ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4661, 8 sierpnia 2020r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Centrum Szkoleniowe zaprasza!

BolecForum

+ Rozpocznij nowy temat

BolecForumExtra

Bolesławiecki Katalog firm

BolecForum - Ogłoszenia

BolecAlbum


BolecRozmowy

Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


2013-10-14 18:00:00

<b>Piotr Roman</b> <br />Prezydent BolesławcaSpecjalnie dla Bolec.Info i Bolecnautów!

Piotr Roman - prezydent Bolesławca odpowie na pytania Czytelników Bolec.Info.

 • pytania przyjmujemy w dniach 17-09. do 6.10.2013 r. na TEJ stronie. W przypadku jeśli pytań będzie więcej niż 100, Redakcja Bolec.Info dokona wyboru pytań (spośród tych zadanych przez Czytelników).

 • 7-13.10.2013r. - to czas dla Gościa na przygotowanie odpowiedzi

 • 16-18.10.2013 - opublikujemy odpowiedzi na wszystkie pytania (każdego dnia odpowiedzi na 25 pytań)
ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ PIOTROWI ROMANOWI!

Piotr Roman (wg strony Urzędu Miasta)
 • urodzony 5.10.1962r. w Bolesławcu,
 • wykształcenie: mgr politologii (Uniwersytet Wroclawski),
 • prywatnie: żonaty, dwoje dzieci
 • hobby - zainteresowania: dobra muzyka, literatura
 • doświadczenie: nauczyciel, radny Rady Miejskiej w Bolesławcu I i II kadencji (1990-1994 i 1994-1998), delegat miasta Bolesławca do Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego I i II kadencji, w II kadencji Przewodniczący Prezydium Sejmiku, 1998-2002 Starosta Bolesławiecki, od 19 listopada 2002 r. Prezydent Miasta Bolesławiec.

Pytania i odpowiedzi:
Anonim11202


Kiedy Pan abdykuje?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Abdykacja nie jest możliwa, to pojęcie odnosi się do innej formy ustrojowej – do monarchii. Żyjemy w demokratycznej republice, w której podstawową zasadą jest kadencyjność. Kadencja prezydenta miasta trwa 4 lata. Podobnie jak Rady Miasta. Jest naturalnym, że w zróżnicowanym społeczeństwie i przy wielu kandydatach, zawsze będzie grupa osób głosujących na innego kandydata. W Bolesławcu w wyborach zawsze było wielu kandydatów, co świadczy o dużej aktywności naszej społeczności lokalnej. Osoba, która wygrywa ( w wyborach prezydenckich konieczne jest uzyskanie większości ponad 50%) zawiera swoisty kontrakt z wyborcami – mieszkańcami. Kontrakt czteroletni może być przedłużony pod warunkiem zwycięstwa w kolejnych wyborach, co zazwyczaj jest efektem pozytywnej oceny pracy danej osoby. W różnych krajach długość kadencji może się różnić. Jednak najczęściej mi znanym przypadkiem jest okres 4-letni.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Bolecnauta


Dlaczego nie potrafi Pan rozwiązać problemu prywatnego transportu osobowego w Bolesławcu. I dlaczego prywatny plac przy ulicy Zgorzeleckiej nie jest zagospodarowany zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania miasta?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam.
1. Prywatni przewoźnicy moim zdaniem powinni zatrzymywać się na istniejącym dworcu autobusowym, który jest własnością powiatowej spółki PKS. Bolesławiecki PKS został przekazany (skomunalizowany) na rzecz powiatu bolesławieckiego i za wszystkie strategiczne decyzje odpowiada zarząd powiatu z panem Starostą na czele. Warto jednak przypomnieć, że w latach 80-tych XX wieku to Miasto Bolesławiec współfinansowało budowę dworca.
Problem prywatnego transportu osobowego w Bolesławcu nie jest problemem gminy lecz powiatu. Gmina zajmuje się przewozem osób przede wszystkim na terenie gminy, które to zadanie realizowane jest przez Miejski Zakład Komunikacji, posiadający właściwe do realizacji tego zadania zaplecze i infrastrukturę.
Natomiast transport osobowy realizowany przez przewoźników prywatnych odbywa się na terenie całego powiatu bolesławieckiego. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, są to więc tzw. powiatowe przewozy pasażerskie, których organizatorem jest powiat. Do zadań organizatora, zgodnie z ww. ustawą należy: planowanie rozwoju transportu, jego organizowanie i zarządzanie nim.

Odnośnie dworców, to zgodnie z art. 18 ww. ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą m.in. budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, ale tylko tych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Przystanki autobusowe są stawiane i w razie potrzeby remontowane przez naszą gminę; istniejący dworzec autobusowy nie jest własnością gminy miejskiej, tylko spółki PKS, której właścicielem jest Powiat Bolesławiecki. Czyli decyzję o ewentualnym wpuszczeniu przewoźników prywatnych na istniejący dworzec autobusowy powinien podjąć zarząd spółki PKS w uzgodnieniu z zarządem powiatu.

Odpowiedź na drugą część pytania:

Jedna część placu jest własnością prywatną i tam powstał budynek użytkowy (własność uzyskana w ciekawych okolicznościach, jeszcze kiedy nie byłem prezydentem). Użytkownikiem wieczystym drugiej części jest firma z Wrocławia, która ostatnio przedstawiła nam nową koncepcję zabudowy placu. Obiekty, które mogłyby powstać to m.in. parking piętrowy, galeria handlowa i obiekt typu fast – food. W najbliższym czasie firma ma przedstawić pełniejszą koncepcję i oczekiwania co do ewentualnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Mama


Pan i Pańska Rada zdecydowaliście przekazać budynek SP 2 dla oo. Pijarów, gdzie obecnie są klasy 20 osobowe. Dzieci z dawnej SP 2 przeniesiono do Gimnazjum nr 3 przy ul. Słowackiego gdzie klasy są ponad 30 osobowe. Poza tym w tym roku nie było normalnego naboru do starej SP 2 więc te dzieci musiały udać się do innych szkół co spowodowało dalszy wzrost uczniów w klasach. Czy nie powinien zadbać Pan w równym stopniu (jak w przypadku szkoły pijarskiej) o inne szkoły miejskie? Poza tym jak słyszymy 20 % dzieci w szkole oo.Pijarów jest spoza miasta. Czy stać nas na takie prezenty dla innych gmin?

~~Łukasz Burdzy


czy mógł by pan aby zespół Hemp Gru zagrał na festynie z okazji dnia Bolesławca
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wszystko jest możliwe. Myślę jednak, że charakter muzyki mógłby się nie wszystkim spodobać, jeśli byłoby to w czasie Dni Miasta. Można byłoby pomyśleć o innych okazjach np. zakończenie roku szkolnego. Jedna prośba. Jeśli mówimy o zespołach, których nazwy mówią coś tylko fanom tego gatunku, potrzebne jest większe wsparcie, czyli większa grupa ludzi chcących jego występu. Można np. przedyskutować różne propozycje z ludźmi z Młodzieżowej Rady Miasta.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Artur


Kierowałem to wcześniej pytanie do Pana Cezarego Przybylskiego ale skierował mnie to Pana prezydenta więc moje pytanie to:Kiedy rozpocznie się budowa boiska przy ulicy Granicznej?A co za tym idzie czy klub Ks Kolonia Bolesławiec będzie mógł liczyć na dodatkowe dofinansowania ze strony miasta na dalszy rozwój?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na razie nie jest planowana budowa boiska na tzw. rowku, bo chyba o to miejsce chodzi. Boisko tam jest i opiekuje się nim MOSiR. Priorytet to boisko przy szkole nr 3 na ulicy Ceramicznej. Kolonia ma możliwości dofinansowania z budżetu miasta na podobnych zasadach jak inne kluby sportowe działające w naszym mieście.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~mieszkańcy


Kiedy ulica II Armii Wojska Polskiego doczeka się wreszcie oświetlenia. Jest to zadanie Miasta. Prosimy o kilka lamp już od 2001 roku. Może by o te około 400 tyś. /jak nas poinformował Pan Ogrodnik / poprosić Unię Europejską i rozwiązać problem - nie narażać nas na niebezpieczeństwo. Ulica wjazdowa do miasta od strony zachodniej. Chodnik dziurawy, brak oświetlenia, ruchliwa ulica, pieszych oślepiają światła samochodów. Prosimy tylko o konkretną odpowiedż. Może przyłączyć nas do Brzeżnika i wtedy będzie łatwiej to zrobić a i podatki wtedy niższe.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam, ulica II Armii Wojska Polskiego jest drogą krajową (droga krajowa nr 94). Czyli za jej stan odpowiada Ministerstwo Transportu, które reprezentuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad – oddział we Wrocławiu.
Liczne wnioski Prezydenta i Mieszkańców doprowadziły do tego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała chodnik od ul. Sadowej, aż do cmentarza Kutuzowa oraz wyremontowała istniejące, stare, chodniki na całym odcinku. Będziemy monitować sprawę naprawy zapadających się odcinków chodnika, wybudowanego przed kilku laty.

Niemniej jednak, w miarę możliwości finansowych miasto wykonywało i sfinansowało szereg robót:

 • oświetlenie drogi od ul. Sadowej do końca jej zabudowy mieszkaniowej, po prawej stronie, jadąc w kierunku Zgorzelca,
 • wymieniono i uzupełniono oświetlenie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Sadowej,
 • wykonano chodnik na odcinku od wylotu drogi głównej ul. Zabobrze do drogi dojazdowej do ul. Zabobrze (drogi dojazdowej do ulic: Kamiennej i Bazaltowej) na wniosek naszego Urzędu chodnik ten w roku bieżącym był remontowany oraz dla bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół wykonano pętlę autobusową wraz z wiatą w pobliżu zjazdu z ul. Zabobrze na ul. Kamienną i Bazaltową.
Przy naszym współudziale finansowym wyremontowaliśmy parking przy cmentarzu im. Kutuzowa. W bieżącym roku planujemy jeszcze wykonać oświetlenie ul. II Armii Wojska Polskiego na odcinku od ul. Agatowej do ul. Zabobrze (droga położona wzdłuż m.in. restauracji HA-NOI) wraz z tą drogą – (odcinek łączący ul. II Armii Wojska Polskiego z drogą główną ul. Zabobrze).

Decyzja o przyłączeniu się do Brzeźnika spowodowałoby likwidację miejskich linii autobusowych na tych ulicach, trudności w przyjęciach do przedszkoli miejskich i szkoły nr 3, czy na zajęcia organizowane w niektórych placówkach miejskich. Odpłatność niektórych usług np. zajęcia na basenie, czy uczestnictwo w zajęciach na Uniwersytecie 3 wieku (tylko mieszkańcy miasta mają za darmo). To m.in. na dopłaty do tych usług idą Państwa podatki. Przypomnę, że najdroższą inwestycją drogową ostatnich lat była modernizacja ulicy Zabobrze, bardzo drogie były też remonty ulicy Ceramicznej i Widok.

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~sędzia


Przegrał pan w sądzie sprawę w spr. niesłusznego zwolnienia z MOPS pani Dłużyk, przez co z naszych podatków trzeba było zapłacić ponad 19 tys. odszkodowania. Czy zamierza pan przprosić panią Dłużyk i honorowo oddać do kasy miasta lub na cel chrytatywny tę kwotę?

~~Grzesiek


Czy nie uważa Pan, że przez blisko 12 lat pełnienia władzy przez pana i ludzi z pańskiego komitetu wytworzyła się swoista grupa ludzi i środowisk powiązanych ze sobą wspólnymi interesami, popierających i broniących się wzajemnie, których celem jest trwanie na różnych poziomach i wymiarach władzy?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie zgadzam się i postaram się udowodnić w kilku punktach..
Po pierwsze nie jest to władza pełna. Czyli nie mam monopolu. Jest jeszcze powiat, instytucje kontrolne, wojewoda, urząd marszałkowski, jest administracja specjalna. Ważne jest też to, że jesteśmy stosunkowo niedużym miastem, w którym niemal wszyscy są znani i obserwowani. Ja się w Bolesławcu wychowałem i wielu ludzi zna mnie niemal od urodzenia.

Po drugie – oligarchizacji władzy przeciwdziała rola wolnych mediów, a takiej ich ilości, jak w naszym mieście , nie ma w wielu miastach o większej liczbie mieszkańców (myślę o portalach opinii, gazetach itd.). Istotne jest też utrzymywanie przeze mnie takich standardów jak transparentność i przejrzystość działania urzędu np. transmisja z obrad rady miejskiej czy informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po trzecie – jeśliby tak było, to co można powiedzieć o gminach, w których wójtem czy prezydentem jest osoba z 20 – 30 letnim stażem. Przykładem niech będzie gmina Zgorzelec – wójt Kazimierz Janik rządzi tam już 30 lat i jest to gmina, która znakomicie się rozwija gospodarczo. Z drugiej strony mogę pokazać gminy, w których, co 4 lata zmienia się rządzący. W tych gminach dochodzi nieraz do wymiany dużej ilości osób i następnie te nowe muszą się uczyć zarządzania. Bardzo często spowalnia to rozwój a brak doświadczenia rządzących powoduje niewykorzystanie szans. Samorząd się zmienił w ciągu ostatnich lat i coraz ważniejsze stawia na profesjonalizm i doświadczenie. I nie jest tak tylko w Polsce. W stolicy najbogatszego landu Niemiec – Bawarii w Monachium rządzi od 18 lat ta sama osoba. Monachijczycy śmieją się, że jest tak dobry, że będzie rządził dożywotnio, co by oznaczało, że Bawaria, a przynajmniej Monachium, stała się monarchią. Jednak kiedy popatrzymy na te lata rządów, widać, jak bardzo miasto Monachium zmieniło się na korzyść.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Wojtek


Ile za Pana kadencj zadłużył pan każedgo obywatela Bolesławca, ile każdy Bolesławianin zapłaci za podejżane decyzje w sprawie tereny na ul.Zgorzeleckiej myśle że kara finansowa pana nie ominie po zakończeniu kadencji
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zadłużenie bierze się z tego, że aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, musimy dysponować tzw. wkładem własnym. Ten wkład własny czyli udział gminy nieraz sięga nawet 50% wartości inwestycji i nie wszystkie koszty są kwalifikowane. Czyli, im więcej pozyskujemy pieniędzy z Unii, tym więcej potrzebujemy włożyć własnych pieniędzy. Można oczywiście nie brać pieniędzy z Unii, nie skorzystać z tych możliwości, nie inwestować i wtedy nie brać kredytów czy emitować obligacji. Jeśli mówimy o zadłużeniu każdego obywatela w kraju to wszyscy chyba wiemy, że według Leszka Balcerowicza, każdy obywatel został zadłużony przez obecny rząd do kwoty sięgającej ponad 82 tys. zł na każdego mieszkańca, włącznie z niemowlakami. W naszym przypadku dług pochodzi tylko i wyłącznie z inwestycji. W ostatnich latach inwestycje bolesławieckie wyniosły ponad 200 mln zł ( w tym inwestycje kanalizacyjne – ISPA, Zabobrze, Orka, nowe sale gimnastyczne, Dom Pomocy Społecznej, planty miejskie, rewitalizacja, nowe centrum kultury, uzbrojenie nowych terenów pod inwestycje i budownictwo, remonty dróg, Orliki, remonty szkół i przedszkoli, nowe place zabaw, zakup nowych autobusów dla MZK itd.). Dług w przeliczeniu na mieszkańca wyniesie na koniec roku około 1400 zł ( to zależy od przyjętej liczby mieszkańców).Warto przypomnieć, że dochód roczny na 1 mieszkańca naszego miasta wynosi ponad 3000 zł. Proszę porównać te 1400 zł zadłużenia do 80 tysięcy na obywatela w skali kraju. Dług jest trzymany w ryzach i w tym roku ulegnie obniżeniu o 10 procent z 52% do 42%, przy dopuszczalnym pułapie 60 %.

Jeśli chodzi o plac przy ulicy Zgorzeleckiej wyjaśniane to było setki razy. Przypomnę, że wskutek donosu sprawą zajmowała się prokuratura, która oczyściła mnie z wszystkich zarzutów . Głównym problemem tego placu była prywatna działka, która została własnością prywatną w przeddzień mojego zaprzysiężenia, czyli w czasie, w którym nie byłem prezydentem. Chcieliśmy tę działkę odkupić wg wartości zawartej w akcie notarialnym zamiany z urzędem miasta. Niestety nowy właściciel zażądał za działkę 1 mln zł. Działka zmieniała właściciela, ostatecznie powstała tam kamienica. Pozostała część została sprzedana w użytkowanie wieczyste a później prawo to odkupiła od wcześniejszych użytkowników firma z Wrocławia. Firma ta w każdej chwili może rozpocząć budowę. Ostatnio spotkaliśmy się. Została opracowana koncepcja zabudowy placu. Czekamy na uszczegółowienie i mamy nadzieję, że firma wreszcie zabuduje plac.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~mieszkańcy


Kiedy w rynku będzie robione ogrzewanie miejskie dokładnie?, ponieważ mówił pan już o tym dłuższy czas temu
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Stare polskie przysłowie mówi: W tym ambaras, aby dwoje chciało naraz.

Zwróciłem się z tym pytaniem do prezesa naszej spółki ZEC. I zacytuję obszerne fragmenty odpowiedzi:

Prezydent o cieple w Rynku mówił w czasie konsultacji społecznych dotyczących programu „Nowa Starówka”. 29 czerwca 2006 r. odbyło się w Ratuszu spotkanie w którym uczestniczyli m.in. zarządcy wspólnot mieszkaniowych, ZEC i inni. Po tym spotkaniu ZEC przedstawił zarządcom wspólnot ofertę przyłączania do sieci ciepłowniczej budynków objętych tym programem (69 budynków).

Przedstawiam fakty, w których można znaleźć najważniejsze informacje.


Kliknij w obraz, aby powikszy


Kliknij w obraz, aby powikszy


Kliknij w obraz, aby powikszy


Kliknij w obraz, aby powikszy


Rolą prezydenta jest inspirowanie do podejmowania stosownych działań przez służby mu podległe i to niewątpliwie uczynił. ZEC kilka razy wychodził z propozycją przyłączenia budynków w Rynku lub w niedalekiej odległości od niego. Odewu nie było i nie ma.

ZEC jest gotowy do „wejścia” w Rynek. Aktualnie nasza sieć kończy się na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Teatralnej, Śniadeckich.

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~Bolesławianin


Zwolnił Pan dyrektorkę MOPS w 2012. Dlaczego tak długo ignorował Pan głosy krzywdzonych pracowników w tej sprawie i dlaczego zrobił to Pan tak nieudolnie.

~~michal


Pytanie do Prezydenta. Jak wygląda teraz sytuacja z działkami budowlanymi przy ul. II Armii Wojska Polskiego? (tuż za krasnalami) Zastanawiam się nad kupnem jednej z nich jednak dręczą mnie pewne obawy. Rozmawiałem ze znajomym to były problemy dla tych co kupili już działki by uzyskać pozwolenie na budowę ponieważ nie było tam ustalonych dróg dojazdowych i tu rodzi się kolejne moje pytanie, jak można było wydzielić tam działki budowlane skoro nie było dostępu do drogi? Z tego co wiem to nie można podzielić działek bez dróg dojazdowych. Dlaczego doszło do takiej sytuacji i kto za to odpowiada?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pytanie dotyczy nieruchomości przy ul. II Armii Wojska Polskiego, które stanowią własność osób fizycznych- czyli nie są to działki komunalne. Obecnie trwa procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, która obejmuje teren będący przedmiotem pytania. Zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego zacznie obowiązywać w II połowie 2014 r. Wejście w życie nowego planu umożliwi potencjalnym inwestorom uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Ciekawski


Jak ocenia Pan liderów i lokalną działalność PO i SLD -opozycyjnych do Pana partii? I proszę bez odpowiedzi typu "wyborcy to ocenią" ;)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Niestety muszę rozczarować pytającego. Ja nawet nie wiem, o których liderów pytającemu chodzi (bo jest ich wielu, a nie chcę oceniać grupowo). Staram się nie oceniać żadnej partii politycznej, z wyjątkiem tych, które rządzą. W przypadku naszych bolesławieckich oddziałów partii największym zarzutem może być to, że nie doprowadziły do wprowadzenia do Sejmu i Sejmiku ani jednej osoby. Do Sejmu od wielu lat a do Sejmiku w tej kadencji. Proszę mi wierzyć, że brak takich osób (posłów i radnych wojewódzkich z Bolesławca) mocno utrudnia kierowanie miastem.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~On90


Kiedy byli radni lub inni politycy przestaną zajmować stanowiska kierownicze, prezesowskie w przedsiębiorstwach miejskich jak wodociągi?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W wodociągach prezesem nie jest były radny, tylko aktualny radny powiatowy pan Józef Król. Decyzja o powołaniu prezesa nie była decyzją prezydenta i warto przypomnieć, że w sprawach wodociągów bardzo dużo do powiedzenia ma gmina wiejska Bolesławiec. O obsadzie stanowiska prezesa decydują kompetencje i doświadczenie. W przypadku obecnego prezesa można powiedzieć, że ma wykształcenie techniczne, kierował dużymi zespołami ludzkimi (jako prezydent miasta, wicewojewoda jeleniogórski i dolnośląski), ma doświadczenia związane z finansami (nie tylko publicznymi, bo pracował również na kierowniczym stanowisku w banku). Prezesami innych spółek nie są radni miejscy. Nie ma takiego prawa, które by zabraniało byłym radnym pełnienia funkcji kierowniczych. Uważam zresztą, że jeśli ktoś zostaje wybrany w wyborach samorządowych to taki wybór oznacza, że dana osoba cieszy się zaufaniem społecznym.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Teren wokół widuktu kolejowego jest caly zarosnięty krzakami i samosiejkami drzew tak ze z obowdnicy juz prawie nie widac wiaduktu a od strony połnocnej jest jeszcze gorzej. Kiedy zostaną wycięte krzaki i uporzadkowany teren wokól wiaduktu. A moze by postawic kilka ławeczek zeby spacerowicze mogli chwilę odpocząc.Wiadukt to wizytówka Bolesławca.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Również mi zależy na tym, by w naszym mieście było ładnie. Teren nad Bobrem z obu stron wiaduktu znajduje się w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Gospodarki Wodnej, do którego zwracaliśmy się w sprawie usunięcia drzew i zakrzewień.
Tylko niewielka jego część stanowi własność miasta, i tam staramy się, na bieżąco, utrzymywać porządek. Ponownie dokonamy przeglądu stanu tego terenu. Wyrośnięte chaszcze zostaną usunięte w najbliższym czasie. Natomiast rosnące tam drzewa powinny pozostać, gdyż ten teren planujemy przeznaczyć pod funkcje rekreacyjne: ścieżki rowerowo – rolkowe. Do wojewódzkiej ewidencji projektów złożyliśmy zadanie, które zamierzamy przygotować jako projekt do dofinansowania środkami z RPO w nowej europejskiej perspektywie finansowej. Jego celem jest właśnie zagospodarowanie rekreacyjne brzegu Bobru, być może wraz z odtworzeniem kładki na wiadukcie.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Pytanie do Prezydenta i Starosty Powiatu. Dlaczego na niektórych szkołach brak godła Polski np szkola ul. Zgorzelecka i Dolne Młyny, a z okazji swiąt panstwowych flagi Polski trzeba szukac na tych szkołach lupą.

~~teresa


Panie Prezydencie, podczas kampanii wyborczej w 2010 r. deklarował Pan wybudowanie przez miasto w nowej kadencji, czyli do 2014 r., 300 nowych mieszkań. Czy może Pan powiedzieć jaki jest stan realizacji tego zobowiązania?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. To zadanie zostanie zrealizowane, ale z opóźnieniem. W tej chwili wybudowane i oddane jest 80 mieszkań na ulicy Śluzowej. Podpisana umowa na budowę 80 mieszkań na ulicy Staroszkolnej. Lada dzień wykonawca wejdzie na plac budowy. Niedługo rozpocznie się budowa budynku na ulicy Gdańskiej 43 mieszkania. W projekcie jest budowa kolejnego budynku na 80 mieszkań przy ulicy Staroszkolnej. Ruszyła budowa domów jednorodzinnych m.in. na ulicy Piastów, Jagiellonów oraz w pobliżu ul. Śluzowej. Wszystkie te grunty były uzbrojone przez gminę. Bardzo cieszy aktywność bolesławieckich deweloperów, którzy budują coraz ładniejsze budynki wielorodzinne np. ul. Jezierskiego, Garncarska, Gałczyńskiego. Piękny jest projekt apartamentowca, który będzie budowany przy skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej i Śluzowej przez prywatnego dewelopera. Na spotkaniu z deweloperami usłyszałem od nich, że zainteresowanie zakupem mieszkania w Bolesławcu wzrosło – to cieszy.

Opóźnienie wzięło się stąd, że pierwsza koncepcja budowy w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne nie mogła być zrealizowana ze względu na brak zainteresowania ze strony partnerów prywatnych. Dlatego tę część gmina musiała przejąć na własne barki i rozpisać nowe przetargi.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~


Na cmentarzu komunalnym znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny swiatowej. Jestto zapomniana mogiła przez wladze miejskie, powiatowe i co najgorsza przez wojsko. Moze chociaz z okazji swiat panstwowych czy Wszystkich Swiętych miasto zadba o tą mogiłe. Proszę tez zainteresowac tematem wojsko. Bo to wstyd .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam Mogiła nie jest w tak złym stanie. Byłem tam kilka tygodni temu. Może wymaga odrobiny kosmetyki. Ale dziękuję za tę uwagę. Jeszcze raz się przyjrzę (trochę dokładniej) tej mogile. Akurat wybieram się na cmentarz.

Pozdrawiam,
Piotr Roman


Uzupełnienie odpowiedzi:
Tak jak powiedziałem dowiedziałem się więcej o tej mogile… Każdego roku MZGK na swój koszt przygotowuje tę mogiłę do Św. Zmarłych porządkując teren wokół mogiły oraz przystraja ją kwiatami i zniczami. W ciągu roku administracja cmentarza bieżąco utrzymuje czystość wokół pomnika. W roku 2012 przeprowadzono jego naprawę i gruntowną renowację. Załączam fotografię „mogiła żołnierzy”.

Kliknij w obraz, aby powikszy

Anonim10897


Szanowny Panie Prezydencie , jako mieszkanki Bolesławca zależy mnie na pięknym wyglądzie naszego miasta.. Wobec powyższego mam do Pana pytanie - kiedy zniknie paskudztwo w postaci łajby na pięknym stawie w parku koło Banku Zachodniego ? Czy nie drażni Pana ta szpetota ? Drugie pytanie - jak Pan ocenia montowanie na blokach mieszkalnych anten nadawczych szkodzących zdrowiu lokatorów ? Oczywiście , montaż bez zgody i powiadamiania lokatorów .Mam nadzieję ,iż otrzymam odpowiedź na postawione przeze mnie pytania. Pozdrawiam Pana i życzę owocnego zarządzania naszym grodem.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Bar „Łajba „ zlokalizowany przy ul. Bankowej w Bolesławcu, jest własnością osoby fizycznej i posadowiony jest na gruncie dzierżawionym od Gminy Miejskiej. Umowa dzierżawy obowiązuje do końca 2022 r. Do tej pory nie było żadnych negatywnych uwag odnośnie obiektu. Brak prowadzenia działalności gospodarczej w barze przez ostatni rok przez dzierżawcę, doprowadził do częściowej degradacji obiektu i pogorszenia wizerunku tego miejsca.

Co do anten nadawczych, to zawsze wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej na zainstalowanie urządzeń nadawczych.
Zainstalowanie anten nadawczych o wysokości powyżej 3 m oraz wytwarzających pole elektromagnetyczne, które przekracza określoną częstotliwość, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że instalacja taka została postawiona bez zgody uprawnionego organu, fakt taki można zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Justyś


Ogrodzony , strasznie zarośnięty chaszczami plac przy ulicy Staszica k/ dawnego PZU. Ile lat będzie jeszcze w takim zaniedbanym stał stanie ?????? Przechodzę tam codziennie i "nóż sam mi się w kieszeni otwiera" ! Panie Prezydencie.... najwyższy czas coś z tym zrobić, albo kogoś pogonić !
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nieruchomość oznaczona jako dz,. nr 151/11 przy ul. Staszica jest w posiadaniu użytkowników wieczystych. Z obecnymi użytkownikami wieczystymi zawarta jest umowa określająca termin zagospodarowania działki gruntu, który mija 31 grudnia 2013 r. Użytkownicy wieczyści wystąpili o wydłużenie ww. terminu zagospodarowania działki gruntu. Obecnie, tj. w październiku 2013 r. opisany teren utrzymany jest w czystości przez posiadaczy nieruchomości.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Bezrobotna osoba


Kiedy będzie więcej miejsc pracy w Bolesławcu, a konkursy przestaną być obsadzane przez osoby po znajomości?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nowe inwestycje w Bolesławcu generują nowe miejsca pracy. Wspomnieć tu należy o osobach, które zostały zatrudnione w galerii BCC, Bolesławieckim Parku Wodnym „Orka”, Domu Pomocy Społecznej, ale również miejscach pracy powstałych w zakładach, które ulokowały się na bolesławieckich terenach inwestycyjnych (pięć firm, w których docelowo zatrudnionych ma być ponad 600 osób a już dzisiaj pracuje ponad 450 osób). Miasto przygotowuje następne tereny inwestycyjne pod lokalizacje nowych zakładów produkcyjnych, usługowych czy logistykę. Nowym pomysłem jest powstanie w ramach Podstrefy Bolesławiec WSSE hal i budynków biurowych pod wynajem dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, co doprowadzić ma do powstania kolejnych, nowych miejsc pracy. Wystarczy porównać aktualne i historyczne dane dotyczące ilości osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne z terenu miasta Bolesławiec by zobaczyć jakie zmiany nastąpiły na lokalnym rynku pracy (sierpień 2013 roku 1720 osób bezrobotnych i dane np. z 2005 r. – blisko 3500 osób bez pracy). Dowodem na to, jak istotne zmiany następują w Bolesławcu jest porównanie danych o bezrobociu w powiatach ościennych, gdzie bezrobocie często znacząco przekracza 20 % i jest podobne do tego jakie było w Bolesławcu 10 lat temu. Miasto Bolesławiec realizuje również projekty aktywizujące osoby pozostające bez pracy (np. „Kobieta sukcesu to ja!” – projekt skierowany do kobiet rozpoczynających własną działalność gospodarczą – dotacje, szkolenia i wsparcie pomostowe.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~BOLESŁAWIANKA


CO PLANUJE PAN ZREALIZOWAĆ /ZMIENIĆ W BOLESŁAWCU, JEŻELI ZOSTANIE PAN WYBRANY NA KOLEJNĄ KADENCJĘ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam, za wcześnie na pokazywanie pełnego programu wyborczego. Przedstawię go wtedy, kiedy ogłoszę, że będę startował. Natomiast pewne fragmenty działań na następną kadencję będą prezentowane w czasie różnych spotkań. Tak, aby jeszcze je przedyskutować, skonsultować z jak największą grupą mieszkańców.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~majętny Stef


No dobra, krótka piłka z mojej strony :) Chodzi o dojazd na strefę w Nowogrodźcu/Wykrotach. Czy nie możecie się dogadać z Powiatem aby puścić tam parę autobusów dziennie aby ludzie mieli pracę? Z tego co wiem dużo ludzi albo miało oferty ale rezygnowało z pracy z powodu braku dojazdu albo się pozwalniali z roboty bo pozabierali autobusy. A klienci będą pewni na bilety i przewoźnik nie będzie stratny. A może to jakiś układ z Nowogrodźcem aby nie robić konkurencji miejscowym? Z tego co wiem dużo ludzi z Nowogrodźca i okolic pracuje w Bolesławcu więc dlaczego ludziom się blokuje tamten rynek pracy? Mam wrażenie że ktoś to robi specjalnie ale chciałbym się mylić. Pozdrawiam.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie wolno spółce MZK (miejskiej) tworzyć liniowych połączeń wykraczających tak daleko poza miasto. Jedyne rozwiązanie to PKS, który jest własnością powiatu bolesławieckiego. Sądzę, że jeśli zapotrzebowanie byłoby wystarczająco duże to PKS takie przewozy zorganizuje. Pana wniosek przekażemy do powiatu. Chyba nie ma co liczyć na zakłady tnące koszty, że przywrócą dowozy pracownicze. Tym bardziej pomoc ze strony samorządu powiatowego byłaby konieczna. Sprawę przekażę też pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Pozdrawiam, Piotr Roman

~~Barbara Jędrzejczyk


Już od prawie czterech lat pismami proszę Pana o wykonanie odwodnienia zaplecza ulicy Lipowej. Podczas długotrwałych opadów intensywnie podtapiany jest ogród a woda prawie przedostaje się do piwnicy. Projekt został wykonany i leży. Kiedy po intensywnych opadach pod koniec miesiąca lipca 2013 Napisałam ponownie pismo w tej sprawie /już piąte/ nie otrzymałam nawet odpowiedzi. Sprawe /pismo/ kieruje Pan do odpowiedniej komórki i tam ona "tonie". Proszę powiedzieć kiedy rozpocznie się odwodnienie zaplecza Ulicy Lipowej.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam, aby zmniejszyć uciążliwość w dojeździe do zaplecza budynków oraz garaży usytuowanych na zapleczu ul. Lipowej, droga gruntowa została wyrównana i utwardzona tłuczniem. Ponadto w rejonie ulicy Lipowej w ostatnim okresie wykonano szereg robót; utwardzono nawierzchnię terenu przy budynku socjalnym, a także odwodnienie tego terenu Jednocześnie informuję, że zadanie związane z odwodnieniem terenu zaplecza ul. Lipowej uwzględnimy przy tworzeniu projektu budżetu na lata następne.
Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Gabi


Panie prezydencie chciałabym zapytać co z samotnakiem na Zwirki i Wigury 12
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Przypomnę, że budynek Samotniaka przejęliśmy od Szpitala Wojewódzkiego, który zarządzał tymi mieszkaniami. Zrobiliśmy to, aby pomóc Szpitalowi odciążając go od kosztownej działalności i aby pomóc mieszkańcom mieszkań szpitalnych na ulicy Tysiąclecia i Żwirki Wigury. Aby zrobić coś z budynkiem tzw. Samotniakiem, potrzeba zapewnić wszystkim tam mieszkającym nowe mieszkanie. Ten proces przesiedlania postępuje w zależności od ilości odzyskiwanych mieszkań – ale przekroczyliśmy już półmetek. Zostało jeszcze ponad 30 mieszkań zasiedlonych. I dla tych rodzin trzeba znaleźć lokum. Nie umiem powiedzieć, jak długo jeszcze ten proces potrwa, ale chcemy go przyspieszyć budując nowe mieszkania i współpracując z deweloperami prywatnymi budującymi nowe mieszkania. Chodzi też o zwiększenie podaży mieszkań. Po wysiedleniu wszystkich rodzin z Samotniaka, wydaje się, że najlepszym sposobem będzie wyburzenie tego budynku i budowa w tym miejscu nowego. Być może w formule podobnej do tej, którą w tej chwili realizuje TBS finansując budowę z naszych miejskich obligacji. Mieszkania - po wybudowaniu będą proponowane w pierwszym rzędzie ostatnim najemcom mieszkań komunalnych we wspólnotach , w których pozostałe mieszkania są już prywatne. Następnie te mieszkania odzyskane w wyniku zamiany, będą sprzedawane na wolnym rynku. Duża podaż może obniżyć ceny mieszkań używanych a my wyzbędziemy się kosztów reprezentacji gminy miejskiej w działaniach takiej – już całkowicie sprywatyzowanej - wspólnoty. Gdyby teoretycznie założyć, że średnia cena sprzedawanych mieszkań z takiego odzysku wyniosłaby 80 tysięcy złotych ( co jest chyba mocno zaniżone) można by odzyskać ponad 60 % pieniędzy z obligacji.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

GosiaG


Dlaczego chce Pan być prezydentem , w mieście gdzie Pana nikt nie lubi?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Aby zostać prezydentem nie wystarczy tylko chcieć, ale trzeba uzyskać zaufanie większości mieszkańców. Zaufanie jest jednym z głównych motywów wyboru tej lub innej osoby. Uzyskanie poparcia po kilku latach rządzenia jest dużo bardziej miarodajne, ponieważ mieszkańcy mogą ocenić dotychczasowe dokonania. Użycie słów typu: nigdy, nikt, wszyscy – jest bardzo niebezpieczne, ponieważ zawsze jest ryzyko, że znajdzie się ktoś, kto myśli inaczej. Zwłaszcza w 40 tysięcznym mieście. Pani pytanie odczytuję tak, że Pani mnie nie lubi. Nie wiem kim Pani jest ale podejrzewam, że się nie znamy. Wniosek - pytanie: czy nie lubi Pani mnie, czy też obraz wykreowany przez media, bądź Pani znajomych?

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Lidia


Ja mam pytanie-czy uważa Pan,że Bolesławiec to rynek,ul Prusa i "centrum handlowe"?Jak mieszkam 30 lat w Bolesławcu tak ulice się nie zmieniły.Podgórna sfałdowana,Mickiewicza -można wylecieć w powietrze na garbach,Asnyka to samo. A najlepiej jest na Zwycięstwa-pół drogi sama dziura,ale za to drugia połowa idealna DLA ELITY ZE STAROSTWA(nawet zimą odśnieżane jest tylko pół drogi)niech Pan zgadnie która część? Wszędzie BRUD,SYF ale za to rynek błyszczy!!!!! Kiedy ktoś zacznie sprzątać ulice?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ulice: Mickiewicza, Zwycięstwa, Podgórna są drogami powiatowymi, zarządzanymi przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Czyli za utrzymanie , sprzątanie, łatanie dziur odpowiada Zarząd Powiatu ze Starostą Bolesławieckim na czele.

Zapewniam Pana, że płaci Pan również podatki, z których utrzymuje się powiat realizując przypisane mu zadania. Wśród nich jest utrzymanie dróg i chodników powiatowych. W ostatniej Rozmowie Tygodnia w telewizji Azart Sat, pan Starosta mówił o dobrej sytuacji finansowej powiatu. W związku z tym pańskie uwagi dotyczące wymienionych ulic należy kierować do starosty Cezarego Przybylskiego lub jego zastępcy pana Stanisława Chwojnickiego.
Drogi miejskie remontowane są według potrzeb i w miarę możliwości finansowych. W roku bieżącym trwa remont – chyba dotychczas najgorszych dróg – ul. Rajska i ul. Sportowa, łącznie z modernizacją oświetlenia w rejonie tych ulic. Koszt tych robót zamyka się w kwocie prawe 700 tys zł. Ponadto wyremontowano część drogi – ul. Góralska i ul. Jana Pawła II (boczna, przy sali gimnastycznej), przygotowując tak potrzebne w naszym mieście miejsca postojowe. Sfinansowano budowę sygnalizacji świetlnej, na najbardziej niebezpiecznym skrzyżowaniu dróg: ul. Garnarska – Łokietka – Gdańska – Kubika (drogi wojewódzkie i powiatowe).
Jak już napisałem ulice: Mickiewicza, Zwycięstwa, Podgórna są drogami powiatowymi, zarządzanymi przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Staramy się, aby wszystkie drogi posiadały dobrą nawierzchnię, ale nie możemy wkraczać w kompetencje innych organów odpowiedzialnych za swoje drogi. Staramy się współpracować, często współfinansując różne zadania. Dla przykładu: w bieżącym roku Miasto dofinansowuje remont dróg: ul. Tyrankiewiczów (wraz z drogami ul. Bielska i część ul. Asnyka na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Bielskiej) proporcjonalnie, tj w wysokości 31,72% całości kosztów, Powiat Bolesławiecki w wysokości – 18,28%, pozostałe 50% kosztów pokryte zostanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto dofinansujemy jeszcze w tym roku remont nawierzchni jezdni i chodników powiatowej ul. Mickiewicza. Remont ten Starostwo Powiatowe zamierza wykonać jeszcze w bieżącym roku. Drogi miejskie zamiatane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, według potrzeb. Natomiast w sprawie zamiatania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych wystosowywane są notorycznie pisma do ich zarządców. (W załączeniu wykaz dróg i ich zarządców).


Kliknij w obraz, aby powikszy


Kliknij w obraz, aby powikszy


Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~ojciec


Jesteśmy z żoną rodzicami półtorarocznego synka, obydwoje pracujemy. Przystąpiliśmy do rekrutacji do żłobka publicznego - oczywiście odpadliśmy. Proszę mi odpowiedziec w jaki sposób mamy zapewnic opiekę naszemu synkowi ? Z naszych pensji nie stac nas na opiekunke, i dlaczego w Bolesławcu było tylko 10 miejsc w grupie żłobkowej II.???
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 w Bolesławcu funkcjonuje 5 oddziałów, w tym dwa oddziały żłobkowe i trzy oddziały przedszkolne.
Została przyjęta zasada, że dzieci, które zakwalifikowały się do oddziału żłobkowego w danym roku mogą kontynuować pobyt w drugim oddziale żłobkowym lub oddziałach przedszkolnych, jeśli rodzice wyrażą taką wolę. Dlatego dyrektor przedszkola organizując pracę na nowy rok szkolny, określa liczbę wolnych miejsc do naboru, biorąc pod uwagę wolę kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu oraz datę urodzenia dziecka. Na rok szkolny 2013/14 w I grupie żłobkowej miejsc do naboru było 12, w II gr. żłobkowej 10, w I gr. przedszkolnej 6, natomiast w III i IV gr. przedszkolnej wolnych miejsc nie było w ogóle. Miejsca te zostały zajęte przez dzieci kontynuujące pobyt w tym przedszkolu.
Informuję, że w naszym mieście funkcjonuje Klub Dziecięcy „Słoneczko” (wpisany do rejestru żłobków, klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bolesławiec) prowadzony przez Panią Dorotę Kozłowską, gdzie można skorzystać z opieki nad dzieckiem do lat 3. Ponadto przy ul. Bankowej 9 w ww. rejestrze jest wpisany Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kids Academy z oddziałem żłobkowym, który ze względu na małe zainteresowanie nie uruchomił żadnej grupy dla dzieci w wieku do lat 3.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko 2,5 letnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarówno do publicznych, jak i do niepublicznych przedszkoli.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Ojciec Mateusz


Dlaczego w mieście, w którym powinien rządzić burmistrz jest prezydent , który nie wiadomo dlaczego ma dwóch zastępców i dlaczego są zatrudnione aż trzy sekretarki oraz sekretarz?Nie uważa Pan , że REDUKCJA ETATÓW Z PRZYCZYN EKONOMICZNYCH WYNIKAJĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2013 powinna również dotyczyć Ratusza anie tylko pracowników administracyjnych szkół? P.S. Wątpię, że to pytanie będzie brane pod uwagę.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. To zaszłość z lat 80-tych XX wieku; wtedy próg „prezydenckości” miasta wynosił 50 tys. mieszkańców i ówczesny naczelnik miasta deklarował (1986), że wkrótce miasto urośnie do tej wielkości. Wiemy, że tak się nigdy nie stało. Wtedy prezydenta dostało 12 miast mniejszych niż 50 tys. mieszkańców, wśród nich Bolesławiec. Jaki miało to skutek? A choćby ten, że do końca 1998 roku wszystkie drogi w mieście podlegały prezydentowi, co znakomicie ułatwiało ich utrzymanie i administrowanie nimi – szkoda, że nie jest tak dzisiaj. Dziś jest ponad 20 miast mniejszych od Bolesławca, w których organem wykonawczym jest prezydent a nie burmistrz. Zgodnie z dziś obowiązującą ustawą organem wykonawczym w mieście jest prezydent, jeśli liczba ludności jest w tym mieście większa od 100 tysięcy, ale jednocześnie ustawa konserwuje stan sprzed wejścia tej zmiany w życie i dlatego w Polsce jest 88 miast, które mają prezydenta zamiast burmistrza.

Liczba zastępców określona jest ustawą o samorządzie gminnym i dwóch zastępców jest w gminach od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Osoby pracujące w sekretariacie zajmują stanowiska inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym i mają wiele obowiązków daleko wykraczających poza tradycyjne rozumienie obowiązków sekretarki, są odpowiedzialne przede wszystkim za elektroniczny obieg dokumentów w naszym urzędzie i szeroko pojęty proces komunikacji. Natomiast sekretarz miasta to obligatoryjna w każdej gminie funkcja i jest to członek kierownictwa urzędu.

Redukcje etatów wśród pracowników administracyjnych szkół (ale też – niestety – nauczycieli) to wynik zmniejszającej się liczby uczniów. Zmniejszania zadań gmin (a tym samym urzędów) nie stwierdzam, wręcz przeciwnie, przybywa zadań bez zabezpieczenia na to środków dla gmin.

Pozdrawiam
Piotr Roman

polak


W dalszym ciągu jest dużo śmieci na nielegalnych składowiskach w Bolesławcu, co zamierza Pan z tym zrobić?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Powstawanie dzikich wysypisk to proces ciągły i jak widać rewolucja śmieciowa dużo w tej materii nie zmieniła. Wysypiska trzeba likwidować i będziemy to robić.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Czy jest odrobiny prawdy w pogłoskach jakoby miał powstać w Urzędzie Miasta nowy organ, tzn. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny? Jeśli tak to od kiedy oraz kiedy pojawią się ogłoszenia konkursowe na wolne stanowiska urzędnicze. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie będzie nowych stanowisk, ponieważ zespół będzie złożony z osób, które obecnie pracują w szkołach. Istotą tej zmiany jest centralizacja zarządzania oświatą, która powinna przynieść oszczędności wynikające np. z organizacji zakupów dla wszystkich szkół, jak i brakiem konieczności zatrudniania w przypadku zwolnienia chorobowego. Spowoduje to również wyrównanie zasad kształtowania wynagrodzeń w stosunku do osób wykonujących podobną pracę. Przy obecnym stanie możliwości wykorzystania netu idziemy śladem gmin, które to wprowadziły i nie żałują.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

polak


Dlaczego sprawę ochrony miasta przed szczurami, przerzuca Pan na koty i borsuki?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie przerzucam. Nie widzę też jakiegoś nadzwyczajnego zagrożenia. Jeśli moja wypowiedź tak została zrozumiana, to najmocniej przepraszam. Nie bagatelizuję problemu. Rzeczywiście kilka dni temu otrzymałem telefon od znanego mi, szanowanego, obywatela Bolesławca, który z dużymi emocjami opowiadał mi o tym, że jego ukochany kot został zjedzony przez niezidentyfikowane zwierzę. Równocześnie otrzymaliśmy informacje o pojawieniu się co najmniej kilku borsuków w naszym mieście. Z innych kompetentnych źródeł otrzymałem informację, że sprawcą agresji na kota może być borsuk, może być lis. Na pewno koty odgrywają ogromna rolę w utrzymaniu równowagi biologicznej. Co nie oznacza, że tylko one są przez nas ludzi używane do walki ze szczurami. To wydaje mi się oczywiste.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~ZupaRomana


Dlaczego nie można wzorem miasta Gerlitz zagospodarować terenów wokół żwirowni, bobru aby służyły rekreacji mieszkańców ( mam tu na myśli budowę ścieżek rowerowych, ścieżek dla pieszych, koszenie trawy, zbieranie śmieci itp itd) ponadto czy planowane są remonty dróg i chodników wzdłuż ul. Staszica?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ulica Staszica jest drogą powiatową, administrowaną przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego i tam należy kierować swoje pytania. W koncepcjach mamy złożenie wniosku do UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w celu dofinansowania projektu zagospodarowania brzegów rzeki Bóbr w kierunku rekreacyjnym. Być może udałoby się też odtworzyć kładkę na wiadukcie. Ale proszę mi wierzyć, nawet w obecnym stanie jest to wspaniały teren do spacerów, przejażdżek rowerem czy uprawiania sportu. Natomiast, jeśli ktoś pyta o zagospodarowanie zbiorników w okolicach wsi Krępnica musi się zwrócić do władz gminy wiejskiej Bolesławiec i pana wójta Dutkowskiego.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~dorota


Witam Pana. Mam pytanie czy mamy szanse na os. kwiatowym na zrobienie placu zabaw dla dzieci, wszystkie osiedla-ulice maja. Czy to tak ciężko zrobić zjeżdżalnie-piaskownice czy chuśtawkę. Mamy boisko, ale co z tego-boisko jest zaśmiecane leża butelki porozbijane,puszki,a nawet nie ma gdzie konkretnie gdzie usiąść ..Matki z małymi dziećmi nie maja gdzie iść z tymi dziećmi i się pobawić,-dzieci muszą bawić się na ulicach. Czy to jest bezpieczne? pozdrawiam ????????
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na osiedlu Kwiatowym, w rejonie ulic: Tulipanowej- Narcyzów – Różanej, od 2002 roku istnieje bezpieczne miejsce przeznaczone na rekreację. Wybudowano tam m.in. boiska sportowe, ustawiono kilka urządzeń zabawowych i rekreacyjnych. W niedługim czasie urządzenia te zostały zniszczone. Jednocześnie informuję, że w pobliżu kościoła na osiedlu zamontowano urządzenia zabawowe oraz stworzono świetlicę profilaktyczno-środowiskową.
Miasto budując place zabaw czy boiska sportowe w pierwszej kolejności planuje ich wykonanie przy przedszkolach i szkołach miejskich. Będę się starał w przyszłym roku 2014 doprowadzić do sfinansowania i wybudowania boiska przy szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Ceramicznej.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~manx


ile miasto wydalo na lawki kolo sadu ,albo inaczej ,ile kosztowala jedna lawka.w jednej alejce jest ich 10 moze wiecej ,nikt na nich nie siedzial bo wszuskie byly obsrane przez ptaki, szkoda ze wszystki sa bardz blisko siebie,a w innych miejscach w miescie ich brakuje,czy nie bylo tak ze ktos wziol kase za przetarg?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ławki zostały zakupione w ramach realizacji zadania pn „Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II etap renowacji płyty głównej rynku oraz plant miejskich”, dla którego Miasto Bolesławiec w roku 2010, otrzymało wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013 w kwocie 3 885 000 zł, tj. 58,60% wartości zadania.

Zgodnie z postanowieniami programu pomocowego Unii Europejskiej, pomoc jest przyznawana na projekty, które będą stanowić elementy składowe kompleksowych, skoordynowanych i wieloletnich programów rewitalizacji. Muszą się one odnosić się zarówno do zagadnień związanych z infrastrukturą jak i podejmować działania nakierowane na dynamizowanie aktywności gospodarczej, generowanie nowych miejsc pracy oraz większą integrację lokalnej społeczności - jednym z ważniejszych elementów rewitalizacji są ławki, i gdyby nie ta „duża” ilość obiektów, nie otrzymalibyśmy dofinansowania. To właśnie na nich chcemy wypoczywać, bawić się z dziećmi i spotykać z sąsiadami. Koszt jednej ławki, to około 540 zł.

Ze względu na „trwałość projektu”, która wynosi 5 lat od zakończenia realizacji zadania, obecne zlokalizowane ławki jak i inne wyposażenie, nie mogą zmienić swojego miejsca, poza zrewitalizowany teren. Oczywiście, korekty posadowienia ławek, wykonywane są na bieżąco.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~BronQ


witam!! Czy jest coś robione w tym kierunku aby przyciągnąć pracodawców do Bolesławca??Pozdrawiam!!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Miasto oferuje przedsiębiorcom system zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości związanych z inwestowaniem i zatrudnianiem nowych pracowników (dwa systemy pomoc de minimis i pomoc regionalna). Zwolnienia mogą być maksymalnie przyznane na okres do 10 lat. Zwolnienia obejmują inwestycje na obszarze całego Bolesławca a nie tylko obszaru specjalnej strefy ekonomicznej. Tereny inwestycyjne Bolesławca (w specjalnej strefie i te, które nie są nią objęte) są przeznaczone dla dużych i małych przedsiębiorców (pod potrzeby mniejszych inwestorów jesteśmy w stanie wydzielić działki o mniejszej powierzchni np. 0,5 ha). Inwestujący w strefie mali przedsiębiorcy mogą liczyć na większą pomoc publiczną (60% poniesionych nakładów) w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku dochodowego. Bolesławiec to nie tylko miasto, które stara się mieć dobrą i atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Coraz częściej inwestorzy zwracają uwagę na to, co oferuje miasto po pracy czyli ofertę rekreacyjną, kulturalną. Pracodawcy zwracają uwagę również na zasoby mieszkaniowe miasta, poziom nauczania w szkołach, czy poziom bezpieczeństwa. W tych wszystkich dziedzinach staramy się być konkurencyjni z innymi miastami regionu i w nie inwestujemy. Więcej informacji można otrzymać w Centrum Wspierania Informacji. Niektóre wątki zostały też rozwinięte w odpowiedziach na inne pytania.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~marek


Szanowny Panie prezdencie. Konczy się remont ratusza. Ja mam wątpliwości co do jakości wykonanego remontu tynki na elewcji są nie równe wręcz położone paskudnie. Wydaje mi się że ktoś tę roboę spartolił. jaką kwotą zamknie się remont ratusz
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Remont Ratusza prowadzony jest między innymi pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora zabytków zgodnie z zatwierdzonym przez Konserwatora programem prac konserwatorskich. Wzorcem wskazanym przez Pana Konserwatora jest tynk wykonany na budynku Ratusza w Lwówku Śląskim – tzn. w fakturze i strukturze jak najbardziej zbliżonych do powłok historycznych. Dlatego też tynkarskie powłoki naszego Ratusza - wykonane zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi - są nierówne, zbliżone to powierzchni pierwotnych. Tynki nie są efektem tego,„że ktoś tę robotę spartolił”. Remont Ratusza zamyka się kwotą 3 983 854,42 zł w tym wysokość dofinansowania w ramach RPO WD – 1 683 050,62 zł.

Pierwotna umowa podpisana z Wykonawcą w dniu 03 sierpnia 2012 r. opiewała na kwotę 2 983 854,42.
Z uwagi na potrzebę opracowania nowych programów konserwatorskich dla renowacji wieży i naprawy schodów głównych (konserwator nakazał ich opracowanie po rozpoczęciu prac i dokładnym obejrzeniu stanu zachowania tych elementów), podpisano aneks końcowy na kwotę 3 983 854,42 zł Główne elementy:
Renowacja wieży - 718 209,69 zł
Remont schodów wejściowych głównych - 188 755,26 zł
Renowacja piwnic - 473 944,13 zł
Wymiana stolarki - 468 441,56 zł
Remont dachu - 590 111,89 zł.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Dlaczego toleruje Pan niekompetencje,ignorancje, lekceważenie ... dyrektora szkoły MZS 2 wobec rodziców i pracowników. Czy to: - ze względu na ochronkę z ratusza (KF) - ślepotę, która jest wygodna a może coś innego, jakiś inny interes, bo na pewno nie interes dzieci i pracowników odgrywa tu role.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ten sygnał jest pierwszy, więc proszę pozwolić mi sprawdzić. Tym bardziej, że pytanie Pani pojawia się kilka razy.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~wyborca


panie Roman nie chce pan być zwykłym obywatelem i korzystać z dobrodziejstw miasta i poszukiwać jam my szara masa miejsca pracy. Pewnie nie bo klika rządząca to kolesiostwo, buta i zarozumialstwo. Nawet wice prezydent przechodzi na drugą stronę ulicy jak widzi dawnych znajomych, byle tylko unikać wzroku i przywitania. Wstyd! jak pod pana wodzostwem ludzie się zmieniają.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Liczba pracujących obywateli naszego miasta jest wielokrotnie większa niż osób bezrobotnych. Trudno więc mówić o tzw. „zwykłym obywatelu naszego miasta”. Prezydent miasta nie ma żadnego wpływu na większość firm, w jaki sposób zatrudniają i znajdują pracowników, ponieważ ich właścicielami są osoby prywatne i one decydują. Prosiłbym o jakieś szczegóły tak postawionych ocen i przedstawienie konkretnych przypadków. Pytałem pana prezydenta Filipowicza, czy rzeczywiście przechodzi na drugą stronę ulicy widząc swoich starych znajomych. Zdecydowanie zaprzeczył. Ja mogę powiedzieć, że zawsze się cieszę, kiedy mogę pogadać z dawnymi kolegami z ulicy, dzielnicy czy boiska.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~wojciech


Witam . Panie prezydencie mamy coraz mniej miejsc ,,zielonych "w naszym mieście . Jest to z jednej strony zrozumiałe w rozwijającym się Bolesławcu . Ale czy macie jakieś plany mam tu na myśli park Waryńskiego w odnowie tego jednego z ostanich zielonych miejsc naszego miasta ?. Jak wiele osób zauważa ,,nasz park umiera " co roku są połamane stare drzewa .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Dostrzegam również stan zieleni w parku. Co roku sadzimy tam młode drzewa. Poza tym posiadamy opracowaną dokumentację projektową przebudowy parku przy ul. H i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu. W dokumentacji tej przewidziano przebudowę amfiteatru, wymianę latarń, renowację terenów zieleni, sadzenie i pielęgnację drzew i krzewów, remont placu zabaw. Projekt ten został zgłoszony do spisu zadań w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego w przyszłej perspektywie finansowej. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków w tym programie, przygotujemy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie. Oszacowany koszt przebudowy wynosi 5,6 mln złotych.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~zenek


Czy zna pan słowo przepraszam., czy kogoś publicznie Pan w życiu przeprosił? Jeżeli nie to ma Pan teraz okazję.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ostatni raz przepraszałem kilka odpowiedzi wcześniej.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Witam proszę powiedzieć kiedy zostaną zrobione chodniki na ul Ob Helu są w stanie tragicznym .Pasy zwalniające są mile widziane kierowcy jadą z dużą szybkością . Proszę o wizytę na naszą ulicę i zobaczyć w jakim stanie są barierki oddzielające park , są połamane i grożą uszkodzeniem ciała dzieci .Potrzebne są tabliczki ,aby po swoich psach zostały zbierane odchody są postawione pojemniki z woreczkami , ale dla kogo ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele ulic wymagających remontu, m.in. również i ulica Obrońców Helu. Zgłosimy remont tej drogi w propozycjach do spisu zadań w budżecie miasta na 2014 rok. Jednak ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta przy uchwalaniu budżetu. Przypomnę, że obok ulicy stworzyliśmy całkiem duży parking.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Gienek


Lubi się pan chwalić rankingami, gdy sa one dobre dla miasta. jak skomentuje Pan jednak ostatnie rankingi pisma samorządowego "Wspólnota" w którym widać, ze Bolesławiec przoduje w wysokości wydatków na administrację i ma spore zadłużenie?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W rankingu „Wspólnoty” z września br. pt. „Kto żyje na kredyt” w grupie miast powiatowych nie ma Bolesławca. Wielkość zadłużenia naszego miasta trzymana jest w ryzach, a każda pożyczona złotówka jest inwestowana, a nie przejadana. Co do kosztów administracji ranking „Nowin Jeleniogórskich” wskazuje na racjonalność ich planowania i wydatkowania; pod tym względem możemy być stawiani za wzór innym urzędom. W obszarze dawnego województwa jeleniogórskiego w 32 gminach na 42 zamieszczone w rankingu wydatki na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca są wyższe niż w naszym mieście. W rankingu ogólnopolskim jesteśmy w grupie 108 miast powiatowych z ponad 30 tys. mieszkańców – takich miast na Dolnym Śląsku jest 8 (nie liczę Wałbrzycha, bo to już miasto na prawach powiatu); z tych 8 miast dwa mają koszty administracji poniżej średniej, a sześć – powyżej – w tym Bolesławiec, ale wydatki te mieszczą się w przedziale od 266,15 do 274,06 na mieszkańca (Bolesławiec – 271,94), co najlepiej pokazuje, że to standardowe w naszym regionie koszty funkcjonowania urzędów. Zawsze koszty administracji należy odnosić do wielkości zadań – a choćby do wielkości budżetu miasta. W 2002 roku przejmowałem Urząd Miasta ze 119 pracownikami (przy budżecie ponad 60 milionów), dziś to jest 106 etatów (przy budżecie ponad 130 milionów).

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~bole-wianin


Czy "zamrożenie płac w budżetówce" dotyczy też pracowników U.M. , ponieważ zawsze ale to zawsze należy przestrzegać dyscypliny finansów publicznych Panie Prezydencie (czy nie było podwyżek ostatnio w U.M. -czy może Pan temu zaprzeczyć ?) SKĄD NA TO KASA ??? bo podobno jest kryzys i wszyscy oszczędzamy.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Liczba pracowników w urzędzie zmalała ze 119 w 2002 roku do 106 obecnie. Pomimo tego, że w międzyczasie przybyło zadań a budżet został podwojony. Oszczędności nie mogą jednak oznaczać, że dobrzy fachowcy będą podkupywani przez inne instytucje, które mogą im zapłacić więcej.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Co takiego "dobrego" dzieje się w bolesławieckiej oświacie, że ludzie udają się z pozwami do Sądu Pracy i nawet wygrywają. Czy zostaną wobec przegranych wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje, bo chyba nie tylko nagrody na Dzień Edukacji Narodowej...

Przemyslaw


Panie Prezydencie , spółka miejska Bóbr oraz urząd miasta rok do roku 2012/2013 podniosły opłaty / podatki / średnio o 40% .Na zadane pytanie przez radnego Krzemińskiego padła bardzo lakoniczna odpowiedź. " Miasto dużo inwestuje i potrzebuje pieniędzy " Zatem zapytuję Pana co Pana zdaniem określane jest jako miasto ? Czy urzędy i władza czy mieszkańcy ? Urzędnicy dostali podwyżki uposażenia mieszkańcy natomiast drastyczne podwyżki opłat i podatków. Przemysław Moszczyński

~~Mieszkaniec Koloni(


Szanowny Panie prezydencie moje pytanie jest kierowane w sprawie oczyszczalni mieszczącej się przy ul.Granicznej.Co zamierza Pan zrobić żeby mieszkańcy tego osiedla przestali się w końcu skarżyć na nieprzyjemny zapach dochodzący z pobliskiej oczyszczalni?Szczególnie wieczorami latem mieszkańcy skarżą się,że nie idzie okna otworzyć taki jest smród!
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W celu zmniejszenia uciążliwości oczyszczalni przed kilku laty zamontowano urządzenia dezodorujące, co miało na celu wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów. W trakcie realizacji i po jej zakończeniu prowadzony był i jest monitoring uciążliwości zapachowej. Przekażemy PWiK w Bolesławcu – eksploatującemu oczyszczalnię Pani (Pana ) pytanie.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

Przemyslaw


Pytanie nr II Panie prezydencie , czy posiada Pan jakąś wizję rozwoju przedsiębiorczości w mieście szczególnie w branży hotelarstwo gastronomia oraz usługi aby pobudzić zatrudnienie i powstrzymać tendencję do emigracji zarobkowej ? Czy przewiduje Pan jakiekolwiek obniżki lokalnych podatków ? Czy brał Pan pod uwagę rezygnacji z wypłacania nagród oraz trzynastych pensji podległym sobie pracownikom budżetowym ? Przemysław Moszczyński
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. To są 3 pytania.

 1. 1. To temat na dłuższą odpowiedź. Mamy dużo fajnych pensjonatów i hotelików, ale w Bolesławcu brakuje hotelu, który miałby wysoki standard i jednocześnie mógłby przyjąć 2 autobusy turystów. To nie jest moja subiektywna opinia. Mówią nam o tym touroperatorzy np. na targach ITB w Berlinie (największe targi turystyczne na świecie). Młodzi ludzie z Bolesławca , którzy obsługiwali nasze stanowisko mówili, że bardzo często podchodzili do nich właściciele biur niemieckich, którzy znali Bolesławiec i chętnie wysyłaliby turystów do naszego miasta, ale podkreślali brak takiego hotelu. Uważam, że ktoś, kto wybuduje taki hotel, nie będzie mógł narzekać na brak gości. Namiastką stanie się hotel powstający na najwyższych piętrach galerii City Center. Drugi element to wsparcie aktualnych właścicieli, którzy na swój rozwój i inwestycje mogą otrzymać bezzwrotne granty z UE, pod warunkiem, że napiszą dobry wniosek i wstrzelą się z nim w odpowiedni moment i program. Trzeci to rozwój dużych międzynarodowych firm w Bolesławcu. Sama firma SRG (dawniej Guardian)generuje rocznie około 1000 noclegów. Niektórzy z kadry menedżerskiej wynajmują mieszkania, chociaż rozważali też hotel. Czwarte to mocna promocja naszego miasta i organizacja ciekawych imprez. W czasie Święta Ceramiki w promieniu kilkunastu kilometrów nie jest możliwe znalezienie wolnego pokoju. Ważne jest też to co dane miasto ma do zaoferowania – basen, spa, kino 3D, ścieżki rowerowe, atrakcyjne zabytkowe centrum. Oferta musi być zróżnicowana i dostosowana do różnych kieszeni. Taką dywersyfikację klienta zastosowali ostatnio właściciele zamku w Kliczkowie, tworząc ofertę dla ludzi o mniej zasobnych portfelach. Mógłbym jeszcze długo , o wspólnej promocji, o gastronomii itd.

 2. 2. W przyszłym roku podatki nie wzrosną, czyli biorąc pod uwagę inflację – realnie spadną. Na 2014 rok nie przewiduję podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych. Pozostaną one na poziomie z roku 2013. Oznacza to, że będą one niższe niż stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów na 2014 rok . Ich wysokość przedstawia tabela.

  Kliknij w obraz, aby powikszy


 3. 1. To nie jest kwestia rozważenia , tylko przestrzegania obowiązującego prawa. Jeśli pańska Partia (Ruch) zlikwiduje ustawą obowiązek wypłaty tzw. 13 pensji pracownikom sfery budżetowej (urzędnikom, nauczycielom, pracownikom opieki społecznej itd.), to każdy wójt, burmistrz, prezydent się do tego dostosuje. Proponuję ten pomysł zapisać w programie pańskiej partii. Sam byłbym ciekawy, czy popularność pańskiej partii by wzrosłą, czy też odwrotnie.

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~Mieszkanka Bolca


Kiedy wreszcie będzie ujęta w planach budżetowych budowa drogi asfaltowej lub z kostki brukowej oraz jej oświetlenia przy ul. Zielonej ? Stoi tu kilkanaście domów, czyli z drogi korzysta kilkadziesiąt osób. Kiedy zostanie zaplanowane wykonanie chodnika dla pieszych od ul. Kosiby (od bloków) do ulicy Zielonej ? Aktualnie albo można stracić życie idąc poboczem jezdni, albo dreptać po kolana w błocie idąc polem kilka metrów od jezdni. W 21 wieku ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na ulicy Zielonej na gruntach prywatnych właściciel wydzielił działki I następnie sprzedał osobom prywatnym. Droga – ul. Zielona według potrzeb jest na bieżąco wyrównywana i utwardzana tłuczniem. Jest jeszcze wiele dróg, wymagających wykonania nawierzchni oraz oświetlenia na które posiadamy opracowany już projekt. Drogi te w miarę możliwości finansowych budżetu są realizowane.

Ul. Kosiby (droga wylotowa w kierunku Złotoryi) jest drogą wojewódzką. W związku z czym budowa brakującego odcinka chodnika, czy utwardzenie pobocza leży po stronie jej zarządcy, tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. W sprawie tej kilkakrotnie w ciągu roku zwracaliśmy się z pismami do jej zarządcy.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Ludzie mający wiek emerytalny powinni przestać blokować miejsca pracy innym przy tak dużym bezrobociu, np. dyrektor MZS nr 2 , pani wicedyrektor SP 1, nieliczni nauczyciele oraz konserwator- emerytowany wojskowy, jak długo jeszcze Panie Prezydencie and why? Atmosfery w szkole już dawno nie MA ŻADNEJ tylko jedna wielka inwigilacja....manipulacja...konsternacja szczególnie rodziców !!! Szkoła pada na twarz a dyrektor na kolana przed organem prowadzącym ( w domyśle ratusz i KF ) Po raz drugi pytamy jak długo jeszcze ?

rafi


Dlaczego buduje Pan ścieżki rowerowe zapominając przy tym o przechodniach zostawiając im przejścia na 4 kostki . Drugie czy miasto ma zamiar zrobić coś z placem przy ulicy Zgorzeleckiej ?? oraz dworzec wsch ??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Budowane na terenie miasta ścieżki rowerowe przebiegają przez różne tereny, po trasach które są najczęściej dominantą dla zastosowanych rozwiązań. Tam gdzie teren pozwala, rozdziela się ścieżki rowerowe od ciągów pieszych, odpowiednio znakując - ścieżka rowerowa znak pionowy C-13 (znak okrągły na niebieskim tle rysunek roweru), - ciąg pieszy znak pionowy C-16 (znak okrągły na niebieskim tle rysunek dorosłej osoby z dzieckiem). Tam gdzie istnieje możliwość w jednym ciągu rozdzielić ścieżkę rowerową od ciągu pieszego (np. odcinek wzdłuż obwodnicy od Ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Ronda Jerzego Szmajdzińskiego ustawione zostały znaki: pionowy – połączenie znaków C-13 i C-16 przy czym rysunki roweru i pieszych rozdzielone są linią pionową. Tam gdzie nie ma miejsca na takie rozdzielenie wykonane zostały ciągi pieszo-rowerowe (np. odcinek od wyjazdu z Tesco do przejścia dla pieszych do Intermarche) oznakowane znakiem pionowym – połączenie znaków C-13 i C-16, przy czym rysunki roweru i pieszych rozdzielone są linią poziomą. Na ciągu pieszo-rowerowym bezwzględne pierwszeństwo ma pieszy.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

rafi


Trzecie pytanie czy miasto z roku na rok nie oszczędza na dniach ceramiki ?? i pozwala robić targowisko podczas tych dni przy ulicy sierpnia i asnyka ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie oszczędza w sensie zmniejszania wydatków z budżetu ale też wielkości środków - a tym samym możliwości działania zależą też od pieniędzy, którymi dysponujemy. A to zależy od ilości sponsorów i wielkości wpływów wniesionych przez osoby handlujące.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

rafi


Dlaczego wifi w Bolesławcu ma blokowane strony i wolno chodzą łącza internetowe czy miasto ma zamiar z tym coś robić ?? czy aby to nie jest ograniczenie dostępu do internetu ??
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Udostępnianie bezpłatnego Internetu drogą radiową realizowane jest wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Należy podkreślić, iż taki sposób udostępniania Internetu na koszt gminy nie należy do jej obowiązków, lecz wynika z chęci wychodzenia naprzeciw potrzebom mieszkańców. W chwili obecnej w Bolesławcu funkcjonują 33 radiowe punkty dostępowe w 11 lokalizacjach, obejmujące swym zasięgiem ok. 12.000 mieszkańców. Z założenia, bezpłatny Internet ma charakter „socjalny” i ma służyć przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, nie stanowiąc jednocześnie konkurencji dla dostawców komercyjnych. Stąd narzucone przez UKE ograniczenia, których musimy przestrzegać. W naszym przypadku są to: transfer - 200 kb/s, długość sesji – 1 godz., blokada p2p i torrent, filtr stron internetowych w celu ochrony użytkowników najmłodszych przed treściami potencjalnie niebezpiecznymi. Parametry tego dostępu będą modyfikowane zgodnie z wytycznymi prezesa UKE.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~konradk


Czy nie uważa Pan, że popieranie konferencji dotyczącej nauk gender jest krzywdzące dla mieszkańców naszego miasta, których ten temat dotyczy? Są w Bolesławcu takie osoby i nie wiem czy na ich miejscu czułbym się bezpiecznie w mieście, którego gospodarz popiera działania mające na celu doprowadzenie do dyskryminacji tych osób. Do czego to doprowadzi? Do szykanowania takich osób. Z jednej strony dąży Pan do integracji z Zachodem, a z drugiej strony pogrąża Pan szanse na bezpieczne życie w szacunku dla różnych grup społecznych. Jak Pan się do tego odniesie? Czy Prezydent Miasta nie powinien być neutralny wobec takich tematów, żeby uniknąć niezadowolenia zarówno zwolenników, jak i przeciwników?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Konferencja nie była organizowana przez prezydenta miasta, ale zdaniem uczestników była bardzo potrzebna. Wysoki jej poziom gwarantowali prelegenci. Gender jest zjawiskiem niejednoznacznym pojęciowo. Jako filozofia bywa przedstawiana przez niektórych w niezwykle prymitywny sposób sprowadzający człowieka do jego seksualności. Dlatego trzeba rozmawiać choćby po to, aby zrozumieć tę filozofię i zobaczyć jej założenia w jasnym świetle. Sam miałem do czynienia w swoim życiu z osobami, które miały kłopot z określeniem swojej płci i pomimo, że wtedy nikt nie słyszał o gender były one otoczone przyjaźnią i sympatią ze strony swoich kolegów . Z tego, co wiem poradziły sobie w życiu.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

polak


Jak Pan ocenia działalność dyrektorki BOK MCC Ewy Małachowskiej - Lijewskiej? Czy nie uważa Pan, że Parada Ceramiczna, jej przebieg, powinien być prowadzony przez profesjonalistę, ostatnie "popisy" dyrektor Ewy Małachowskiej - Lijewskiej na scenie, spotkały się z wielką krytyką, czy nie czas na zmiany?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Ad 1. Jak Pan ocenia działalność dyrektorki BOK MCC Ewy Małachowskiej - Lijewskiej?

Witam. Oceniam dobrze. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w roku 2012 r. poza działalnością podstawową był koordynatorem i organizatorem dużych plenerowych imprez kulturalnych, w tym m.in.:

 • Pasaż Kulturalny z cyklem koncertów i przedstawień w różnych częściach rewitalizowanego miasta,
 • Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, podczas którego na scenie zagrali: zespół Prosvjeta /Bośnia i Hercegowina/, Balkan Sevdah (Polska), Chorwackie Dudy Orchiestra /Chorwacja/, Tsigunz Fanfara awantura (Polska), orkiestra bałkańsko-klezmerska Di grane Kuzine – impreza pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Chorwacji, Ambasadora Republiki Serbii, Ambasadora Republiki Słowenii, Ambasadora Bośni i Hercegowiny,
 • 18. Bolesławieckie Święto Ceramiki z koncertami Pako Sarra, zespołu Daab, Genesis Classic – Ray Wilson & The Berlin Symphony Ensemble, Grupą Tax Free oraz Sonique,
 • Bolesławiecka Gwiazdkę Życzliwości
 • oraz dodatkowo organizatorem innych przedsięwzięć np. Gala wręczenia nagród za promocję miasta, Koncert w ramach 47. edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
I. BOK-MCC pozyskał dodatkowe środki na realizację następujących projektów:
 • Projekt ,,Obrazy Dźwięku” – polsko-niemieckie warsztaty muzyczne – 61 000zł.
 • Projekt Polska-Niemcy - ,,I Ty możesz zostać aniołem „ – działania plastyczne , prezentacja tradycji Bożego Narodzenia - 69 000 zł.
 • ARGINET w ramach Europejskiego Programu ,,KULTURA” - Projekt ma na celu promocję dialogu i wymiany międzykulturowej w Europie poprzez system innowacyjnych działań współpracy międzynarodowej operatorów kulturalnych z branży ceramicznej. Działania będą realizowane w ramach istniejących już imprez związanych z ceramiką artystyczną i rzemiosłem ceramicznym organizowanych przez partnerów projektu. Aplikacja projektu 2012 r. Realizacja -2013 i 2014. Partnerzy: WŁOCHY- Faenza- koordynator projektu, FRANCJA- Aubagne, AUSTRIA- Gmunden, HISZPANIA- Argentona, POLSKA- Bolesławiec. Wartość całego projektu- 400 000 euro. Wartość projektu dla Bolesławca- 60 000 euro.
 • Wniosek złożony do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – PO: edukacja i upowszechnianie kultury filmowej; PRIORYTET: filmowe inicjatywy lokalne Zadanie – Dyskusyjny Klub Filmowy dkfbok. Celem projektu są cotygodniowe (zawsze w poniedziałek) spotkania miłośników sztuki filmowej, którzy pogłębiają swoją wiedzę w dziedzinie filmu, oglądając seanse poprzedzone fachową prelekcją i zakończone dyskusją. Wartość projektu- 10 000 zł.
 • Nagroda za DKF – 15 000 zł
 • Wsparcie Komisji Europejskiej – współfinansowanie Festiwalu Kultury Południowosłowiańskiej - druk katalogu, noclegi dla zespołów, wyżywienie zespołów- 20 000 zł
 • Pozyskanie środków zewnętrznych na organizację Święta Ceramiki- 310 000 zł
II. Zwiększenie odbiorców korzystających z usług BOK-MCC z 153.630 w 2011 r. do 156 408 osób w 2012r.:
 • Dział Organizacji Imprez – 19 273 uczestników
 • Dział Impresariatu i Promocji – 29 064 uczestników
 • Kino Forum – 90 925 widzów
 • Amatorski Ruch Artystyczny – 5 924 uczestników
 • Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej – 3 181 klientów
 • Sala konferencyjna - 8 041 osób
Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2012 r.:
 • 9 maja 2012 r. podczas 37. edycji Gdynia Film Festiwal dkfbok otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY”.
 • 30 maja 2012 r. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki otrzymał Dolnośląski Klucz Sukces w kategorii „Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna” w 2011 r,

Ad 2. Czy nie uważa Pan, że Parada Ceramiczna, jej przebieg, powinien być prowadzony przez profesjonalistę, ostatnie "popisy" dyrektor Ewy Małachowskiej - Lijewskiej na scenie, spotkały się z wielką krytyką, czy nie czas na zmiany?

Jeszcze nigdy, w czasie żadnego do tej pory Bolesławieckiego Święta Ceramiki nie otrzymywałem tak wielkiej ilości gratulacji, co nie znaczy, że w latach wcześniejszych tych gratulacji było mało.. W tym roku wielu- często zupełnie obcych ludzi, podkreślało rozmach i znakomitą organizację. Głównym organizatorem święta jest BOK-MCC z panią dyrektor na czele.

Przypomnę, że pani Ewa Lijewska - Małachowska była wcześniej dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie obsadzona została przez zarząd powiatu z panem Konopką i Przybylskim na czele. Zgadzam się z nimi co do umiejętności i kwalifikacji pani dyrektor. BOK w ostatnich latach przeżywał wiele sukcesów – Dolnośląski Klucz Sukcesu, najlepszy DKF w Polsce, jedno z trzech najlepszych kin w Polsce. Na bezpłatne zajęcia uczęszcza tam co tydzień około 900 osób. W kinie w ciągu roku jest ponad 80 tysięcy widzów.

A jeśli chodzi o tego profesjonalistę, to kogo ma Pan/Pani na myśli, z Bolesławca, czy z zewnątrz? I jeśli z zewnątrz to jak rozumiem wystąpi on za darmo i nie weźmie gaży gwiazdorskiej? I jeszcze do tego będzie wiedział, gdzie leży Lwówek, a gdzie Gromadka? Nasza parada ma specyficzny charakter i nie wyobrażam sobie, aby jakaś gwiazda telewizyjna dała radę ją poprowadzić bez długotrwałego przygotowania. Poza tym nie słyszałem o cyt. „wielkiej krytyce parady ceramicznej”. Jeśli była krytyka, to musiała być malutka i dotyczyć tych samych wiecznie niezadowolonych osób.

Dlatego całej załodze BOK-MCC wielkie podziękowania za ogromny trud w czasie wszystkich imprez w tym przede wszystkim za BŚC.Pozdrawiam
Piotr Roman
~~Rodzic


Witam, Szanowny panie Prezydencie, na portalu bolec.info ukazał się artykuł dot. skargi na kontrowersyjne zdaniem zgłaszającego, wykłady p. Hanaf w BOK MCC w ramach programu „Edukacji Filmowej”. Skarżący się odnoszą wrażenie, że promowana jest podczas prelekcji szkodliwa ideologia gender jak Pan to skomentuje?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie znam tej sprawy. O ideologii gender należy rozmawiać i uświadamiać jej charakter. A ja cenzorem nie jestem. Im więcej będziemy o tym rozmawiać tym lepiej.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~MIŚ


PANIE PREZYDENCIE PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW BOLESŁAWCA KTÓRA ZADEKLAROWAŁA WYWÓZ ŚMIECI PROSZĘ ODLICZYĆ PUSTE DEKLARACJE I DEKLARACJE INSTYTUCJI , ZAKŁADÓW PRACY, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 32.184 osób. Za zbieranie deklaracji odpowiada MZGM. I jest to nowe zadanie. Również programy do obsługi tych danych są nowe i wciąż poprawiane i udoskonalane. Pan dyrektor Kazimierz Łomotowski w pewnym momencie przekazał informacje o znacznie wyższej ilości. Jednak później okazało się, że program komputerowy agregował dane w nieco osobliwy sposób. I tu zamieszczam wyjaśnienie pana dyrektora.

Liczba 32.184 nie odpowiada liczbie mieszkańców podanej na sesji sierpniowej Rady Miasta Bolesławiec. Z uwagi na fakt, iż dane dotyczące liczby mieszkańców wygenerowane zostały w systemie komputerowym do ewidencjonowania i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrócono się do dostawcy oprogramowania celem wyjaśnienia powstałej niezgodności. Dostawca oprogramowania wyjaśnił, iż zestawienie, na podstawie którego wygenerowane zostały dane uwzględniało ilość mieszkańców wykazanych zarówno w pierwszych deklaracjach, jak i deklaracjach zmieniających (korektach). Wskazał, iż w/w zestawienie było z założenia wyłącznie zestawieniem poglądowym. W swoim piśmie przeprosił za zaistniałe nieporozumienie. Niezwłocznie po interwencji ze strony Urzędu Miasta Bolesławiec pojawiła się konieczna do zainstalowania aktualizacja oprogramowania. Zaistniała rozbieżność pomiędzy danymi podanymi na sesji a danymi rzeczywistymi powstała zatem z przyczyn leżących wyłącznie po stronie dostawcy oprogramowania i nie była zamierzona.

W imieniu pana dyrektora przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ale jak widać nie było to działanie zamierzone czy celowe.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~


PROSZĘ PODAĆ WYNIK SPORU O PLAC MIĘDZY UL. ŁOKIETKA A UL. ZGORZELECKĄ, ŻĄDANIA STRON SPORU,ORAZ KOSZT OBSŁUGI PRAWNEJ
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. „Spór o plac między ul. Łokietka a ul. Zgorzelecką” wrócił do punktu wyjścia – obie strony deklarują chęć uczynienia wszystkiego, żeby plac zabudować. Trwają rozmowy. Od strony prawnej miasto reprezentuje Zespół Prawny Urzędu Miasta Bolesławiec.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~TEKLA


Ile naprawdę Bolesławiec ma ludności jeżeli w blokach jest mniej jak połowa i są to przeważnie emeryci .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Według GUS Bolesławiec ( na 31.12.2012) liczył 39.851 mieszkańców ( zameldowanych na pobyt stały i czasowy). Ile jest naprawdę mieszkańców nie jesteśmy w stanie podać, gdyż nie wszyscy realizują ,wynikający z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, obowiązek meldunkowy. Niestety nasze społeczeństwo się starzeje i proces ten dotyka również mieszkańców Bolesławca i będzie się pogłębiał, o czym świadczą dane zawarte w Prognozie ludności Polski na lata 2008-2035 opracowanej przez GUS.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


Panie Prezydencie zastał PAN miasto 45 tys. ludności a zostawi 20 tys . czy to nie katastrofa ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Prezydentem Miasta Bolesławiec jestem od 2002 r. Wtedy to Bolesławiec , wg danych GUS, liczył 41.923 mieszkańców . Bolesławiec nigdy w swojej historii nie liczył 45.000 mieszkańców. Największą populację Bolesławiec odnotował w 1993 r., kiedy to liczył 44.711 mieszkańców ( wg danych GUS).

Obecnie ( stan na 31.12.2012 r.) Bolesławiec liczy 39.851 mieszkańców. Liczba mieszkańców w stosunku do 2002 r. spadła o 2072 osób , co stanowi 4,94%. Ludność miast maleje w Polsce od wielu lat i będzie nadal maleć zgodnie z danymi zawartymi w Prognozie ludności Polski na lata 2008-2035, opracowanej przez GUS. W podobnej sytuacji znalazły się m.in. niżej wymienione miasta.


Kliknij w obraz, aby powikszy


Bolesławiec pod względem powierzchni nie jest dużym miastem. To tylko 22 km kwadratowe. Nie jest dziwne więc, że powstały dzielnice domków - sypialnie, dosłownie na rzut kamieniem od granicy miasta, ale jednak w gminie wiejskiej. Jedyne, czego nie akceptuję, to fakt, że całość wpływów z podatków płaconych przez te osoby trafia do gminy, w której się mieszka, nie uwzględniając miejscowości w której się pracuje. Moim zdaniem pieniądze z udziału w podatku od osób fizycznych powinny być dzielone po połowie pomiędzy gminą, w której się mieszka i gminą w której się pracuje. Pozdrawiam Piotr Roman
~~Piotr


W najbliższych latach będzie 100 urodzeń dzieci, gdy w latach 1981 rok było prawie 700 urodzeń , proszę odpowiedzieć przy takiej ilości dzieci ile zostanie szkół .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Analizując dane dotyczące urodzeń bierzemy pod uwagę liczbę dzieci danego rocznika zameldowanych na pobyt stały w mieście, a nie liczbę urodzeń zarejestrowanych w danych roku przez bolesławiecki USC . Liczby te różnią się, gdyż w bolesławieckim szpitalu rodzą się dzieci z całej Polski, a nasze dzieci ( to te, które zostaną zameldowane w Bolesławcu) rodzą się również w całej Polsce . Spadek urodzeń jest procesem ogólnokrajowym. W Bolesławcu na dzień 31.12.2012 r. liczba zameldowanych dzieci wg roczników, przedstawia się następująco: 2002- 296; 2003-325; 2004-302; 2005-338; 2006-331; 2007-339; 2008-418; 2009-390; 2010-386; 2011-352; 2012-315.

Mam nadzieję, że liczba urodzeń nigdy nie osiągnie prognozowanego przez Pana/Panią poziomu, gdyż obecny poziom urodzeń utrzymuje się od 1995 r.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~szklarz


Jak wyglądał przetarg na wywóz nieczystości jeżeli GMINA WIEJSKA ma o połowę taniej i ma innego operatora , ile MPO W Bolesławcu straciło partnerów a ile pozyskało , czy będą zwolnienia .
Piotr Roman
Prezydent BolesławcaKliknij w obraz, aby powikszy


 1. Spółka prowadzi usługę odbioru odpadów komunalnych w gminie miejskiej Bolesławiec (mieszkańcy, firmy), gminie wiejskiej Bolesławiec (firmy) gminie Osiecznicy (mieszkańcy), gminie Gromadka (firmy),

 2. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przywożone są odpady komunalne z terenu gmin: miejskiej Bolesławiec (segregowane plastik, papier. szkło i zmieszane), gminy wiejskiej Bolesławiec (zmieszane), z gminy Osiecznica ((segregowane plastik, papier. szkło i zmieszane), z gminy Gromadka (zmieszane), z gminy Bogatynia (zmieszane)

 3. MZGK, w 2013r. nie przewiduje zwolnień pracowników.

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~romek


według środków masowego przekazu jest pan najbogatszym prezydentem czy to nie jest idiotyzm że pana zarobki są tak wysokie
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie jest to prawdą. Można sobie porównać i nie jest to trudne. Wystarczy wejść w oświadczenia majątkowe poszczególnych prezydentów czy też starostów. W każdym mieście, gminie i powiecie jest obowiązek publikowania oświadczeń majątkowych , a wśród nich prezydentów, burmistrzów, wójtów czy też starostów. Znajdują się one na stronach internetowych urzędów w Biuletynach Informacji Publicznej. Proszę o dokonanie porównań i dopiero wtedy formułować swoje opinie. A jeśli gdzieś w jakimś medium podano sugerowaną przez pytającego informację to proszę o podanie źródła a my poprosimy o sprostowanie.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~OLAF


JAK WYGLĄDAJĄ INFO KIOSKI ,WSPANIAŁE PLANTY , SETKI ŁAWECZEK , AMFITEATR NA BASENACH ,WYRZUCONE W BŁOTO PODATKI
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W perspektywie lat 2007 – 2014 Gmina Miejska Bolesławiec (poza środkami jakie uzyskały spółki i pozostałe jednostki budżetowe miasta) zrealizowała bądź realizuje w ramach tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zadania z dziedzin rewitalizacja miasta, turystyka i kultura, transport, rewitalizacja terenów powojskowych. Ogólna wartość zadań to kwota 70 976 200 zł, w tym dofinansowanie to kwota 35 085 019 zł. Procedury na podstawie których poszczególne zadania otrzymały dofinansowanie i są realizowane lub zostały zrealizowane są precyzyjne i bardzo rygorystycznie przestrzegane i egzekwowane przez jednostki pośredniczące w przydziale środków finansowych Unii Europejskiej. Aby moc otrzymać dofinansowanie należy mieć opracowany projekt i plan wykorzystania powstałej infrastruktury. W przypadku np. dróg oprócz oczywiście długości i szerokości drogi jest to nośność drogi, jej przepustowość a także średnioroczna ilość pojazdów które drogą przejechały (liczona przez zewnętrzne firmy audytorskie). W przypadku obiektów kubaturowych jest to sam produkt, ale również zadania realizowane, ilość uczestników.

Każde zrealizowane w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej zadanie nie może być w sposób znaczący zmieniane lub zmieniana jego funkcja przez okres 5 lat od zakończenia rzeczowego i finansowego zadania – tzw. trwałość projektu. Gmina na koniec każdego roku kalendarzowego składa sprawozdania z wykorzystania wytworzonej infrastruktury podając wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie.
„Amfiteatr na basenach” wybudowany został w latach 2006 – 2007. Powstanie amfiteatru było efektem kilkuletnich zabiegów osób związanych między innymi z organizacją w ówczesnym czasie „Bluesa nad Bobrem” a także kompromisu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi lokalizacji, budowy i użytkowania tego typu obiektów (niemożliwym była odbudowa starego zniszczonego w wyniku powodzi amfiteatru na bulwarze nad Bobrem). Lokalizacja, kształt i przyjęte funkcje amfiteatru na basenach zostały wypracowane wspólnie przez liczne grono osób kultury i sportu.

Infokioski zostały przeniesione ze względu na ich permanentną dewastację przez wandali. Na plantach zasadzono około 100 tysięcy nowych roślin. Opiekujemy się na bieżąco dokonujemy nasadzeń w miejsce zniszczonych, chociaż ostra i długa zima zrobiła w ubiegłym roku swoje.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Telimena


Panie Prezydencie czy jest Pan rozwodnikiem czy to plotki .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie jestem rozwodnikiem. Ciekaw jestem skąd się biorą te plotki. Od kogo Pan je słyszał. Może wreszcie dojdziemy do źródła plotek o moich wielu luksusowych rezydencjach, rozlicznych kochankach, niebywałych zarobkach, o mojej jakoby drugiej, czy trzeciej żonie, przynależności do PZPR, studiach skończonych w Moskwie itd.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~TATIANA


DLACZEGO MAMY TAK WYSOKIE PODATKI JAK WARSZAWA CZY WROCŁAW I CZY POWINNO SIĘ BRAĆ PODATKI OD PUSTYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.

~~MIETEK


ILU RADNYCH PRACUJE W SPÓŁKACH MIEJSKICH PROSZĘ PODAĆ IMIĘ NAZWISKO ,STANOWISKO ZAJMOWANE I WYNAGRODZENIE
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wydaje mi się, że czterech. W tej kadencji pracę w spółce znalazł radny Wojciech Kasprzyk z Platformy Obywatelskiej. Oprócz tego jest radny Filistyński, który pracuje w zakładzie pogrzebowym, radny Chudzik w ZEC i radny Kowalski – w MZGK. A co do wynagrodzeń odsyłam na strony internetowe Urzędu Miasta, gdzie można znaleźć oświadczenia majątkowe radnych – wszystkich radnych.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~


Gmina Wiejska Bolesławiec pozyskała 2 tys. mieszkańców . Ilu mieszkańców przybyło do Bolesławca .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W latach 2007-2012 ubyło z miasta Bolesławiec do gminy Bolesławiec 977 osób, a z terenu gminy przybyło 456 mieszkańców ( dane ze zgłoszeń meldunkowych).
Zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec wzrosła z 12093 do 13899 osób tj. o 1806 osób.
W tym samym czasie liczba mieszkańców miasta zmalała z 41.923 do 39.851 tj. o 2072 osoby.
Spadek ludności zamieszkującej obszary miejskie i wzrost ludności na obszarach wiejskich jest tendencją ogólnokrajową i będzie kontynuowany w latach następnych wg Prognozy ludności Polski na lata 2008-2035 opracowanej przez GUS. Chodzi oczywiście o tereny podmiejskie, ale nie leżące już w granicach administracyjnych miast.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~


Gmina Wiejska Bolesławiec pozyskała 2 tys. mieszkańców . Ilu mieszkańców przybyło do Bolesławca .

~~MIETEK


ILU RADNYCH PRACUJE W SPÓŁKACH MIEJSKICH PROSZĘ PODAĆ IMIĘ NAZWISKO ,STANOWISKO ZAJMOWANE I WYNAGRODZENIE
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wydaje mi się, że czterech. W tej kadencji pracę w spółce znalazł radny Wojciech Kasprzyk z Platformy Obywatelskiej. Oprócz tego jest radny Filistyński, który pracuje w zakładzie pogrzebowym, radny Chudzik w ZEC i radny Kowalski – w MZGK. A co do wynagrodzeń odsyłam na strony internetowe Urzędu Miasta, gdzie można znaleźć oświadczenia majątkowe radnych – wszystkich radnych.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~TATIANA


DLACZEGO MAMY TAK WYSOKIE PODATKI JAK WARSZAWA CZY WROCŁAW I CZY POWINNO SIĘ BRAĆ PODATKI OD PUSTYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.

~~Telimena


Panie Prezydencie czy jest Pan rozwodnikiem czy to plotki .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie jestem rozwodnikiem. Ciekaw jestem skąd się biorą te plotki. Od kogo Pan je słyszał. Może wreszcie dojdziemy do źródła plotek o moich wielu luksusowych rezydencjach, rozlicznych kochankach, niebywałych zarobkach, o mojej jakoby drugiej, czy trzeciej żonie, przynależności do PZPR, studiach skończonych w Moskwie itd.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~OLAF


JAK WYGLĄDAJĄ INFO KIOSKI ,WSPANIAŁE PLANTY , SETKI ŁAWECZEK , AMFITEATR NA BASENACH ,WYRZUCONE W BŁOTO PODATKI
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. W perspektywie lat 2007 – 2014 Gmina Miejska Bolesławiec (poza środkami jakie uzyskały spółki i pozostałe jednostki budżetowe miasta) zrealizowała bądź realizuje w ramach tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zadania z dziedzin rewitalizacja miasta, turystyka i kultura, transport, rewitalizacja terenów powojskowych. Ogólna wartość zadań to kwota 70 976 200 zł, w tym dofinansowanie to kwota 35 085 019 zł. Procedury na podstawie których poszczególne zadania otrzymały dofinansowanie i są realizowane lub zostały zrealizowane są precyzyjne i bardzo rygorystycznie przestrzegane i egzekwowane przez jednostki pośredniczące w przydziale środków finansowych Unii Europejskiej. Aby moc otrzymać dofinansowanie należy mieć opracowany projekt i plan wykorzystania powstałej infrastruktury. W przypadku np. dróg oprócz oczywiście długości i szerokości drogi jest to nośność drogi, jej przepustowość a także średnioroczna ilość pojazdów które drogą przejechały (liczona przez zewnętrzne firmy audytorskie). W przypadku obiektów kubaturowych jest to sam produkt, ale również zadania realizowane, ilość uczestników.

Każde zrealizowane w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej zadanie nie może być w sposób znaczący zmieniane lub zmieniana jego funkcja przez okres 5 lat od zakończenia rzeczowego i finansowego zadania – tzw. trwałość projektu. Gmina na koniec każdego roku kalendarzowego składa sprawozdania z wykorzystania wytworzonej infrastruktury podając wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie.

„Amfiteatr na basenach” wybudowany został w latach 2006 – 2007. Powstanie amfiteatru było efektem kilkuletnich zabiegów osób związanych między innymi z organizacją w ówczesnym czasie „Bluesa nad Bobrem” a także kompromisu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi lokalizacji, budowy i użytkowania tego typu obiektów (niemożliwym była odbudowa starego zniszczonego w wyniku powodzi amfiteatru na bulwarze nad Bobrem). Lokalizacja, kształt i przyjęte funkcje amfiteatru na basenach zostały wypracowane wspólnie przez liczne grono osób kultury i sportu.

Infokioski zostały przeniesione ze względu na ich permanentną dewastację przez wandali. Na plantach zasadzono około 100 tysięcy nowych roślin. Opiekujemy się na bieżąco dokonujemy nasadzeń w miejsce zniszczonych, chociaż ostra i długa zima zrobiła w ubiegłym roku swoje.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~romek


według środków masowego przekazu jest pan najbogatszym prezydentem czy to nie jest idiotyzm że pana zarobki są tak wysokie
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Niestety dla mnie, a na szczęście dla ogółu nie jest to prawda. Ci prezydenci, starostowie zazwyczaj zarabiają więcej niż prezydent Bolesławca. Ale nie płaczę po nocach z tego powodu. Proszę tylko o nie powtarzanie takich głupot. W mediach często znajdujemy informacje nieprawdziwe, nierzetelne, co często wynika z lenistwa dziennikarzy. W tym przypadku wystarczy porównać wynagrodzenia roczne prezydentów, wice, starostów, dyrektorów, zamieszczone w internetowych biuletynach informacji publicznej, aby stwierdzić, że jest dokładnie odwrotnie, niż Pan/Pani pisze

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~szklarz


Jak wyglądał przetarg na wywóz nieczystości jeżeli GMINA WIEJSKA ma o połowę taniej i ma innego operatora , ile MPO W Bolesławcu straciło partnerów a ile pozyskało , czy będą zwolnienia .
Piotr Roman
Prezydent BolesławcaKliknij w obraz, aby powikszy


 1. Spółka prowadzi usługę odbioru odpadów komunalnych w gminie miejskiej Bolesławiec (mieszkańcy, firmy), gminie wiejskiej Bolesławiec (firmy) gminie Osiecznicy (mieszkańcy), gminie Gromadka (firmy),

 2. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przywożone są odpady komunalne z terenu gmin: miejskiej Bolesławiec (segregowane plastik, papier. szkło i zmieszane), gminy wiejskiej Bolesławiec (zmieszane), z gminy Osiecznica ((segregowane plastik, papier. szkło i zmieszane), z gminy Gromadka (zmieszane), z gminy Bogatynia (zmieszane)

 3. MZGK, w 2013r. nie przewiduje zwolnień pracowników.

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~Piotr


W najbliższych latach będzie 100 urodzeń dzieci, gdy w latach 1981 rok było prawie 700 urodzeń , proszę odpowiedzieć przy takiej ilości dzieci ile zostanie szkół .
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Analizując dane dotyczące urodzeń bierzemy pod uwagę liczbę dzieci danego rocznika zameldowanych na pobyt stały w mieście, a nie liczbę urodzeń zarejestrowanych w danych roku przez bolesławiecki USC . Liczby te różnią się, gdyż w bolesławieckim szpitalu rodzą się dzieci z całej Polski, a nasze dzieci ( to te, które zostaną zameldowane w Bolesławcu) rodzą się również w całej Polsce . Spadek urodzeń jest procesem ogólnokrajowym. W Bolesławcu na dzień 31.12.2012 r. liczba zameldowanych dzieci wg roczników, przedstawia się następująco:
2002- 296;
2003-325;
2004-302;
2005-338;
2006-331;
2007-339;
2008-418;
2009-390;
2010-386;
2011-352;
2012-315.

Mam nadzieję, że liczba urodzeń nigdy nie osiągnie prognozowanego przez Pana/Panią poziomu, gdyż obecny poziom urodzeń utrzymuje się od 1995 r.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~


PROSZĘ PODAĆ WYNIK SPORU O PLAC MIĘDZY UL. ŁOKIETKA A UL. ZGORZELECKĄ, ŻĄDANIA STRON SPORU,ORAZ KOSZT OBSŁUGI PRAWNEJ
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. „Spór o plac między ul. Łokietka a ul. Zgorzelecką” wrócił do punktu wyjścia – obie strony deklarują chęć uczynienia wszystkiego, żeby plac zabudować. Trwają rozmowy. Od strony prawnej miasto reprezentuje Zespół Prawny Urzędu Miasta Bolesławiec.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~MIŚ


PANIE PREZYDENCIE PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW BOLESŁAWCA KTÓRA ZADEKLAROWAŁA WYWÓZ ŚMIECI PROSZĘ ODLICZYĆ PUSTE DEKLARACJE I DEKLARACJE INSTYTUCJI , ZAKŁADÓW PRACY, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

~~Zdruzgotani rodzice


Proszę spojrzeć Panie Prezydencie na monitoring w ratuszu ile razy dziennie dyrektor MZS nr 2 tam przebywa (po wytyczne od KF), to kiedy on pracuje ,ile ma czasu dla rodziców i pracowników oraz jaka jest jakość jego pracy i kto tak naprawdę rządzi szkołą? Ludzie to widzą i wiedzą, ale Pan nie chce tego widzieć i wiedzieć. Jak długo jeszcze tej farsy! Do końca kadencji Pana czy jego?

~~w2


Panie Prezydencie a ja całkowicie jak nie Polak nie chcę krytykować ani narzekać .Dziekuję jest Pan wg mnie bardzo dobrym Prezydentem . Dziękuję :)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. A ja też dziękuję. Nic więcej bo nie jest to pytanie.

Serdecznie pozdrawiam,
Piotr Roman

~~kosmita


Jest Pan bardzo dobrym Prezydentem i głosowaliśmy na Pana całą rodziną od zawsze, ale niektórzy ludzie , którzy Pana otaczają pozostawiają wiele do życzenia, trzymają się Pana jak rzep psiego ogona, czy Pan jeszcze komuś UFA??????
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na ogół stosuję zasadę ograniczonego zaufania. Przy podpisywaniu dokumentów stosuję szeroko zasadę, że przed moim podpisem projekty muszą zawierać podpisy – parafki radcy prawnego i osób odpowiedzialnych. Przy kierowaniu dużymi zespołami ludzi trzeba pamiętać o różnych motywach ludzkiego postępowania. Zdarza się jednak, jak to w życiu, że do niektórych osób się rozczarowuję. Dziękuję za pozytywną ocenę mojej pracy.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~MAMA


Dlaczego pierwszym klasom podstawówki wprowadzono system zmianowy? twierdzi się że jest coraz mniej dzieci -więc motywem zapewne nie było brak klas a jak zwykle pieniądze? czy Prezydent zdaje sobie sprawę że rozpoczęcie zajęć o godzinie 12 przez sześciolatka jest nieefektywne , Że pozbawiono go zajęć dodatkowych rozwijających pasję dziecka Że przebywanie w świetlicy w której tak naprawdę nic się nie robi przez4 godziny mija się z celem ( od razu: rodzice pracują, nie wszyscy maja tu dziadków czy ciocie, a na opiekunkę to mało kogo stać). Czy łaskawie Prezydent zamierza się tym zająć ? DLACZEGO KLASY PIERWSZE SĄ TAK LICZNE A NIE JAK JEST ZALECANE 26OSÓB????? Podstawa prawna: punkt 4 Zalecanych warunków i sposobów realizacji, zawartych w rozdziale „I Etap edukacyjny: klasy I-III Edukacja wczesnoszkolna” Załącznika nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17) JESTEŚCIE JAKO MIASTO ORGANEM DECYDUJĄCYM oczekuje konkretnej odpowiedzi a nie politycznego bełkotu o niczym

polak


Czy to prawda, że wraca Pan do PiSu?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie jest to prawdą.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

rafi


Dlaczego remont pływalni przy zgorzeleckiej rozpoczyna się po dwóch latach ?? i komu ta pływalnia będzie służyć ?? czy aby budowa SPA to nie jest szaleństwo ?? drugie pytanie to dlaczego Bolesławiecki park orka przynosi straty ?? i dlaczego teren pod budowę galerii przy orce jest dość drogi i chce się tam budować galerie , hotel itp ?? teraz stoi tam namiot z lodowiskiem nie można by było wybudować tam takiego obiektu co by posiadł kręgielnie , restauracje , lodowisko , skatepark a nawet hotel ?? a trzecie pytanie to dlaczego miasto nie robi nic na rozwój sportu w mieście tylko mamy BKS który kopie w IV lidze ?? miastu na tym zależy ?? czy raczej miasto chce promować bazylikę i budować szkoły katolickie ?? czemu ma to służyć miastu ?? i rozwoju miasta. i Czwarte pytanie dlaczego od strony obwodnicy koło wiaduktu jest chodnik tylko po prawej stronie a po lewej już go nie ma nie zbyt to bezpieczne bo trzeba tam przechodzić przez ulice w stronę aby przejść na chodnik i czy miasto nie chce jakoś zagospodarować terenu koło wiaduktu ?? tylko stawia masę ławek koło kapliczki i daje to przy tym nocleg dla bezdomnych. Piąte pytanie to czy miasto poprosi PKP aby coś zrobiło z tunelem który ułatwia na przeprawę miedzy peronami są tam nie przyjemne zapachy , butelki po alkoholu skoro jest tam tabliczka teren monitorowany to nic się z tym nie robi i dochodzi do tego piękne grafiki
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam.

Ad 1. W dniu 29 listopada 2010 r. w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp, zawarto Umowę Nr 112/ZI/10 o zamówienie publiczne z Wykonawcą zadania pn: „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielo¬wego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu” realizowanego w formule zaprojektuj-wybuduj. Wykonawca zobowiązał się do sporządzenia dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz do wykonania robót budowlanych według projektów i specyfikacji technicz¬nych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rewitalizację budynku zabytkowej pływalni i wprowadze¬niu nowych funkcji służących poszerzeniu oferty obiektu, wzrostowi jego atrakcyjności i bez¬pieczeństwa to jest między innymi:

 • wypłacony w stosunku do istniejącego basen rekreacyjny z atrakcjami powietrznymi,
 • sauna dwufunkcyjna (sucha i półmokra) dla min. 4 osób leżących,
 • sauna na podczerwień (dla min. 4 osób leżą¬cych),
 • sauna – łaźnia parowa,
 • sala Cardin,
 • sala siłowni fitned,
 • pomieszczenia do kąpieli słonecznych typu „słoneczna łąka”
 • wanna z leżankami,
 • basen solankowy.

Sam proces opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na charakter obiektu oraz fakt, że obiekt znajduje się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to proces bardzo złożony praco- i czasochłonny. Stąd rozpoczęcie robót budowlanych jak to pisze w swoim pytaniu internauta „po dwóch latach” ale zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania. Przyjęte w założeniach do projektowania funkcje zakładu to rehabilitacja i wypoczynek odmienne niż dla pływalni „Orka”, dla której przyjęte zostały funkcje rekreacyjno – sportowe. Takie rozróżnienie funkcji ma na celu nie konkurencję obu obiektów a wzajemne uzupełnianie oferty.
Miasto podjęło zadanie przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielo¬wego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu dzięki uzyskanemu wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2007-2014. Całkowita wartość kosztorysowa projektu – 11 610 040 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 9 436 835 zł, kwota dofinansowania 6 605 785 zł.

Ad.2
Ponad 90 procent basenów w Polsce przynosi straty lub/i wymaga dofinansowania. Strata Orki oznacza po prostu, że do działalności trzeba będzie kiedyś dopłacić. Zresztą tak samo jak dopłacaliśmy i dopłacamy do tych instytucji, które są niezbędne w życiu miasta (np. lodowisko, szkoły, muzeum, biblioteka, ośrodek kultury, czy komunikacja miejska. Wartość placu Księdza Jerzego Popiełuszki została wyszacowana w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli znajdzie się inwestor, skłonny budować takie obiekty o których Pan pisze, to na pewno będziemy bardzo zainteresowani. Chociaż nie wydaje mi się, aby to miejsce było dobre na budowę skate parku.

Ad.3
Corocznie wspieramy BKS sporymi środkami finansowymi. Jednak klub wymaga większej ilości sponsorów nie tylko publicznych. Ostatnie posunięcia zarządu klubu wskazują, że zarząd rozumie to doskonale. Jednak nie wiadomo, czy znajdzie się dostateczna ilość darczyńców, dla których ważna jest piłka nożna. Warto przypomnieć też, że klub ostatnio awansował.

Ad. 4
Obwodnica jest drogą krajową pozostającą pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Została zaprojektowana z chodnikiem jednostronnym na odcinku od wiaduktu w kierunku Ronda Jerzego Szmajdzińskiego i tak też wykonana.
Teren nad Bobrem z obu stron wiaduktu znajduje się w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Gospodarki Wodnej, do którego zwracaliśmy się w sprawie usunięcia drzew i zakrzewień Tylko niewielka jego część stanowi własność miasta, i tam staramy się, na bieżąco, utrzymywać porządek. Ponownie dokonamy przeglądu stanu tego terenu. Wyrośnięte chaszcze zostaną usunięte w najbliższym czasie. Natomiast rosnące tam drzewa pozostaną, gdyż ten teren planujemy przeznaczyć pod funkcje rekreacyjne: ścieżki rowerowo - rolkowe.

Ad.5
W sprawie tunelu zwrócimy się do jednej ze spółek PKP, aby bardziej o niego dbały.

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~Niemim


Jak ocenia Pan tegoroczą współpracę z ViaSudetica w kontekście tego co stowarzyszenie zrobiło w ramach tegorocznego BSC - ściągnięcie radiowej Trójki i wspaniała parada ludzi z gliny...
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Z relacji osób zajmujących się organizacją Święta Ceramiki współpraca z Via Sudetica była znakomita, co zresztą chyba odbiło się na jakości glinianej parady, która jest stałym punktem Święta.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~zagrożeni utratą pr


Po co mają powstać MZE-A skoro już od początku roku jest walka na noże o stanowiska pracy ( wojują najbardziej Ci bez wykształcenia ), jeżeli wszyscy mają mieć zatrudnienie to o co tyle hałasu? Jaka jest z tego korzyść i po co upokarzać pracowników. Jaka jest podstawa prawna zwalniania pracowników administracji w szkołach miejskich , czy tylko pismo Pani B. Sulskiej, bo to graniczy z paranoją i kto za to odpowiada? Wiem, że nie odpowie Pan na to pytanie... Z całym szacunkiem pozdrawiam...

~~KLARA


PANIE PREZYDENCIE CZY URZĄD MIASTA NISZCZY LOKALNE USŁUGI STOSUJĄC NIŻSZE STAWKI CZYNSZÓW OD KOSZTÓW LOKALI UŻYTKOWYCH PROSZĘ PODAĆ NP. POWIERZCHNIE ORAZ CZYNSZ OD LOKALU OLEŃKA W RYNKU I KOSZTY JAKIE PŁACI URZĄD MIASTA DO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ( FUNDUSZ REMONTOWY ,ZALICZKI NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ )
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Łączny czynsz 3710,86 zł. Opłata do wspólnot mieszkaniowych Rynek 36,37,38 wynosi łącznie 1952,98 zł wraz z funduszem remontowym.
Łączna pow. lokalu wynosi 538,70 m2

Przypominam, że poprzedni dzierżawca zrezygnował z prowadzenia tej restauracji, a więc nie jest to chyba takie łatwe.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~JASIO


PANIE PREZYDENCIE MIESZKAŃCY UL. A. ASNYKA NIE CHCĄ SKLEPU MONOPOLOWEGO BO DUŻO OSÓB PIJE NA MURKU OBOK SKLEPU , CZY JEST PAN ZA LIKWIDACJĄ SKLEPU KTÓRY PŁACI PODATKI NA MONITORING POLICJE I STRAŻ MIEJSKĄ , CZY WINNE SĄ SŁUŻBY KTÓRE NIE DBAJĄ O PORZĄDEK I CO PAN ZROBI?????

~~JASIO


PANIE PREZYDENCIE MIESZKAŃCY UL. A. ASNYKA NIE CHCĄ SKLEPU MONOPOLOWEGO BO DUŻO OSÓB PIJE NA MURKU OBOK SKLEPU , CZY JEST PAN ZA LIKWIDACJĄ SKLEPU KTÓRY PŁACI PODATKI NA MONITORING POLICJE I STRAŻ MIEJSKĄ , CZY WINNE SĄ SŁUŻBY KTÓRE NIE DBAJĄ O PORZĄDEK I CO PAN ZROBI?????

~~KLARA


PANIE PREZYDENCIE CZY URZĄD MIASTA NISZCZY LOKALNE USŁUGI STOSUJĄC NIŻSZE STAWKI CZYNSZÓW OD KOSZTÓW LOKALI UŻYTKOWYCH PROSZĘ PODAĆ NP. POWIERZCHNIE ORAZ CZYNSZ OD LOKALU OLEŃKA W RYNKU I KOSZTY JAKIE PŁACI URZĄD MIASTA DO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ( FUNDUSZ REMONTOWY ,ZALICZKI NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ )

rafi


Co z powiększaniem cmentarza ?? zostały zabrane ogródki działkowe i teraz nic się z tym nie robi kto zarządza tą budową ?? drugie pytanie dlaczego pan pozwolił na budowę jednego z bolków obecnie znajdującego się przy ulicy Gancarskiej 1 czy nie uważał pan że ten blok ogranicza widoczność a obecna sygnalizacja nie działa tam
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ogródki nie zostały zabrane tylko zgodnie z obowiązującym prawem przejęte za odszkodowaniem czyli można powiedzieć – upraszczając, że zostały odkupione.

Grunty położone przy ul. Śluzowej zostały przejęte przez Gminę Miejską Bolesławiec od Polskiego Związku Działkowców za odszkodowaniem. Odszkodowanie wypłacono działkowcom w łącznej kwocie wynoszącej 458.071 zł oraz Polskiemu Związkowi Działkowców za pozostawiony majątek. To było dużo taniej niż gdybyśmy musieli budować nowy cmentarz, którego budowa kosztowałaby kilka milionów złotych i do tego byłby on oddalony od centrum miasta.

W 2011 r. nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,83 ha, na której były poprzednio ogródki działkowe została przekazana MZGK Sp. z o.o. jako zarządcy Cmentarza Komunalnego. MZGK zlecił w 2011 r. przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej nowej części cmentarza i uzyskał pozwolenie na budowę. Wstępny etap prac w latach 2011 i 2012 na tym terenie obejmował wycinkę drzew owocowych i krzewów, usunięcie gruzu po murowanych altankach oraz uprzątnięcie pozostawionych przez działkowiczów odpadów, prace wykonano na koszt Spółki. W roku 2013 Rada Miasta uchwałą przeznaczyła kwotę 200 000 zł na rozbudowę cmentarza, w ramach której Spółka wykonała prace ziemne przygotowujące teren do dalszych prac budowlanych zgodnie z posiadaną dokumentacja techniczną. Efekt można zobaczyć np. wizytując cmentarz w Dzień Wszystkich Świętych.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Bolecnauta


Dlaczego ma Pan tak małe oszczędności. Co Pan robi z zarobionymi pieniądzmi, bo chyba Pan ich nie przejada?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie wiem, czy wolałby Pan prezydenta, który miałby na koncie zaoszczędzonych z pensji kilka milionów złotych. Poza tym partia nie kupuje mi garniturów ani sukienek mojej żonie, nie kupuje cygar i dobrego, drogiego wina.

Pozdrawiam

Piotr Roman

~~F/X


Z powodu czyjej pazerności MZGK przegrało przetarg na wywóz śmieci w gminie wiejskiej bc? Śmieci wywozi im firma z Jawora i jeszcze opłaty mają niższe niż w mieście. Czy spółki miejskie mają przynosić krociowe zyski czy zamykać bilans na lekkim plusie?

~~


Jestem osoba napływową nie urodziłem się w Bolesławcu ale z tego co widzę Bolesławiec jest świetnie zarządzanym miastem , gratulacje .Mam nadzieje że wynik w przyszłych wyborach będzie jeszce lepszy niż w ostatnich.

~~Zbyszek


Witam, ostatnio mamy w Bolesławcu mała aferkę związaną z nieuznawaniem stażu dyrektora Domu Pomocy Społecznej przez Urząd Wojewódzki, aby mógł w zgodzie z prawem pełnić swoje obowiązki. Skoro UM twierdzi (ustami sekretarza), że pan Szeffs posiada staż, to dlaczego nie wygrał on w pierwszego konkursu na stanowisko DPS? Czy wy już potraciliście wszelkie granice przyzwoitości? ps. Sprawa została opisana na portalu bobrzanie.pl
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Na dyrektora DPS w Bolesławcu ogłaszano konkurs dwa razy. W pierwszym konkursie nie przyjęto oferty p. Bogusława Szeffsa, bo nie udokumentował wymaganego 3-letniego stażu w zakresie pomocy społecznej. Do drugiego konkursu oferta p. Szeffsa (posiadającego wykształcenie wyższe i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej) została uzupełniona o stosowne zaświadczenia z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze oraz ze Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim i zgodnie z opinią prawną ten staż pracy został potwierdzony. Odmienne stanowisko Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oparte jest o zbyt wąską interpretację art. 122 ustawy o pomocy społecznej, kwestionowaną w orzecznictwie sądowym. Przypomnę, że pan Szeffs był dyrektorem wydziału zdrowia urzędu wojewódzkiego, orzekał w sprawach społecznych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, jako starosta lwówecki restrukturyzował domy pomocy społecznej w powiecie lwóweckim. Jest z wykształcenia prawnikiem. Również sprawy finansów publicznych nie są mu obce – pełnił funkcje starosty, burmistrza czy sekretarza. Wreszcie uruchomił nasz bolesławiecki dom, który jest uznawany za jeden z najlepszych (bardzo skromnie piszę) na Dolnym Śląsku.

Pozdrawiam
Piotr Roman

Przemyslaw


Panie Prezydencie Proszę wskazać czy ma Pan jakiś plan na powstrzymanie emigracji zarobkowej mieszkańców Bolesławca oraz na zmotywowanie emigrantów do powrotu. NIE SATYSFAKCJONUJE MNIE ODPOWIEDŹ O STREFACH . Przemysław Moszczyński
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Odwrócę pytanie. Czy pańska partia ma jakiś plan powstrzymania emigracji zarobkowej Polaków? Wyjechało już 2,5 miliona głównie młodych ludzi. Tego się nie da rozwiązać w skali jednego miasta. Ludzie wyjeżdżają ze wszystkich miast – z Wrocławia, Warszawy i Lubina a najwięcej z Łodzi. To wynika z prawa swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. Dzisiaj ludzie są mobilni. Tanie linie lotnicze, łatwiejszy zakup samochodu zwiększają mobilność. Jest Pan przedsiębiorcą. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Jeśli zgłosi się do Pana dwóch podobnej klasy fachowców. Jeden z Bolesławca, drugi dojeżdżający. Ten z Bolesławca zgodzi się u Pana pracować za 2 tysiące złotych a ten drugi za 1500, to kogo Pan wybierze? To dowód na to, że takie zagadnienia i problemy mają wymiar ponadlokalny. Problem emigracji może tylko rozwiązać zdecydowana polityka państwa – zwiększenie zarobków (ograniczenie kosztów pracy), prorodzinna polityka sprzyjająca rodzeniu dzieci, bezpieczeństwo socjalne (np. ograniczenie umów śmieciowych), większy egalitaryzm w dystrybucji dochodów. Z zaciekawieniem obserwuję działania premiera Orbana na Węgrzech. Opodatkowanie nadzwyczajnych zysków – zagranicznych marketów, sieci komórkowych, banków. Jednocześnie wcześniejsza spłata zobowiązań wobec MFW, po to, aby Fundusz Walutowy nie narzucał swoich rozwiązań, które dla Węgrów korzystne nie były. Polecam Panu książkę profesora Kieżuna na temat patologii polskiej transformacji.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Wyborca


Poszukiwałem jak mówił na ostatniej sesji Pan Pokładek, informacji o składach rad nadzorczych w spółkach miejskich. No i się niestety zawiodłem, nie ma ich ... . Pytanie: proszę o publiczne podanie, kto w nich zasiada i jakie koszty ponoszą te spółki z tytułu "posiadania" tego gremium. Jakie kompetencje mają te Osoby, czy prawdą jest że są to tylko osoby z Pana Komitetu Wyborczego?

~~Wyborca


Jakie "osiągnięcia" ma powołana przy MOPS inicjatywa Wolontariatu w Bolesławcu? Bo jakoś jej nie widać w mieście?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Zwróciłem się z zapytaniem do dyrektora i to jest odpowiedź: Centrum Wolontariat działające przy MOPS w Bolesławcu - Nasi wolontariusze świadczą pomoc: -pomagają w nauce naszym podopiecznym; - towarzyszą osobom starszym, samotnym oraz przebywającym w DPS w Bolesławcu; - jeden wolontariusz świadczy drobne naprawy nieodpłatnie na rzecz naszych podopiecznych; - pomagają w imprezach okolicznościowych np. w zabawie choinkowej organizowanej przez nasz Ośrodek, w XIII Spotkaniu Opłatkowym Osób Niepełnosprawnych. W dniu 11 października 2013 r. nasi wolontariusze pomagali w obchodzonym Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Zainteresowany były


Jaki był główny powód zwolnienia Pana Jośki ze stanowiska dyrektora tej instytucji. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan pracę tej Osoby? Czy nowy dyrektor został powołany w drodze konkursu? I kolejne pytanie z zakresu konkursów: Czy i kiedy odbędzie się konkurs na dyrektora MCC-BOK oraz na stanowisko kierownika centrum kulturalnego w byłym kinie Orzeł. Czy myślał Pan o tym, aby w skład komisji konkursowej wchodziły osoby z opozycji, aby uwiarygodnić obiektywność tych "wyborów"?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Pan Dariusz Jośko zaskoczył mnie swoją rezygnacją, którą przyjąłem, nie chcąc mu blokować jego planów życiowych i zawodowych. Oceniam jego pracę dobrze. Nie ma nowego dyrektora. Obowiązki dyrektora pełni pan Zbigniew Kowalczyk.

Nie ma przepisów, które zobowiązywałyby do organizacji konkursów na wymienione stanowiska. Konkurs ma wiele zalet. Ale konkurs nie jest antidotum na wszystko. Wiara w konkursy jako sposób na wyłanianie najlepszych kandydatów wynika z wiary, że jak się ogłosi konkurs to zgłoszą się najlepsi. Nie zawsze tak bywa. Mieliśmy bardzo nieudane konkursy, gdzie z osobami, które pięknie zaprezentowały się przed komisją, trzeba było rozwiązywać stosunek pracy. Wiele konkursów jest ogłaszanych a składy komisji są regulowane często ustawowo. Na przykład w spółkach biorą w nich udział reprezentanci załogi. A co do propozycji udziału przedstawicieli opozycji. Poczekam, aż premier Tusk zaprosi do komisji konkursowych obsadzających stanowiska w ministerstwach przedstawicieli prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ostatnie afery z niektórymi osobami zatrudnionymi przez obecnych ministrów, pokazują, że nawet nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, aby pracować w ministerstwie. Dlatego sądzę, że takich konkursów często się nie organizuje. I jeszcze jedno. Zauważam brak logiki. Za wszystkie decyzje dyrektorów, prezesów spółek miejskich rozlicza się prezydenta. Jednocześnie pytania wskazują, że rolę prezydenta w obsadzaniu tych stanowisk chce się maksymalnie ograniczyć.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Sebastian W.


Jeśli w nowych wyborach samorządowych nie uda się Panu uzyskać większości ABSOLUTNEJ to z kim Panu będzie najbliżej tworzyć koalicję rządzącą, czy nie jest to prawdą, że najbliżej Panu do PO? Jakieś ruchy w tym zakresie już podobno Pana koledzy z Komitetu poczynili.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. A skąd wiadomo, że kandydaci PO dostaną się do Rady Miasta? Skąd wiadomo, że ci koledzy dostaną się do Rady i że będą kandydować? Może nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, który jeszcze biega po lesie…
Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Stowarzyszony


Pana komitet Wyborczy został utworzony na czas wyborów, to rozumiem. Jest to część stowarzyszenia Forum Samorządowe ... . Jakie osiągnięcia ma to Stowarzyszenie? W necie wiele się czyta o Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka. Oni także biorą udział w wyborach, ale także pracują dla dobra mieszkańców. Czym może się pochwalić Forum Samorządowe. Za rok wybory? Może warto nie tylko rozdawać czekoladki na święta, ale zająć się czymś bardziej pożytecznym.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam, nie chcę zestawiać Forum z Ziemią Bolesławiecką. Sam znam wielu członków Forum, którzy przekazywali 1 procentowy odpis podatkowy na konto Ziemi, traktując to jako formę pomocy ludziom potrzebującym. Ale jeśli pyta Pan o Forum… Wystarczy, że powiem, że jedna osoba – pan Józef Pokładek ufundował z własnych pieniędzy kilkanaście stypendiów sportowych dla młodych dobrze zapowiadających się uzdolnionych uczniów. Różnica między panem Pokładkiem a niektórymi osobami z Ziemi jest taka, że pan Pokładek nie biegnie z tą informacją do mediów, ponieważ robi to ze SZCZEREGO altruizmu, który jest dla niego jest paradygmatem moralnym a nie sposobem na zdobycie popularności.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Kuba W.


Jaki jest Pana stosunek do inicjatywy oddania części planowanego budżetu na rok 2014 w ręce Obywateli tego miasta i jego decyzji, co chcieliby w pierwszej kolejności zrobić? Wiele inwestycji czy działań jest mocno krytykowanych, może wreszcie pora na przekazanie części decyzji do woli Obywateli?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam, jestem za. Uważam, że rok 2014 należy poświęcić na rozstrzygnięcia, które muszą poprzedzać umieszczenie wybranej inicjatywy w projekcie budżetu na 2015 rok. Jestem pewien, że wybór dokonany bezpośrednio przez mieszkańców będzie rodził również głosy krytyczne.

Pozdrawiam,
Piotr Roman

~~Luka


Ile kosztuje miasto Święto Ceramiki i Dni Miasta. Czy planuje Pan w przyszłym roku, wyborczym roku zwiększenie kosztów tych imprez. Czy planowane jest połączenie tych imprez? Jak Pan ocenia pracę Pani Lijewskiej- Małachowskiej? Czy przyzna Pan Jej nagrodę za pracę?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Budżet miasta BŚC kosztuje ponad 200 tysięcy. Reszta pochodzi z wpłat sponsorów, handlujących, gastronomii. Razem ponad 500 tysięcy. Dni Miasta kilkadziesiąt tysięcy. Co roku inaczej.

BŚC w przyszłym roku obchodzi 20 -lecie, ale jak rozumiem w związku z tym, że to rok wyborczy mamy ograniczyć jego charakter i zrobić wyjątkowo skromnie. To musiałoby oznaczać rezygnację z niektórych działań, tańsze i mało znane zespoły, może skrócenie trwania święta. Aby zmniejszyć wydatki na ochronę należałoby ograniczyć święto do Rynku (tak jak to kiedyś bywało). Kupić jakieś tanie występy zespołów np. czeskie śpiewające covery. Trzeba też zmniejszyć wydatki na reklamę święta, co oznaczać będzie mniej turystów… Tylko żartowałem.

Czy planowane jest połączenie tych imprez? Połączenie tych imprez nie jest planowane.

Jak Pan ocenia pracę Pani Lijewskiej- Małachowskiej? Czy przyzna Pan Jej nagrodę za pracę?

Pracę pani dyrektor oceniam dobrze. Jak zasłuży na nagrodę to przyznam zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Piotr Roman.

~~Kiedyś było inaczej


zauważam "zbliżenie" się do tego portalu, czy to stała tendencja? Co Pan sądzi o fakcie, że jakoś zniknęły negatywne komentarze o Pana pracy - cenzura Redakcji? Co Pan sądzi o portalu Istotne? Czy ciągłe spory między nimi są dla Pana ważne z punktu widzenia Prezydenta Miasta? Jakie koszty ponosi miasto za sponsorowane teksty w mediach lokalnych?

~~Powiatowy


Jest Pan samorządowcem, jak Pan ocenia swoich kolegów z ościennych gmin? W czasie kampanii wyborczej "skorzystał" Pan z pomocy Burmistrza Nowogrodźca, Wójta gm. Bolesławiec, Wójta gm. Warta Bolesławiecka. Czy to pomaga czy raczej nie w Pana kampanii? W wyborach do powiatu nie uzyskał Pan wysokiego wyniku, czy to wina ludzi, których Pan "namaścił" czy może fakt, że Pana główny wodzirej w tej kwestii Pan Małachowski jeździł w niedzielę pod kościoły i krzyczał przez tubę? Gdzie obecnie jest ten Pan? Kiedyś był głównym wodzirejem kampanii Pana przeciwnika Pana Burniaka? Jak wiatr zawieje, czy może inne względy się tu liczyły?

~~Pisior


Jak Pan ocenia współpracę z bolesławieckim Komitetem PiS? Częste utożsamianie Pana z poglądami tej formacji daje wiele do myślenia? Czy Forum Samorządowe to nie takie PiS BIS? Czy użycie znaku W przez PiS w kampanii referendalnej uważa Pan za dobre? Czy nie uważa Pan, że może warto by zastanowić się nad ustawieniem pomnika lub tablicy w hołdzie tych, co walczyli za wolną Polskę, np. w miejscu obok Banku WBK. Coroczne świętowanie pod pomnikiem na wylocie z miasta to nieco kuriozalna sytuacja. Nie umiejszając roli II Armii WP, to z niej rekrutowano przyszłą kadrę KBW, uczestniczyła ona w akcji Wisła. Może warto pokazać mieszkańcom, że o wolną Polskę walczyli żołnierze AK, WiN, NSZ i inni? Co Pan sądzi o tablicy upamiętniającej Milicję Obywatelską, Służbę Bezpieczeństwa - 2 ( aż dwie?) tablice przed Komendą Policji( sic!) w Bolesławcu? Chyba jesteśmy powoli wyjątkiem w skali kraju?

~~Benek


Co pan sądzi o korupcji w samorządach? na łamach gazet i w mediach coraz więcej mówi się o kadencyjności Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?

~~andreasik


Kiedy zostanie,zamontowana krata pomiędzy kamienicami Rynek17/18 a Rynek 19/20.W chwili obecnej jest to najbardziej zrewitalizowany obiekt w mieście(co ciekawsze prawie pod pańskimi oknami). W pozostałych przejściach kraty,zostały przez Urząd Miasta.A tu próbuje Pan to zrzucić Wspólnotę Miezkaniową.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie krat ozdobnych w tunelu nieruchomości Rynek 17/18 w Bolesławcu znajduje się w projekcie budżetu MZGM w Bolesławcu na 2014 r.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Bolecnautka


W Bolesławcu ma być cztery baseny, dwa kryte i dwa otwarte, czy to nielekka przesada. Może lepiej dodatkowo żłobek, albo przedszkole wybudować, a nie basen?

~~Pyta


Wiele razy czytamy o osiągnięciach miasta w różnych rankingach. Moje pytanie dotyczy stosunkowo "wysokiej" pozycji w rankingu miast powiatowych w kosztach gmin na administrację. Czy mamy się czym chwalić? Jakie planuje Pan zmiany w tym zakresie. Czy utrzymywanie 2 vice, Sekretarza etc. w sytuacji coraz mniejszej licyby mieszkancow jest wg Pana sensowne.

~~PiS


Dziś w sali Forum przemawiał prezes PiS J. Kaczyński, który mówił o dezerterach, których raczej nie darzy sympatią. Czy czuje się pan dezerterem z PiS? Jak Pan ocenia dzisiaj swoje odejście z tej partii i wyciągnięciu z jej bolesławieckich struktur wielu ludzi? To był dobry ruch? co Pan sądzi dzisiaj o PiS?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nikogo nie wyciągałem z partii. Na Boga, przecież to już 6 lat minęło, więc to był dostateczny czas. Może należałoby zapytać komu tak naprawdę zależy na tym, aby w Bolesławcu nie pojawił się silny PiS, czy silna Platforma, które mogłyby wygenerować kandydatów do Parlamentu, czy do Sejmiku, mających szanse na dobre miejsce na liście i realne szanse w wyborach. Gdybym dzisiaj się znalazł w tamtej sytuacji, zrobiłbym dokładnie to samo. Decyzję o wystąpieniu podjąłem zresztą znacznie wcześniej. A określenie użyte przez pana prezesa – dezerterzy, kojarzy mi się z wojskiem, gdzie panuje karność i rozkazy. Partia polityczna powinna być miejscem demokratycznego podejmowania decyzji, uwzględniających głosy wielu. Dzisiaj niestety – PO, PiS, Sld stały się partiami wodzowskimi. To, że te partii tracą wielu wartościowych członków, to niestety wina takiej ich ewolucji. Przypomnę , że nie ma już w PiS Ludwika Dorna, Zbigniewa Ziobry, a w PO Jana Rokity, Zyty Gilowskiej…. Staram się nie krytykować partii, które nie rządzą. W Polsce doszło do jakiegoś pomieszania pojęć, kiedy główne ostrze krytyki medialnej dotyka partie opozycyjne. Tego nie ma w żadnym normalnym demokratycznym państwie.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~keteim


Witam miasto otrzymuje nagrody za tzw.iluminację oświetlenia a przy ulicy Garncarskiej istnieje park(dawny cmentarz)w latach 80- tych istniało tam oświetlenie ,dzisiaj to naciemniejsze miejsce w mieście.Jest to najbliższa droga do miasta dla wielu ludzi również dzieci które codziennie chodzą do pobliskich szkół .Pozdrawiam

masii


Panie Prezydencie, wprowadzenie płatnego parkingu na placu Piłsudskiego sprawdziło się na tyle że można bezproblemowo znaleźć tam miejsce postoju dla auta. Czy jest szansa aby płatne parkingi wprowadzić na większym obszarze miasta - np w całym centrum ? Oczywiście poza parkingami osiedlowymi. Albo chociaż w pobliżu instytucji użytku publicznego ?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Proponuję przeprowadzenie poważnej dyskusji na ten temat. Naszym atutem jest to, że ponad 90 % miejsc parkingowych jest bezpłatna. Nacisk na rozszerzanie stref płatnego parkowania zmalał po wprowadzeniu jej na placu Piłsudskiego i ul. Prusa. Ale poprzedzone było to bardzo emocjonalną dyskusją. Cieszy mnie ta opinia, bo wychodzi na to, że miałem rację. Proszę o konkretne propozycje i przedyskutowanie ich z innymi.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Ramaj


Czy i jakie ew. konsekwencje wyciągnął Pan w stosunku do osoby ,która "przestrzeliła" z ilością zamówionych ławek.Bo: moim zadaniem sa dwie możliwości: 1.niekompetencja ,po prostu źle obliczyła 2.Ktoś "zorientował " tę osobę w kierunku powiększonego zakupu.

Anonim4886


Jak widzi pan swą przyszłość w tym mieście (regionie) po przegranej w najbliższych wyborach samorządowych ?

~~pimpin Jigga


Kiedyś był pan zapraszany na Bolec imprezę (albo sam pan przyszedł?) a teraz Bolec używa sobie na środowisku związanym z Panem. Co Pan o tym myśli? Czy mają rację czy może przesadzają?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie jestem w stanie tego ocenić, bo nie mam czasu na śledzenie nastawienia właścicieli kilku portali.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Łucja


Panie Prezydencie ile mamy LUMPEKSÓW w Bolesławcu
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nie sądzę, abyśmy mieli ich proporcjonalnie więcej, niż w innych miastach. Ostatnio byłem w Gdańsku i na samym Starym Mieście naliczyłem co najmniej 10. Widziałem też w Sopocie - jednym z najbogatszych miast w Polsce - kilka. Lumpeksy wspierają ludzi o niskich dochodach, których nie stać na drogie ubrania. Ale również młodzież szuka w nich ciekawych kreacji. Młode małżeństwa kupują tam ciuszki dla swoich dzieci. Na pocieszenie dodam, że w naszym mieście partnerskim w Rynku w Siegburgu widziałem sklep, który, co prawda nie nazywał się Lumpeks, ale Second Hand. A któż nie słyszał o słynnych flohmarktach w Niemczech, czy giełdach sąsiedzkich w USA? Jednak nie wszyscy kupują tylko w Lumpeksach. Właściciel galerii City Center poinformował mnie, że co miesiąc zakupy w niej robi około 200 tysięcy kupujących. Tam też są sklepy odzieżowe.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~TEKLA


ILE OSÓB KORZYSTA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ILE OSÓB MA DOPŁATĘ DO MIESZKANIA ,ILE MAMY OSÓB BEZROBOTNYCH,ILE OSÓB MA DŁUGI W ZAKŁADACH I SPÓŁKACH MIEJSKICH I NA JAKĄ KWOTĘ .

~~JOLKA


PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ EMERYTÓW I RENCISTÓW W BOLESŁAWCU ORAZ ROCZNĄ ILOŚĆ ZGONÓW

~~TEKLA


ILE OSÓB KORZYSTA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ILE OSÓB MA DOPŁATĘ DO MIESZKANIA ,ILE MAMY OSÓB BEZROBOTNYCH,ILE OSÓB MA DŁUGI W ZAKŁADACH I SPÓŁKACH MIEJSKICH I NA JAKĄ KWOTĘ .

~~TEKLA


ILE OSÓB KORZYSTA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ILE OSÓB MA DOPŁATĘ DO MIESZKANIA ,ILE MAMY OSÓB BEZROBOTNYCH,ILE OSÓB MA DŁUGI W ZAKŁADACH I SPÓŁKACH MIEJSKICH I NA JAKĄ KWOTĘ .

~~Wojciech


Proszę o informację ilu (proszę również o nazwiska i funkcje) obecnych pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Bolesławca oraz spółek i ich rad nadzorczych kandydowało do rad z pańskiego komitetu wyborczego w ostatnich wyborach samorządowych.

~~Lucyna


Panie Prezydencie co roku przy wszystkich imprezach w RYNKU (dni ceramiki, dni bolesławca ) zasłania pan straganami lokale użytkowe firmy ponoszą z tego tytułu wymierne straty i tracą najemców odsłonięte są tylko lokale pana znajomych a przypominam że te lokale płacą podatki takie jak Warszawa czy Wrocław czy nie można np. jeden stragan na jeden lokal użytkowy tak aby jedna i druga strona miały poczucie sprawiedliwości.

~~Lucyna


Panie Prezydencie co roku przy wszystkich imprezach w RYNKU (dni ceramiki, dni bolesławca ) zasłania pan straganami lokale użytkowe firmy ponoszą z tego tytułu wymierne straty i tracą najemców odsłonięte są tylko lokale pana znajomych a przypominam że te lokale płacą podatki takie jak Warszawa czy Wrocław czy nie można np. jeden stragan na jeden lokal użytkowy tak aby jedna i druga strona miały poczucie sprawiedliwości.

~~0986771gga7


Miasto zadłużył Pan na 52% z 60% możliwych wartości,przypominam,że potem wchodzi Komisarz Premiera RP,czyli Darek Kwaśniewski na Pana miejsce.Nie wstyd? W zanadrzu: Basen na Jelenogórskiej za 10 mln?,Basen na Zgorzeleckiej za 15 mln?,Centrum Przesiadkowe ( sic! ) na PKP za 200 mln? Mieszkania komunalne za 10 mln?......Wszystko na kartę kredytową,przynoszące straty,niepoliczalne,generujące dług i odsetki....brrrrrrrr Czy chce Pan wyjechać niebawem z Boleslawca,po cichu,ze strachu przed mieszkańcami?
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ta wizja ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zadłużenie naszego miasta już 31 grudnia spadnie o 10 procent do poziomu 42 %. To jest wynik rozsądnego gospodarowania i nie zaciągania nowych zobowiązań. Te pieniądze w poprzednich latach były nam potrzebne jako wkład własny do wielu projektów europejskich. Już gdzieś o tym pisałem i nie chce się powtarzać. Pan Dariusz Kwaśniewski na komisarza? Noo, tu to się Pan rozpędził- gratuluję fantazji.

Dane, które Pan podaje nie są prawdziwe a do tego nie chce Pan zauważyć, że ogromna część środków finansowych pochodzić będzie z BEZZWROTNEJ pomocy Unii Europejskiej. Na ulicy Jeleniogórskiej nie budujemy basenu, tylko odtwarzamy zbiornik retencyjny, którego zadaniem, będzie ochrona miasta przed skutkami podtopień przez Młynówkę, w wyniku deszczy nawalnych. Ogromna część kosztów dofinansowana ze środków Unii. Basen a raczej modernizacja zakładu kąpielowego jest również w ogromnej części dofinansowana przez UE. Rozumiem, że według Pana lepiej było nie remontować i czekać, aż się zawali, a jeszcze kilka lat i taka groźba stawała się realna. Wcześniej próbowaliśmy sprawdzić możliwość sprzedaży, ale ewentualnych nabywców odstraszała twarda postawa Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nie wyrażał zgody na zmianę funkcji obiektu. W końcu dopiero, kiedy udało się opracować aplikację i uzyskać pieniądze mogliśmy przystąpić do remontu. Sądziłem, że jest to powód do chwały, ale „nie będziesz prorokiem we własnym kraju”. Opracowywana koncepcja centrum przesiadkowego na pewno nie będzie kosztować nawet połowy wymienionej kwoty i znowu chcemy to zrobić również dlatego, że na takie cele będą pieniądze w nowej perspektywie finansowej UE. Czyli możemy liczyć na dofinansowanie nawet 75 % kosztów kwalifikowanych.

Mieszkania komunalne – dlatego w pierwszym rzędzie będziemy proponować te mieszkania osobom - najemcom zajmującym ostatnie mieszkania komunalne w sprywatyzowanych wspólnotach, aby większą część tych obligacji spłacić pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży tych mieszkań, które oni nam zdadzą. Chcę Pana poinformować, że często spaceruję po Bolesławcu, jeżdżę też na rowerze i chętnie rozmawiam z mieszkańcami i na pewno nie będę uciekał, bo rzeczywistość jest zupełnie inna niż ją malują tacy ludzie jak Pan.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~No mercy


Czy Dyrektor MZGM- jest z Pana Partii?, Czy Prezes PWIK - jest z Pana Partii?, Czy v-dyrektor MZGK-jest z Pana Partii?, Czy Prezes ORKI jest z Pana Partii?, Czy mąż dyrektorki BOK-MCC jest z Pana Partii, Czy v-Prezydent jest z Pana Partii, Czy Przewodniczący Rady i wszyscy jego zastępcy są z Pana Partii?, Czy żona Komendanta Straży Miejskiej jest z Pana Partii, O członkach rad nadzorczych( płatnych,rzecz jasna) nie wspomnę,dyrektorach szkół ......Z czasem trzeba będzie to chyba opublikować,jak mus,to mus. Proszę o szeroką odpowiedź z uzasadnieniem merytorycznym. Z góry dziękuję.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Prosi Pan o szeroką odpowiedź . Proszę bardzo . Dyrektorem MZGM jest pan Kazimierz Łomotowski . Od wielu lat pracujący w branży mieszkaniowej. Kilka lat temu pracując już w tej branży i mając sukcesy zadecydował o złożeniu wniosku o przyjęcie do Forum Samorządowego.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pan Józef Król był przez prawie 8 lat prezydentem naszego miasta, później wicewojewodą jeleniogórskim i dolnośląskim. Później pracował w banku PKO BP i zajmował się organizacją obsługi klientów korporacyjnych. To dzięki jego staraniom oddział został ulokowany w Bolesławcu. Był prezesem ZEC, a następnie w wyniku jednomyślne decyzji komisji konkursowej (w składzie przedstawiciele załogi i gminy wiejskiej) został prezesem PWiK . Bardzo się cieszę, że jest członkiem Forum Samorządowego. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał dobry wynik, co świadczy o zaufaniu społecznym i został radnym powiatowym. Chyba najaktywniejszym radnym opozycji . Zresztą - sądząc po głosowaniach - tylko klub radnych Forum jest w opozycji do rządzącej w powiecie koalicji PO- SLD - PSL?

Prezes ORKI pan Robert Tomczyk jest założycielem TOP Bolesławiec - jednego z najlepszych bolesławieckich klubów. To dzięki jego aktywności klub odnosił ogólnopolskie sukcesy i był jednym z lepiej zarządzanych. Z inicjatywy prezesa działa np. świetlica dla dzieci, organizowane są mistrzostwa niepełnosprawnych. Pan Prezes został wybrany też na radnego i jest członkiem klubu radnych Forum. Zadaje nieraz trudne pytania koalicji PO – SLD - PSL rządzącej w powiecie.

Pan Jarosław Kowalski jest dyrektorem w MZGK od wielu lat. Jest też po raz kolejny wybrany na radnego w radzie miejskiej. W radzie pełni funkcję szefa największego klubu radnych. Kompetentny, doświadczony i energiczny. Jest członkiem Forum od początku istnienia.

Mąż pani dyrektor BOK w przeszłości pełnił bardzo wysokie funkcje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , gdzie podejmował decyzje na wiele milionów złotych. Pomagał naszemu miastu w trakcie realizacji największej inwestycji wodno - kanalizacyjnej. Nie da się ukryć, że często wykorzystywał stare znajomości w Warszawie. Był też dziennikarzem, filmowcem . Od niedawna został członkiem Forum.

Wiceprezydent Kornel Filipowicz był znakomitym dyrektorem Miejskiego Zespołu Szkół na ulicy Jana Pawła II. Kiedy zdecydowałem się zaproponować mu stanowisko wiceprezydenta był zaskoczony. Ostatecznie wyraził zgodę, za co jestem mu wdzięczny. Warto przypomnieć, że nie był wtedy członkiem Forum.

Przewodniczący Rady Miasta pan Józef Pokładek oraz wiceprzewodniczący pan Jan Jasiukiewicz (wieloletni wice i prezydent naszego miasta) wraz z panią doktor Janiną Piestrak- Babijczuk (najbardziej chyba znany lekarz w Bolesławcu) są członkami Forum Samorządowego, ponieważ tak wybrała rada, w której zgodnie z głosami wyborców radni Forum mają większość. Warto przypomnieć że pan przewodniczący ufundował z własnej kieszeni kilkanaście stypendiów sportowych, o czy mało kto wie , a to że względu na wrodzoną skromność .

Żona komendanta Straży Miejskiej, o ile dobrze wiem, prowadzi bardzo dobre biuro podróży i jest prywatnym przedsiębiorcą .

Składy rad nadzorczych podaję w innym zestawieniu. Jeśli mówimy o dyrektora szkół i przedszkoli to nawet nie wiem, jakie są ich przekonania. Cały czas zapraszamy do stowarzyszenia Forum Samorządowego, które udowadnia, że można - nie należąc do partii politycznych- mieć wpływ na rozwój swojej gminy, swojego miasta.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~


Czy nie można by było uporządkować teren wzdłuż rzeki Bóbr (od wiaduktu do kładki przy basenach)? Nie piszę tu o wielkich inwestycjach... Wystarczyłoby tylko skoszenie trawy, zrobienie porządku, ewentualnie kilka ławek (wystarczy przenieść je spod kościoła, przy murach obronnych - bo ich ilość tam jest komiczna), ścieżki spacerowe, rowerowe,... Jest to tak piękny rejon naszego miasta, a tak zaniedbany... I pamiętajmy, że nie wszystko musi nie wiadomo ile kosztować.

~~Henio


Pewnie odpowiadając na pytanie, które zadał "No mercy", odpowie Pan, że nie ma Pan żadnej partii co jest prawdą oczywiście. Żeby jednak nie uciekł pan sprytnie przed odpowiedzią, w pytaniu "No mercy" zamiast "partii", proszę wstawić "komitetu wyborczego ostatnich wyborów samorządowych" I automatycznie jest to też moje pytanie.

~~Henio


Jak się pan czuje z faktem, że Pijarom stworzył pan luksusowe warunki do nauczania dzieci, kosztem innych szkół zarządzanych przez miasto (w klasach jest ścisk). Nie każdy chce wysyłać dzieci do szkoły pijarskiej ze względów światopoglądowych i musi się kisić w przeludnionych klasach. Poza tym w szkole pijarskiej 20% to dzieci spoza Bolesławca. Jesteśmy aż tak bogaci aby robić innym prezenty?

~~Stefan


Czy słaby Komitet PiS w Bolesławcu jest dla Pana wygodny? Wielu członków Pana Stowarzyszenia kandydowało w 2006 r. i Pan też z Komitetu PIS, czy brak działań PiS w Bolesławcu daje Panu więcej szans na kolejne zwycięstwo w wyborach samorządowych Pana ugrupowania. Czy fair play było rozstanie się z Ziemią Bolesławiecką, wielu ludzi z tego Stowarzyszenia mogłoby konkurować z Pańskimi koleżankami i kolegami co do pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ja nigdy nie należałem do Ziemi Bolesławieckiej. Mieliśmy z Ziemią koalicję w poprzedniej kadencji. M.in. stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka miała zagwarantowane stanowiska wiceprezydenta – wynikało to z porozumienia. Ostatecznie po niezaakceptowaniu przeze mnie kilku kandydatur (m.in. były pracownik urzędu celnego czy też pracownik urzędu miasta – aktualnie zastępca naczelnika) został nim pan Maciej Małkowski. Uważam, że w obecnej kadencji 2010-2014, kiedy nie jestem związany umową koalicyjną, dzięki czemu miałem możność dokonania samodzielnego wyboru, mam lepiej przygotowanego i doświadczonego wiceprezydenta (wieloletniego dyrektora szkoły). Przypomnę kilka spraw niezałatwionych w poprzedniej kadencji: elektroniczny nabór do przedszkoli, czy też rozwiązanie konfliktu w MOPS. Tego pan prezydent Małkowski nie umiał zrobić.

Co do Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zauważyć, że od mojego wyjścia minęło już 6 lat. Obserwując ogólnopolskie sondaże sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska lepszy wynik niż ostatnio. Również w wyborach lokalnych. Ja sądzę, że niektórzy członkowie Forum Samorządowego będą kandydować z różnych partii, w tym też z PiS.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Paweł i Gaweł


Miasto inwestycjami stoi, jak Pan sobie wyobraża korzystanie z tak wielu dóbr przez osoby, które mają płacę minimalną? Czy narzekanie na rząd przez samorządowców jest tylko przykrywką do faktu, że utworzyła się kasta władz samorządowych, które przy wybitnie wysokich zarobkach ( zbliżonych a często dużo wyższych niż w administracji państwowej) ma społeczeństwo dla którego powinno służyć po prostu gdzieś? Oczywiście, nie dotyczy to tylko Pana administracji, ale też większości z samorządów gmin ościennych no i powiatu.

~~Gaweł i Paweł


Jak Pan sądzi, czy dieta radnych w naszym mieście jest za mała, za duża, czy może w sam raz? Jak Pan ją porówna do diet radnych w powiecie? Wyznacznikiem wielkości diety jest przecież w głównej mierze liczba mieszkańców w danej jednostce samorządowej.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Wyznacznikiem wielkości diety powinien być zakres obowiązków i powinności radnego. Oczywiście nie można abstrahować od zakresu działania danego samorządu i jego możliwości budżetowych. Jeśli porównujemy się z powiatem, to budżet miasta jest 2 razy większy (czyli gdyby diety były procentowym odniesieniem do wielkości dochodów budżetowych, to dieta radnych powiatowych byłaby 2 razy niższa, ale ja oczywiście tego nie proponuję). Nie licząc osobnych budżetów spółek. Gdyby kryterium ludnościowe tylko determinowało wielkość diet, to nasze powinny być 5-razy większe od niektórych gmin wiejskich (a nie jest), a diety radnych sejmiku prawie 3 milionowego województwa 70 razy większe. Poza tym , to nie prezydent ustala diety i od wielu lat one się nie zmieniają znacznie. Gdyby Pan/ Pani chciał/a pełnej analizy należałoby porównać podobne miasta . Sądzę, że nie ma tu większych różnic. Limity diet są regulowane przez odpowiednie przepisy krajowe a uchwały w tej sprawie podlegają nadzorowi prawnemu wojewody.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Bezrobotny


Proszę o podanie, ilu nowych pracowników zatrudniono w spółkach miejskich, instytucjach i w urzędzie miasta w kadencji 2010- 2014 (jeszcze trwa). Poszukując pracy przez ogłoszenia na stronie PUP jakoś nie zauważyłem nigdy!!! informacji na ten temat. Czy to nie byłoby bardziej przejrzyste - realizacja programu Przejrzysta Polska ... ???
Piotr Roman
Prezydent BolesławcaKliknij w obraz, aby powikszy


Kliknij w obraz, aby powikszy


Kliknij w obraz, aby powikszy

Witam. Jak widać z powyższej tabeli, w okresie od 2010 r. do chwili obecnej, w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec (bez szkół i przedszkoli) ogólny stan zatrudnienia zmniejszył się z 807,5 etatu do 746.9 etatu, tj. o 60,6 etatu. Ponadto, w okresie tym uruchomiono dwie nowe jednostki (Dom Pomocy Społecznej i Bolesławiecki Park Wodny „Orka”), w których powstały nowe miejsca pracy. W chwili obecnej, w obu tych jednostkach zatrudnionych jest 81 osób (79,5 et.).

Pozdrawiam,
Piotr Roman
~~anonim


Co zrobił Pan dla poprawy prowadzenia działalności gospodarczej bolesławieckich przedsiębiorców?

~~Paweł


Witam ! Pyt nr 1 . Kiedy i czy w ogóle będzie remont nawierzchni asfaltowych dróg i ulic należących do miasta np ulice Mickiewicza , Asnyka ,Ogrodowa, Polna,Piotra i Pawła, Aleja Wojska Polskiego ??? Pyt nr 2 . Kiedy i czy w ogóle będzie remont stadionu miejskiego przy ul .Spółdzielczej konkretnie ogrodzenie miedzy bieżnią a trybunami , bieżnia tartanowa , oświetlenie w postaci masztów , nowy budynek siłowni 2 piętrowy przeznaczony z sala przeznaczoną również do treningów dla dla bokserów taki remont z prawdziwego zdarzenia i wg norm zachodnich ??? Pyt nr 3. Kiedy i czy w ogóle basen na ulicy Spacerowej będzie wyremontowany i wyglądał a także spełniał podstawowe normy bezpieczeństwa bo to co obecnie mamy to przypomina lata 60 -te !! ???
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ad 1. Ulice Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Aleja Wojska Polskiego należą do powiatu a nie do miasta. Za ich stan odpowiada Zarząd Powiatu ze Starostą bolesławieckim na czele. Pan Starosta ostatnio w telewizji mówił, że powiat nie ma problemów finansowych.

Ulica Asnyka – zostały wykonane ścieżki rowerowe. Problemem jest teren po stacji benzynowej, który wciąż nie jest naszą własnością. Ulica Piotra I Pawła nie wymaga remontu.

Ad.2. W pierwszej kolejności remontujemy obiekty, na które można pozyskać środki pomocowe. Stadion nie jest w takim złym stanie, chociaż ogrodzenie i bieżnia mogłyby być lepsze. Przewidujemy pozyskanie pieniędzy na remont w następnej perspektywie finansowania Unii Europejskiej.

Ad 3. Zamierzamy złożyć wniosek w następnej perspektywie, podobnie jak w przypadku stadionu. Basen nie może przypominać lat 60-tych, ponieważ został wybudowany w latach 70-tych.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~feel


Kiedy Pan przestanie traktowac MZK jak przedsiebiorstwo ktore ma zarabiac na siebie? Komunikacja miejska jest to uzytecznosc publiczna i nalezy sie naszym mieszkancom. Prosze powiedziec tez kiedy kierowcy w tej firmie zaczna godnie zarabiac za swoja odpowiedzialna i stresujaca prace? 9zl brutto na godzine to nie uwaza Pan ze jet to stanowczo za malo? Komunikacja Miejska jest potrzebna w naszym Miescie poniewaz spoleczenstwo sie starzeje, i coraz wiecej ludzi starszych jezdzi autobusami. a koszty utrzymania auta tez wzrastaja. Uwazam ze powinien poswiecic Pan wiecej swojej uwagi MZK i zeby Pan nie oszczedzal na kierowcach ktorzy w tej firmie pracuja. Prosze mi powiedziec dlaczego Nasz Boleslawiecki Wiadukt jest nie kompletnie oswietlony? Pan Za to odpowiada? jak tak to prosze cos ztym zrobic. Pozdrawiam i zycze duzo Zdrowia:)
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Nigdzie na świecie nie traktuje się komunikacji publicznej, jako zarabiającej na siebie. Tak też jest w naszym mieście. Można powiedzieć, że każdy podatnik dofinansowuje działalność tej spółki. Kwoty idą w miliony złotych (ponad 3 miliony). I tej kwoty zwiększyć już nie możemy. Mam nadzieję, że zakupy nowych autobusów polepszyły komfort pracy kierowców. Również zmiany w rozkładach jazdy dokonane po najgłębszych do tej pory badaniach powinny doprowadzić do zwiększenia liczby pasażerów. Cieszy , że MZK jest partnerem projektów międzynarodowych, bardzo wysoko ocenianych i nagradzanych. Wynagrodzenie kierowców zależy przede wszystkim od wyników ekonomicznych spółki.

Oświetlenie wiaduktu należy do PKP. Zostało zdewastowane przez wandali. Rozbito reflektory. Zwróciliśmy się o naprawę. Nie rozumiem, jakiego rodzaju satysfakcję można mieć rozbijając lampy oświetlające wiadukt.

Pozdrawiam
Piotr Roman

~~Feel


Panie Prezydencie bardzo dobrze Pan Zrobil zwalniajac Pania Dluzyk z Mopsu:):) dziekuja pracownicy MOPS:) Niech Pan sie nie przejmuje ze przegrał z nia proces:) Pani Dluzyk to niezła aktorka........

~~Krispin


Na ile spośród zadanych pytań odpowiedział Pan osobiście, a na ile odpowiedzieli inni urzędnicy. Jeśli tacy byli to proszę podać nazwiska i funkcje.
Piotr Roman
Prezydent Bolesławca


Witam. Ja nie udaję i nigdy nie udawałem, że znam się na wszystkim. Metoda mojej pracy to wykorzystywać wiedzę i doświadczenie osób pracujących w instytucjach miejskich. Wiele pytań wymagało przeszukania i zagregowania danych. Byłbym kłamcą , gdybym twierdził, że zrobiłem to sam. Proszę pamiętać, że odpowiedzialność za decyzje i działanie tych kilkuset osób pracujących w instytucjach miejskich – urzędników, nauczycieli, pracowników spółek i tak spada na prezydenta. I dlatego informuję, że ja odpowiadam za wszystkie odpowiedzi, a szczególnie za ich ostateczny kształt, pomimo tego, że wiele z nich było przygotowywanych zespołowo. I to ja wpisywałem te odpowiedzi w swoim laptopie.

Pozdrawiam
Piotr Roman


Dodawanie nowych pyta zostao zablokowane.


W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 6 > >>

~Bolecnauta   17 września 2013r. o 19:16

~Bolecnauta

Postów:

Jak sądzę, pytania takich mało rozgarniętych jak motywacja, zostaną usunięte ?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

Anonim11202   17 września 2013r. o 19:22

Anonim11202

Postów: 1067

A co ci się nie podoba? Mnie to nurtuję i liczę na odpowiedź.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~~   17 września 2013r. o 20:46

~~~

Postów:

Jak można być takim ...em i pytac się/rządać od władzy utworzenia miejsc pracy. To przedsiębiorcy otwierają firmy i budują miejsca pracy, jak władza zaczyna robić miejsca pracy to tylko zbędnych biurokratów których i tak jest za dużo. Jedyną pozytywną rzeczą jaką może zrobić władza dla tworzenia miejsc pracy to nie wtrącać się w tworzenie miejsc pracy. dziękuje

Zastosowana autokorekta
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

Anonim11202   17 września 2013r. o 20:57

Anonim11202

Postów: 1067

~~~ napisał(a): Jedyną pozytywną rzeczą jaką może zrobić władza dla tworzenia miejsc pracy to nie wtrącać się w tworzenie miejsc pracy. dziękuje

No mistrz
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

emem   17 września 2013r. o 21:17

emem

Postów: 4470

~Bolecnauta napisał(a): Jak sądzę, pytania takich mało rozgarniętych jak motywacja, zostaną usunięte ?


Jezeli pytan Czytelnikow bedzie wiecej niz 100, wtedy Redakcja dokona wyboru.

Bolec.Info - portal i gazeta nr 1 w powiecie bolesławieckim
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

Anonim11202   17 września 2013r. o 21:23

Anonim11202

Postów: 1067

A jak nie będzie to prezydent odpowie na moje?Jeśli tak to nawet zadam jedno poważne, które nikt tu nie zada.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~xyz   17 września 2013r. o 21:28

~xyz

Postów:

emem napisał(a):
~Bolecnauta napisał(a): Jak sądzę, pytania takich mało rozgarniętych jak motywacja, zostaną usunięte ?


Jezeli pytan Czytelnikow bedzie wiecej niz 100, wtedy Redakcja dokona wyboru.


Ależ dlaczego? A może odpowie na 200 pytań na ten przykład. Wszak tak długo dzierży kadencję i myślę, że nie sprawi to złotoustemu problemu. I dlaczego to wy macie oceniać, czy pytanie jest od mało rozgarniętch czy nie.... niech sam odpowie nam panujący... niech sam wskaże kto jest mało rozgarnięty
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

emem   17 września 2013r. o 21:33

emem

Postów: 4470

xyz, reguly BolecRozmowy sa przedstawione na gorze strony

Bolec.Info - portal i gazeta nr 1 w powiecie bolesławieckim
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 4 5 6 > >>

Święto Ceramiki z Zakładami Ceramicznymi "BOLESŁAWIEC" (19-23.08.2020r.) - ZAPRASZAMY!
Przedsmak Święta Ceramiki Przedsmak Święta Ceramiki

Rabaty dla klientów sklepu internetowego Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec"