ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4702, 18 września 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

reklama

BolecForum


Zgłoszenie treści posta do moderacji

Zgłaszający:

Temat dyskusji: Obchody 100 lecia Rzeczypospolitej

Treść posta:
Umiłowani Siostry i Bracia!
Kto i na jakiej podstawie zaprasza na takie państwowe uroczystości czy uczestniczy wespół z rzymsko katolickim szamanem, przedstawicielem obcego państwa które kolaborowało z okupantami przeciwko wolności narodu, oddając się na usługi zaborców - nakazywał księżom przypominać wiernym o obowiązku posłuszeństwa, wierności i uległości wobec panującego władcy.
Oto dowód - fragment encykliki papieża Leona XIII z 19 marca 1894 (CARITAS PROVIDENTIAEQUE) skierowany do biskupów katolickich i duchowieństwa polskiego :
W wierze świętej czerpiąc podnietę do wierności względem państwa i monarchów - Wy, co rosyjskiemu podlegacie berłu, nie przestańcie wytężać usiłowań nad utrzymaniem wśród kleru i ogółu poszanowania dla zwierzchności i przestrzegania karności publicznej - Wy, którzy podlegacie przesławnemu domu Habsburgskiemu, miejcie na baczeniu, ile zawdzięczacie Dostojnemu Cesarzowi w najwyższym stopniu do wiary przodków przywiązanemu.
Udowodnijcie tedy z każdym dniem jawniej swoją względem Jego wierność i pełną wdzięczności uległość. Wam, którzy zamieszkujecie prowincje poznańską i gnieźnieńską zalecamy ufność w wielkoduszną sprawiedliwość Cesarza, o Jego bowiem względem was przychylności i życzliwym usposobieniu, osobiście od Niego samego powzięliśmy wiadomość.
++++++++++++
Prawdziwy stosunek Kościoła w Polsce do zaborców ukazuje dokument w postaci ówczesnego elementarza. Podczas gdy naród cierpiał niewolę. Kościół z polecenia Watykanu propagował potrzebę służalczej uległości wobec prawowitej „władzy". Totalnemu praniu mózgów poddawano dzieci już od najmłodszych lat. „Elementarz Polski. Nauka czytania pisma polskiego (...) 1843 r.
Podręcznik ten liczy sobie trzydzieści dwie strony, z czego tylko pięć zajmują litery oraz składanie sylab. Na pozostałych znajdują się „perełki" rzymsko-katolickiej edukacji. Od strony dwudziestej piątej zaczyna się katechizm, a następnie „wykład" o obowiązku miłości do władzy doczesnej, czyli do jednego z zaborców Polski. Tu dzieciom podaje się właściwe odpowiedzi:
* Pytanie: „Co w duchu religii Chrystusowey my poddani jesteśmy winni CESARZOWI naszemu Samowładnącemu Wszech Rossyą?".
Odpowiedź: „Winni jesteśmy czcić i kochać CESARZA, okazywać MU posłuszeństwo i wszelką życzliwość i modlić się ZAŃ do Boga.
* Pytanie: „Czy należy kochać Oyczyznę naszą Rossyę?".
Odpowiedź: „Należy kochać i dobrze jey życzyć i dla niey usługi swe poświęcać, według tego jak przepisuje prawo i Wola CESARZA".
* Pytanie: „Czy te obowiązki rzeczywiście i wyraźnie podaje religia?".
Odpowiedź: „Rzeczywiście i wyraźnie w Ewangielii i w innych księgach pisma świętego".
* Pytanie: „W jaki sposób religia to nam przykazuje?".
* Odpowiedź: „Przypominając i wrażając mocno chrześcijanom: że wszelka Władza, a naypierwiey MONARSZA, jest od Boga ustanowiona, a to dla pokoju, bezpieczeństwa i większego dobra ludzi doczesnego i wiecznego. Byłożby grzechem uchybić tey czci i wierności, a uczynić zniewagę i zdradę? Byłoby bardzo ciężkim grzechem. Bo wyraźnie mówi Pismo Święte, że kto się sprzeciwia Zwierzchności, Boskiemu postanowieniu sprzeciwia się i ściąga na siebie wieczne potępienie".
++++++++++++++++++
Zainteresowanym tym tematem polecam mój esej pt. PRAWDZIWA CNOTA PRAWDY SIE NIE BOI, który można przeczytać na stronie internetowej :
www.szymanski.biulpol.net

Powód zgłoszenia:
Przepisz kod z obrazkareklama Zamek Kliczków zaprasza!
Święto Ceramiki NA ŻYWO z Zakładami Ceramicznymi "BOLESŁAWIEC" (19-23.08.2020r.)
"W samo południe" - gościem Wiesław Ogrodnik

Dziś o 12:00 wydanie specjalne programu Bernarda Łętowskiego.