ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4304, 17 sierpnia 2019r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy

BolecForum

+ Rozpocznij nowy temat

BolecForumExtra

Bolesławiecki Katalog firm

BolecForum - Ogłoszenia

BolecAlbum


BolecRozmowy

Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


2009-10-21 14:00:00

Stanisław Chwojnicki<br /><b>szef SLD w Bolesławcu</b>

Stanisław Chwojnicki - Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bolesławcu, wicestarosta bolesławiecki, były szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu był Gościem Portalu Bolec.Info w dniu 21 października 2009r.
Sprawdź jak odpowiadał na pytania dotyczące jego pracy.


Pytania i odpowiedzi:
BolecInfo


Proszę się przedstawić Bolecnautom.
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Nazywam się Stanisław Chwojnicki. Jestem Przewodniczącym Rady Powiatowej SLD w Bolesławcu oraz wicestarostą bolesławieckim. Jestem absolwentem wyższych uczelni wojskowych w Toruniu i Leningardzie, ukończyłem studia cywilne w Warszawie – magister ekonomii. Kończąc sprawy związane z moją edukacją dodam, że posiadam dyplom studiów podyplomowych z zakresu kierowanie zasobami ludzkimi – Uniwersytet Łódzki. Znak biegle rosyjski, a od kilku lat uczę się języka angielskiego.

BolecInfo


A teraz czas na kolejne pytania. Proszę przypomnieć swoje obietnice przedwyborcze – które z tych obietnic udało się Panu zrealizować.
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Nie składałem na wyrost żadnych obietnic wyborczych, bo to nie w moim stylu - tylko proponowałem swój program wyborczy. Przemyślany i rozsądny. Możliwy do realizacji. Program obliczony przede wszystkim na:

  • usprawnienie pracy Służby Zdrowia i oddłużenie szpitala powiatowego,
  • wprowadzenie pozytywnych zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym;
  • polepszenie stanu dróg powiatowych w naszym regionie.

Przypomnę, że byłem kandydatem na radnego Rady Powiatu Bolesławieckiego z listy ”Lewica i Demokraci.” W wyborach poparło mnie 727 wyborców. Celowo przypominam ten wynik, żeby pokazać, że wyborcy docenili moją wiedzę, doświadczenie oraz to, co zrobiłem jako radny w poprzedniej kadencji.

Dzisiaj mogę powiedzieć, że Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego, którego jestem wiceprzewodniczącym, udało się pomyślnie zrealizować wiele przedsięwzięć.

Przypomnę tylko, że Szpital został przede wszystkim zrestrukturyzowany, dzięki czemu zaczął po raz pierwszy przynosić dochody z bieżącej działalności. O blisko 13 mln złotych zmniejszyło się jego zadłużenie. Nastąpiły zmiany na stanowiskach m.in. dyrektora placówki, ordynatorów. Udało się pozyskać do pracy wielu dobrych specjalistów, poprawiają się warunki leczenia. Szpital jest,jak na dzisiejsze możliwości, nieźle wyposażony. Pozyskaliśmy unijne środki na termomodernizację szpitala oraz informatyzację. Mam nadzieję, że w grudniu otworzymy SOR – Specjalistyczny Oddział Ratunkowy, a za kilka oficjalnie otworzymy Stację Dializ. Docelowo będzie tam 11 stanowisk, pacjenci nie będą musieli jeździć do Lubania, Legnicy czy Zgorzelca.
BolecInfo


A co z drogami powiatowymi? Nie są one chyba w najlepszym stanie?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Jeżeli chodzi o drogi, to nie ma co ukrywać, że są one takie, jak w całym kraju. Wszyscy narzekamy. Szczególnie kierowcy. Powiat ma skromny budżet, potrzeby zaś ogromne. Marzeniem moim jest, abyśmy mogli na drogi przeznaczać więcej środków. Skoro ich nie ma odważnie sięgamy po pieniądze unijne. Właśnie, 13 października br., podpisaliśmy umowę z wykonawcą prac projektowo-budowlanych, których efektem będzie rozbudowany, bezpieczniejszy i wygodniejszy ciąg ulic Karola Miarki oraz Żwirki i Wigury w Bolesławcu w roku 2010. Wartość całego projektu przekracza 6 mln zł. Chciałbym także wspomnieć o dobrze układającej się współpracy z gminami naszego powiatu. Dzięki niej realizujemy wiele zadań drogowych finansując je po połowie.

Udało się także doposażyć w sprzęt specjalistyczny Zarząd Dróg Powiatowych, przez co niektóre prace wykonywane są tzw. siłami własnymi, co zdecydowanie obniża koszty.

Bardzo dużym sukcesem tej kadencji jest skuteczne aplikowanie o środki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych” - tzw. „schetynówek”.

W listopadzie ubiegłego roku Powiat Bolesławiecki złożył wniosek o przyznanie środków na realizację przebudowy dróg powiatowych. Przebudowa ciągu komunikacyjnego kosztowała 5 mln 370 tys. złotych. Dofinansowanie pochodzące od gmin partnerskich wyniosło ok. 1,6 mln zł., udział własny Powiatu to 1,1 mln złotych. Reszta środków - 2mln 684 tys. to dofinansowanie z budżetu państwa. Przypomnę tylko, że na 69 rekomendowanych projektów złożonych przez samorządy województwa dwa nasze projekty, zostały najwyżej ocenione. Powiat Bolesławiecki zdobył środki na przebudowę drogi Bolesławiec-Kraśnik-Krzyżowa- Tomaszów, oraz drogi z Wykrot do Nowogrodźca. Kilkanaście dni temu odbyła się uroczystość oddania dróg wyremontowanych i przebudowanych dzięki „Narodowemu Programowi Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W ramach„schetynówek” dodatkowo z gminami wykonaliśmy zatoczki autobusowe, parkingi, chodniki. Wartości wymienionych prac to ok. 2 mln złotych.

TO JEDNAK NIE WSZYSTKO. Nie mamy zamiaru spocząć na laurach: przygotowaliśmy kolejne trzy nowe wnioski, wspólnie z samorządem Nowogrodźca, gminy Bolesławiec, gminy Gromadka oraz miasta Bolesławiec na 2010 rok, których wartość sięga 8 mln zł. Planowane inwestycje dotyczą drogi 2274D Nowogrodziec-Brzeźnik, drogi powiatowej na trasie Różyniec-strefa ekonomiczna-lotnisko oraz ciągu komunikacyjnego znajdującego się w samym Bolesławcu: ul. Leśna-ul. Śluzowa.

Zrealizowaliśmy także inne przedsięwzięcia. 17 listopada 2008r. otwarto dwa mosty w Świętoszowie, będące ukoronowaniem trwającej od kilku lat inwestycji. Nakłady łączne 3,5 mln PLN.

Postęp jest, ale w drogownictwie jest ciągle dużo do zrobienia.

BolecInfo


Zmieńmy temat. Co może Pan powiedzieć na temat problemów szkół ponadgimnazjalnych?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


W swoim programie stawiałem także na rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego, chce przypomnieć, że w poprzedniej kadencji, wspólnie z kolegami z klubu radnych SLD m.in. walczyłem o utrzymanie Zespołu Szkół Budowlanych. I udało się.

W styczniu 2009r. podpisana została umowa dotycząca modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Starostowie 29 powiatów wyrazili wolę utworzenia racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego obejmującego obszar całego Dolnego Śląska, w ramach wyodrębnionych branż. Zgodnie z nią w województwie powstanie 9 centrów kształcenia zawodowego, w tym jedno w Bolesławcu. Będą one wyposażone w nowoczesny sprzęt szkoleniowy do zajęć praktycznych i laboratoryjnych. W Bolesławcu kształceni będą m.in. mechatronicy, elektronicy, budowlańcy. Dostaniemy na ten cel blisko 6 mln złotych.

Oczywiście to nie jedyny program realizowany przez Powiat w tym zakresie. Są przecież jeszcze unijne stypendia dla uczniów, sporo tzw. „ miękkich projektów”. W ostatnich dniach Powiat pozyskał przeszło 2 mln złotych na realizację dużego projektu „SOS – Szkoły Otwartych Szans” - program wyrównywania szans edukacyjnych szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne.

BolecInfo


No to teraz pytanie z innej beczki. Co się stało z tak prężnie działającą młodzieżówką SLD w Bolesławcu? Kilka miesięcy temu z udziału w organizacji zrezygnowały najbardziej aktywne osoby, a jedną z przyczyn była podobno Pana osoba. Co Pan takiego zrobił, że młodzi ludzie nie mogli dalej z Panem współpracować?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


To pytanie adresowane powinno być raczej do moich młodszych kolegów. Potwierdzam, że młodzieżówkę zawsze mieliśmy i mamy świetną, dobrze zorganizowaną, taką na którą możemy liczyć. Ale w dalszym ciągu ją mamy. Odeszło kilka osób, przyszli następni. Taka to już jest polityka. Nie zawsze i nie wszędzie współpraca między silnymi osobowościami układa się właściwie. My też szukaliśmy kompromisu. Niektórzy koledzy odeszli do innych ugrupowań, chociaż wiem, że kilku pragnie powrócić. Czekamy na nich… Siądźmy do stołu – porozmawiajmy i szukajmy rozwiązań i porozumień.

Błędna jest więc teza, że młodzi nie współpracują ze mną. Dobrze układała się współpraca z poprzednim przewodniczącym FMS kol. Banasiem, podobnie zresztą jak z obecnym- kol. Pawłem Zielińskim.

BolecInfo


Często słychać, że w związku z Pana „żołnierską” przeszłością, próbuje Pan wprowadzać ostrą dyscyplinę pracy, co wielu osobom się nie podoba. Czy to prawda?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


To trochę zabawne pytania. Sadzę, że najczęściej zadają je osoby, które nigdy nie były w wojsku. Czy wprowadzanie dyscypliny jest czymś nagannym? Podkreślam - świadomej dyscypliny. Czy punktualność, konsekwencja, odpowiedzialność to coś bardzo złego?
Lubię ludzi, staram się ich rozumieć, pomagać… ale również od nich wymagam. To wyniosłem z wojska.
Przełożonego nie trzeba uwielbiać, wcale nie musi być fajnym chłopem, takim z którym można konie kraść – trzeba go tylko szanować , oczywiście jeżeli na ten szacunek zasłużył.

BolecInfo


Jaki jest Pan prywatnie? Czym się Pan zajmuje w wolnym czasie? Jakie jest Pana hobby? Jakie są Pana marzenia?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Jestem przede wszystkim bardzo rodzinny. Rodzina była i jest dla mnie najważniejsza. Mam wspaniałą żonę, dwoje dzieci, które ukończyły studia wyższe: córka Uniwersytet Poznański, syn Wojskową Akademię Medyczną. Pracują na samodzielnych stanowiskach, założyli własne rodziny. Naszą dumą, wielkim szczęściem jest 3-letnia wnuczka Marysia.

Oczywiście mam też spore grono przyjaciół i kolegów. Wielu z nich to ludzie związani z wojskiem, trudno się zresztą temu dziwić, wszak 37 lat byłem żołnierzem zawodowym, do cywila odszedłem w stopniu pułkownika. Przeszedłem wszystkie szczeble dowódczej kariery wojskowej. Miałem zaszczyt dowodzić pułkiem rakietowym, kierowałem też przez 4 lata Wojskową Komendą Uzupełnień w Bolesławcu. Mam też znajomych górników, lekarzy, prawników, budowlańców oraz ludzi, którzy pomimo braku wykształcenia zadziwiają mnie swoja mądrością i umiejętnością radzenia w tych niełatwych czasach.

Moje liczne grono znajomych, kolegów i przyjaciół to także efekt pracy zawodowej, wszak poznawałem w niej tysiące ludzi. Często korzystam z ich wiedzy, doświadczenia, pewnych przemyśleń - to bardzo pomaga w pracy samorządowej.

Lubię dobrą książkę, szkoda tylko, że na czytanie nie mam zbyt wiele czasu. Cudownie odpoczywam na działce i w lesie, konkretnie na ...grzybach.
Bardzo lubię zwierzęta. Mam psa i kota.
Jeżeli chodzi o marzenia – to jak każdy człowiek mam je. Chciałbym, aby moja rodzina była zdrowa i szczęśliwa. Abyśmy zwycięsko przechodzili przez wszystkie problemy, które - jak to w życiu bywa - nas również nie oszczędzają. Aby rozwiązanie ich jeszcze bardziej nas wzmacniało..
Marzę również z żoną o podroży do jednego z krajów afrykańskich.

BolecInfo


Czy zamierza się Pan w przyszłości starać o stanowisko Starosty bolesławieckiego lub Prezydenta Bolesławca? Dlaczego?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Nie rozważałem jeszcze tego. Pewnie Bolecnauci nie uwierzą, ale praca na tym stanowisku w samorządzie jest ogromnie stresująca, chociaż nie ukrywam, że dająca także wiele satysfakcji. Ze swej strony gorąco namawiam młodych ludzi do udziału w wyborach, pragnę, aby znaleźli się na listach wyborczych do Rady Miasta, czy powiatu. Jeśli zaufają im wyborcy będą radnymi, zobaczą, że to wszystko wcale nie jest takie proste.
Mieszkańcom potrzebni są ludzie kreatywni, wizjonerzy, ambitni, pragnący pozytywnych zmian...

BolecInfo


Zapewne wystartuje Pan w przyszłorocznych wyborach. Co zamierza Pan zaoferować bolesławianom? Jakie ma Pan pomysły na przyszłość naszego regionu?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Wystartuję, chociaż nie podjąłem jeszcze ostatecznych decyzji.. Wiem jedno, że jako szef powiatowych struktur SLD przygotujemy listy wyborcze z bardzo dobrymi kandydatami. Powtarzam, bardzo dobrymi..
Moje poglądy są lewicowe, im pozostanę wierny. W programie skupię się przede wszystkim na walce z bezrobociem, tworzeniem nowych miejsc pracy. To nadrzędny cel jaki sobie i mojej organizacji stawiam.
Z ostatniego sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy oraz GUS wynika, że w powiecie mamy zarejestrowanych przeszło 4 tys. bezrobotnych w tym 272 osoby z wyższym wykształceniem. To zatrważające liczby. Kryją się pod nimi prawdziwe dramaty wielu ludzi, całych rodzin.
Nie chcę zdradzać szczegółow naszego programu wyborczego, przedstawimy go tuż przed wyborami. Zapewniam, że wielu on pozytywnie zaskoczy.

BolecInfo


Dlaczego sytuacja bolesławieckiego szpitala jest taka zła? Kiedy wreszcie Starostwo zdecyduje się na wymianę kadry kierowniczej na potrafiącą zarządzać. Kiedy szpital zostanie sprywatyzowany?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Częściowo odpowiedziałem już na to pytanie, ale ponieważ drążycie ten temat chcę wyjaśnić, że Zarząd Powiatu jest zadowolony z pracy pana dyrektora Adama Zdaniuka. Podobnie zresztą jak Rada Społeczna ZOZ.
Chcę zwrócić uwagę, że niewiele jest placówek zdrowia, których kondycja finansowa jest w miarę dobra. Zdecydowana większość jest zadłużona, borykająca się niemal każdego dnia z problemami finansowymi.
Rozmawiamy na ten temat gdzie tylko się da. W Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia - to wszystko powoduje, że pewne decyzje odkładane są w czasie, że szpital może liczyć na nieco lepsze kontrakty, niż proponowano jeszcze kilka tygodni wcześniej. Mimo wszystko, są to pieniądze zbyt małe , niewystarczające. Czy szpital zostanie sprywatyzowany – czas pokaże. Są oczywiście gorący zwolennicy ale i przeciwnicy takiej decyzji.
Często bywa tak, że cudze potrafimy chwalić, a nie doceniamy swego. W jednym z ostatnich numerów Rzeczypospolitej ukazał się ranking „Bezpieczny Szpital”, w którym nasz SP ZOZ znalazł się na 74 miejscu w kraju. O ile wiem oceniano blisko 300 szpitali.
Bolesławiecki Szpital sklasyfikowany został na 7 miejscu w województwie dolnośląskim. Nie jest aż tak źle, jak niektórzy go przedstawiają, chociaż jest jeszcze do zrobienia.
Szpital może pochwalić się bardzo dobrą załogą mamy świetnych lekarzy i pielęgniarki.

BolecInfo


Czy wstydzi się pan za to, ze bolesławiecki teatr jest już zamknięty od trzech lat?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


A czemu mam się wstydzić? Zdaniem Pana teatr w tym stanie technicznym miałby dalej być otwarty i zagrażać życiu widzów? Dobrze, że podjęliśmy decyzją o jego zamknięciu w odpowiednim czasie..
Każdy, kto przechodzi obok teatru widzi, ze trwają w nim już pierwsze prace remontowe. Naszą ambicja jest przywrócenie placówce dawnej świetności. Potrzeba pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Znaleźliśmy środki na opracowanie dość kosztownej dokumentacji i rozpoczęcie prac. Szukamy wsparcia w Unii Europejskiej. Przygotowywany jest już stosowny projekt. Szukamy pieniędzy gdzie się da: u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszalka Województwa Dolnośląskiego, naszych partnerów zagranicznych, m.in. z Bautzen.
Jestem przekonany, że w niedługiej przyszłości teatr będzie naszą dumą.

BolecInfo


Wielu, głównie młodych bolesławian, ostro skrytykowało rozpisane przez starostwo zamówienie na publikacje materiałów prasowych, w gazecie byłego byłego szefa kampanii PO Krzysztofa Gwizdały. Czy upartyjnienie lokalnych mediów to jedyna droga, aby zyskać elektorat w Bolesławcu? Dlaczego starostwo nie zaprosiło do udziału w konkursie innych lokalnych mediów, aby uzyskać lepszą cenę, która z pewnością byłaby o wiele niższa?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


O potrzebie wydawania przez powiat swojej gazety nie muszę chyba przekonywać. Jest wiele powiatów, nawet gmin, wydających własny miesięcznik czy dwutygodniki. Różnie się one nazywają np. „Wieści”, „Gazeta Samorządowa”, „Merkurisz samorządowy”, „Nasz Powiat” itd. Szanse powodzenia ma gazeta kolportowana bezpłatnie. Jest to jednak przedsięwzięcie kosztowne. W chwilii obecnej nie stać nas na takie rozwiązanie. Mieliśmy do niedawna umowę z „Expressem bolesławieckim”. Z tej współpracy byliśmy średnio zadowoleni, dlatego ogłosiliśmy przetarg. Wynik jest znany. Za mniejsze pieniądze zamieszczamy więcej tekstów. Procedura związana z w wyborem zleceniobiorcy przeprowadzona była z zachowaniem wszelkiej staranności i przede wszystkim zgodnie z prawem.

Nie wiem na czym tu polega tzw. upartyjnienie mediów, bowiem teksty na stronę przygotowuje Starostwo. Co do zachowania tzw. konkurencji, to przecież mogli w tym konkursie wystąpić wszyscy.

Po więcej szczegółów proszę zwrócić się do Pana Dariusza Kwaśniewskiego, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, bowiem to właśnie jemu podporządkowany jest Wydział Promocji, Rozwoju i Inwestycji.

BolecInfo


Mam na koniec jeszcze jedno pytanie: jak się Panu układa współpraca z PO- najbliższym koalicjantem?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


To nie jest zbyt trudne pytanie, bo współpraca układa się dobrze. Oczywiście mamy nieraz różne zdania na temat dochodzenia do pewnych rozwiązań, ale jak pokazuje czas, p otrafimy znaleźć kompromis. Nie jest dla nas istotne czy rozwiązanie to jest słuszne dla PO, SLD czy PSL. Najważniejsze, że jest ono dobre dla mieszkańców naszego powiatu.

W pięcioosobowym Zarządzie mamy do siebie pełne - podkreślam - pełne i nieograniczone zaufanie.

BolecInfo


Czy odważyłby się Pan przyjść na spotkanie z Bolecnautami? O czym chciałby Pan z nimi porozmawiać ?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Oczywiście to bardzo dobry pomysł. O tej chwili jestem do Waszej dyspozycji zależy mi na tym, by wsłuchać się w to, co Bolecnauci mają do powiedzenia. Jak postrzegają nasze miasto i powiat, być może również SLD. W oparciu o Wasze opinie, marzenia i propozycje chciałbym wzbogacić nasz program wyborczy.

BolecInfo


Zapowiedź wywiadu z Panem ukazała się już w poniedziałek. Niektórzy Bolecnauci mówili, że Pana mina na zdjęciu jest dwuznaczna. Czy może Pan wyjaśnić jakie ma Pan zamiary co do Kubka Bolecnauty?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Kubek Bolec.Info zachowam na pamiątkę, bo mi się bardzo podoba. Dziękuję za ten ładny prezent.

BolecInfo


Na zakończenie... czy chciałby by Pan coś przekazać Bolecnautom?
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Nie chcę Was kokietować ale przyznam, że czytam i cenię Wasz Portal. Pozdrawiam Redakcję i wszystkich Bolecnautów. Pozdrawiam również moich wyborców, członków i sympatyków SLD, byłych i obecnych współpracowników oraz mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Szczególne życzenia dla oficerów, chorążych i żołnierzy oraz rezerwistów.

BolecInfo


Dziękuję za rozmowę.
Stanisław Chwojnicki
szef SLD w Bolesławcu


Dziękuję za zaproszenie do rozmowy.


Dodawanie nowych pyta zostao zablokowane.


W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 6 > >>

~TA   18 stycznia 2013r. o 20:25

~TA

Postów:

Nieuprawniona opinia.

Zmoderowano 18.01.2013 godz.21:45 - powód: (kazimierz)
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

skorn   18 stycznia 2013r. o 23:32

skorn

Postów: 10641

wygląda na poirytowanego

think about an end
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Byly zolnierz   19 stycznia 2013r. o 6:53

~Byly zolnierz

Postów:

skorn napisał(a): wygląda na poirytowanego
Napewno pamieta ostatnia fraze ROTY i przyjazn ze zwiazkiem radzieckim( a teraz z angielskim) no niestety poglady sie zmienia z czasem ducha i choragwi oraz wiatru.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~   19 stycznia 2013r. o 9:16

~

Postów:

~TA napisał(a): Nieuprawniona opinia.Zmoderowano 18.01.2013 godz.21:45 - powód: (kazimierz)


TA uważaj z kim zaczynasz, wystarczy popatrzeć na minę tego pana
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~ajpod   19 stycznia 2013r. o 11:09

~ajpod

Postów:

Ciekawe gdzie mój post czyżby nie był ładny ?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Ajpod   19 stycznia 2013r. o 11:14

~Ajpod

Postów:

Może powtórzę. Czepiacie się człowieka bo mu się troszkę udało. A że ma taka aparycje , jak pamiętam zawsze miał taką , nawet jak był moim przełożonym heheh. Jest gościem wykształconym, ma doświadczenie z tamtego okresu który niby był bee i ma teraz doświadczenie tego nowego porządku który jest niby cacy. A bracia Kaczyńscy też otrzymali swoje doktoraty w tym be okresie i jest cacy
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Ajpod   19 stycznia 2013r. o 11:16

~Ajpod

Postów:

Może powtórzę. Czepiacie się człowieka bo mu się troszkę udało. A że ma taka aparycje , jak pamiętam zawsze miał taką , nawet jak był moim przełożonym heheh. Jest gościem wykształconym, ma doświadczenie z tamtego okresu który niby był bee i ma teraz doświadczenie tego nowego porządku który jest niby cacy. A bracia Kaczyńscy też otrzymali swoje doktoraty w tym be okresie i jest cacy
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~egon   19 stycznia 2013r. o 11:40

~egon

Postów:

zatwardziały komuch,dorwał sie do koryta i mami tą swoją dobrocią,a tak naprawdę to załatwia sprawy tylko dla znajomych
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 6 > >>

Jarmark Garncarski w Nowogrodźcu (16-18.08.2019r.) - raport specjalny
Bolesławieckie Święto Ceramiki (14-18.08.2019r.) - raport specjalny
Nowogrodziec czy Bolesławiec - program na sobotę! Nowogrodziec czy Bolesławiec - program na sobotę!

Prezentujemy program Święta Ceramiki i Jarmarku Garncarskiego na sobotę. Sam(a) zdecyduj, gdzie chcesz świętować.