Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
REKLAMA Oferta edukacyjna szkół powiatu bolesławieckiego
BolecFORUM Nowy temat
Wideo
24 marca 2017r. godz. 06:12, odsłon: 11822, Bolec.Info/UM Bolesławiec

Wręczono nagrody za promocję miasta

27 nagród i 2 wyróżnienia wręczył prezydent miasta, Piotr Roman tym, którzy promowali w zeszłym roku Bolesławiec
Nagroda dla redakcji Rocznika Bolesławieckiego
Nagroda dla redakcji Rocznika Bolesławieckiego (fot. Krystian Kawa)

W czwartek w sali kina „Forum” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2016 roku. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie. 

Nagrody w dziedzinach nauka, kultura, działalność społeczna i sport przyznaje Prezydent Miasta Bolesławiec, na wniosek uprawnionych podmiotów, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Bolesławiec. Nagrody potwierdza się statuetką. Laureaci nagrody otrzymują również gratyfikację finansową.

Tak prezydent rozpoczął tegoroczną galę:

Za szczególnie cenne inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do promocji miasta, Prezydent Miasta Bolesławiec przyznaje nagrody honorowe. Nagrodę honorową potwierdza się statuetką. Pierwsze nagrody wręczono w 1997 roku za promocję miasta w 1996 roku. W 2004 roku po raz pierwszy wręczono nagrody honorowe.

TUTAJ OBEJRZYSZ ZDJĘCIA Z GALI

W tym roku odbyła się 21. gala wręczenia nagród. Przez te wszystkie lata uhonorowano wielu wybitnych sportowców, ludzi kultury i nauki oraz  działaczy społecznych. Podczas tegorocznej gali dołączyło  do nich kolejne grono osób i organizacji, które swoją postawą promują Bolesławiec nie tylko w kraju, ale także  poza granicami Polski. W uznaniu szczególnych zasług dla promocji miasta w 2016 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył 27 nagród i 2 wyróżnienia. Laureatami nagrody są: 

NAGRODY HONOROWE 2016

Bolec.Info - zdjęcie
Krystyna Gay-Kutschenreiter - uznana artystka zajmująca się ceramiką unikatową i rzeźbą ceramiczną. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła w plenerach artystycznych, a jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w Polsce i poza granicami kraju. W latach 1990-2005 pełniła funkcję komisarza artystycznego Ogólnopolskich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu, które z jej inicjatywy zostały przekształcone w 1996 r. w Międzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie, w których uczestniczyli artyści z 29 krajów z całego świata. Dzięki zmianie formuły Plenerów zintensyfikowano też działalność wystawienniczą, organizując ponad 50 wystaw poplenerowych w kraju i za granicą. Podczas obchodów 40-lecia i 50-lecia Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich Krystyna Gay-Kutschenreiter pełniła również funkcję kuratora i głównego koordynatora tych przedsięwzięć. W 2016 roku Rada Miasta nadała jej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec, a Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył ją Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

TUTAJ OBEJRZYSZ WYWIAD Z LAUREATKĄ

Zobacz jak Krystyna Gay-Kutschenreiter odbiera nagrodę:

Bolec.Info - zdjęcie

Bolesławiecki Klub Amazonek - obchodzący w 2016 roku jubileusz 20.lecia Bolesławiecki Klub Amazonek obejmuje swoją działalnością wszystkie osoby cierpiące na choroby onkologiczne z terenu miasta i powiatu, bez względu na płeć i rodzaj schorzenia. Kierowany przez panią Władysławę Kotlarek Klub prowadzi rehabilitację fizyczną i psychologiczną, a także organizuje w szkołach akcje wczesnego wykrywania raka piersi. Co roku we wrześniu organizuje Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem, prowadzi również spotkania integracyjno-towarzyskie oraz olimpiady sportowe. Wspólnie obchodzona jest Wigilia i Andrzejki, organizowane są także turnusy rehabilitacyjne oraz szkolenia. Corocznie Amazonki uczestniczą w pielgrzymce na Jasną Górę, co roku też obchodzą uroczyście dzień św. Agaty – swojej patronki. Dzięki ich przedsiębiorczości został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i wygospodarowano pomieszczenia, w których organizowane są spotkania klubu. Jubileuszowa gala pokazała jak wiele środowisk potrafią skupić wokół siebie bolesławieckie Amazonki. Mimo własnych trosk i obowiązków, są aktywnymi, twórczymi kobietami, emanującymi optymizmem i radością życia, wspierającymi się wzajemnie i niosącymi pomoc innym.

Tak Władysława Kotlarek z Klubu Amazonek odbierała nagrodę:

Hufiec Bolesławiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów - w 2016 roku bolesławiecki Hufiec ZHP obchodził jubileusz 70.lecia. W 1946 roku podharcmistrz – drużynowy Hubert Bonin zorganizował męską drużynę harcerską, słynną bolesławiecką „jedynkę”, którą prowadził zgodnie z tradycjami przedwojennego harcerstwa. W czasie siedmiu dekad przez szeregi Hufca przewinęły się tysiące ludzi działających w bardziej lub mniej sformalizowanych strukturach. Dziś w bolesławieckim hufcu istnieją cztery związki drużyn („Lawina”, „Hubal”, „Dolina Kwisy” i Retmanat Drużyn Wodnych) oraz dwie jednostki samodzielne, zrzeszające łącznie około 340 harcerzy w różnych grupach wiekowych. Harcerze działają w mieście i na terenie powiatu. Każdego roku wyjeżdżają na obozy letnie i zimowiska. Średnio raz w miesiącu organizowane są większe imprezy jak Rajd Wiosenny, Mikołajkowy, Ferdynanda, Zlot Hufca itp. Drużyny prowadzą tradycyjne zbiórki w harcówkach, wyjeżdżają również na samodzielne biwaki, spotykają się z harcerzami z innych miast i krajów. Działalność drużyn to także wspieranie środowisk kombatanckich, zwłaszcza byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz inicjatywy społeczne, takie jak zainstalowanie stalowej Kotwicy Polski Walczącej na murach obronnych czy podobnych symboli na grobach pochowanych w naszym mieście weteranów AK, a także organizowanie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obecnie funkcję komendantki hufca pełni hm. Joanna Sawicka, a funkcję zastępcy komendantki hm. Zdzisław Abramowicz, którzy podkreślają, że wszystkie ich działania nie byłyby możliwe bez autentycznego, bezinteresownego zaangażowania instruktorów i przyjaciół harcerstwa.
Komendant hufca Joanna Sawicka odbiera nagrodę z rąk prezydenta:

Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec” - aktywnie uczestniczy we wszystkich znaczących uroczystościach i imprezach na terenie miasta i regionu. Każde miejskie święto w Bolesławcu odbywa się przy jej udziale. Od 1997 roku kapelmistrzem orkiestry jest pan Jan Chojnacki. Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec” posiada swój własny repertuar. Podczas występów państwowych muzycy grają marsz generalski, pieśni patriotyczne, a na imprezach miejskich, takich jak Bolesławieckie Święto Ceramiki, wykonują utwory rozrywkowe. Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec” uczestniczyła w wielu inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: uroczysty apel i nabożeństwo w miejscowości Rakovac z udziałem Ambasadora RP w Bośni i Hercegowinie, mszę i koncert w Sarajewie, koncerty w Prnjavorze z okazji obchodów 40-lecia podpisania umowy o współpracy z miastem Bolesławiec oraz z okazji obchodów 70 rocznicy powrotu Polaków z Bośni.

Kapelmistrz Jan Chojnacki odbiera nagrodę dla orkiestry:

Zespół redakcyjny „Rocznika Bolesławieckiego” w składzie: Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn. Rocznik Bolesławiecki to wydawnictwo opisujące najnowszą historię i różne aspekty życia społeczno-gospodarczego Bolesławca po roku 1945. W Roczniku prezentowane są teksty, będące wynikiem badań nad historią Bolesławca, artykuły o tematyce lokalnej, wspomnienia mieszkańców, wywiady ze znanymi twórcami, biogramy zmarłych bolesławian i recenzje publikacji napisanych przez mieszkańców Bolesławca lub dotyczących tematyki lokalnej. Obszerną część wydawnictwa stanowi kronika, w której umieszczane są krótkie informacje na temat najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych i gospodarczych, które miały miejsce w danym roku na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Od 2011 roku funkcję recenzenta wydawniczego pełni prof. dr hab. Grzegorz Strauchold. W latach 2008-2015 ukazało się osiem edycji Rocznika Bolesławieckiego, łącznie na ponad 1400 stronach znalazło się 228 artykułów, 49 recenzji i 8 obszernych rocznych kronik. Redakcja Rocznika koordynowała pod względem merytorycznym i logistycznym pracę 130 osób, zaangażowanych w wydawanie czasopisma. Rocznik Bolesławiecki stanowi dziś jedno z ważniejszych źródeł informacji dotyczących głównie polskiej powojennej historii Bolesławca.
Tak redakcja "Rocznika Bolesławieckiego" odbierała nagrodę:

Projektowanie i Budowa Terenów Zieleni Dorota Kluczyńska oraz Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Jarosław Oleś. Przedsiębiorstwa prowadzone przez Państwa Dorotę Kluczyńską i Jarosława Olesia rozpoczęły działalność w 2000 roku pod nazwą Projektowanie i zakładanie ogrodów. Przez kilkuletni okres rozwoju zakres działalności został poszerzony. Obecnie oferta obejmuje  kompleksowe usługi w zakresie projektowania, nadzoru, doradztwa oraz budowy, rewaloryzacji i utrzymania terenów zieleni. Wieloletnie doświadczenie przedsiębiorców zostało wykorzystane  ze znakomitym efektem przy projektowaniu i utrzymaniu zieleni  miejskiej w Bolesławcu. Zastosowane nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury krajobrazu miejskiego zmieniły  oblicze naszego miasta i znalazły uznanie w oczach mieszkańców i turystów. Należy wspomnieć chociażby: wykonanie instalacji napowietrzania wody stawu miejskiego przy ul. Bankowej, uzupełnienie nasadzeń na terenie plant miejskich i na zapleczach podwórek przyrynkowych w Bolesławcu, nasadzenia zieleni przy ul. I. Łukasiewicza i K. Miarki oraz wykonanie projektu przebudowy amfiteatru w Parku Miejskim przy ul. Tyrankiewiczów.
Dorota Kluczyńska i Jarosław Oleś odbierają nagrodę:

NAUKA
 Mateusz Cygan - uczeń Gimnazjum Samorządowego nr 4 w Bolesławcu, który w 2016 roku jako jedyny uczeń z Bolesławca w Konkursie Kuratoryjnym zDolny Ślązak Gimnazjalista zdobył tytuł laureata z dwóch przedmiotów – historii i języka polskiego. W Literackim Konkursie „Porozmawiaj z babcią, zapytaj dziadka” otrzymał tytuł laureata. Praca Mateusza pt. „Z Barysza do Uniejowic” znalazła się wśród 5 najciekawszych utworów ilustrujących historię Dolnoślązaków po II wojnie światowej. Jury wybrało 20 utworów, które opublikowano w formie zbioru opowiadań konkursowych pt. „Porozmawiaj z babcią, porozmawiaj z dziadkiem”. Tę wyjątkową książkę pełną wzruszeń, dramatycznych wydarzeń i przeżyć otwiera opowiadanie Mateusza Cygana.
 Izabela Kulpa i Teresa Prokowska - nauczycielki Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu, wspólnie opracowały i zrealizowały międzynarodowy projekt „Is this castle haunted? – Czy w tym zamku straszy?”. Projekt zdobył I miejsce w Europie w konkursie „Nagrody eTwinning 2016” w kategorii wiekowej 12-15 lat. Obie panie wzięły udział w ceremonii rozdania nagród podczas dorocznej konferencji programu eTwinning, która odbyła się w Atenach. W konkursie ogólnopolskim projekt zajął 3. miejsce w najtrudniejszej, jednocześnie najbardziej prestiżowej mistrzowsko-ambasadorskiej kategorii. Wcześniejszy wspólny projekt obu nauczycielek, zatytułowany „Noc w bibliotece” zajął I miejsce w Polsce w konkursie „Mój projekt eTwinning”. Oba wymienione projekty zostały wyróżnione Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości.         
Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi - Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 prowadzi działania mające na celu promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, a także wykraczającym poza granice miasta Bolesławiec. Na szczególne podkreślenie zasługują wielokierunkowe działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W 2016 roku w przedszkolu zrealizowano projekt „Autyzm - pomóż zrozumieć świat”, którego celem było m.in. zdobycie nowych umiejętności zawodowych w pracy z dziećmi autystycznymi, poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w pracy z dzieckiem autystycznym oraz udzielenie wsparcia rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkole wraz z czeskimi przedszkolami rozpoczęły realizację projektu „Arteterapia kluczem do dobrej integracji”, którego celem jest integracja zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz integracja polskich i czeskich nauczycieli poprzez wspólne podnoszenie umiejętności zawodowych.

Wręczenie nagród w kategorii NAUKA:


 

KULTURA
Przemysław Kania - niezwykle zdolny artysta-filmowiec. Jego filmy oglądane są na wielu festiwalach ogólnopolskich, gdzie zawsze doceniane są za wartości, które chce przekazywać młodemu pokoleniu. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in. za film „Żołnierze Wyklęci. Antoni Stachura”, który zdobył I miejsce w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Wg jury był to najlepszy film na przestrzeni wszystkich edycji konkursu.  Film „Aby być” o historii Marii Niemczuk, sybiraczki, brał udział w konkursie „Młodzi dla historii” w ramach VIII edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni Wyklęci”. Obraz zdobył IV miejsce oraz mnóstwo pozytywnych recenzji. Na konkurs „Chrzest Polski – fakty i legendy” zrealizował razem z Cezarym Lewkowiczem film „Chrzest Polski Jakiego nie znacie”, który zdobył I nagrodę. Reżyser filmów: „3 minuty”, „Niewierna”, „Po prostu być”, „Kotwica”, „Puchacz”. Jest jednym z inicjatorów i autorów projektu „Nie Pozwólmy Zapomnieć”, gdzie razem ze swoją klasą przypominają o wydarzeniach ważnych dla Polski, a zapomnianych przez młodych ludzi. W ramach rozpoczętej II edycji projektu powstał video clip do „Ballady o Janku Wiśniewskim”. 10 listopada 2016 r. został nagrodzony Honorową Odznaką Sybiraka.

Michał Szwed - społecznik, harcerz, pomysłodawca i założyciel Bolesławieckiej Szkoły Filmowej przy II Prywatnym Gimnazjum im. kpt. Krzysztofa Baranowskiego, instruktor Pracowni Edukacji Filmowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki oraz producent i współtwórca Regionalnej Telewizji TVT. Na co dzień pracuje z młodzieżą tworząc filmy krótkometrażowe w Pracowni Edukacji Filmowej przy BOK-MCC. Pod jego opieką młodzież stworzyła ok. 40 filmów fabularnych poruszających ważne tematy społeczne. Producent ponad 100 filmów fabularnych, dokumentalnych oraz programów telewizyjnych. Propagator akcji „BOLESŁAWIEC, SIĘ KRĘCI – Hollywood zaczyna się w Bolesławcu, filmy możemy tworzyć tu gdzie jesteśmy”. W 2016 r. wraz z Michałem Bednarskim zrealizował film „Drzewo Ognia”, który zdobył I miejsce, Kryształowy Ekran w konkursie dla telewizji lokalnych i regionalnych organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Ponadto, w 2016 roku był producentem wykonawczym Kroniki Filmowej na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni realizowanej przez Bolesławiecką Szkołę Filmową.

Siostra Magdalena (Maria) Karaban - należy do bolesławieckiej wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Siostra Magdalena wspiera czynnie i jest zaangażowana w przygotowanie procesu beatyfikacyjnego zamordowanego księdza Antoniego Dujlovicia, postaci ważnej zwłaszcza dla Polaków pochodzących z byłej Jugosławii. Pracuje z bolesławiecką młodzieżą przy realizacji przedstawień, wyreżyserowała m.in. spektakle o życiu św. Marii de Mattias i Matce Ludwinie Sikorze. Od 1974 r. siostra Magdalena zaczęła gromadzić eksponaty o charakterze religijnym, głównie związane z działalnością Zgromadzenia w różnych częściach świata. Stworzyła i prowadzi Muzeum im. Św. Marii de Mattias o charakterze sakralno-etnograficznym. Część wystawy została poświęcona patronce Bolesławca św. Marii de Mattias, wiele eksponatów to pamiątki po Matce Ludwinie Sikorze, wyeksponowano także informacje o zamordowanym księdzu Antonim Dujloviciu z Gumjery. Poza eksponatami o charakterze religijnym, siostra Magdalena skupiła się na gromadzeniu pamiątek związanych z osadnictwem bolesławieckim po 1945 r., ze szczególnym wyeksponowaniem wątku osiedleńców z terenu byłej Jugosławii, skąd sama pochodzi. 

Klaudia Elżbieta Kowalik - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława  Broniewskiego w Bolesławcu, która ma na swoim koncie indywidualne oraz grupowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz naukowe. Z monodramem „Dwudziesty pierwszy” zdobyła I miejsce na etapie wojewódzkim w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i III miejsce w kategorii: teatr jednego aktora – sam na sam na scenie, otrzymała wyróżnienie na festiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie oraz była laureatką na festiwalu „Motyf” w Tychach. Jest dwukrotną laureatką Olimpiady Myśli Jana Pawła II na etapie ogólnopolskim.  Uczennica jako wolontariuszka bardzo chętnie uczestniczyła w inicjatywach społecznych udzielając pomocy m.in. w ogólnopolskim „Korpusie Wolontariuszy”, akcjach „Szlachetna paczka”, „Tak, pomagam” i „Adopcja serca”, w szkolnym wolontariacie „Caritas” oraz dla wrocławskiego Hospicjum.

Bolesławiecka Szkoła Filmowa przy II Prywatnym Gimnazjum im. kpt. Krzysztofa Baranowskiego - to szkoła, w której młodzież ma możliwość poznania tajników produkcji filmowej i telewizyjnej. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji profesjonalne studio wraz z kabiną akustyczną, montażownią i salką projekcyjną. Dzięki współpracy z Pomorską Fundacją Filmową  młodzież szkoły bierze czynny udział w Festiwalach Filmowych w Gdyni oraz uczestniczy w wielu warsztatach i projekcjach premierowych polskich filmów fabularnych. Na zeszłorocznym festiwalu szkoła realizowała I odcinek kroniki 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, będąc jako jedyną w historii festiwalu szkołą gimnazjalną. W 2016 roku produkcje szkoły zostały wyróżnione na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych „Wylęgarnia 2016”: II miejsce za film „Awakening”, dodatkowo wyróżnienia dla operatorów i montażystów – Michała Szweda, Marcela Sasieli, Michała Bednarskiego i Bartłomieja Muszyńskiego oraz wyróżnienie specjalne dla Michała Szweda za rozwijanie pasji i talentów filmowych młodzieży.

Wręczenie nagród w kategorii KULTURA:

 

SPOŁECZNE
Władysława Kotlarek - od 2009 r. jest prezesem Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Aktywnie działa na rzecz osób z chorobami onkologicznymi, inicjuje szereg przedsięwzięć o charakterze socjalizującym, aktywizującym i prozdrowotnym na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego. Organizuje pomoc rehabilitacyjną i psychologiczną dla kobiet po mastektomii, spotkania edukacyjne w ramach profilaktyki raka piersi oraz działa na rzecz równouprawnienia osób z różnego typu niepełnosprawnościami. Co roku organizuje uroczystości z okazji patronki Amazonek – św. Agaty oraz Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem. W 2016 r. niezwykle aktywnie zaangażowała się w organizację obchodów 20-lecia Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Jej działalność na wielu płaszczyznach jest doceniana przez organizacje i instytucje o różnym szczeblu i zasięgu. W 2016 r. Pani Władysława Kotlarek otrzymała 3 istotne wyróżnienia: w czerwcu została uhonorowana przez Federację Stowarzyszeń Amazonki odznaczeniem „Rubinowy Łuk Amazonki” za działalność na rzecz Klubu i miejscowego środowiska kobiet dotkniętych rakiem piersi, we wrześniu Kapituła Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek wyróżniła Władysławę Kotlarek jako osobę niepełnosprawną, aktywnie działającą społecznie a w grudniu zajęła 3. miejsce w kategorii „Osobowość” w Plebiscycie Gospodarczym „Kobiece twarze – Women’s Faces”.

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół - to prężnie działająca od 2011 roku organizacja. Jednym ze statutowych celów Stowarzyszenia jest promocja powiatu bolesławieckiego, miasta Bolesławiec i gmin, które kultywują tradycje południowosłowiańskie. W 2016 roku Stowarzyszenie działało w obszarze upowszechniania i ochrony kultury, prezentując kulturowe i kulinarne tradycje Bolesławca. Działania opierały się głównie na przygotowanych i realizowanych projektach, na które otrzymano dofinansowanie, a każdą imprezę uświetnił muzycznie Chór Stowarzyszenia: projekt pn. „70 lat powrotu Polaków z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Hercegowinie” , w ramach którego powstała książka autorstwa Tomasza Jacka Lisa „Z Bośni do Polski” oraz zorganizowano w Prnjavorze konferencję pt. „Polacy na bośniackiej ziemi – 70 lat po wyjeździe”; „Festiwal Kultury Bałkańskiej – 16. edycja / osada reemigrantów”; „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” – to cykl otwartych spotkań, tematycznie związanych z przypadającą w 2016 roku rocznicą. W 2016 roku Stowarzyszenie promowało kulturowe i kulinarne tradycje Miasta również podczas licznych imprez organizowanych na terenie regionu Dolnego Śląska.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu - w 2016 roku obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Organizacja skupia szerokie grono rzemieślników, przedsiębiorców i kupców działających na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego, obecnie zrzesza 150 zakładów. Cech w Bolesławcu wspiera lokalne firmy poprzez organizacje bezpłatnych szkoleń oraz działalność doradczą, promuje bolesławieckich przedsiębiorców oraz miasto Bolesławiec na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki pomocy Cechu, bolesławieccy rzemieślnicy uczestniczą w konferencjach w kraju i za granicą, w targach i wystawach. Biorą również udział w konkursach i festiwalach, niejednokrotnie otrzymując nagrody i wyróżnienia. Cech wspiera również bolesławieckie szkolnictwo zawodowe, udziela rzemieślnikom pomocy w zakresie szkolenia uczniów, sprawuje opiekę nad nauką młodocianych pracowników i nadzoruje przebieg procesu szkolenia. Bolesławiecki Cech przez cały okres istnienia dbał nie tylko o sprawy zawodowe, ale też aktywnie udzielał się jako organizacja społeczna, wspierająca także działania kulturalne i sportowe.

Wręczenie nagród w kategorii SPOŁECZNE:

 

SPORT
Sonia Turzyniecka - bardzo konsekwentna w swoich działaniach mistrzyni sportu. Od kilkunastu lat uprawia armwrestling – siłowanie na rękę. Z roku na rok sięga po najwyższe trofea w tej dyscyplinie. Miniony rok był dla niej niezwykle udany: zdobyła m.in. tytuł Mistrzyni Polski czy Mistrzyni Pucharu Świata Osób Niepełnosprawnych. Zdobywczyni medali na arenie krajowej i międzynarodowej w kategoriach osób niepełnosprawnych oraz w kategoriach masters. Rok 2016 zaczęła od wspaniałego występu na XVI Mistrzostwach Polski w Gdańsku, sześciokrotnie stawała na podium krajowych mistrzostw, została Mistrzynią Polski lewej ręki i Wice Mistrzynią Polski prawej ręki w kategorii osób niepełnosprawnych. Największy sukces osiągnęła podczas startu na XXXVIII Mistrzostwach Świata w Armwrestlingu w Blagoevgrad w Bułgarii gdzie zdobyła 2 brązowe medale w kategorii osób niepełnosprawnych +65 kg.

Adam Goleński - 14-letni uczeń Publicznego Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu, którego dyscypliną sportową jest tenis stołowy. Reprezentant klubu LKS Odra Głoska. Adam Goleński ma za sobą wiele sukcesów, z których najistotniejszymi są osiągnięcia uzyskane na Mistrzostwach  Dolnego Śląska i Polski. W sezonie 2016/2017 Adam kwalifikuje się na 3 pozycji na Dolnym Śląsku, a w Polsce na 30 pozycji wśród 670 zawodników zgłoszonych w kategorii kadetów. Początek sezonu dla Adama jest bardzo udany, dwa razy z rzędu udało mu się zakwalifikować do turniejów ogólnopolskich.

Klaudia Petters - w 2016 roku przebojem wdarła się do czołówki polskich triathlonistek, do jej głównych sukcesów należy zaliczyć: brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w triathlonie w Sławie, srebrny medal Mistrzostw Polski w aquathlonie w Rumi, zdobycie Pucharu Polski w triathlonie w kategorii juniorek, 4. miejsce w kategorii open kobiet, 2. miejsce w Pucharze Czech w m. Karlowe Wary, 10. miejsce w Mistrzostwach Polski Elity w Suszu. Dobre starty zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Dwukrotnie wystartowała w Mistrzostwach Europy w triathlonie na Węgrzech (10 miejsce w półfinale) i w Portugalii. Wielokrotnie stawała na podium w zawodach rangi ogólnopolskiej.

Mateusz Tofil - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia. Trenuje od 4 lat specjalizując się w skokach i biegach płotkarskich. Obecnie posiada I klasę sportową i jest objęty szkoleniem w Kadrze Narodowej Polski. W 2016 roku zdobył 9 pkt w Systemie Sportu Młodzieżowego. Uczestnik Mistrzostw Europy i zdobywca 14. miejsca w skoku wzwyż w Tbilisi. Mistrz Polski w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych we Wrocławiu i Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu. Mistrz Dolnego Śląska w skoku wzwyż i w biegu na 60m ppł w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Jabloncu oraz w skoku wzwyż podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w Bogatyni. Jest członkiem drużyny, która w 2016 roku startowała w Drugiej Lidze Juniorów.

Wojciech Karaban - zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia. Od 5 lat trenuje lekkoatletykę, specjalizując się w biegach na średnich dystansach, szczególnie z przeszkodami. Obecnie objęty jest szkoleniem Kadry Narodowej. W 2016 roku zdobył 13 pkt w Systemie Sportu Młodzieżowego. Wojciech Karaban w sezonie 2016 zdobył 3. miejsce w biegu na 3000m z przeszkodami na Mistrzostwach Polski Juniorów w Suwałkach, 3. miejsce w biegu na 3000m z przeszkodami na Mistrzostwach Polski LZS w Zamościu, 1. miejsce w biegu na 1500m na Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Bogatyni oraz 1. miejsce w biegu na 5000 m w przełajowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów we Wrocławiu. Jest uczestnikiem drużyny, która w minionym roku startowała w Drugiej Lidze Juniorów.

Dominika Kwaszcz - zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia. Jej koronnymi konkurencjami lekkoatletycznymi są biegi płotkarskie i skoki, które trenuje od 6 lat. Objęta jest szkoleniem w Kadrze Narodowej Polski. Posiada I klasę sportową. W sezonie 2016 osiągnęła znaczące sukcesy: finalistka Mistrzostw Europy w Tbilisi w skoku w dal  i zdobywczyni  11. miejsca, Mistrzyni Polski w skoku w dal podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Spale, Mistrzyni Polski w skoku w dal i biegu na 100 m ppł podczas Mistrzostw Polski LZS w Zamościu, Mistrzyni Dolnego Śląska w skoku w dal w Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Jabloncu oraz 1. miejsce w skoku w dal podczas Międzynarodowego Memoriału Franza Schustera. Jest uczestniczką drużyny, która w 2016 roku startowała w Drugiej Lidze Juniorów.

Rafał Bartosz Gruman - od 10 lat jest trenerem Międzyszkolnego Klubu Sportowego Bolesłavia. Zawodnicy z grupy Pana Rafała Grumana w 2016 roku odnieśli znaczące sukcesy: uczestniczyli w Mistrzostwach Europy oraz zdobywali tytuły Mistrzów na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Dolnego Śląska i Mistrzostwach Makroregionu. Grupa Pana Rafała Grumana zdobyła 27 punktów w Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży, a dzięki zdobyciu tych punktów i miejsc Gmina Miejska Bolesławiec obecna jest w zestawieniach sportowych prowadzonych przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki, Dolnośląską Federację Sportu.

TUTAJ OBEJRZYSZ WYWIAD Z LAUREATEM

Klub Sportowy HUSAR Bolesławiec - w sezonie 2016 wziął udział w rozgrywkach Pucharu Polski Seniorów Rugby 7 zostając srebrnym medalistą. W sezonie 2016 klub biorąc udział w rozgrywkach ligowych rozegrał 8 turniejów, podczas których zawodnicy klubu wielokrotnie byli nagradzani indywidualnymi nagrodami jako najlepsi zawodnicy poszczególnych turniejów.  Klub HUSAR zorganizował dwa Międzynarodowe Turnieje Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec, gdzie łączna liczba zawodników biorących udział przekroczyła 240 osób. W turniejach udział wzięły drużyny z Polski, Niemiec i Czech. Klub ściśle współpracuje z niemieckimi  klubami rugby SV Horken Kittlitz Rugby Club, Brandis Rugby Club oraz czeskim Rumburk Lions. W oparciu o tę współpracę zostały rozegrane Mistrzostwa Dolnego Śląska w Rugby TAG. W minionym sezonie klub powiększył się o trzy drużyny: sekcja mini żaka, żaka oraz młodzika. Jeden z wychowanków Klubu Sportowego Husar otrzymał powołanie do kadry Polski do lat 16 a trener Jakub Lisiewski został powołany na stanowisko II trenera kadry narodowej w rugby 7 do lat 18 oraz trenera kadry wojewódzkiej.

Klub Kolarski XTRABIKE TEAM BOLESŁAWIEC - istnieje od 2012 roku. Rok 2016 to rok bardzo bogaty w starty indywidualne i drużynowe. Starty bolesławieckiej drużyny to głównie dwa cykle wyścigów – Kaczmarek Electric MTB oraz Bike Maraton. Bike Maraton MTB to 12-etapowy  amatorski wyścig MTB przyciągający tysiące amatorów kolarstwa MTB. Klasyfikacja generalna  po 12 edycjach przyniosła wysokie miejsca zarówno drużynie, jak i poszczególnym zawodnikom. Do zakończenia sezonu w zawodach wzięło udział 40 kolarzy należących do drużyny. Po zakończeniu tegorocznego sezonu team liczy 48 zawodników w tym 5 kolarzy szosowych. Klub od trzech lat bierze czynny udział w organizacji Ceramicznego Xtrabike Marathonu MTB w Bolesławcu – wyścigu kolarstwa MTB organizowanego przez Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych VIA SUDETICA.

Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesłavia - jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i w kraju. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2016 roku było zdobycie 16 medali Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików Polski LZS. Dwoje zawodników startowało na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych w Tbilisi. 57 zawodników i zawodniczek uzyskało klasy sportowe, w tym sześcioro II klasę i dwoje I klasę sportową, zdobyli 57 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 11 w mistrzostwach makroregionu. Klub został najlepszym klubem w kategorii młodzików w makroregionie. Zajął 3. miejsce wśród 27 sklasyfikowanych klubów na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży wśród dolnośląskich klubów lekkoatletycznych i 165. miejsce w Polsce wśród 3372 sklasyfikowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki klubów sportowych. Lekkoatleci Bolesłavii w 2016 r. potwierdzili również wysoki poziom sportowy w kategorii młodzika, gdzie po raz drugi z rzędu wygrali rywalizację na terenie makroregionu. Bolesławianie wygrali punktację drużynową okazując się najlepszym spośród 36 dolnośląskich i lubuskich klubów, uzyskując 53 punkty w systemie sportu młodzieżowego.

Wręczenie nagród w kategorii SPORT:

WYRÓŻNIENIA
SPORT
Jolanta Izabela Anasiewicz - niejednokrotnie reprezentowała Bolesławiec. W latach 90-tych zdobyła trzykrotnie złoty medal na Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym. W grudniu 2015 roku na zawodach w Łodzi została Mistrzynią Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. Dzięki temu zwycięstwu w listopadzie 2016 r. brała udział w zawodach World Championship WRPF w Moskwie,  gdzie również zdobyła złoto.

Waldemar Krzemiński - przewodniczący Klubu Olimpiad Specjalnych „OLIMPIJCZYK” przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych. W 2016 roku zajął 2. miejsce na I, II i III Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Gdańsku, srebrny medal na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym w Gdańsku, 5. miejsce indywidualnie na XVI Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych w Żywcu, 3. miejsce drużynowo na Międzynarodowym Turnieju Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym o Puchar Miasta Janskie Lazne oraz 3. miejsce drużynowo na Międzynarodowym Turnieju Osób Niepełnosprawnych w tenisie Stołowym w Drzonkowie.

Wręczenie wyróżnień w tej kategorii:Bolec.Info - zdjęcie

Tegoroczną galę uświetnił występ artystyczny absolwentów Gimnazjum Samorządowego nr 2 oraz wielu szkół bolesławieckich. Na cenie wystąpili: Eliza Sondaj, Natalia Sikorzyńska, Kamila Nazin, Kuba Półćwiartek, Radek Kalamarz, Marcel Sas, Mikołaj Bielawski, Jakub Dziuba, Jan Dziuba i Szymon Kut. Nad całością występu artystycznego czuwali Małgorzata Janowska i Wojciech Szajwaj.

 

Wręczono nagrody za promocję miasta

~~G niezalogowany
25 marca 2017r. o 16:20
Presytent kończy w przyszłym roku wieloletnią kadencję.Historia i służby go ocenią.Impreza wręczania nagród szefa miasta sprała się i wypłowiała.Trzeba wymienić ekipy by było inaczej, lepiej. Prezes to przewidział i wprowadził kadencyjność.
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Janek niezalogowany
25 marca 2017r. o 16:32
Zastawia brak wśród nagrodzonych siatkarskiej drużyny BTS Elektros, trenera i prezesa?. Chyba zasłużyli na nagrody.
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~ a o nim zapomielście? niezalogowany
27 marca 2017r. o 13:07
http://.../boleslawiec/wiadomosc/dc0/ks-golebiowski-boleslawiec-jest-szmatlawy

Zastosowana autokorekta

Zgłoś do moderacji Odpowiedz
Wypowiedz się:
Jeśli zostawisz to pole puste przypiszemy Ci losową ksywę.
Publikacja czyichś danych osobowych bez zezwolenia czy użycie zwrotów obraźliwych podlega odpowiedzialności karnej i będzie skutkować przekazaniem danych publikującego organom ścigania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi, a osoba zamieszczająca wypowiedź może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną. Bolec.Info zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich opublikowanych wypowiedzi, jednak nie bierze na siebie takiego obowiązku. Pamiętaj, że dodając zdjęcie deklarujesz, że jesteś jego autorem i przekazujesz Wydawcy Bolec.Info prawa do jego publikacji i udostępniania. Umieszczając cudze zdjęcia możesz złamać prawo autorskie. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.
Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

REKLAMAMrowka zaprasza
REKLAMAEfekt-Okna zaprasza