Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
REKLAMA Mrowka zaprasza
BolecPozdro Wyślij - Poprzednie
Na Co??
od Ja dla dla przeczytałam
Pa. Pa. Moim Skromnym Zdaniem, Nie Umniejszając Niczemu Ani Nie Naciągając Za Bardzo, Z Tego Akurat To Doktorska Mogłaby Wyjść. I J
od . dla .
Proszę Autorkę Tego Ogłoszenia O Pozostawienie Jakiegoś Kontaktu Do Siebie.gdzie Się Ukryłeś? Może Porozmawiamy?
od D dla Tajemnicza
I Tego Ci życzę. Powodzenia.
od . dla .
BolecFORUM Nowy temat
Tekst zlecony
17 czerwca 2021r. godz. 09:31, odsłon: 550, Bolec.Info/Urząd Gminy Bolesławiec

Wójt Andrzej Dutkowski z wotum zaufania i absolutorium

Na XXII Sesji Rady Gminy Bolesławiec Wójt Gminy Bolesławiec jednogłośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z ubiegłorocznego budżetu, przy frekwencji 12 radnych.
Wójt gminy Bolesławiec- Andrzej Dutkowski
Wójt gminy Bolesławiec- Andrzej Dutkowski (fot. Karolina Wieczorek)

Rok 2021 jest trzecim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Pomimo tego, że rok był szczególny ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID 19 Raport został przyjęty bez uwag. W debacie nad Raportem wziął udział mieszkaniec Gminy Bolesławiec, który złożył wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenie udziału w debacie. 

Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec – Andrzejowi Dutkowskiemu.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, samorządom wiejskim, współpracownikom – kierownictwu Urzędu Gminy i pracownikom za współpracę w realizacji zadań na terenie Gminy Bolesławiec.

Wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Marzena Kormanicka

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

Gazeta Bolec.Info
Dwutygodnik nr 1 w powiecie bolesławieckim.Reklama i ogłoszenia w gazecie
REKLAMA
REKLAMA Zapraszamy