalnych (brak aktualnego wypisu z rejestru) nie można było wesprzeć finansowo klubu z budżetu miasta. Po ustaniu tych przeszkód klub złożył ofertę w ramach konkursu na realizację zadań ze środków profilaktyki alkoholowej i otrzymał dofinansowanie na obóz sportowy dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programów profilaktycznych. Kwota dofinansowania w wysokości 10.000 zł. Jednocześnie w związku ze zmianą ustawy o sporcie kwalifikowanym trwają prace nad przygotowaniem uchwały Rady która pozwoli z budżetu miasta wspierać, w tym finansowo kluby które uczestniczą w rozgrywkach sportowych.

Pozdrawiam Piotr Roman

GajuszJuliuszCezar


Proszę o krótką odpowiedź: Czy w Bolesławcu nie ma lepszych kandydatów na stanowisko wiceprezydenta niż p. Małkowski ? Proszę nie rozpisywać się o jego przymiotach ale odpowiedzieć na pytanie wprost.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Panie Gajuszu, na razie to ja sobie dobieram zastępców. A takie opinie, jak na temat zastępcy - rozgłasza Pan, jak się domyślam, również na mój temat.

Pozdrawiam Piotr Roman

ticolo


Panie Prezydencie, będzie kolejowo. DWORZEC PKP. Kiedy wreszcie doczekamy się remontu dworca? Budynek stoi w centrum miasta i straszy. Poza tym wogóle nie pasuje obsukrnym wyglądem do nowych peronów i otoczenia stacji. Po prostu wstyd dla naszego miasta! Proszę powiedzieć czy miasto czyni starania o przejęcie bądź wydzierżawienie od PKP S.A. budynku dworca, by doprowadzić go do remontu? W tej chwili przecieka dach, stolarka okienna się sypie - szyby wylatują przy większych podmuchach wiatru, odpadają gzymsy, o elewacji "udekorowanej" w faszystowskie swastyki szkoda wspominać... Jednym słowem żenada! Czy nie można zmusić PKP S.A. do remontu nasyłając na dworzec kontrole Sanepidu, Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych służb, które mogą karać mandatami? Jestem przekonany, że władze PKP S.A. nękane ciągłymi kontrolami i mandatami wreszcie pójdą po rozum do głowy. A może w osteczności warto zrobić tak jak swego czasu burmistrz Zgorzelca, który wystawił przed zrujnowanym dworcem wielki banner ośmieszający władze PKP? W Zgorzelcu to poskutkowało i PKP wystawiły dworzec na sprzedaż. Nasz dworzec powinien być własnością miasta i ze względu na znakomitą lokalizację sam na siebie zarabiać. Proszę o ustosunkowanie się do moich uwag.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dworzec oczekuje na chętnych do wynajęcia pomieszczeń. Ostatnio słyszałem, że zainteresowany był jeden z przedsiębiorców, posiadających sklep w Warcie Bolesławieckiej, który proponował wprowadzenie tam sklepu sieci Biedronka. Toalety są właśnie remontowane (również dzięki interwencji naszego Sanepidu). Elewacje i wnętrze mają być w tym roku wymalowane (dyrekcja twierdzi, że do końca kwietnia). Stan prawny dworca nie jest uregulowany, co uniemożliwia jego przejęcie przez miasto. Poza tym dworzec powinien być własnością PKP, i powinien być wyremontowany, bowiem leży na międzynarodowej trasie E30.

Pozdrawiam Piotr Roman

GajuszJuliuszCezar


Jakie są plany i terminy związane z placem po mleczarni przy ulicy Jeleniogórskiej ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie znam planów ani terminów, ponieważ grunt ma właściciela i to on decyduje.

Pozdrawiam Piotr Roman

GajuszJuliuszCezar


Dlaczego spaceruje Pan po mieście zawsze sam ? Bez towarzystwa żony ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie jest Pan dobrze poinformowany. Widocznie jakość pańskiej wiedzy na ten temat pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Albo chodzi Panu o zasugerowanie czegoś, co z prawdą nie ma nic wspólnego.

Pozdrawiam Piotr Roman

ticolo


I kolejne "kolejowe"pytanie. Panie Prezydencie, kilka dni temu pojawiły się informacje, że PKP Przewozy Regionalne z końcem stycznia likwidują pociąg "Łużyce" - jedyne bezpośrednie połączenie naszego regionu z Warszawą. "Łużyce" to pociąg, który kursuje zaledwie od miesiąca. Sytuacja powtarza się każdego roku - PKP robią wszystko, żeby nas pozbawić pociągów pospiesznych, jednak bolesławieckie prokolejowe "lobby" zawsze staje na głowie, żeby do tego nie dopuścić - mało tego, udało się nawet "wyłudzić" pociąg do Przemyśla. Wprawdzie PKP obiecują, że w miejsce "Łużyc" będzie jeździć "Oleńka" - inną trasą i o gorszej porze (przyjazd do Warszawy dopiero po 22-ej), ale to sprawy nie załatwia, bo przecież za kilka tygodni znów możemy być szantażowani odebraniem nam i tego pociągu. Proszę powiedzieć, co zamierza Pan w tej sprawie zrobić, jak interweniować w PKP PR, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Czy w kwestii pociągu do Warszawy władze naszego miasta współpracują jakoś ze Zgorzelcem i Legnicą? Może warto ponownie zorganizować w naszym mieście spotkanie przy "okrągłym stole" (jak w lipcu 2004 r.) z udziałem władz miasta, bolesławieckich kolejarzy i przedstawicieli kierownictwa PKP PR z Wrocławia, aby omówić te sprawy? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Za uzgodnienia rozkładu jazdy odpowiada oprócz PKP Urząd Marszałkowski. Ponieważ w województwie rządzi PO proponuję zaproponować wzmożenie aktywności władzom powiatu, ponieważ rozkład jest ważny nie tylko dla naszego miasta. Ja staram się interweniować, jeszcze w tym tygodniu spotykam się z dyrektorem tu w Bolesławcu. Współpracujemy m.in. z władzami Węglińca i Zgorzelca. Bolesławieckie lobby kolejarskie w osobie pani Zimmerman rzeczywiście robi bardzo wiele (proszę porówniać rozkłady jazdy). I tak dużo się zmieniło od spotkania z 2004 r. i uważam, że duża zasługa lobby.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~ewa


czy to prawda ze klub Starbol jest klubem prywatnym? i dlatego nigdy nie dostał dotacji z Urzędu - tak zawsze mówił Trener L. na zebraniach z nami rodzicami. Ponosiłam duże koszty: składka co miesiąc 20zł, zakup koszulki, spodenek i za każdy wyjazd na mecz mojego syna !!! A gdy dziecko przeszło do innego klubu: TOP to za nic nie trzeba płacić !!!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Klub tylko w ostatnich trzech latach otrzymał w ramach systemu dofinansowania sportu dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Bolesławiec wsparcie łączne 37.987zł, w tym w 2005 roku - 11.696 zł; w 2006 r. - 10.417 zł; w 2007r. - 15.874 zł. Czytałem w Nowinach, że klub dostał również bardzo dobre dofinansowanie za pośrednictwem powiatu.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~JAN


Jak Pan znosi takie durnowate pytania typu GajuszaJuliuszaCezara, które odnoszą się do Pańskiego życia prywatnego?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie mam zwyczaju komentowania tego typu pytań. Moją rolą jest udzielanie odpowiedzi. Za pytanie dotyczące innego pytania dziękuję.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~aga


Moje pytanie dotyczy monitoringu w Rynku - dlaczego nie działają kamery?W lipcu tego roku ukradziono mi torebkę i niestety kamery nie działały (zepsute) , co unemożliwiło znalezienie sparwcy.Ponadto na placu zabaw przy ul, Łukasiewicza bez przerwy spożywano alkohol , służby miejskie ani policja nie intwrweniowały- c zatem z monitoringiem?Jaki jest jego cel?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Kamery działają, czasami się psują i wtedy trzeba je naprawiać. Monitoring właśnie został przeniesiony z komendy policji do siedziby straży miejskiej. Mam nadzieję, że takie sytuacje się nie powtórzą. W Rynku kamery działają.

Pozdrawiam Piotr Roman

~~ASK


Witam. Panie Prezydencie, w Bolesławcu w tym roku nie odbędzie się NIC co byłoby związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Myślę, że w tak dużym mieście jak Bolesławiec to skandal! Powiewa tu małomiasteczkowym swądem... Do tego to po prostu wstyd - dostaliśmy juz nie raz różnego rodzaju sprzęt do szpitala dla dzieci pochodzący właśnie od WOŚP! i nie chcemy pomóc w taki wielkiej akcji, która odbywa się w całym kraju?To naprawdę szczytny cel! Wiadomo...możnaby tu mieć żal do wszystkich ludzi B-ca a przede wszystkim może do samego siebie - dlaczego nie działam!? ale... Pytanie brzmi następująco: czy nie uważa Pan, że sprawą organizacji powinien sie zająć KTOŚ z BOK`u? Oczywiście wiem, że nie jest to impreza i akcja, którą zajmować miałaby sie obligatoryjnie ta jednostka, z naszych, podatników pieniędzy, nie nie...nie jest tak, wiem że robią to w całym kraju LUDZIE DOBRJ WOLI, WOLONTARIUSZE, CI, KTÓRZY MAJĄ WENĘ, DOBRE SERCE, POMYSŁY, ZAPAŁ lub TWÓRCZY ZAPAŁ ITD ...możnaby wymieniać (taki np. był i jest! pan Abramowicz i chwała mu za te wszystkie lata!), ale czy nie ma w naszym BOK`u takich ludzi???? nikt z tych LUDZI KULTURY, KULTURALNYCH PRZEDSTAWICIELI NASZEGO MIASTA, ANIMATORÓW KULTURYCH, LUDZI Z SERCEM WYPEŁNIONYM KULTURĄ, SZTUKĄ, DZIAŁANIEM, TWORZENIEM - czy nikt z nich nie czuł tego nacisku wewnątrz, że to ONI powinni sie tym z całą swoją artystyczno-kulturalną duszą tym zająć??? że jak nie ONI, to nikt inny??? dlaczego ONI siedzą w tym zaśniedziałym BOKU a nie inni - ze świeżym duchem, prawdziwi ANIMATORZY KULTURY W SPOŁECZEŃSTWAIE! takich w naszym mieście trzeba... Chciałabym (to tylko życzenie noworoczne), żeby na to pytanie odpowiedziała także pani Ewa Zbroja (która jest prawdziwym ANIMATOREM, ale może wokół niej nie Ci co trzeba...) Pozdrawiam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. To jest rzeczywiście pytanie wymagające pogłębionej analizy. Od kilku lat wszystkie instytucje miejskie były zobowiązane do pomocy głównym organizatorom WOŚP. I pomagaliśmy merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. Najpierw był pan Abramowicz z harcerzami a ostatniego roku młodzi ludzie pod przewodnictwem pani Sylwii Zając. W tym roku pierwszy raz nikt do nas nie przyszedł z inicjatywą. Sam nie wiem, czy oznacza to, że impreza się przeżyła (jak piszą niektórzy internauci – bez wielkiej i kosztownej promocji już by nie istniała), ponieważ podobne problemy przeżywają w niektórych innych miastach, czy też jest to wynik nieustannej krytyki, której poddawani byli organizatorzy akcji ( o czym zresztą mówili). Zarówno pan Abramowicz, jak i pani Sylwia mówili o straszliwej presji, krytyce każdego ruchu. Ja sam czasami mam wrażenie, że zbyt często najgłośniej słychać w naszym mieście ludzi, którzy chcą zamienić każdy - nawet najmniejszy sukces w wielką klęskę. O takim charakterze miasta wspominają mi też dziennikarze obsługujący nasze miasto. Na forach internetowych również jest dużo zachowań, które w innych miastach nie uszłyby na sucho i spotkałyby się z ostrą reakcją innych internautów. Sam wielokrotnie wspomagałem akcję, angażując się finansowo i organizacyjnie. Wspomagałem koncerty, wspólnie z BOK, MOSiR doprowadzaliśmy do organizacji Orkiestry. Ale nasza rola była wspomagająca. Po każdej orkiestrze na panią dyrektor spadał wielki jazgot krytyki, moim zdaniem w większości niezasłużonej. Uważam, że niektóre zgłaszane i ponawiane propozycje likwidacji BOK, które są fragmentem tej „nagonki na Zbroję” są wyrazem nadziei na zarobienie pieniędzy przez niektórych artystów i „artystów”. Teraz już za późno na płacz nad rozlanym mlekiem. Trzeba się zastanowić, czy impreza ma szanse na przyszły rok. Deklaruję, że jeśli się pojawi inicjatywa to instytucje miejskie, tak jak do tej pory wspomogą. Pani dyrektor Zbroja również, która oprócz tego, że jest animatorem jest również dyrektorem odpowiedzialnym za pracę zespołu ludzi.

Pozdrawiam Piotr Roman

emem


Czy chciałby Pan cos jeszcze przekazac Bolecnautom?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, szybkich łącz i dziękuję za pytania, które są niejednokrotnie zasygnalizowaniem ważnych spraw i problemów dla prezydenta miasta. Dziękuję za duże zainteresowanie i wiele cennych uwag.

Pozdrawiam Piotr Roman

emem


Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w BolecRozmowie i zapraszamy ponownie w przyszłości.


Dodawanie nowych pyta zostao zablokowane.


W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1

~Jerry Thompson   3 grudnia 2015r. o 12:35

~Jerry Thompson

Postów:

Witam Jestem panu Jerry Thompson wierzyciela pożyczek prywatnych, a ja jestem tutaj, aby Twoje marzenia, aby uzyskać kredyt. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki? Czy potrzebujesz pożyczki, aby spłacić swoje długi? Czy potrzebujesz pożyczki na rozbudowę firmy lub rozpocząć własny biznes, jesteśmy tu dla Ciebie o niskim oprocentowaniu w wysokości 3% i można dostać kredyt w wysokości 1.000 do 100.000, 000,00 maksymalnej kwoty kredytu i do 50 lat czas trwania pożyczki. prosimy o kontakt na nasz adres email jerrythompson022@yahoo.com
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

kajtek68   3 grudnia 2015r. o 13:12

kajtek68

Postów: 1295

Jak ja lubię takie "odkopywanie" archiwum przez Marcina Marczewskiego lub osoby przez niego upoważnione :)
Stu milionów wyrzuconych w błoto nawet Zuckerberg by nie darował :P
A co dopiero Jerry ;)
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~   3 grudnia 2015r. o 14:00

~

Postów:

Kaziu myślenie nie kosztuje
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1

Jarmark Garncarski w Nowogrodźcu (16-18.08.2019r.) - raport specjalny
Bolesławieckie Święto Ceramiki (14-18.08.2019r.) - raport specjalny
Bolesławian "Sen nocy letniej" Bolesławian "Sen nocy letniej"

Mieszkańcy zachwyceni występem Teatru Ocelot