ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4660, 7 sierpnia 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1

~~Mieszkaniec   10 lipca 2017r. o 7:36

~~Mieszkaniec

Postów:

Czy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych) przyjmie:
- stare nie zużyte farby emulsyjne;
- stary nawóz do kwiatów (w butelce plastikowej 0,5 litra)?

Pytam, gdyż analizując zapis "Uchwały nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec" nie mogę znaleźć stosownej informacji.

Jest tylko informacja, że zabrania się
"wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki twor
Czy PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych) przyjmie:
- stare nie zużyte farby emulsyjne;
- stary nawóz do kwiatów (w butelce plastikowej 0,5 litra)?

Pytam, gdyż analizując zapis "Uchwały nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec" nie mogę znaleźć stosownej informacji.

Jest tylko informacja, że zabrania się
"wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (...)
b) .... pojemników po farbach i lakierach"
oraz, że
"§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: (...)
8) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;".

Co zrobić ze stara farbą emulsyjną lub z nawozem do kwiatów w plastikowej butelce?
oraz, że
"§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: (...)
8) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;".

Co zrobić ze stara farbą emulsyjną lub z nawozem do kwiatów w plastikowej butelce?

Link do Uchwały nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec.

https://www.infor.pl/akt-prawny/U72.2016.126.0002829,uchwala-nr-xiv942016-rady-gminy-w-boleslawcu-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-boleslawiec.html
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1