Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
BolecFORUM Nowy temat
2 grudnia 2016r. godz. 17:43, odsłon: 10210, Bolec.Info/Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Ludzie z wielkim sercem


Wolontariusze roku to: Beata Żuromska, Kacper Szwed, Barbara Niedoszytko i Ziemia Bolesławiecka.
Laureaci konkursu Wolontariusz Roku
Laureaci konkursu Wolontariusz Roku (fot. Bernard Łętowski)

Dziś w Teatrze Starym przyznano tytuły Wolontariusza Roku. Tytuł „Wolontariusz Roku 2016 Powiatu Bolesławieckiego” jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i darczyńcom działającym na terenie Powiatu Bolesławieckiego.

Bolec.Info - zdjęcie

W kategorii Wolontariusz Dorosły nagrodzono Beatę Żuromską (foto powyżej). W uzasadnieniu nagrody czytamy: jest ona życzliwą i pełną wrażliwości osobą. Działania podejmowane przez Panią Beatę niejednokrotnie wzbudzają podziw najbliższego otoczenia. Organizuje pomoc dla osób dotkniętych kalectwem, chorobą, ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją. Na szczególne wyróżnienie zasługuje: aktywny udział w planowaniu  i koordynowaniu akcji Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, Szpikolada, „Góra grosza”, Szlachetna Paczka. Ponadto współorganizuje integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego, zabawy andrzejkowe czy Dzień Walki z Głodem. Wspiera Dom Dziecka niejednokrotnie finansując i organizując dla dzieci wyjścia na basen i do sali zabaw. Pomaga podopiecznym w nauce.

Bolec.Info - zdjęcie

W kategorii Wolontariusz Młodzieżowy nagrodzono Kacpra Szweda (foto powyżej). To młody człowiek od lat zaangażowany w wolontariat. Dobre wyniki w nauce (laureat olimpiad i konkursów, uczestnik programu Erasmus) łączy z pracą na rzecz innych. Może się poszczycić szerokim wachlarzem działań z różnych dziedzin życia. Uczeń klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego  w Bolesławcu. Jest osobą bardzo wiarygodną, zawsze można na nim polegać. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na olimpiadach i w konkursach o zasięgu szkolnym okręgowym i ogólnopolskim. Od lat angażuje się w prace Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcję Szlachetnej Paczki. Przez całe wakacje pracował jako wolontariusz m.in. w Bosco  Albergati przy Bolonii .  Brał udział w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Młodzieżową organizowaną przez Semper Avanti. Poza szkołą Kacper prowadzi  fanpage swojej miejscowości – Gierałtowa, oraz Młodzieżowej Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Bolec.Info - zdjęcie

W kategorii Wolontariusz Darczyńca uhonorowano Barbarę Niedoszytko (pierwsza osoba z prawej na zdjęciu powyżej). Prowadzi ona Salon Fryzjerski Szyk w Bolesławcu i wraz ze swoimi pracownikami od wielu lat świadczy nieodpłatne usługi fryzjerskie uczniom Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Młodszym dzieciom zapewnia strzyżenie, starszej młodzieży uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej (Szkoła Przysposabiająca do Pracy) także farbowanie włosów i modelowanie.  Pani Barbara jest taktowna wie jak postępować wobec danej osoby, aby oprócz fachowej usługi mogła tez mile i bez stresu spędzić czas podczas upiększania. Właściwa obsługa, życzliwość i uśmiech sprawia, że uczniowie chętnie wracają do tego salonu. Każdy, kto zgłosi chęć skorzystania z usługi, otrzyma ją. Do tej pory skorzystało z pomocy ok. 30 uczniów, niektórzy wielokrotnie.

Bolec.Info - zdjęcie

W kategorii Organizacja Pozarządowa nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka (na zdjęciu Maciej Małkowski, wiceprezes Stowarzyszenia). Gromadzi ono, rozdysponowuje i obsługuje ono środki na rzecz obdarowanych, nie potrącając z wpłat 1% podatku dochodowego kosztów operacji gospodarczych, które są pokrywane ze składek Stowarzyszenia. Dzięki zgromadzonym środkom pomaga wielu potrzebującym - niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los - a także organizacjom społecznym i instytucjom. Stowarzyszenie skutecznie wspiera lokalną kulturę, oświatę, sztukę i sport. Jest jedyną organizacją pomagającą pozyskać środki z 1% jednostkom nie posiadającym statusu organizacji pożytku publicznego. W 2016 r. za pośrednictwem Laureata 112 osób, organizacji i instytucji (kluby sportowe, szkoły, organizacje pozarządowe, Dom Dziecka i in.) pozyskało środki z 1% odpisu podatku dochodowego w kwocie 300.929,59 zł. Liczba beneficjentów korzystających z pomocy Stowarzyszenia z każdym rokiem się powiększa. Praca wolontariacka członków Stowarzyszenia jest skuteczna i efektywna.


Kapituła składająca się m.in. z władz powiatu i laureatów lat poprzednich uhonorowała również wyróżnieniami Jana Goleńskiego, Klaudię Pruszyńską i Wiktorię Kot.
 

Pozostali nominowani to:

Dariusz Mucha - człowiek  o gołębim sercu, życzliwy i uczynny. Włącza się w pomoc Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec działającym przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Trener – społecznik ,  potrafi zjednać sobie młodzież niepełnosprawną intelektualnie i zmotywować ją do wytężonej pracy, dzięki czemu młodzi ludzie osiągają sportowe sukcesy, kształtują charakter i uczą się  rywalizacji i współdziałania. Poświęca swój wolny czas na przygotowanie uczniów Szkoły Specjalnej do licznych turniejów i zawodów sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych.

Piotr Hetel - osoba, której wielką pasją jest praca społeczna. Od lat angażuje się w przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie i pomoc osobom potrzebującym. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, udziela     bezpłatnych porad prawnych, jest sponsorem działalności wielu organizacji pozarządowych. Włącza się w akcje na rzecz potrzebujących, nie szczędząc własnych środków ani czasu. Od lat wspiera najuboższych Klientów Ośrodków Pomocy Społecznej. Objął wsparciem 7 osobową rodzinę, która straciła dach nad głową. Bierze udział w kampaniach społecznych mających na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Klaudia Pruszyńska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Jest uczynna, pracowita i bardzo dobrze zorganizowana. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, angażuje się w każdą akcję służącą pomocy innym. Dobrze dogaduje się z rówieśnikami, aktywnie działa w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Pracuje tam już dwa lata. Każde powierzone jej zadanie wykonuje na czas bardzo sumiennie i dokładnie. Wolontariat traktuje jako służbę duszy i serca, dzięki której może pomagać    i uszczęśliwiać ludzi, wnosząc w ich życie iskierkę radości i nadziei na lepsze jutro. Laureatka Konkursu Wolontariusz Roku 2015 Powiatu Bolesławieckiego w kategorii wolontariusz młodzieżowy.

Liliana Scelina, uczennica kl. III I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Dała się poznać jako osoba: zaangażowana w wykonywaną pracę, otwarta na potrzeby innych osób, tolerancyjna, rozsądna. Wolontariuszka jest osobą słowną, umiejącą współdziałać w zespole, nie jest obojętna na krzywdę innych. Angażuje się społecznie w  zbiórki  żywności „Caritas”, organizację Dnia Dziecka, oraz Gwiazdkę  Życzliwości.

Paulina Mikutel, uczennica kl. I Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu. Serdeczna i bardzo życzliwa wolontariuszka. Otwarta na potrzeby innych ludzi. Chętnie angażuje się w działania wolontarystyczne zachęcając swoją postawą inne osoby do niesienia pomocy innym. Może stanowić przykład i wzór dla innych. Można spotkać ją na akcjach charytatywnych organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, Caritas. Jest laureatką nagrody „Młody Jastrząb Bolesławca”.

Wiktoria Kot, uczennica Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu. W ramach wolontariatu włącza się aktywnie w pomoc w organizacji imprez okolicznościowych organizowanych przez MOPS lub podmioty współpracujące na rzecz mieszkańców gminy. Wiktoria  pomaga
w organizowaniu Dnia Dziecka. Współpracuje przy w organizacji Gwiazdki Życzliwości i zabawy choinkowej. Uczestniczy w zbiórce żywności organizowanej przez „Caritas”. Wolontariuszka systematycznie współpracuje z Centrum Wolontariatu. Jest osobą otwartą na wszelkie propozycje niesienia pomocy. To również laureatka nagrody „Młody Jastrząb Bolesławca” w kategorii wolontariusz.

Jan Goleński, uczeń III kl. Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów; Życzliwy  i uczynny, chętnie pomaga młodszym koleżankom i kolegom – to młody człowiek o dużej kulturze osobistej. Od 2015 r. pomaga jako wolontariusz w Klubie Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk" przy prowadzeniu treningów tenisa stołowego oraz nauki pływania z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie. Posiada duże predyspozycje wychowawcze, chociaż pracuje w grupie swoich rówieśników i osób starszych. W sposób taktowny i skuteczny potrafi korygować niewłaściwe (w tym często impulsywne) zachowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. Efekty pracy Jasia Goleńskiego jako wolontariusza to: systematyczny udział w treningach osób niepełnosprawnych intelektualnie, wzrost ich zaradności osobistej oraz większej samodzielności podczas treningów.

Uroczystość w Teatrze starym uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” (foto poniżej) oraz troje młodych ludzi z pracowni wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu: Klaudia Kotwica, Natalia Dymarska i Szymon Ostański.

Bolec.Info - zdjęcie

Więcej zdjęć znajdziecie na Facebooku Bolec.Info, czyli TUTAJ.

 

Ludzie z wielkim sercem


~ niezalogowany
3 grudnia 2016r. o 0:02
skorn Ty bez falco nie możesz żyć? ;(
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Daria niezalogowany
3 grudnia 2016r. o 8:56
Ziemia już dawno powina dostac ten tytul. Choc w sumie czy tytuły są wazne? Żywy pomnik który robią oni i inni wolontariusze jest najlepszym świadectwem. Pozdrowienia
Daria
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~ja niezalogowany
3 grudnia 2016r. o 10:43
~~ napisał(a): Nie można się chwalić dobrymi uczynkami, bo nie będą to dobre uczynki, ale zwykła próżność.

też tak uważam, osoby powinny odmówić .
To sprzyja tylko pozorantom którzy wydają publiczną kasę na takie pokazy, aby promować siebie
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~ niezalogowany
3 grudnia 2016r. o 12:40
- zapewne był to ostatni taki plebiscyt - frekwencja był 25osób , kiedyś była to domena Pana Dariusza Kwaśniewskiego dla obecnego zarządu takie działania będą bez znaczenia.
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Karola niezalogowany
3 grudnia 2016r. o 14:11
Maciej na prezydenta!:) Roman na emeryture, wnuki bawić!
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
14505
DP
3 grudnia 2016r. o 15:11
~ja napisał(a):
~~ napisał(a): Nie można się chwalić dobrymi uczynkami, bo nie będą to dobre uczynki, ale zwykła próżność.

też tak uważam, osoby powinny odmówić .
To sprzyja tylko pozorantom którzy wydają publiczną kasę na takie pokazy, aby promować siebie


Piętnować dobroć?
Dobrze że są tacy co czynią dobro, i tacy co to dobro zauważają.
Być dobrym przykładem dla innych to nic złego :)
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~ niezalogowany
3 grudnia 2016r. o 20:19
Karola - Małkowski musi się dużo jeszcze uczyć a jak to uczyni to minie 10 lat
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~ niezalogowany
7 grudnia 2016r. o 14:15
:)
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
Wypowiedz się:
Jeśli zostawisz to pole puste przypiszemy Ci losową ksywę.
Publikacja czyichś danych osobowych bez zezwolenia czy użycie zwrotów obraźliwych podlega odpowiedzialności karnej i będzie skutkować przekazaniem danych publikującego organom ścigania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi, a osoba zamieszczająca wypowiedź może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną. Bolec.Info zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich opublikowanych wypowiedzi, jednak nie bierze na siebie takiego obowiązku. Pamiętaj, że dodając zdjęcie deklarujesz, że jesteś jego autorem i przekazujesz Wydawcy Bolec.Info prawa do jego publikacji i udostępniania. Umieszczając cudze zdjęcia możesz złamać prawo autorskie. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.
Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

REKLAMAEfekt-Okna zaprasza