Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
REKLAMAMrowka zaprasza
BolecFORUM Nowy temat
BolecPolecamy
5 grudnia 2017r. godz. 21:00, odsłon: 3540, Kazimierz Marczewski

Nagrody i wyróżnienia dla wolontariuszy

Jednym ze sposobów na osiągnięcie osobistego szczęścia jest niesienie radości i pomocy innym ludziom.
Wolontariusz Roku 2017r.
Wolontariusz Roku 2017r. (fot. Krystian Kawa)

We wtorek 5 grudnia Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się gala wręczenia nagród Wolontariusza Roku w powiecie bolesławieckim w czterech kategoriach: wolontariusz dorosły, młodzieżowy, organizacja pozarządowa oraz darczyńca.

W poszczególnych kategoriach laureatami zostali:

Wolontariuszem dorosłym została/ została Małgorzata Plis - Lozer

Wolontariuszem  młodzieżowym został Jan Goleński

W kategorii organizacja pozarządowa wolontariuszem roku zostało Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”

W kategorii  Darczyńca wolontariuszem roku została Beata Szymańska – Prezes Zarządu Bricomarche w Bolesławcu:

Fotoreportaż z Gali na bobrzanie.pl Wolontariusz Roku 2017

Wyróżnienia otrzymali:

Wolontariusz młodzieżowy : Maksymilian Zachert

Wolontariusz dorosły: Edward Kowalczyk

Wolontariusz organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Nasze Łaziska

W poszczególnych kategoriach nominowane były:

Wolontariusz dorosły

1. Robert Klimek; nauczyciel i wychowawca w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Prowadzi nowatorską metodę pracy z uczniem niepełnosprawnym jaką jest dogoterapia. Powyższa metoda wzmacnia efektywność rehabilitacji w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies. Swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, zdobytą wiedzą Pan Robert dzieli się z innymi nauczycielami prowadząc zajęcia otwarte i koleżeńskie.

 

2. Władysława Górecka; członkini Zarządu Stowarzyszenia Społecznego Klubu nauczycielskiego „Carpe Diem”. Od 12 lat pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu. Życzliwa i otwarta na potrzeby drugiego człowieka, zaangażowana w działania, które aktywizują członków klubu oraz jego sympatyków do uczestnictwa w projektach kulturalnych integrujących środowisko osób starszych w tym niepełnosprawnych. Swoim zaangażowaniem przyczynia się do zwalczania wykluczenia społecznego osób starszych.
3. Edward Kowalczyk; to aktywny, emerytowany miłośnik turystyki wykorzystujący swoją wiedzę i umiejętność współpracy z ludźmi do podejmowania różnych działań w pracy wolontariackiej. Jako wykwalifikowany instruktor Nordic Walking w 2005 roku utworzył pierwszą 12 osobową grupę miłośników tego sportu, z którą 2 razy w tygodniu przemierza kilkukilometrową trasę. Grupa pod jego przywództwem aktywnie uczestniczy m.in.
w obchodach Dnia Bolesławca, Olimpiadzie Seniorów czy dolnośląskim Biegu Ulicznym im. Jerzego Szmajdzińskiego.

 

4.Andrzej Jeż; Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Aktywnie wspierający Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Angażuje się
w organizację imprez Koła (np. Dzień Dziecka, ogniska i zabawy w plenerze ) – przygotowując je od strony technicznej. Ma dobry kontakt z niepełnosprawnymi. Wszyscy lubią jego poczucie humoru.
 

5. Agnieszka Baszczyj; Liderka Rejonu bolesławieckiej edycji „Szlachetna Paczka” Dzięki jej zaangażowaniu w bolesławieckiej edycji Szlachetnej Paczki pomoc otrzymały 33 rodziny. .„Dawanie daje radość. Pomagając innym, sami stajemy się lepszymi ludźmi.” Tak mówi Liderka Agnieszka Baszczyj i sztab wolontariuszy.

6. Mariusz Lickiewicz; ; Działalność kandydata to przede wszystkim intensywne działania na płaszczyźnie sportu kolarskiego. Pomysłem Pana Mariusza było m.in. zorganizowanie wyścigu kolarstwa MTB Ceramiczny Xtrabike Marathon a także Kolarskiego Kryterium Ulicznego Powiatu Bolesławieckiego. W ramach sportowego budżetu obywatelskiego Marszałka woj. dolnośląskiego „Aktywny Dolny Śląsk 2017” pomysł Pana Mariusza o zorganizowaniu w Bolesławcu „Międzynarodowego Wyścigu Kolarstwa XC, Dolnośląskiego Otwarcia Sezonu Cross Country 2018”, zdobył największe uznanie wśród głosujących internautów w regionie jeleniogórskim. Jego realizacja już się rozpoczęła. W swoje działania angażuje szeroko dostępne środki komunikacji w postaci mediów społecznościowych

7. Arkadiusz Żądło; Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej. Od 12 lat zajmuje się działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych. Ma praktyczną wiedzę dotyczącą problematyki osób niepełnosprawnych. Ceniony za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Lubiany przez uczestników Warsztatu za życzliwość oraz przez pracowników za wytrwałość
w dążeniu do celu.

8.Michał Kulczycki Młody uczynny człowiek, działający w szeregach Bolesławieckiego Klubu Amazonek. Bierze czynny udział w organizacji imprez i uroczystości Bolesławieckiego Klubu Amazonek np. Bolesławieckiego Dnia Walki z Rakiem, w obchodach Dnia Św. Agaty, Wieczerzy Wigilijnej. Prowadzi stronę internetową BKA. Poświęcając swój wolny czas, robi dokumentację fotograficzną ważnych wydarzeń Klubu.

 9. Małgorzata Plis-Lozer – nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Od lat w swojej pracy wyróżnia się kreatywnością, łącząc skutecznie nauczanie praktyczne z teoretycznym, wplatając w to działania wolontariackie. Prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania kulinarne i umiejętności zawodowe uczniów.

Organizowała m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci pt. „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie - uczę się gotować”. Celem tych niecodziennych spotkań było wpajanie od najmłodszych lat zasad zdrowego stylu życia. Pani Małgorzata uczestniczy w imprezach środowiskowych i przedsięwzięciach charytatywnych m.in.: „Integracyjnym Opłatku Osób Niepełnosprawnych, „Gwiazdce Życzliwości”, „Szpikoladzie”czy „Świątecznym Kiermaszu z Sercem”.

W kategorii Darczyńca:

Lekarze i właściciele Przychodni Lekarskiej Fons Vitae: Pan Andrzej Żuk, Pani Beata Szylin, Pani Barbara Forys, Pan Jarosław Narecki – kandydaci zgłoszeni przez Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu. Zaangażowani są w systematyczną pomoc dla dzieci przebywających w placówce w zakresie fundowania szczepień (płatnych) oraz pomocy rzeczowej w postaci artykułów medycznych oraz niesienia pomocy medycznej.

2. Tomasz Chołodyński – Salon Optyczny „Pan Szkiełko” – drugi kandydat zgłoszony przez Dom dziecka Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu. Pomaga dzieciom przebywającym w placówce w zakresie optyki, tj. fundowanie i naprawa okularów. Dzięki temu dzieci potrzebujące mają zapewnioną opiekę okulistyczną.

3. Beata Szymańska – Prezes Zarządu Bricomarche w Bolesławcu – Prezes Zarządu Bricomarche w Bolesławcu oraz członkini Fundacji Muszkieterów. Prezes Zarządu Bricomarche w Bolesławcu oraz członkini Fundacji Muszkieterów. Bezinteresownie od wielu lat wspiera osoby, które najbardziej potrzebują pomocy i zrozumienia . Przede wszystkim są to osoby niepełnosprawne, w tym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu, panie z Bolesławieckiego Klubu Amazonek, usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze. Pani Beata nigdy nie odmówiła osobom, zwracającym się do niej o pomoc i zawsze z pełnym zaangażowaniem podejmuje działania wspierające osoby potrzebujące.

W kategorii Wolontariusz Młodzieżowy:

Sylwia Klisiewicz – Studentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, odbywała praktykę w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, a po jej zakończeniu zdecydowała się na wolontariat w Starostwie. Rzetelna i sumienna, o dużej kulturze osobistej, wykonywała swoją pracę z dużym zaangażowaniem. Warte podkreślenia jest to, że będąc młodym człowiekiem, który ma wiele możliwości zarobkowania, zdecydowała się na pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności w ramach wolontariatu.

Jan Goleński - Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Życzliwy
i uczynny młody człowiek. Od 2015 r. pomaga jako wolontariusz podczas treningów tenisa stołowego oraz pływania. Pracował również wolontarystycznie jako sędzia podczas IX Dolnośląskiego Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych oraz Trójboju Siłowego. Wykazał się dużym zaangażowaniem i sumiennością w pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną. Poza tym w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia wraz z innymi osobami porządkował polskie cmentarze na Ukrainie.


 Maksymilian Zachert Uczeń II klasy Technikum Hotelarskiego, zaangażowany w pracę wolontariacką na terenie szkoły i powiatu bolesławieckiego. Najważniejsze działania (w większości przypadków realizowane cyklicznie):.Szpikolada, Zabawa Andrzejkowa dla Dzieci Niepełnosprawnych, Szlachetna Paczka , Opłatek Osób Niepełnosprawnych
6.Olimpiada dla Niepełnosprawnych , Udział w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Bierze aktywny udział w pracach bolesławieckiego PCK i współpracuje z fundacją DKMS.

 Aleksandra Dzieniszewska Dzieniszewska Uczennica klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Zaangażowana w pracę wolontariacką na terenie szkoły i powiatu bolesławieckiego. Najważniejsze działania w których bierze czynny udział:

1.Szpikolada ,.Zabawa Andrzejkowa dla Dzieci Niepełnosprawnych, .Dzień Matki i Ojca
4.Gwiazdka Życzliwości, Kiermasz z Sercem , Szlachetna Paczka, Warsztaty kulinarne z dziećmi, Opłatek dla Osób Niepełnosprawnych

Nominowane w kategorii Organizacja pozarządowa:

1.Stowarzyszenie Nasze Łaziska powstało z inicjatywy mieszkańców Łazisk. Stowarzyszenie uczestniczyło w realizacji zadań zlecanych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE związanych z organizacją imprez kulturalnych, promocją wsi, pracą świetlicy wiejskiej. Z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków Funduszu sołeckiego. Są to przede wszystkim imprezy dla dzieci. Zrealizowane dotychczas działania miały charakter innowacyjny gdyż pozwoliły odkryć kreatywność mieszkańców i zwiększyły poczucie wspólnoty lokalnej.

2. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” prowadzi działalność prospołeczną na terenie Powiatu Bolesławieckiego i jest powszechnie znane wśród mieszkańców powiatu jako wybitna organizacja angażująca się w działalność charytatywną, edukacyjną, sportową, turystyczną, pielęgnującą etos służby ojczyźnie.

Stowarzyszenie otrzymało Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Organizacja wspomaga działalność wielu podmiotów życia społecznego, takich jak: szkoły, organizacja pozarządowe, kluby i stowarzyszenia sportowe.


3. Stowarzyszenie Żeliszowski Potok to grupa osób związanych z Żeliszowem, której celem jest podejmowanie działań wspierających rozwój i integrację mieszkańców miejscowości. Członkowie Stowarzyszenia i osoby współpracujące kwestują na cmentarzach Żeliszowa i Starych Jaroszowic w celu pozyskania środków finansowych na porządkowanie polskich cmentarzy na wschodzie. Prowadzą także zbiórki darów na paczki świąteczne, zabawki, książki, odzież, które przekazują mieszkańcom Kresów. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje ze Studiem Wschód i w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” uporządkowano cmentarz w Maksymówce. W pracę grupy zaangażowane są osoby dorosłe i młodzież.

 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej rehabilitacją zawodową i społeczną objętych jest 35 osób z Powiatu Bolesławieckiego. W kwietniu podopieczni wzięli udział w edycji Orlen Warsaw Marathon – byli jedną
z trzydziestu organizacji charytatywnych, dla których biegli maratończycy.

W sierpniu Stowarzyszenie podpisało umowę z Bankiem Żywności we Wrocławiu
i przeprowadziło zbiórkę żywności, którą obdarowali potrzebujące rodziny z powiatu bolesławieckiego.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu - Organizacja działająca od
1997 r. Motto jego założycieli brzmiało : "W grupie raźniej i możemy więcej”. Rok 2017 jest rokiem obchodów 20 lecia działalności stowarzyszenia. Ogromny wkład w rozwój organizacji mieli członkowie kolejnych Zarządów a początki działalności nie należały do łatwych. Niepełnosprawność była tematem wstydliwym , często nie akceptowanym i wykluczającym
z życia w środowisku ludzi zdrowych.

W 1999 r. do Stowarzyszenia dołącza 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przyjmując nazwę Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie a w 2016 r. duża grupa seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. W chwili obecnej organizacja liczy ponad 600 osób.

Stowarzyszenie zdobywa nagrody i wyróżnienia co jest dowodem na pożyteczność podejmowanych przez nią działań. A oto niektóre przyznane wyróżnienia:

Wolontariusz Roku 2009 dla Pani Marii Szpak - prezesa czterech kadencji, Wolontariusz Dolnego Śląska 2010 r., Plebiscyt ,,z Dolne NGO’’ 2013r. Konkurs ,,Lady D’’ im. Krystyny Bochenek 2016 r.

Zadania realizowane przez SON to m.in. turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, pikniki, nordic walking, gimnastyka korekcyjna i wiele, wiele innych.

Decyzją kapituły przyznane zostały wyróżnienia w kategorii: Wolontariusz młodzieżowy : Maksymilian Zachert

Wolontariusz dorosły: Edward Kowalczyk

Wolontariusz organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Nasze Łaziska

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Dziękujemy za piękny występ: Wiktorii, Magdzie i Oliwii.

Fotoreportaż z Gali na bobrzanie.pl Wolontariusz Roku 2017

 

Wypowiedz się:
Jeśli zostawisz to pole puste przypiszemy Ci losową ksywę.
Publikacja czyichś danych osobowych bez zezwolenia czy użycie zwrotów obraźliwych podlega odpowiedzialności karnej i będzie skutkować przekazaniem danych publikującego organom ścigania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi, a osoba zamieszczająca wypowiedź może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną. Bolec.Info zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich opublikowanych wypowiedzi, jednak nie bierze na siebie takiego obowiązku. Pamiętaj, że dodając zdjęcie deklarujesz, że jesteś jego autorem i przekazujesz Wydawcy Bolec.Info prawa do jego publikacji i udostępniania. Umieszczając cudze zdjęcia możesz złamać prawo autorskie. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.
Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).