ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4460, 20 stycznia 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


Tylko na Bolcu21 czerwca 2019r. godz. 12:24, odsłon: 8667, Bolec.Info
Wywiad z Robertem Relichem, burmistrzem Nowogrodźca.
Bolesławiec - Informacje: Rosnąca frustracja? Robert Relich (fot. Bolec.Info)

Co z tym absolutorium?

Radni klubu "Skutecznie i Razem" negatywnie oceniają moją pracę za 2018 rok. Komisja rewizyjna, którą kieruje radny Tadeusz Karasiewicz, wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium.

Dlaczego radni ocenili negatywnie wykonanie budżetu gminy?

To jest trudne pytanie, bo nie wiem.

To co im się nie podoba w pana działaniach?

Zarzuty, które radni sformułowali dotyczą nagromadzenia inwestycji w roku wyborczym. Podjęcia inwestycji w roku 2018, które były nieuzasadnione w tym momencie rozwoju gminy i miasta Nowogrodziec, a także przesunięcia na 2019 budowy piłkochwytów na boisku w Gościszowie. Pojawił się także zarzut dotyczący przebudowy Centrum Kultury i Sztuki Muza oraz opóźnienia w realizacji zadania rewitalizacji rynku i ulicy Kościuszki w Nowogrodźcu.

Piłkochwyty to są takie siatki służące temu, żeby piłkarz nie musiał daleko biegać za piłką w krzaki czy do lasu?

Tak.

I radni nie chcą udzielić panu absolutorium miedzy innymi dlatego, że piłkarze muszą biegać za piłką?

Tak, ale  już niedługo, bo umowę z wykonawcą już podpisałem i w wakacje piłkochwyty będą.

Czemu pan nagromadził tyle inwestycji w roku wyborczym?

Do roku 2016 toczył się spór gminy o podatki. Gmina stała przed groźbą zwrotu 12 milionów złotych jednemu z podatników w strefie ekonomicznej. Nie mieliśmy po prostu pieniędzy na inwestycje. Ostatecznie dziesięcioletni spór zakończył się sukcesem i wygraliśmy 34 miliony złotych dla naszych mieszkańców.

I co, trzeba było tę kasę wydać w rok?

Nie, pomimo ograniczonych środków staraliśmy się przygotowując projekty inwestycyjne o środki unijne z funduszu spójności na budowę kanalizacji czy z regionalnego programu operacyjnego na przebudowę rynku i zakłady opieki leczniczej, przebudowę Veritasu na mieszkania socjalne i inkubator przedsiębiorczości budowę oświetlenia i wiele, wiele innych.
Wydaliśmy w 2018 roku 28 milionów zł z kasy gminy plus 12 milionów ze zdobytych przez nasz środków unijnych. Wiele z tych inwestycji to nie były działania zamykające się w jednym roku. Wiele było planowanych wcześniej, wcześniej też przygotowywano ich dokumentację - to działania w sumie trwające przez całą kadencję i na cała kadencję planowane.

Wróćmy do tego dziesięcioletniego sporu. Pan postanowił udowodnić, że inwestorzy w strefie w Wykrotach muszą płacić podatek od nieruchomości. Mimo tego, że poprzedni burmistrz i rada nie chcieli tych pieniędzy od inwestorów?

Ówczesna rada może nie tyle nie chciała, co nie była świadoma konsekwencji.

Jakich konsekwencji?

Takich że strefa nie przyczyniała się do rozwoju gminy.

Jak to nie przyczyniała się, przecież pojawiły się nowe firmy…

Jeżeli zrezygnowano z dochodów, ponad połowa zatrudnionych w strefie to mieszkańcy innych gmin, firmy nie podejmują współpracy z lokalnymi firmami, to są utracone korzyści gospodarcze, finansowe i społeczne.

10 lat walczył pan w sądach z inwestorami, żeby udowodnić swoje racje?

Tak i udało mi się, Komisja Europejska potwierdziła moje stanowisko. Zrobił to także Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

Ile pan na tym wygrał?

Ja osobiści nic, gmina 34 000 000 złotych.

A pan dostał za to po pensji od nowych radnych?

Na pierwszej sesji tej kadencji radni zabrali mi 700 złotych pensji.

Prezes Kaczyński też panu zabrał 20% pensji?

Tak. Zarabiam dzisiaj 6500 zł na rękę.

Chce się panu pracować na takim stanowisku za takie pieniądze?

Tak, dokonałem wyboru, mieszkańcy też dokonali wyboru i jestem wobec nich lojalny.

Dotarła do nas informacja, że radnym którzy nie chcą panu udzielić absolutorium nie podobało się to, że w projekcie rewitalizacji rynku nie było miejsca na ogródek piwny. Nie lubi pan piwa?

Lubię, niepasteryzowane. Ale mam inne zdanie, miejsca na ogródek piwny jest aż nadto, ale nie było to naszym głównym celem przy projektowaniu rewitalizacji.

Ale jeśli jakiś restaurator złoży wniosek o wynajęcie miejsca na ogródek, to jest szansa, że pan się przychyli?

Na pewno to umożliwię.

To w czym problem? Był taki wniosek?

Nie.

To o co chodzi opozycyjnym radnym?

Jak się chce uderzyć, to kij się zawsze znajdzie.

Ale po co taki kij, który się łamie zanim się nim uderzy?

Nie wiem. może to narastająca frustracja radnych?

A co by miało ich frustrować?

Brak pomysłu na współpracę, brak programu, słyszę klekot młyna, a mąki nie widzę.

A proponował pan radnym opozycyjnym wobec pana współpracę, usiadł pan z nimi do stołu?

Od pierwszego dnia. Ale radni moją rolę w obecnej kadencji określili jednak od początku jako rolę wykonawcy ich woli i postanowień. I ja to czynię. Nawet widzę w tym komfortową dla siebie sytuację. Radni przejęli inicjatywę, chcą podejmować nowe, ich zdaniem słuszne decyzje i ja będę im w tym pomagał.

Czy zwalnianie z pracy opozycyjnego radnego - trenera z Gminnego Centrum Kultury i Sportu to forma współpracy z pana strony?

Radny trener pracuje w KS Talent w Nowogrodźcu, zarabia pieniądze, trenuje dzieci i wszyscy są zadowoleni.

Czyli to źle, że robił to dla instytucji gminnej?

Chciałem żeby pracował dalej, ale społecznie.

Dlaczego?

Jego praca społeczna podkreślałaby jego bezstronność w sytuacji, w której głosuje na temat dotacji dla klubów piłkarskich.
Statut gminy i miasta Nowogrodziec mówi o kolizji wykonywania mandatu radnego z pobieraniem wynagrodzenia finansowanego z budżetu gminy. Jako radny trener ma wpływ na wielkość środków wydawanych na sport i był beneficjentem tych środków jako pracownik zatrudniony na umowę zlecenie w Gminnym Centrum oraz jako trener w MKS Chrobry.

Czyli nikt poza nim z radnych gminy Nowogrodziec nie pracuje w instytucjach gminy ani nie korzysta z gminnych pieniędzy?

Tak nie można stwierdzić, bo radny trener pracuje też w gminnej szkole.

Ale to, że pracuje w szkole panu nie przeszkadzało?

Nie.

Dla mnie ta sytuacja z radnym Sudołem wygląda na czystą złośliwość z pana strony…

Nie nazwałbym tego w ten sposób.

Ok… Radni klubu „Skutecznie i Razem” dowodzeni przez pana Sudoła nie chcą panu udzielić absolutorium. Napisali w tej sprawie wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odpowiedź już jest? Ciekawa dla pana?

Tak, ciekawa. RIO stwierdza że nie ma zastrzeżeń do wykonania budżetu, co musi skutkować udzieleniem mi absolutorium przez radę.

„Nieudzielenie absolutorium może wynikać jedynie z negatywnej oceny realizacji budżetu. We wniosku komisji nie zostało zakwestionowane wykonanie budżetu, nie istnieją podstawy prawne do podjęcia uchwały w przedmiocie nieudzielenia absolutorium. Komisja nie wykazała rozbieżności między wykonanymi a planowanymi wielkościami budżetu, nie podjęła próby dokonania oceny przyczyn, nie dokonała oceny działalności organu wykonawczego w sferze wykonania budżetu i ostatecznie RIO postanowiła wydać opinię negatywną o wniosku Komisji Rewizyjnej.” - to cytat z odpowiedzi na wniosek radnych. Rada miejska jest związania tym stanowiskiem. Jeśli postąpi inaczej, jest wielce prawdopodobne, że RIO stwierdzi nieważność uchwały w przypadku nieudzielenia mi w poniedziałek absolutorium.

RIO będzie mówić radnym jak mają głosować?

Nie, RIO mówi o działaniu zgodnym z prawem, a ostateczna decyzja należy do radnych.

Jak pan przewiduje wynik poniedziałkowego głosowania?

Nie czuję stresu, wynik jest przesądzony, mam satysfakcję z wykonanej pracy. Nie tylko swojej, ale i moich współpracowników.

Ma pan satysfakcję z przewlekania remontu płyty rynku?

Nie, ale mam satysfakcję z odwagi i niepopularnej decyzji, którą podjąłem na pół roku przed wyborami.  Rozwiązałem wówczas umowę z wykonawcą przebudowy. Zrobiłem to, żeby prace były wykonane porządnie.

Czyli zdecydował pan o tym, że przed wyborami zamiast uroczystości, przecięcia wstęgi i pokazywania pana sukcesu przez zaprzyjaźnione media będzie pan miał rozkopane centrum miasta?

Tak.

To samobój.

Nie, to odpowiedzialność za finanse gminy realizację inwestycji i jakość życia mieszkańców. Gmina wydała na ten remont z własnej kieszeni milion sto tysięcy złotych, zdobyliśmy z zewnątrz 3 900 000 zł. Myślę, że zrobiliśmy dobrą i potrzebną rzecz, a zakończenie trzy miesiące po czasie przy inwestycji tej wielkości, to żaden problem.

Widział pan ulotki mające dyskredytować przewodniczącego rady, Łukasz Izydorczyka?

Nie, widzę jedną tutaj w redakcji, bo właśnie mi ją pan pokazał.

I jak wrażenia?

Obojętne.

Czy rada miejska może jeszcze bardziej obciąć panu pensję?

Ma takie prawo.

Ale uchwała RIO ośmiesza argumenty opozycji... ma pan satysfakcję?

Nie, jest mi przykro. To szkodzi naszej gminie i radzie. Narusza jej powagę.

Chce pan powiedzieć, że walka o ogródek piwny i piłkochwyty jest niepoważna?

Jeśli angażuje się do tego Regionalną Izbę Obrachunkową, to jest niepoważna i nieodpowiedzialna.

Nieuchwalenie absolutorium, mimo opinii RIO, może skutkować odwołaniem pana z funkcji burmistrza?

Nie, byłoby to bezskuteczne.

To jak można pana odwołać?

Odwołać mogą mnie tylko ci, którzy mnie wybrali, czyli mieszkańcy.

Szykuje się pan powoli na referendum, w który pozycja chciałaby pana odwołać?

Nie, mam dużo pracy. Ja szanuję wyniki wyborów, a opozycja nie może się z nimi pogodzić.

Nie ma pan lekko z przeciwnikami…

W ostatnich latach donoszono na mnie i gminę do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prokuratorów wszystkich szczebli, Ministra Sprawiedliwości, Wojewody Dolnośląskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Komisji Wyborcze i pewnie jeszcze gdzieś. Żaden z zarzutów się nie potwierdził.

Puenta?

Chciałbym podziękować autorom tych wszystkich zgłoszeń za to, że rezultaty ich działań udowodniły nasze prawidłowe i zgodne z prawem postępowanie. Odpowiadanie na te wszystkie zarzuty kosztowało mnie i pracowników gminy mnóstwo czasu i pracy, musieliśmy skupił uwagę na dementowaniu czyichś kłamstw, za które nikt do dziś ani mnie, ani współpracowników, nie przeprosił.

Zakładam, że nie przeprosi.

Wierzę w ludzi, może kiedyś to nastąpi.  

Dziękuję za rozmowę.


Rozmawiał: Bernard Łętowski

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).


Pokaż/ukryj komentowany tekst

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>

~~Liliowy Kosaciec   22 czerwca 2019r. o 16:56

~~Liliowy Kosaciec

Postów:

Pytanie do burmistrza, ale niech powie kto wie a nawet "dociekliwy " ,"niezależny" dziennikarz :
-GDZIE W BUDŻECIE MOŻNA ZNALEŹĆ TE TRZYDZIEŚCI PARĘ MILIONÓW WYSĄDZONYCH ! O KTÓRYCH TAK SŁODKO DYSKUTUJECIE ? ODZYSKANE ZE STREFY ? KIEDY WPŁYNĘŁY ?

- JEST TO PIERWSZY" WYWIAD NIESPONSOROWANY" Z TAK BOGATĄ SESJĄ ZDJĘCIOWĄ .
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Szafirowy Moszenki   22 czerwca 2019r. o 17:07

~~Szafirowy Moszenki

Postów:

~~Liliowy Kosaciec napisał(a): Pytanie do burmistrza, ale niech powie kto wie a nawet "dociekliwy " ,"niezależny" dziennikarz :
-GDZIE W BUDŻECIE MOŻNA ZNALEŹĆ TE TRZYDZIEŚCI PARĘ MILIONÓW WYSĄDZONYCH ! O KTÓRYCH TAK SŁODKO DYSKUTUJECIE ? ODZYSKANE ZE STREFY ? KIEDY WPŁYNĘŁY ?

- JEST TO PIERWSZY" WYWIAD NIESPONSOROWANY" Z TAK BOGATĄ SESJĄ ZDJĘCIOWĄ .

A może sponsoring był pod stołem ?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Tabaczkowa Cebula   22 czerwca 2019r. o 18:34

~~Tabaczkowa Cebula

Postów:

~~Liliowy Kosaciec napisał(a): Pytanie do burmistrza, ale niech powie kto wie a nawet "dociekliwy " ,"niezależny" dziennikarz :
-GDZIE W BUDŻECIE MOŻNA ZNALEŹĆ TE TRZYDZIEŚCI PARĘ MILIONÓW WYSĄDZONYCH ! O KTÓRYCH TAK SŁODKO DYSKUTUJECIE ? ODZYSKANE ZE STREFY ? KIEDY WPŁYNĘŁY ?

- JEST TO PIERWSZY" WYWIAD NIESPONSOROWANY" Z TAK BOGATĄ SESJĄ ZDJĘCIOWĄ .

Może Relich startuje na mistera święta ceramiki ,?Jedną fotkę chętnie bym kupił i nakleił na cukierniczkę żeby dzieci nie podbierały cukru.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Poczerwieniały Uczep   22 czerwca 2019r. o 19:01

~~Poczerwieniały Uczep

Postów:

Relich zobacz jak ,,KARMA WRACA ''przypomnij sobie jak głosowałeś z kolesiami jako radny o nie udzielenie Burmistrzowi Szczerbieniowi absolutorium .RIO też odniosła się pozytywnie do wykonania budżetu ale to wam nie przeszkodziło nie udzielić mu absolutorium ,gdyby ta Rada teraz ci udzieliła absolutorium to by się skompromitowała !
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Słomkowy Czosnek   22 czerwca 2019r. o 19:55

~~Słomkowy Czosnek

Postów:

Szybciutko oddelegować kogoś do bolca przed sesją opublikować wywiad. Albo sami osobie zróbcie a bolec opublikuje i będzie git.

Inaczej wychodzicie na śmiesznych.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Bananowy Czosnaczek   22 czerwca 2019r. o 20:25

~~Bananowy Czosnaczek

Postów:

Czytam i nie wierzę co się z wami ludzie dzieje jestem normalnym mieszkańcem gminy Nowogrodziec i nawet ślepy widzi jak gmina się rozwija ale widocznie zaślepionych jest dużo więcej wyrazy współczucia, a co do obecnej pensji burmistrza to za takie pieniądze w życiu chociażby ze względu na zaślepionych hejterów-wyrazy współczucia dla ludzi którzy nie nawidzą dla zasady
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Żółta Gynostemma   22 czerwca 2019r. o 20:36

~~Żółta Gynostemma

Postów:

~~Bananowy Czosnaczek napisał(a): Czytam i nie wierzę co się z wami ludzie dzieje jestem normalnym mieszkańcem gminy Nowogrodziec i nawet ślepy widzi jak gmina się rozwija ale widocznie zaślepionych jest dużo więcej wyrazy współczucia, a co do obecnej pensji burmistrza to za takie pieniądze w życiu chociażby ze względu na zaślepionych hejterów-wyrazy współczucia dla ludzi którzy nie nawidzą dla zasady


Chciałeś napisać, że tylko ślepy widzi. Jak tak, to ok.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Poczerwieniały Uczep   22 czerwca 2019r. o 20:39

~~Poczerwieniały Uczep

Postów:

~~Bananowy Czosnaczek napisał(a): Czytam i nie wierzę co się z wami ludzie dzieje jestem normalnym mieszkańcem gminy Nowogrodziec i nawet ślepy widzi jak gmina się rozwija ale widocznie zaślepionych jest dużo więcej wyrazy współczucia, a co do obecnej pensji burmistrza to za takie pieniądze w życiu chociażby ze względu na zaślepionych hejterów-wyrazy współczucia dla ludzi którzy nie nawidzą dla zasady

A czy mógł byś pokazać zaświadczenie od psychiatry ?ewentualnie angaż od burmistrza .?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>