ISSN 2082-2553. Wydanie nr 4884, 15 kwietnia 2021r.
zaloguj się
zarejestruj się
reklama Zapraszamy
reklama Zapraszamy
reklama

BolecFORUM Rozpocznij nowy temat
ROZPOCZNIJ NOWY TEMAT
reklama

26 lutego 2021r. godz. 19:32, odsłon: 2178, Bolec.info/Rada Miasta
Radni walczą o 6 mld złotych
Apel w sprawie zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach RPO na lata 2021-2027.
Bolesławiec - Informacje:  Radni walczą o 6 mld złotych Bolesławiec z lotu ptaka (fot. Wojtek Szoka)

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącego konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

Rada Miasta Bolesławiec wyraża głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec propozycji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podziału funduszy z Unii Europejskiej dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27. W propozycji budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w RPO na lata 2021-2027 przedstawionego do konsultacji przewidziano ok. 4 mld zł (czyli 870 mln euro).

W RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020 mieliśmy do dyspozycji kwotę 10 mld zł (czyli ok. 2,2 mld euro). Oznacza to, że w nowym rozdaniu środków z Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 Dolny Śląsk otrzymałby 6 mld zł mniej. Województwo Dolnośląskie ma w skali całego kraju jedno z największych wewnętrznych, subregionalnych zróżnicowań rozwojowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba subregiony sudeckie, zamieszkane przez ponad 1,2 mln ludności, notują najniższe wskaźniki rozwojowe PKB per capita w stosunku do średniej unijnej (dane za 2017 r.: Subregion Jeleniogórski 54%, Subregion Wałbrzyski 51%), porównywalne z województwami Polski Wschodniej. Istotny z punktu widzenia uznania całego Województwa Dolnośląskiego za obszar przejściowy próg 75% PKB per capita spełnia tylko 38% ludności zamieszkałej na zaledwie 19% jego powierzchni.

Znaczące wewnętrzne zróżnicowanie Województwa Dolnośląskiego potwierdza wskaźnik dyspersji (rozwarstwienia), w poszczególnych subregionach. W 2016 r. kształtował się na poziomie 31%, co oznacza, że PKB w poszczególnych subregionach ważony liczbą mieszkańców różnił się od średniej wojewódzkiej o 31%. I jest to poziom rozwarstwienia wyższy od średniej dla całego kraju wynoszącej 21%. Należy zaznaczyć, że w 2004 r. wskaźnik rozwarstwienia dla naszego województwa wynosił 27%, co świadczy o pogłębiającym się zróżnicowaniu wewnątrzrozwojowym Województwa Dolnośląskiego. Dolny Śląsk ma wysoki wskaźnik urbanizacji wynoszący w 2018 r. 68,6% ogółu ludności. Na liście 122 miast Polski tracących swoje funkcje społeczno – gospodarcze aż 15 zlokalizowanych jest w dwóch subregionach sudeckich z najniższym wskaźnikiem PKB per capita, wśród nich Bolesławiec.

Trudno zaakceptować fakt, iż przy tak nieznacznym przekroczeniu o 2 punkty procentowe poziomu rozwoju dla obszarów przejściowych (77% PKB per capita w 2017 r.), Dolny Śląsk ma otrzymać tak znacząco niższą alokację dla RPO WD 2021-2027, która może przyczynić się do regresu rozwojowego. Dolny Śląsk jest 5 pod względem liczby ludności regionem w kraju, jednego z najważniejszych wskaźników, bo fundusze unijne mają za cel poprawę poziomu życia wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Tymczasem Dolny Śląsk ma najniższy poziom przyznanych środków w przeliczeniu na mieszkańca – ok. 300 euro.

Trzeba jasno zaznaczyć, iż w stosunku do obecnego okresu programowania nastąpił tu ogromny spadek (w okresie 2014-2020 wskaźnik ten wynosił ponad 700 euro na mieszkańca). Wyższy wskaźnik przydziału środków na mieszkańca będą mieć województwa Polski Wschodniej, objęte dodatkowo Programem Krajowym Polska Wschodnia, mające PKB per capita na poziomie porównywalnym do obu subregionów sudeckich!

Rada Miasta Bolesławiec nie zgadza się na tak drastyczne różnice w alokacji środków – ponad 3 razy mniej w przeliczeniu na mieszkańców województw Polski Wschodniej i Mazowsza oraz 2,5 razy mniej w przeliczeniu na mieszkańców sąsiednich województw: lubuskiego i opolskiego. Takie działanie stoi w rażącej sprzeczności z jednym z najważniejszych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest zwiększenie spójności terytorialnej Polski. Rada Miasta Bolesławiec chce stanowczo zaznaczyć, że nieuprawnionym jest łączenie środków kompensacyjnych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) przeznaczonych na łagodzenie skutków niezakończonej transformacji gospodarczej obszarów węglowych (w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ustanowieniu FST zasięgiem tego funduszu został objęty Subregion Wałbrzyski), ze środkami strukturalnymi, przeznaczonymi w ramach alokacji dla całego Województwa Dolnośląskiego. Proponowana dla Dolnego Śląska kwota alokacji 870 mln euro, czy ostatnio sygnalizowana w mediach o 140 mln większa, nie daje szansy na realizację dalszych projektów prorozwojowych w subregionach sudeckich, posiadających mniejsze zasoby inwestycyjne i obciążonych w obecnym okresie programowania wyższym poziomem współfinansowania projektów w wysokości 30% wkładu własnego.

Mniejsze miasta Dolnego Śląska tracące swoje funkcje społeczno – gospodarcze i gminy ujęte w Raporcie PAN zespołu Profesora Przemysława Śleszyńskiego jako obszary zmarginalizowane, mające już w obecnej perspektywie ogromne trudności w aplikowaniu o środki z udziałem własnym w wysokości 15%, bez dodatkowego wsparcia zostaną pozbawione możliwości realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych, bo nie będzie je stać na dwa razy większy udział własny.

Prognozy te niestety dodatkowo potwierdza obecna sytuacja epidemiczna, wyjątkowo dotkliwie doświadczająca właśnie subregiony sudeckie, których gospodarka jest mocno uzależniona od turystyki i usług leczniczo-uzdrowiskowych. Przeważająca część sudeckich gmin i ich mieszkańców jest silnie powiązana z turystyką.

Tymczasem trwający nieprzerwanie od niemal roku (z przerwą na okres wakacyjny), lockdown już wywołuje negatywne konsekwencje – spadek dochodów, zapaść gospodarki, a tym samym rynku pracy, co determinować będzie zmniejszenie poziomu życia mieszkańców tego obszaru. Wychodzenie subregionów sudeckich, już wcześniej stojących na niższym poziomie rozwoju, z zapaści społeczno – gospodarczej wywołanej pandemią Covid 19, będzie wymagało przeznaczenia na ich rozwój zdecydowanie większych środków, czego w żaden sposób nie gwarantuje tak niska alokacja w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego.

W związku z powyższym Rada Miasta Bolesławiec wnosi o zwiększenie całkowitej alokacji w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, z uwzględnieniem nie tylko wskaźników statystycznych i statusu regionu przejściowego, ale przede wszystkim wyzwań społeczno – gospodarczych i realnych potrzeb rozwojowych mieszkańców obu subregionów sudeckich. Rada Miasta Bolesławiec nie akceptuje drastycznego zmniejszenia środków alokacji dla Województwa Dolnośląskiego w obecnym programowaniu 2021-2027 aż o 61,4 %w stosunku do okresu poprzedniego. Wnosimy o zastosowanie mechanizmu przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami regionów w Europie na mocy art. 105 Rozporządzenia Ogólnego i zwiększenia tym samym kwoty alokacji dla regionów przejściowych.

Uzasadnieniem  podjęcia uchwały jest fakt, iż skierowanie do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej apelu w sprawie konieczności zwiększenia alokacji z budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27 jest potrzebne ze względu na drastycznie niższe proponowane w trakcie konsultacji środki dla Dolnego Śląska. Wcześniejsze wystąpienia: Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, sygnatariuszy porozumienia SUDETY 2030, konwentu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów regionu jeleniogórskiego i części regionu legnickiego oraz interpelacje poselskie w tej sprawie zasadzają się na nieakceptowalnym poziomie alokacji i zbyt drastycznym obniżeniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2021-27. Rada Ministrów ma możliwość wyrównania tego ubytku z rezerwy.

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 > >>

~Różowofioletowy Przetacznik   26 lutego 2021r. o 15:51

~Różowofioletowy Przetacznik

Postów:

Brawo radni
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Ultramarynowy Tulipan   26 lutego 2021r. o 16:02

~Ultramarynowy Tulipan

Postów:

Dlaczego nie napisaliście że uchwały nie poparli radni PIS i Impulsu Miasta?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Koralowy Orzech   26 lutego 2021r. o 16:21

~~Koralowy Orzech

Postów:

chwila. Przecież w województwie i powiecie rządzą bezpartyjni z PISem . Dlaczego listu nie wyślecie do marszałka i starosty?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Seledynowa Konwalia   26 lutego 2021r. o 16:41

~~Seledynowa Konwalia

Postów:

Czy PIS+IMPULS MIASTA=ZJEDNOCZONA PRAWICA BOLESŁAWIECKA ?
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Starozłoty Rozmaryn   26 lutego 2021r. o 16:45

~Starozłoty Rozmaryn

Postów:

Miliardy odebrane mafii Vatowskiej to kłamstwo, ale pieniądze odebrane społeczeństwu i malwersacja pieniędzy publicznych to nie kłamstwa to prawda panie pinokio
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Łososiowy Wilec   26 lutego 2021r. o 18:32

~~Łososiowy Wilec

Postów:

~Ultramarynowy Tulipan napisał(a): Dlaczego nie napisaliście że uchwały nie poparli radni PIS i Impulsu Miasta?


Nie poparli bo to bełkot i po czasie. do tego Przybylski z bezpartyjnych i Roman są w koalicji z PiS w sejmiku... Bicie piany pod publiczkę.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~~Seledynowa Konwalia   26 lutego 2021r. o 18:37

~~Seledynowa Konwalia

Postów:

~~Łososiowy Wilec napisał(a):
~Ultramarynowy Tulipan napisał(a): Dlaczego nie napisaliście że uchwały nie poparli radni PIS i Impulsu Miasta?


Nie poparli bo to bełkot i po czasie. do tego Przybylski z bezpartyjnych i Roman są w koalicji z PiS w sejmiku... Bicie piany pod publiczkę.


Cysto prawda
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

~Ciemnozielona Cebula   26 lutego 2021r. o 18:40

~Ciemnozielona Cebula

Postów:

Ten apel wymyślony przez ratuszowego i poparty przez jego radnych nie jest funta kłaków wart. Ratuszowy znowu próbuje kuchennymi drzwiami wbić się w wielką politykę. Konia kują żaba nogę podstawia. Przyczepiło się g... do okrętu i mówi: płyniemy. Roman jest w koalicji z PiS w powiecie i w razem z Przybylskim z PiS w Sejmiku województwa. Ale ciemny lud to kupi że tacy niby zatroskani. Trzeba było się zatroskać jakeście ludziom prawie 3 krotnie opłaty za śmieci podnieśli.
Zgłoś do moderacji Cytuj tego posta - Dodaj swoją odpowiedź  

W górę   Wypowiedz się w tym temacie Strona 1 2 3 > >>

DomoExprtWeterynarzNoclegi KlekusiowoKlekusiowo
reklama Zapraszamy
Inne informacje z regionu
reklama Zapraszamy